Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN

DE AFACERE

S.C. VIAȚĂ DULCE S.R.L.


 Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul principal de a se evalua
viabilitatea unei idei de afaceri. Ideea de afaceri se referă la o afacere în
domeniul producției, mai exact producerea și comercializarea produselor
de cofetărie.

 Resursele financiare necesare pentru demararea afacerii au fost apreciate


la 52000 lei. Această sumă este contractată prin credit bancar 50000 lei,
respectiv 2000 lei fonduri propii

 Date generale: Numele firmei: S.C. VIAŢĂ DULCE S.R.L.

 Firma urmează să aibă ca obiect principal de activitate producerea și


comercializarea produselor de cofetărie.
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE FIRMEI:

 Firma să fie recunoscută pe piaţa ca fiind o unitate care se distinge prin calitate şi
seriozitate;
 Dezvoltarea afacerii prin mărirea cadrului astfel:
 În termen de 5 ani deschiderea unei cofetarii proprii pentru comercializarea cu
amănuntul al produselor de cofetărie;
 Lărgirea domeniului de activitate și a gamei sortimentate de produse (se vor
adăuga produse de patiserie și înghețata);
 Deschiderea unui nou punct de lucru în altă localitate;
 Dezvoltarea unei relații de încredere cu clienții, astfel încât promovarea produselor să
se realizeze în primul rând prin recomandări
 Recuperarea invenstitiilor facute intr-un orizont de timp de maxim 2 ani
 Obiective cuantificabile:
Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul 1 Anul 2 Anul 3
Cifra de afaceri: LEI 500.000 600.000 700.000
Din care Export LEI - - -
Profit LEI 200.000 300.000 400.000
Număr de salariaţi Număr 5 7 10
persoane
 Piaţa pe care se va desfășura activitatea firmei este una locală, în
mare parte oraşul nostru şi împrejurimile sale, dar se dorește și
extinderea pe piața regională.

 Firma prin produsele realizate se adresează tuturor persoanelor,


indiferent de vârstă, respectiv firmelor care organizează evenimente
speciale (nuntă, botez, aniversare etc.).

 Compania și-a creat un portofoliu personalizat de produse pentru a


veni în întâmpinarea tuturor necesitățiilor și dorințelor clienților,
aceasta cuprinde:
 Tort nuntă şi botez
 Tort aniversare
 Tort personalizate
 Prăjituri
 Fursecuri
 Managementul firmei va fi asigurat de către administratorul acesteia,
adică întreprinzătoarea. Ea va coordona întreaga activitate, ocupându-
se direct de stabilirea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii. De asemenea,
va angaja şi va controla personalul.

 Personalul:

Postul/funcţia Numărul Studii sau specializări Salarul estimat ca


de angajaţi necesare îl vei plăti (brut)

Administrator 1 Studii superioare 1.500 RON


Cofetar 4 Studii medii şi de 1.200 RON
specialitate
Contabil 1 Studii economice 700 RON
Îngrijitor curăţenie 1 Studii medii 1050 RON
PREVIZIUNI FINANCIARE
Bugetul de venituri şi cheltuieli – anul I
Indicator Luna 1 Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Total
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venituri 8250 8600 10525 40725 26620 27480 57600 250350 104800 22950 8375 28400 594675
Total Venituri 8250 8600 10525 40725 26620 27480 57600 250350 104800 22950 8375 28400 594675
Cheltuieli 2889 3100 3200 10950 7000 7200 21600 72500 35500 6800 3050 9150 182939
materiale
Chelt cu 9918 9918 9918 9918 9918 9918 9918 9918 9918 9918 9918 9918 119011
salariile
Chelt cu chiria 886 886 884 894 894 888 884 884 884 888 900 906 10678
Chelt cu 620 620 620 650 350 350 350 450 400 650 650 650 6360
utilităţile
Amortizarea 306 306 306 306 431 431 431 848 890 890 890 890 6.925
Plati pentru 400 400 400 400 400 2000
asigurari
Chelt 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
promovare
Ch. Cu 1500 1500 1500 1500 1500 7500
combustibil
ob de invent 300 500 500 300 200 300 2100
Rate scadente 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10000
Dobanda 417 410 403 396 389 382 375 368 361 354 347 340 4542
Total chelt 15949 16453 16744 24527 20195 20282 34471 88081 50766 22313 18568 24667 353015
TVA colectat 681 710 869 3363 2198 2269 4756 20671 8653 1895 692 2345 49102
TVA deductibil 528 600 641 2817 891 890 6253 7232 3535 1123 803 1333 26645
Profit brut -8685 -8797 -7280 14819 4284 4985 23793 147997 48082 -968 -10915 1888 209203
Impozit pe 2371 686 798 3807 23679 7693 302 33473
profit
Profit net 12448 3598 4187 19986 124318 40389 1586 175730
Bugetul de venituri şi cheltuieli – anul II
(UM=lei)
Indicator Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total

Venituri 28744 99566 433388 62711 424409

Total Venituri 28744 99566 433388 62711 624409

Cheltuieli materiale 9648 26408 136080 19950 192086

Cheltuieli cu salariile 38622 38622 38622 38622 154493

Cheltuieli cu chiria 2789 2810 2785 2829 11213

Cheltuieli cu utilităţile 1953 1418 1260 2048 6679


Amortizarea 2670 2670 2670 2670 10680

Plati pentru asigurari 1260 1260 1260 1260 5040

Cheltuieli promovare 252 252 252 252 1008

Ch. Cu combustibil 4800 4800 4800 4800 19200

ob de invent 840 1050 315 300 2505

Rate scadente 2500 2500 2500 2500 10000

Dobanda 978 918 855 792 3543

Total cheltuieli 66312 82708 191399 76023 416447

TVA colectat 2373 8221 35784 5178 51557

TVA deductibil 2867 4262 13456 3685 24280

Profit brut -39574 10399 217161 -17295 170690

Impozit pe profit 1664 34746 36410

Profit net/pierdere -39574 8735 182415 -17295 134280


Bugetul de venituri şi cheltuieli – anul III
(UM=lei)
Indicator Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total

Venituri 31618 109523 476727 68982 686850

Total Venituri 31618 109523 476727 68982 686850

Cheltuieli materiale 10613 29049 149688 21945 211295

Cheltuieli cu salariile 51375 51375 51375 51375 205500

Cheltuieli cu chiria 3068 3091 3064 3112 12334

Cheltuieli cu utilităţile 2148 1560 1386 2252 7347

Amortizarea 3504 3920 3920 3920 15264

Plati pentru asigurari 1386 1386 1386 1386 5544

Cheltuieli promovare 277 277 277 277 1109

Ch. Cu combustibil 5280 5280 5280 5280 21120

ob de invent 924 1155 347 330 2756

Rate scadente 2500 2500 2500 2500 10000

Dobanda 729 667 604 542 2542

Total cheltuieli 81804 100260 219826 92930 494810

TVA colectat 2611 9043 39363 5696 56712

TVA deductibil 8154 4688 14802 4064 31708

Profit brut -47143 2408 229840 -28070 157036


Impozit pe profit 385 36774 37160

Profit net/pierdere -47143 2023 193066 -28070 119876


Flux de numerar
An 1
Explicatii /Anul luna 0 luna 1 luna 2 luna 3 luna 4 luna 5 luna 6 luna 7 luna 8 luna 9 luna 10 luna 11 luna 12 Total an 1
1. Numerar la inceputul perioadei 200 24.800 13.407 5.860 -53 6.960 13.816 21.445 12.918 173.035 227.960 177.247 167.944 200
2. Intrari de numerar                            
a. din vanzari   8.250 8.600 10.525 40.725 26.620 27.480 57.600 250.350 104.800 22.950 8.375 28.400 594.675
b. credite (alte imprumuturi) 50.000                         50.000
c. alte intrari de numerar                            
I. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR 52.000 33.050 22.007 16.385 40.672 33.580 41.296 79.045 263.268 277.835 250.910 185.622 196.344 644.875
3. Iesiri de numerar                            
Aprovizionari cu materii prime sau marfuri   2.589 2.750 2.850 10.250 6.500 6.700 20.600 70.000 34.000 6.300 2.700 8.500 173.739
Aprovizionari cu materiale consumabile   300 350 350 700 500 500 1.000 2.500 1.500 500 350 650 9.200
Plati pentru salarii inclusiv contributii   9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 119.011
Plati pentru chirii   886 886 884 894 894 888 884 884 884 888 900 906 10.678
Plati pentru utilitati   620 620 620 650 350 350 350 450 400 650 650 650 6.360
Plati pentru chelt. de intretinere si functionare 8.000                          
Plati pentru reclama si/sau protocol   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Plati pentru asigurari                 400 400 400 400 400 2.000
Plati rate credit scadente   833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000
Plati dobanzi   417 410 403 396 389 382 375 368 361 354 347 340 4.542
Plati pentru cheltuieli transport                 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500
Achizitii obiecte de inventar 3.200   300 500 500 300 200   300         2.100
Amortizare   306 306 306 306 431 431 431 848 890 890 890 890 6.925
II. TOTAL plati pentru exploatare 11.200 15.949 16.453 16.744 24.527 20.195 20.282 34.471 88.081 50.766 22.313 18.568 24.667 353.015
III. PLATI PENTRU INVESTITII 16.000       9.000     25.000 3.000         37.000
TVA Colectat (din vanzari)   681 710 869 3.363 2.198 2.269 4.756 20.671 8.653 1.895 692 2.345 49.102
TVA deductibil (din chelt. purtatoare de TVA) 4.000 528 600 641 2.817 891 890 6.253 7.232 3.535 1.123 803 1.333 26.645
TVA de plata/de recuperat (TVA colectat-TVA
deductibil) calculat 4.000 153 110 228 546 1.307 1.379 1.497 13.439 5.119 772 111 1.012 22.457
IV. TVA de plata/de recuperat
TRIMESTRIAL   4.000     491     3.232     17.060     20.784
V. PROFIT BRUT = (Intrari de numerar din
vanzari-TVA colectat)-(Total plati pentru
exploatare-TVA deductibil)-Rate scadente -7.200 -8.685 -8.797 -7.280 14.819 4.284 4.985 23.793 147.997 48.082 -968 -10.915 1.888 209.203
Impozit pe profit calculat = Profit brut*16%
        2.371 686 798 3.807 23.679 7.693     302 33.473
VI. IMPOZIT DE PLATA trimestrial         0     3.854     35.180     39.034
VII TOTAL IESIRI DE NUMERAR
(II+III+IV+VI-Amortizare) 27.200 19.643 16.147 16.438 33.712 19.764 19.851 66.126 90.233 49.876 73.663 17.678 23.777 442.908
VIII.SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR
(I-VII) 24.800 13.407 5.860 -53 6.960 13.816 21.445 12.918 173.035 227.960 177.247 167.944 172.567 201.967
Bugetul fluxului de numerar - anul II şi III
(UM=lei)
ANUL II ANUL III
Explicatii /Anul TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 TOTAL
1. Numerar la inceputul perioadei 201.967 167.563 181.468 369.053 201.967 356.928 285.789 294.232 493.717 356.928
2. Intrari de numerar            
a. din vanzari 28.744 99.566 433.388 62.711 624.409 31.618 109.523 476.727 68.982 686.850
b. credite (alte imprumuturi)                    
c. alte intrari de numerar                    
I. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR 230.711 267.129 614.856 431.764 826.376 388.546 395.312 770.959 562.700 2.117.517
3. Iesiri de numerar                    
Aprovizionari cu materii prime sau marfuri 8.598 24.623 130.830 18.375 182.426 9.458 27.085 143.913 20.213 200.669
Aprovizionari cu materiale consumabile 1.050 1.785 5.250 1.575 9.660 1.155 1.964 5.775 1.733 10.626
Plati pentru salarii inclusiv contributii 38.622 38.622 38.622 38.622 154.488 51.375 51.375 51.375 51.375 205.500
Plati pentru chirii 2.789 2.810 2.785 2.829 11.213 3.068 3.091 3.064 3.112 12.334
Plati pentru utilitati 1.953 1.418 1.260 2.048 6.679 2.148 1.560 1.386 2.253 7.347
Plati pentru chelt. de intretinere si functionare                    
Plati pentru reclama si/sau protocol 252 252 252 252 1.008 277 277 277 277 1.109
Plati pentru asigurari 1.260 1.260 1.260 1.260 5.040 1.386 1.386 1.386 1.386 5.544
Plati rate credit scadente 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
Plati dobanzi 978 918 855 792 3.543 729 667 604 542 2.542
Plati pentru cheltuieli transport 4.800 4.800 4.800 4.800 19.200 5.280 5.280 5.280 5.280 21.120
Achizitii obiecte de inventor 840 1.050 315 300 2.505 924 1.155 347 330 2.756
Amortizare 2.670 2.670 2.670 2.670 10.680 3.504 3.920 3.920 3.920 15.264
II. TOTAL plati pentru exploatare 66.312 82.708 191.399 76.023 416.442 81.804 100.260 219.826 92.920 494.810
III. PLATI PENTRU INVESTITII           30.000       30.000
TVA Colectat (din vanzari) 2.373 8.221 35.784 5.178 51.557 2.611 9.043 39.363 5.696 56.712
TVA deductibil (din cheltuieli purtatoare de TVA) 2.867 4.262 13.456 3.695 24.280 8.154 4.688 14.802 4.064 31.708
TVA de plata/de recuperat (TVA colectat-TVA
deductibil) calculate 494 3.959 22.328 1.483 27.277 5.543 4.355 24.561 1.632 25.004
IV. TVA de plata/de recuperat TRIMESTRIAL 494 3.959 22.328 1.483 27.277 5.543 4.355 24.561 1.632 25.004
V. PROFIT BRUT = (Intrari de numerar din vanzari-
TVA colectat)-(Total plati pentru exploatare-TVA
deductibil)-Rate scadente -39.574 10.399 217.161 -17.295 170.690 -47.143 2.408 229.840 -28.070 157.036
Impozit pe profit calculat = Profit brut*16%
  1.664 34.746   36.410   385 36.774   37.160
VI. IMPOZIT DE PLATA trimestrial   1.664 34.746   36.410   385 36.774   37.160
VII TOTAL IESIRI DE NUMERAR
(II+III+IV+VI-Amortizare) 63.148 85.661 245.803 74.836 469.448 102.757 101.080 277.242 90.632 571.710

VIII.SURPLUS/DEFICIT DE NUMERAR (I-VII) 167.563 181.468 369.053 356.928 356.928 285.789 294.232 493.717 472.068 1.545.807
Indicatori economico-financiari
Cei mai importanţi indicatori economico-financiari calculaţi pentru primul an de activitate
sunt prezentaţi în tabelul următor:
Denumirea Relaţia de calcul Semnificaţie
indicatorului

1. Cifra de afaceri CA = cantitatea de produse vândută x preţul 594675 lei


produsului

2. Cheltuieli totale CT = suma tuturor cheltuielilor (conform 353015 lei


BVC)

3. Venituri totale VT = suma tuturor veniturilor 594675 lei


(conform BVC)

4.a. Profit brut Pb = Venituri totale – cheltuieli totale Pb = 209203 lei


4.b. Profit net Pn = Pb – Ip (Ivm) Pn = 175730 lei

4.c. Dividende D = Pn – Ivd D = 175730-(175730*16%) = 147613 lei


5.Rentabilitatea rV = 209203/594675 *100= 35%
vânzărilor

6.Rentabilitatea rf = 175730/175930x100 = 99,89%


financiară

7.Pragul de pr = 161076 / 1 – 182939 / 594675 = 233443 lei


rentabilitate
CONCLUZII
 Din Bugetul fluxului de numerar rezultă că firma dispune de
disponibilităţi suficiente pentru funcţionare.
 Rentabilitatea vânzărilor depășește valoarea normală a acestei
rate de 20%, ceea ce arată o situație favorabilă a viitoarei
afacerii, această rată este de 35%
 Având în vedere că indicatorul Pragul de rentabilitate exprimă
acel nivel al vânzărilor în care veniturile din vânzări sunt egale
cu costurile acestora, adică profitul este zero, toate vânzările ce
vor depăşi 233.443 lei vor aduce profit.
 Rezultatele estimate ca fiind posibil de obţinut, merită efortul
de demarare a afacerii.
pentru
antentie!

S-ar putea să vă placă și