Sunteți pe pagina 1din 33

FUZIUNE teorie 1.intocmim Bilantul economic pentru ambele societati, cu ajustarile fiecaruia 2.

.determinam raportul de schimb al celor doua actiuni : Valoarea. Intriseca actiune B ( absorbita) = 0.1234 zecimale Valoarea Intrinseca actiune A ( absorbanta) 3.calculam nr. de actiuni de emis de catre A Raportul de schimb (0.1234 ) x nr. de actiuni = .. se rotunjeste la un nr intreg. 4.Cresterea de capital social a lui A 1 actiune x valoarea nominala a lui A = _________lei 5.Prima de fuziune : Activul Net Corijat B val. unei actiuni = prima de fuziune 6.Contabilizarea la A Inregistrarea majorarii de capital social 456 = % 1012 ( val actiunilor ) si 1042 ( prima de fuziune) Preluarea elem de activ ale lui B % (toate ct de activ din bilantul contabil ) = 456 Preluarea elem de pasiv ale lui B 456 = % ( toate elementele din pasiv) ACTIV Imobilizari totale - necorporale - financiare - corporale Stocuri Creante Disponibilitati si alte valori Total TotaL Bil. Dupa fuziune BC AJUSTA RI Bilant soc. A dupa fuziune BF PASIV Capital social Rezerve Profit Provizioane Oblig.nefinanciare Oblig Financiare DIFERENTE DE REEVALUARE Total Total Bil.dupa fuziune ------BC AJUSTA RI BF

FUZIUNE PROBLEME REZOLVATE Problema nr.1 Fuziune prin absortie (societati independente) Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente Imobilizri necorporale (concesiuni la valoare brut) Amortizarea imobilizrilor necorprale Imobilizri corporale la valoare brut Amortizarea imobilizrilor corporale Mrfuri Clieni Ajustarea valorii creanelor clieni Debitori diveri Conturi la bnci Total activ Credite pe termen lung Furnizori Datorii fiscale Creditori diveri Total Datorii Capital social Rezerve Total Capitaluri proprii A 60.000 (15.000) 200.000 (20.000) 50.000 125.000 (25.000) 7.000 40.000 422.000 100.000 30.000 10.000 2.000 142.000 230.000 (230.000 aciuni) 50.000 280.000 B 5.000 (1.000) 20.000 (5.000) 15.000 15.000 (7.000) 1.000 8.000 51.000 15.000 5.000 3.000 1.000 24.000 21.000 (21.000 aciuni) 6.000 27.000

Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): -imobilizrile corporale ale societii A 230.000 lei; -imobilizrile corporale ale societii B 45.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie ntre societile A i B, independente.

Rezolvare: 1) Tabloul de evaluarea a aporturilor la capital: elemente K.proprii active fictive active fictive ANC (bilant ctb) +/- corectii de reevaluare: imobilizari corporale ANC corijat (bilant econom.) Numar actiuni Val. matematica intrinseca (contabila) VMi A absorbanta calcule ANC = total activ total datorii = 422.000 142.000 = 280.000 imobiliz corp evaluate la val bruta la 230.000, in bilant 200.000 280.000 + 30.000 = 310.000 310.000/230.000 actiuni = 1,3478 aport 280.000 280.000 + 30.000 310.000 230.000 act 1,3478 imobiliz corp evaluate la val bruta 45.000, in bilant 20.000 27.000 + 25.000 = 52.000 52.000/21.000 actiuni = 2,4761 B absorbita calcule ANC = total activ total datorii = 51.000 24.000 = 27.000 aport 27.000 27.000 +25.000 52.000 21.000 act 2,4761

2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VmiB/VmiA = 2,4761 / 1,3478 = 1,8371 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 52.000 / 1,3478 = 38.581 actiuni A ANC corijat B = nr.actiuni B x VMiB ; adica 52.000 = 21.000 actiuni x 2,4761 SAU Nr.actiuni AB = nr. actiuni B + VMiB = nr. actiuni B x Rp = 21.000 actiuni x 1,8371 = 38.581 actiuni VMiA 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = nr.actiuni AB x val.nominala a unei actiuni A = 38.581 x 1 leu/actiune = 38.581 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social) Prima de fuziune = nr.actiuni AB x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 38.581 (1,3478 1) = 13.419 lei

Registrul jurnal de fuziune etape Majorarea CS Primirea aporturilor de la societatea B, la valoare reevaluata Regularizarea CS calcule A absorbanta Inregistrari contabile 456 % 52.000 ANC B 1011 38.581 1042 13.419 76.000 4.000 40.000 15.000 8.000 1.000 8.000 % = % 76.000 gr.20 162 15.000 gr.21 401 5.000 371 gr.44 3.000 4111 462 1.000 461 456 52.000 5121 1011 = 1012 38.581 etape Transferul activelor; Totalul activelor trsf de B +/- eventualele corectii din reeval Scoaterea din gestiune a activelor transferate calcule B absorbita inregistrari contabile 461.01 = 7583 76.000 64.000 % = 1.000 281x 5.000 281x % 64.000 gr.20 5.000 gr.21 20.000 371 15.000 7.000 491 4111 15.000 461 1.000 51.000 6583 5121 8.000 7583 = 121x 76.000 121x = 6853 51.000 rezulta SfC 121x = 25.000
% 162 401 gr.44 462 461.01 24.000 15.000 5.000 3.000 1.000

51.000 + 25.000 = 76.000

45.000 5.000 amortizarea = 40.000

Calculul rezultatului din fuziune


Transferul datoriilor

Venit 76.000 chelt.51.000 = 25.000

Transferul capitalurilor proprii Regularizarea soldurilor ct.456 si 461.01

% 1012 106 121x 456

52.000 21.000 6.000 25.000 461.01 52.000

456

Problema nr.2 Absorbantul detine titluri la absorbit Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente A B Imobilizri necorporale (la valoare brut): 260.000 -cheltuieli de constituire 60.000 -concesiuni 200.000 Amortizarea imobilizrilor necorporale: (156.000) -cheltuieli de constituire (36.000) -concesiuni (120.000) Imobilizri corporale la valoare brut 715.000 340.000 Amortizarea imobilizrilor corporale (280.000) (130.000) Imobilizri corporale (valoare nt) 435.000 210.000 Imobilizri financiare (titluri de participare B 60%) 72.000 Stocuri 380.000 220.000 Clieni 140.000 90.000 Ajustarea valorii creanelor clieni (10.000) (20.000) Clieni la valoare net 130.000 70.000 Debitori diveri 15.000 8.000 Conturi la bnci 195.000 78.000 Total activ 1.331.000 586.000 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 25.000 Credite pe termen lung 90.000 184.000 Furnizori 70.000 28.000 Datorii fiscale 216.000 112.000 Datorii salariale 170.000 80.000 Datorii sociale 20.000 32.000 Creditori diveri 10.000 Total Datorii 601.000 436.000 Capital social 640.000 120.000 (32.000 aciuni x 20 (12.000 aciuni x 10 lei) lei) Rezerve 90.000 30.000 Total Capitaluri proprii 730.000 150.000 Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): -imobilizrile corporale ale societii A 798.800 lei; -imobilizrile corporale ale societii B 335.000 lei; -stocuri ale societii A 429.000 lei; 5

-stocuri ale societii B 237.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbantul deine titluri la absorbit). Rezolvare: Elemente calcule K proprii (-) active fictive cheltuieli de constituire (=) ANC +/- corectii de valoare imob.corporale stocuri titluri de participare (=) ANC corijat / nr.actiuni (=) VMi 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 730.000 - 24.000 730.000 24.000 = 706.000 798.800 715.000 = 83.800 429.000 380.000 = 49.000 7.200 actiuni B x 10 = + de valoare de 25.200 706.000 + 83.800 + 49.000 + 25.200 = 864.000 864.000 / 32.000 actiuni 706.000 + 83.800 335.000 340.000 = - 5.000 + 49.000 237.000 220.000 = + 17.000 + 25.200 864.000 150.000 + (-5.000) + 17.000 = 32.000 162.000 actiuni 27 lei/actiune B absorbita aport 150.000 150.000 -5.000 + 17.000 162.000 12.000 actiuni 13,50 lei/actiune

2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VMiB / VMiA = 27 / 13,50 = 1/2 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B x 40% / VMiA = 162.000 x 40% / 27 = 2.400 actiuni A (din totalul de 100% B preluam 60%) SAU: Nr.actiuni AB = (nr.actiuni B nr.actiuni detinut deja de A) x Rp = (12.000 7.200) x = 2.400 actiuni A 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = 2.400 actiuni x val.nominala a unei actiuni A = 2.400 x 20 = 48.000 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social) Prima de fuziune propriu-zisa = 2.400 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 2.400 x (27-20) = 16.800 6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa fuziune) Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB valoarea de piata a unei actiuni B) = 7.200 x (13,50-10) = 25.200 7) Prima de fuziune totala = 16.800 + 25.200 = 41.000 6

Registrul jurnal de fuziune A absorbanta Inregistrari contabile 456 % 90.000 1011 48.000 1042 42.000 Anularea daca nu aveam 1042, sau titlurilor de daca nu era suficient, luam 1042 = 263 72.000 participare, din 106 sau 117 si nu mai au inregistrarea ar fi fost: obiect prin % 263 fuziune 1042 106; 117 Preluarea 598.000 % = % 598.000 aporturilor de 335.000 amortizarea 205.000 gr.21 162 184.000 la soc.B, la 130.000 = 205.000 237.000 3xx 40x 28.000 valoare 70.000 4111 44x 112.000 reevaluata 8.000 461 42x 80.000 pe 456 inreg diferenta pana 78.000 5121 43x 32.000 la 598.000; este ANC B 456 162.000 Regularizarea Pt diferenta pana la 90.000, 456 = 117 72.000 ct.456 vezi T 456 etape Cresterea de CS calcule Anularea ch.constituire % 2801 6583 201 60.000 36.000 24.000 etape Transferul activelor Descarcarea din gestiune calcule 586.000 + 17.000 + 5.000 = 598.000 B absorbita inregistrari contabile 461.01 = 7583 598.000 736.000 % = % 736.000 130.000 281x gr.21 340.000 3xx 220.000 20.000 491 4111 90.000 461 8.000 586.000 6583 5121 78.000 % 162 40x gr.44 42x 43x 461.01 436.000 184.000 28.000 112.000 80.000 32.000

Transferul datoriilor

Inchiderea ct de chelt si venituri Transferul K proprii Soldarea ct. 461.01 si 456

121x = 6583 586.000 7583 = 121x 598.000 rezulta SfC 121x = 12.000 % 456 162.000 1012 120.000 106 30.000 121x 12.000 456 = 461.01 162.000

Problema nr.3 Fuziune prin absorbie (absorbitul deine titluri la absorbant). Societatea B (absorbit) deine 2.000 aciuni ale societii A (absorbant), achiziionate la un cost de 25 lei/aciune. n cadrul restructurrii activitii celor ou societi, managerii decid realizarea unei operaii de fuziune, prin absorbia lui B de ctre A. Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente A B Imobilizri necorporale (la valoare brut): 260.000 -cheltuieli de constituire 60.000 -concesiuni 200.000 Amortizarea imobilizrilor necorporale: (156.000) -cheltuieli de constituire (36.000) -concesiuni (120.000) Imobilizri corporale la valoare brut 715.000 340.000 Amortizarea imobilizrilor corporale (280.000) (130.000) Imobilizri corporale (valoare nt) 435.000 210.000 Imobilizri financiare (titluri de participare A 2.000 50.000 aciuni la 25 lei/aciune) Stocuri 380.000 220.000 Clieni 140.000 90.000 Ajustarea valorii creanelor clieni (10.000) (20.000) Clieni la valoare net 130.000 70.000 Debitori diveri 15.000 8.000 Conturi la bnci 195.000 28.000 Total activ 1.259.000 586.000 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 100.000 Credite pe termen lung 90.000 184.000 Furnizori 70.000 28.000 Datorii fiscale 69.000 112.000 Datorii salariale 170.000 80.000 Datorii sociale 20.000 32.000 Creditori diveri 10.000 Total Datorii 529.000 436.000 Capital social 640.000 120.000 (32.000 aciuni x 20 (12.000 aciuni x 10 lei) lei) Rezerve 90.000 30.000 Total Capitaluri proprii 730.000 150.000 Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): 8

-imobilizrile corporale ale societii A 1.126.800 lei; -imobilizrile corporale ale societii B 304.000 lei; -stocuri ale societii A 558.200 lei; -stocuri ale societii B 237.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbitul deine titluri la absorbant). Rezolvare: Elemente calcule K proprii (-) active fictive cheltuieli de constituire (=) ANC +/- corectii de valoare imob.corporale stocuri titluri de participare 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 730.000 - 24.000 730.000 24.000 = 706.000 1.126.800 715.000 = 411.800 558.200 380.000 = 178.200 706.000 + 411.800 304.000 340.000 = - 36.000 + 178.200 237.000 220.000 = + 17.000 - pt titluri calculam mai intai VMiA, apoi: 2.000 actiuni A (VMiA-val.nominala a unei actiuni achizitionate) = 2.000 x (40,50-25) = 31.000 1.296.000 150.000 + (-36.000) + 17.000 = 162.000 32.000 actiuni 40,50 lei/actiune B absorbita aport 150.000 150.000 -36.000 + 17.000 + 31.000 162.000 12.000 actiuni 13,50 lei/actiune

(=) ANC corijat / nr.actiuni (=) VMi

706.000 + 411.800 + 178.200 = 1.296.000 1.296.000 / 32.000 actiuni

2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VMiB / VMiA = 40,50 / 13,50 = 1/3 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 162.000 / 40,50 = 4.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B) A trebuie sa remunereze intregul ANC al lui B si apoi sa-si anuleze actiunile proprii. 4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 4.000 x 20 = 80.000 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social) Prima de fuziune propriu-zisa = 4.000 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 4.000 x (40,50-20) = 82.000 lei 9

Registrul jurnal de fuziune A absorbanta Inregistrari contabile 456 % 162.000 1011 80.000 1042 82.000 Preluarea 598.000 % = % aporturilor de la 304.000 174.000 gr.21 162 soc.B, la valoare 130.000 = 81.000 109 40x reevaluata 174.000 237.000 3xx 44x 2.000 x 40,50 = 70.000 4111 42x 81.000 8.000 461 43x 28.000 5121 456 Regularizarea CS 1011 = 1012 80.000 etape Cresterea de CS calcule etape Transferul activelor 598.000 184.000 28.000 112.000 80.000 32.000 162.000 Descarcarea din gestiune B absorbita calcule inregistrari contabile 586.000 + 17.000 + 461.01 = 7583 598.000 31.000 36.000 = 598.000 736.000 % = % 736.000 130.000 281x gr.21 340.000 263 50.000 3xx 220.000 20.000 491 4111 90.000 461 8.000 586.000 6583 5121 28.000 12.000 este 121x = 7583 586.000 valoarea neta a 7583 = 121x 598.000 corectiilor; rezulta SfC 121x = 12.000 rezultatul din fuziune este afectat doar cu aceasta dif % 461.01 436.000 162 184.000 40x 28.000 gr.44 112.000 42x 80.000 43x 32.000 % 456 162.000 1012 120.000 106 30.000 121x 12.000 456 = 461.01 162.000

Rezultatul din fuziune

Anularea actiunilor proprii

1042 = 109 81.000

Transferul datoriilor

Transferul K proprii Regularizarea ct 461.01 si 456

10

Problema nr.4 Fuziunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor reciproce Societatea A (absorbant) deine 20% din capitalul societii B (absorbit), iar B deine 2.000 de aciuni A. Conducerile celor dou societi au decis fuzinea prin absorbia societii B de ctre A. Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: Elemente A B Cheltuieli de constituire 10.000 Imobilizri corporale 1.248.000 788.000 Imobilizri financiare 160.000 22.000 Stocuri 160.000 330.000 Clieni 138.000 280.000 Investiii financiare pe termen scurt 56.000 Conturi la bnci 28.000 8.000 Total activ 1.800.000 1.428.000 Credite pe termen lung 162.000 mprumut obligatar 288.000 Furnizori 46.000 256.000 Datorii fiscale 70.000 44.000 Total Datorii 278.000 588.000 Capital social 1.000.000 800.000 (100.000 aciuni) (80.000 aciuni) Rezerve 402.000 238.000 Rezultat 120.000 (198.000) Total Capitaluri proprii 1.522.000 840.000 Informaii suplimentare: Pentru societatea A: -existena unui plus de valoare la fondul comercial de 800.000 lei; -existena unui plus de valoare la imobilizrile corporale de 56.000 lei; -cele 16.000 aciuni B au fost achiziionate la valoarea lor nominal; Pentru sociatatea B: -un fond comercial necontabilizat de 88.000 lei; -plus de valoare la imobilizrile corporale 26.000 lei; -pierderile din deprecierea creanelor clieni sunt estimate la 13.500 lei; - pierderile din deprecierea stocurilor sunt estimate la 6.500 lei; -cele 2.000 aciuni A au fost achiziionate la valoarea total de 22.000 lei. S se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia existenei participaiilor reciproce. 11

Rezolvare: Elemente calcule K proprii (-) active fictive cheltuieli de constituire (=) ANC +/- corectii de valoare fd comercial rezultat din regrupari de intreprinderi IFRS3 imobilizari corporale creante stocuri titluri de participare: B detinute de A (20% din CS A) A detinute de B (=) ANC corijat / nr.actiuni (=) VMi 1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital A absorbanta aport calcule 1.522.000 - 10.000 1.522.000 - 10.000 = 1.512.000 1.512.000 + 800.000 + 56.000 16.000 actiuni B x VMiB val.nominala (la care au fost cumparate titlurile) = 16.000 x X 10 2.000 actiuni A x Y 11 X Y = VMiA B absorbita aport 840.000 840.000 + 88.000 + 26.000 - 13.500 - 6.500 Y

2.208.000 + 16.000 X A = 100.000 actiuni

912.000 + 2.000 Y B = 80.000 actiuni

VMiA = Y VMiB = X Rezulta (Y x nr.actiuni) = 2.208.000 24 lei/actiune Rezulta (X x nr.actiuni) = 912.000 12 lei/actiune Rezulta 2.208.000 + 16.000 X = Rezulta 912.000 + 2.000 Y = 80.000 X 100.000 Y Rezulta X = 12 lei; Y = 24 lei 2) calculul raportului de paritate Rp Rp = VMiB / VMiA = 12 / 24 = (0.50) 3) calculul actiunilor detinute de A in B Nr.actiuni AB = ANC corijat B x 80% / VMiA = 960.000 x 80% / 24 = 32.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B) ANC corijat B = 912.000 + 2.000 x 24 = 960.000 SAU: Nr.actiuni AB = (nr.actiuni B nr.actiuni B detinute de A) x Rp = 80.000 16.000 x = 32.000 actiuni A 12

4) determinarea cresterii de capital social a lui A cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 32.000 x 10 = 320.000 lei 5) calculul primei de fuziune propriu-zise (determinata de evaluarea valorii intrinseci pt actiunile lui A) Prima de fuziune propriu-zisa = 32.000 actiuni A x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 32.000 x ( 24-10) = 448.000 lei 6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa fuziune); apare doar daca A detine actiuni la B Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB valoarea de piata a unei actiuni B) = 16.000 x ( 12-10) = 32.000 lei 7) Prima de fuziune totala = 448.000 + 32.000 = 480.000 lei Registrul jurnal de fuziune etape Cresterea de CS calcule A absorbanta Inregistrari contabile 456 % 800.000 1011 320.000 1042 480.000 etape Transferul activelor calcule 1.428.000 total activ B +/- corectii + (960.000 840.000) = 1.548.000 B absorbita inregistrari contabile 461.01 = 7583 1.548.000 6583 % 1.428.000 21x 788.000 263 22.000 3xx 330.000 4111 280.000 5121 8.000 7583 = 121x 1.548.000 121x = 6583 1.428.000 rezulta SfC 121x = 120.000

Anularea titlurilor de participare, nu mai au obiect prin fuziune

daca nu aveam 1042, sau daca nu era suficient, luam din 106 sau 117 si inregistrarea ar fi fost: % 263 1042 106; 117 788.000 + 26.000 =

1042 = 263 160.000

Rezultatul din fuziune

Preluarea aporturilor de la soc.B, la

1.548.000 % 88.000 207 814.000 gr.21

% 1.548.000 161 288.000 40x 256.000

Transferul datoriilor

% 161 40x

461.01 436.000 288.000 256.000 13

valoare reevaluata (de fuziune)

814.000 2.000 actiuni x 24 = 48.000 280.000 13.500 = 266.500 330.000 6.500 = 323.500 960.000 800.000 = 160.000 chiar titlurile Vezi T 1042 nu are amortiz.se da val neta 48.000 266.500 323.500 8.000 109 4111 3xx 5121

44x 456

44.000 960.000

44x

44.000

Regularizarea ct.456

456 = 117

160.000

Transferul K proprii

198.000 = pierdere

% = % 800.000 1012 121x 198.000 238.000 106 456 960.000 120.000 121x 456 = 461.01 960.000

Anularea actiunilor proprii Anularea ch.constituire

1042 = 109 6583 =

48.000

Soldarea ct. 461.01 si 456

201 10.000

14

Problema nr.5 Fuziunea prin reuniune (A si B se dizolva si apare C) Despre societile A i B se cunosc urmtoarele informaii: Elemente A B Cheltuieli de constituire (valoare brut) 45.000 65.000 Amortizarea cheltuielilor de constituire (15.000) (25.000) Cheltuieli de constituire (valoare net) 30.000 40.000 Imobilizri corporale (valoare brut) 5.770.000 2.435.000 Amortizarea imobilizrilor corporale (1.230.000) (1.125.000) Imobilizri corporale (valoare net) 4.540.000 1.310.000 Imobilizri financiare 150.000 340.000 Stocuri 210.000 500.000 Clieni (valoare brut) 1.000.000 990.000 Ajustarea valorii creanei clieni (90.000) Clieni (valoare net) 1.000.000 900.000 Debitori diveri 10.000 50.000 Conturi la bnci 120.000 75.000 Total activ 6.060.000 3.215.000 Credite pe termen lung 2.060.000 421.000 Furnizori 930.000 154.000 Datorii fiscale 1.240.000 630.000 Creditori diveri 570.000 20.000 Total Datorii 4.800.000 1.225.000 Capital social 800.000 1.000.000 (80.000 (100.000 aciuni) aciuni) Rezerve 300.000 750.000 Rezultat reportat 160.000 240.000 Total Capitaluri proprii+Datorii 6.060.000 3.215.000 Societatea A i B fuzioneaz prin reuniune. Acionarii societii A dein 42% din capitalurile noii societi C iar acionarii societii B, restul de 58%. Activele societilor A i B au fost evaluate astfel (la valoarea brut): A B Imobilizri corporale 6.120.000 2.540.000 Imobilizri financiare 170.000 305.000 Mrfuri 150.000 517.000 Clieni 950.000 958.000 15

Fond comercial S se contabilizeze fuziunea prin reuniune. Rezolvare: Elemente

110.000

195.000

calcule K proprii 1.990.000 (-) active fictive - 30.000 - 40.000 cheltuieli de constituire (=) ANC 1.260.000 30.000 = 1.230.000 1.990.000 40.000 = 1.950.000 +/- corectii de valoare 1.230.000 1.950.000 + 350.000 + 105.000 imobilizari + 20.000 - 35.000 corporale - 50.000 + 17.000 imobilizari - 60.000 - 32.000 financiare + 110.000 + 195.000 creante - clienti stocuri - marfuri fd comercial (nu exista in bilant, trebuie sa-l recunoastem) (=) ANC corijat 1.600.000 2.200.000 / nr.actiuni 80.000 actiuni 100.000 actiuni (=) Vmi 20 lei/actiune 22 lei/actiune 2) calculul raportului de paritate Rp nu ni se spune care e valoarea nominala a actiunilor lui C (daca se dadea, foloseam acea valoare) numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 1.600.000 / 10 lei = 160.000 actiuni numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 2.200.000 / 10 lei = 220.000 actiuni Rp A/C = nr.actiuni A / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 80.000 / 160.000 = Rp B/C = nr.actiuni B / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 100.000 / 220.000 = 5/11 Nu rezulta prima de fuziune, pt ca este momentul constituirii , momentul initial, pt ca val.nominala a actiunilor C = val.nominala a actiunilor B = val.nominala a actiunilor A

1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capitalul societatii C A absorbanta aport calcule 1.260.000

B absorbita aport

16

element calcul e Trsf de 6030000 active + 370000 = 6.400.00 0 Desc.ge Ct.201 stiune anulare activ fictiv, diferenta in 6583

A inregistrari ctb 461.01 = 7583 6.400.000

elem ente Trsf de activ e

Registru jurnal de fuziune B calcul inregistrari ctb 461.01 = 7583 3.425.000

7.305.000 % = % 7.305.000 1.230.000 281 21x 5.770.000 15.000 280 201 45.000 26x 150.000 371 210.000 4111 1.000.000 6060000 6583 461 10.000 5121 120.000

3.175.0 00 + 250.00 0 = 342500 0 Desc. Ct.201 gesti anulare une activ fictiv, diferent a in 6583 Inch ct chelt si ven Trsf. dator ii 121x rezultat din lichidar e

eleme nte Consti tuirea CS

calcul

C inregistrari ctb 456 = 1011 3.800.000 A A 1.600.000 B B 2.200.000

4.396.500 % = % 4.396.500 1.125.000 281 21x 2.435.000 25.000 280 201 65.000 26x 340.000 371 500.000 90.000 409 4111 990.000 3.156.500 6583 461 50.000 5121 75.000

Prelua rea aportu rilor lui A (ANC A)

Inchide rea ct chelt si ven Trsf. datorii

121x rezultat din lichidare

7583 = 121x 6.400.000 121x = 7583 6.060.000 rezulta SfC 121x = 340.000
% 162 40x 44x 462 461.01 4.800.000 2.060.000 930.000 1.240.000 570.000

7583 = 121x 3.425.000 121x = 7583 3.215.000 rezulta SfC 121x = 210.000 % 162 40x 44x 462 461.01 1.225.000 421.000 154.000 630.000 20.000

207 = 7630000 % = % 7630000 fd 110.000 207 162 2060000 comer 6120000 21x 401 930000 cial 170.000 26x 44x 1240000 150.000 3xx 462 570000 950.000 4111 456 2830000 10.000 461 456 cu 120.000 5121 dif Regula 1011 = 1012 1.600.000 rizare CS Simila r, preluar ea aportu rilor lui B Regula rizare CS 4640000 195000 2540000 305000 517000 958000 50000 75000 1011 = % = % 4640000 207 162 461000 21x 401 154000 26x 44x 630000 371 462 20000 4111 456 3375000 461 5121 1012 2.200.000

Trsf K proprii

% 1012 106 117

456

1.600.000 800.000 300.000 160.000

Trsf K propr

% 1012 106

456

2.200.000 1.000.000 750.000

17

121x

340.000

ii

Soldare a ct 456 si 461.01

1.600.00 456 = 461.01 1.600.000 0 e ANC al lui A

117 240.000 121x 210.000 Solda 2.200.00 456 = 461.01 2.200.000 e rea ct 0 ANC al 456 lui B si 461.0 1

Probl.1. O societate A cu un capital de 20.000.000 lei format din 5.000 de aciuni absoarbe societatea B cu un capital de 40.000.000 lei format din 10.000 aciuni. Societatea A a fost evaluat la 30.000.000 lei iar B la 48.000.000 lei. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului i prima de fuziune: Rezolvare: A Activ net contabil Nr. aciuni VMCA =
30.000.000 lei 5.000 actiuni

B 30.000.000 lei Activ net contabil 5.000 aciuni 6.000 lei / aciune 48.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise = =

48.000 000 lei . = 8.000 aciuni 6.000 lei/actiune

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 8.000 aciuni emise x 4.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

48.000.000 lei 32.000.000 lei 16.000.000 lei

Probl.2. Dou societi comerciale care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Situaia celor dou societi se prezint astfel: Societatea A: valoarea net de aport 48.000.000 lei, numr de aciuni 6.000, valoarea nominal 6.000 lei/aciune. Societatea B: valoarea net de aport 40.000.000 lei, numr de aciuni 5.000, valoarea nominal 5.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise: I. De societatea A dac ea absoarbe societatea B; II. De societatea B dac ea absoarbe A: 18

Rezolvare: Cazul I. A Activ net contabil Nr. aciuni VMCA =


48.000.00 lei 0 6.000 actiun i

B 48.000.000 lei Activ net contabil 6.000 aciuni 8.000 lei / aciune 40.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise = Cazul II: B Activ net contabil Nr. aciuni VMCB =
40.000.000 lei 5.000 actiuni

40.000 000 lei . = 5.000 aciuni 8.000 lei/actiune

A 40.000.000 lei Activ net contabil 5.000 aciuni 8.000 lei / aciune 48.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise =

48.000 000 lei . = 6.000 aciuni 8.000 lei/actiune

Probl.3. Dou societi comerciale A i B care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: Societatea A (absorbant): active diverse 60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, numr de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal a unei aciuni 3.500 lei/aciune. Societatea B (absorbit): capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 15.000.000 lei. Care este numrul de aciunii ce trebuie emis i prima de fuziune: Rezolvare: A Active diverse - Datorii = Activ net contabil 60.000.000 lei Capital social -10.000.000 lei + Rezerve 50.000.000 lei + Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor = Activ net contabil 10.000 aciuni 5.000 lei / aciune B 30.000.000 lei + 10.000.000 lei + 15.000.000 lei 55.000.000 lei

Nr. aciuni VMCA =

19

50.000.000 lei 10.000 actiuni

Numr de aciuni ce trebuie emise = =

55.000 000 lei . = 11.000 aciuni 5.000 lei/actiune

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 11.000 aciuni emise x 3.500 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

55.000.000 lei 38.500.000 lei 16.500.000 lei

Probl.4. Dou societi comerciale A i B care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Situaia celor dou societi este. Societatea A: capital social 30.000.000 lei mprit n 3.000 de aciuni, rezerve 20.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 10.000.000 lei. Societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii 15.000.000 lei, numr de aciuni 4.000 de titluri. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis. I. De societatea A dac ea absoarbe pe B II. De societatea B dac ea absoarbe societatea A Rezolvare: Cazul I: A B Capital social 30.000.000 lei Active diverse 40.000.000 lei +Rezerve +20.000.000 - Datorii - 15.000.000 lei lei + Plusvaloare din reevaluarea + 10.000.000 = Activ 25.000.000 lei imobilizrilor lei netcontabil = Activ net contabil 60.000.000 lei Nr. aciuni 3.000 aciuni 60.000.000 lei 20.000 lei / VMCA = 3.000 actiun i aciune Numr de aciuni ce trebuie emise = Cazul II: B Activ net contabil Nr. aciuni VMCB = 25.000.000 lei Activ net contabil 4.000 aciuni 6.250 lei / aciune A 60.000.000 lei
25.000 000 lei . = 1.250 aciuni 20.000 lei/actiun e

20

25.000.000 lei 4.000 actiuni

Numr de aciuni ce trebuie emise =

60.000 000 lei . = 9.600 aciuni 6.250 lei/actiune

Probl.5 Dispunei de urmtoarele informaii despre dou societi comerciale care fuzioneaz: Societatea A: active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numr de aciuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numr de aciuni 90 titluri. Determinai cte aciuni trebuie s primeasc un acionar care deine 30 de aciuni n cazul n care: I. Societatea A absoarbe societatea B II. Societatea B absoarbe societatea A Rezolvare: Cazul I: A B Active diverse 57.000 lei Active diverse 31.500 lei - Datorii - 30.000 lei - Datorii - 18.000 lei = Activ net 27.000 lei = Activ net 13.500 lei contabil contabil Nr. aciuni 150 aciuni VMCA = 180 lei / aciune
27.000 lei 150 actiuni

Numr de aciuni ce trebuie emise =

13.500 lei = 75 aciuni 180 lei/actiun e

Pentru cele 90 aciuni ale lui B.. A emite 75 aciuni Un acionar ce deine 30 aciuni. primete x aciuni x=
75 actiuni x 30 actiuni = 25 aciuni 90 actiuni

Cazul B: B Activ net contabil Nr. aciuni VMCB =


13.500 lei 90 actiuni

A 13.500 lei Activ net contabil 90 aciuni 150 lei / aciune 27.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise =

27.000 lei = 180 aciuni 150 lei/actiun e

Pentru cele 150 aciuni ale lui A.. B emite 180 aciuni 21

Un acionar ce deine 30 aciuni. primete x aciuni x=


180 actiuni x 30 actiuni = 36 aciuni 150 actiuni

Probl.6 Dou societi comerciale A (absorbant) i B (absorbit) care nu au participaii reciproce fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: prima de fuziune 5.600.000 lei; societatea B: active diverse 40.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; Societatea A: numrul de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal 8.000 lei/aciune, plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 10.000.000 lei. Care este mrimea rezervelor societii A: Rezolvare: A Capital social + Rezerve +Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor Activ net contabil 80.000.000 lei Active diverse x - Datorii 10.000.000 lei Activ net contabil B 40.000.000 lei - 12.000.000 lei 28.000.000 lei

90.000.000 lei + x lei Nr. aciuni 10.000 aciuni VMCA (1) 10.000 lei / aciune (1) La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu 28.000.000 lei Capitalul social crete cu nr. aciuni emise y aciuni 8.000 (y) x 8.000 lei/aciune (valoarea nominal a lei/aciune lei unei aciuni A) = Prima de fuziune 5.600.000 lei Prin rezolvarea ecuaiei: 28.000.000 lei y aciuni 8.000 lei/aciune = 5.600.000 lei se obine numrul de aciuni ce trebuie emise, respectiv 2.800 aciuni Numr de aciuni ce trebuie emise = VMCA =
ANC A Nr . actiuni A
90.000.000 lei +x , de unde x = 10.000.000 lei 10.000 actiuni

28.000 000 lei . = 2.800 aciuni, deci VMCA = 10.000 lei/aciune VM A C

10.000 lei/aciune=

22

Probl.7 Dou societi comerciale A (absorbant) i B (absorbit) care nu au participaii reciproce de capital fuzioneaz. Se cunosc urmtoarele date: numrul de aciuni emise de societatea A pentru remunerarea aportului 8.000 titluri; Societatea A: capital social format din 10.000 titluri, valoarea nominal a aciunilor 3.000 lei/aciune, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 20.000.000 lei; Societatea B: active diverse 59.000.000 lei. Care este mrimea datoriilor societii B: Rezolvare: A B Capital social 30.000.000 lei Active diverse 59.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei - Datorii - x lei +Plusvaloare din 20.000.000 lei Activ net contabil 59.000.000 lei x reevaluarea lei imobilizrilor Activ net contabil 60.000.000 lei Nr. aciuni 10.000 aciuni VMCA= 6.000 lei / aciune
60.000.000 lei 10.00 actiun 0 i 59.000.000 lei - x lei , de unde x = 11.000.000 lei 6.000 lei/actiun e

Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.000 aciuni =

Probl.8 Dispunei de urmtoarele date: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A; numrul de aciuni emise de A n cazul I este 8.000 titluri; valoarea matematic a unei aciuni A este 6.000 lei/aciune; numrul de aciuni A 10.000 titluri; numrul de aciuni emise de B n cazul II este 15.000 titluri. Care este numrul de aciuni din care este format capitalul societii B: Rezolvare: Cazul I: A B (2) = Activ net 60.000.000 lei Activ net contabil X lei (1) contabil Nr. aciuni 10.000 aciuni VMCA 6.000 lei / aciune
(1)

Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.000 aciuni = VMCA =


ANC A Nr . actiuni

ANC B , de unde ANCB = 48.000.000 lei 6.000 lei/actiun e

(2)

23

6.000 lei/aciune = Cazul II: B = Activ net contabil VMCB


(3)

ANC A , de unde ANCA = 60.000.000 lei 10 000 actiuni .

A 48.000.000 lei = Activ net contabil 4.000 lei/aciune


(3)

60.000.000 lei

Numr de aciuni ce trebuie emise =15.000 aciuni =

60.000.000 lei VM B C

, de unde VMCB = 4.000 lei/aciune

VMCB = 4.000 lei/aciune =

48.000.000 lei , de unde numrul de aciuni din care este format capitalul lui B = 12.000 aciuni Nr . actiuni

Probl.9 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 32.000.000 lei, datorii 3.080.000 lei, numr de aciuni 2.500, valoare nominal 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 61.000.000 lei, datorii 10.600.000 lei, numr de aciuni 5.000, valoare nominal 2.000 lei/aciune. Absorbantul deine la absorbit 1.000 de aciuni achiziionate cu 9.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis i mrimea primei de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 9.000 lei/aciune = 9.000.000 lei A B Active diverse 32.000.000 lei Active diverse 61.000.000 lei - Datorii 3.080.000 lei - Datorii 10.600.000 lei = 28.920.000 lei Activ net contabil 50.400.000 lei Numr aciuni 5.000 aciuni 50.400.000 lei 10.080 lei/aciune VMCB=
5.000 actiuni

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (10.080 lei/aciune 9.000 lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni VMCA=
30.000.000 lei 2.500 actiuni

1.080.000 lei

30.000.000 lei 2.500 aciuni 12.000 lei/aciune

24

50 400 000 lei . .


4.200

Numr de aciuni ce trebuie emise: 12.000 lei/actiun 12.000 e = 3.360 aciuni e lei/actiun
840

- 1.000 actiuni x

10.080 lei/actiun e

ANCB = 50.400.000 lei = 4.200 aciuni x 12.000 lei/aciune

3.360 aciuni emise

Capitalul propriu crete cu 3.360 aciuni emise x 12.000 lei/aciune = 40.320.000 lei - Capitalul social crete cu 3.360 aciuni emise x 2.000 lei/aciune valoarea nominal A= 6.720.000 lei = Prima de fuziune 1 = 33.600.000 lei

840 840 aciuni anulate x 12.000 lei/aciune= 10.080.000 lei aciuni - Costul de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 9.000 lei/aciune = 9.000.000 lei anulate = Prima de fuziune 2 = 1.080.000 lei Prima de fuziune = 33.600.000 lei + 1.080.000 lei = 34.680.000 lei

Probl.10 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 90.000.000 lei exclusiv 1.000 aciuni achiziionate cu 6.000 lei/aciune deinute la B; datorii 17.020.000 lei; numr de aciuni 16.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 70.000.000 lei; datorii 13.840.000 lei; numr de aciuni 8.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 6.000 lei/aciune = 6.000.000 lei A Active diverse 90.000.000 lei Active diverse + Titluri deinute neincluse n activ 6.000.000 lei - Datorii = Total activ 96.000.000 lei Activ net contabil - Datorii 17.020.000 lei Numr aciuni = 78.980.000 lei VMCB=
56.160.000 lei 8.000 actiuni

B 70.000.000 lei 13.840.000 lei 56.160.000 lei 8.000 aciuni 7.020 lei/aciune

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (7.020 lei/aciune 6.000 lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni

1.020.000 lei 80.000.000 lei 16.000 aciuni 25

VMCA=

80.000.000 lei 16.0 actiu 00 ni

5.000 lei/aciune

56 160 000 lei . . 7.020 lei/actiun e - 1.000actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise: 5.000e = 9.828 aciuni 5.000 lei/actiun e lei/actiun
11.232 1.404

ANCB = 56.160.000 lei = 11.232 1.404 1.404 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune = 7.020.000 lei aciuni x aciuni - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 6.000 lei/aciune = 6.000.000 lei 5.000 anulate = Prima de fuziune 2 = 1.020.000 lei lei/aciune Prima de fuziune = 29.484.000 lei + 1.020.000 lei = 30.504.000 lei

9.828 aciuni emise

Capitalul propriu crete cu 9.828 aciuni emise x 5.000 lei/aciune = 49.140.000 lei - Capitalul social crete cu 9.828 aciuni emise x 2.000 lei/aciune valoarea nominal A = 19.656.000 lei = Prima de fuziune 1 = 29.484.000 lei

Probl.11 Societatea A absoarbe societatea B, situaia lor prezentndu-se astfel: Societatea A: active diverse 348.000 lei, exclusiv 1.000 de aciuni B achiziionate la preul total de 9.500 lei; datorii 150.000 lei; numr de aciuni 13.000 titluri; valoarea nominal a unei aciuni 9,5 lei/bucat. Societatea B: active diverse 110.000 lei; datorii 60.000 lei; numr de aciuni 5.000 titluri ; valoarea nominal a unei aciuni 8 lei /bucat. Determinai creterea de capital social la absorbant i prima de fuziune n urma fuziunii: Rezolvare: 1.000 aciuni x 9,5 lei/aciune = 9.500 lei A Active diverse 348.000 lei Active diverse + Titluri deinute neincluse n activ 9.500 lei - Datorii = Total activ 357.500 lei Activ net contabil - Datorii 150.000 lei Numr aciuni = 207.500 lei VMCB=
50.000 lei 5.000 actiuni

B 110.000 lei 60.000 lei 50.000 lei 5.000 aciuni 10 lei/aciune

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (10 lei/aciune 9,5

500 lei 26

lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni VMCA=


208.000 lei 13.000 actiuni

208.000 lei 13.000 aciuni 16 lei/aciune


50 000 lei .
3.125

Numr de aciuni ce trebuie emise: 16 lei/actiun 16 e = 2.500 aciuni e lei/actiun


625

- 1.000actiuni x

10 lei/actiun e

2.500 Capitalul propriu crete cu 2.500 aciuni emise x 16 lei/aciune = 40.000 lei ANCB = aciuni - Capitalul social crete cu 2.500 aciuni emise x 9,5 lei/aciune valoarea nominal A = 23.750 lei 50.000 lei emise = Prima de fuziune 1 = 16.250 lei = 3.125 625 aciuni anulate x 16 lei/aciune = 10.000 lei aciuni x 625 - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 9,5 lei/aciune = 9.500 lei 16 aciuni = Prima de fuziune 2 = 500.000 lei lei/aciune anulate Prima de fuziune = 16.250 lei + 500 lei = 16.750 lei Probl.12 Societatea A absoarbe societatea B, situaia lor prezentndu-se astfel: Societatea A: active diverse 575.000 lei, exclusiv 1.000 de aciuni B achiziionate la preul total de 15.000 lei; datorii 200.000 lei; numr de aciuni 8.000 titluri; valoarea nominal a unei aciuni 40 lei/bucat. Societatea B: active diverse 150.000 lei; datorii 50.000 lei; numr de aciuni 4.000 titluri ; valoarea nominal a unei aciuni 50 lei/ bucat. Care este nregistrarea contabil privind creterea capitalului social la societatea absorbant: Rezolvare: 1.000 aciuni x 15 lei/aciune = 15.000 lei A Active diverse 575.000 lei Active diverse + Titluri deinute neincluse n activ 15.000 lei - Datorii = Total activ 590.000 lei Activ net contabil - Datorii 200.000 lei Numr aciuni = 390.000 lei VMCB=
100.000 lei 4.000 actiuni

B 150.000 lei 50.000 lei 100.000 lei 4.000 aciuni 25 lei/aciune

+Plusvaloare din deinere titluri

10.000 lei 27

1.000 aciuni (25 lei/aciune 15 lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni VMCA=
400.000 lei 8.000 actiuni

400.000 lei 8.000 aciuni 50 lei/aciune

100000 lei . 25 lei/actiun e - 1.000actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise: e 50 e = 1.500 aciuni 500 lei/actiun lei/actiun
2.000 500

ANCB = 1.500 Capitalul propriu crete cu 1.500 aciuni emise x 50 lei/aciune = 75.000 lei 100.000 lei aciuni - Capitalul social crete cu 1.500 aciuni emise x 40 lei/aciune valoarea nominal A = 60.000 lei = 2.000 emise = Prima de fuziune 1 = 15.000 lei aciuni x 500 500 aciuni anulate x 50 lei/aciune = 25.000 lei 50 aciuni - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x 15 lei/aciune = 15.000 lei lei/aciune anulate = Prima de fuziune 2 = 10.000 lei Prima de fuziune = 15.000 lei + 10.000 lei = 25.000 lei Formula contabil privind majorarea capitalului social: 100 000 lei 456 = 1012 60 000 lei 1042 25 000 lei 261 15 000 lei Probl.13 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult: Societatea A: capital social 30.000.000 lei mprit n 10.000 aciuni; rezerve 10.000.000 lei; plusvaloarea din reevaluarea imobilizrilor 9.800.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; numr de aciuni 12.000 titluri. Cunoscnd c absorbantul A deine la absorbitul B 1.000 de aciuni i c numrul de aciuni emise de A n urma fuziunii este 8.800 titluri, s se calculeze costul de achiziie iniial al unei aciuni deinute de A la B: Rezolvare: 1.000 aciuni x y lei/aciune A B Capital social 30.000.000 lei Active diverse 60.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei - Datorii 12.000.000 lei + Plusvaloare din 9.800.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei reevaluarea imobilizrilor = 49.800.000 lei Numr aciuni 12.000 aciuni 48.000.000 lei 4.000 lei/aciune VMCB=
12.000 actiuni

+Plusvaloare din deinere

1.000 aciuni (4.000 lei/aciune y lei/aciune) 28

titluri 1.000 aciuni (4.000 lei/aciune y lei/aciune) Activ net contabil Numr aciuni

53.800.000 lei 1.000 aciuni y lei/aciune 10.000 aciuni

53.800.000lei - 1.000 actiuni x y lei/actiun e VMCA = 10 000 actiuni . 48.000.000 lei 4.000 lei/actiun e - 1.000 actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.800 aciuni = , de unde VMCA = 5.000 lei / aciune VMC A VMC A

VMCA = 5.000 lei/aciune =

53.800.000lei - 1.000 actiuni x y lei/actiun e , de unde y = 3.800 lei/aciune 10.000 actiuni

Probl.14 Din contabilitatea celor dou societi A i B intrate n fuziune rezult datele: numrul de aciuni emise de A pentru remunerarea aportului 15.200 titluri; prima de fuziune 15.600.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 20.000.000 lei numr de aciuni 20.000 titluri. Cunoscnd c absorbantul A deine la absorbitul B 1.000 titluri i c valoarea nominal a unei aciuni A este 1.500 lei/aciune s se calculeze costul iniial de achiziie al unei aciuni A deinute de B: Rezolvare: 1.000 aciuni x y lei/aciune A B Active diverse 60.000.000 lei - Datorii 20.000.000 lei Activ net contabil 40.000.000 lei Numr aciuni 20.000 aciuni VMCB= 2.000 lei/aciune
40.000.000 lei 20.000 actiuni
(1)

Numr de aciuni ce trebuie emise = 15.200 aciuni = 15.200 aciuni emise

40.000 000 lei . 2.000 lei/actiun i - 1.000 actiuni x de unde VMCA = 2.500 lei / aciune VMC A VMC A

ANCB = 40.000.000 lei = 16.000 aciuni x 2.500

800

Capitalul propriu crete cu 15.200 aciuni emise x 2.500 lei/aciune = 38.000.000 lei - Capitalul social crete cu 15.200 aciuni emise x 1.500 lei/aciune valoarea nominal A = 22.800.000 lei = Prima de fuziune 1 = 15.200.000 lei 800 aciuni anulate x 2.500 lei/aciune = 29

lei/aciune

2.000.000 lei - Cost de achiziie aciuni deinute 1.000 aciuni x y lei/aciune = 1.000 y = Prima de fuziune 2 Prima de fuziune = 15.200.000 lei + 2.000.000 lei - 1.000 aciuni y lei/aciune = 15.600.000 lei, de unde y = 1.600 lei/aciune

aciuni anulate

Probl.15 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult: Societatea A: active diverse 70.000.000 lei inclusiv 2.000 de aciuni achiziionate cu 2.000 lei/aciune deinute la B; datorii 20.000.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 4.500 lei/aciune. Societatea B: active diverse 85.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 20.000 titluri cu valoarea nominal 2.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune. Rezolvare: 2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei A B Active diverse 70.000.000 lei Active diverse 85.000.000 lei - Datorii 20.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei = Activ net 50.000.000 lei = Activ net 70.000.000 lei contabil contabil Numr aciuni 10.000 aciuni Numr aciuni 20.000 aciuni VMCA= 5.000 lei/aciune VMCB= 3.500 lei/aciune
70.000.000 lei 20.000 actiuni 70 000 000 lei . . 3.500 lei/actiun e - 2.000actiuni x Numr de aciuni ce trebuie emise: lei/actiun = 12.600 aciuni 5.000 lei/actiun e 5.000 e
14.000 1.400

50.000.000 lei 10.000 actiuni

ANCB = 70.000.000 lei = 14.000 aciuni x 5.000 lei/aciune

12.600 aciuni emise

Capitalul propriu crete cu 12.600 aciuni emise x 5.000 lei/aciune = 63.000.000 lei - Capitalul social crete cu 12.600 aciuni emise x 4.500 lei/aciune valoarea nominal A = 56.700.000 lei = Prima de fuziune 1 = 6.300.000 lei

1.400 aciuni anulate x 5.000 lei/aciune = 7.000.000 lei - Cost de achiziie aciuni deinute 2.000 aciuni x 2.000 lei/aciune = 4.000.000 lei = Prima de fuziune 2 = 3.000.000 lei Prima de fuziune = 6.300.000 lei + 3.000.000 lei = 9.300.000 lei 30

1.400 aciuni anulate

Probl.16 Din bilanul celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 41.600.000 lei, datorii 9.100.000 lei, numr de aciuni 5.200, valoare nominal 6.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 30.000.000 lei, datorii 8.625.000 lei, numr de aciuni 2.500, valoare nominal 6.000 lei/aciune. Absorbitul deine la absorbant 1.000 de aciuni achiziionate cu 5.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emis i mrimea primei de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 5.000 lei/aciune = 5.000.000 lei A B Active diverse 41.600.000 lei Active diverse 30.000.000 lei - Datorii 9.100.000 lei - Datorii 8.625.000 lei Activ net contabil 32.500.000 lei = 21.375.000 lei Numr aciuni 5.200 aciuni VMCA= 6.250 lei/aciune
32.500.000 lei 5.200 actiuni

+Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (6.250 lei/aciune 5.000 lei/aciune) = Activ net contabil
22.625 000 lei . Numr de aciuni ce trebuie emise = = 3.620 aciuni 6.250 lei/actiune

1.250.000 lei 22.625.000 lei

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 3.620 aciuni emise x 6.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

22.625.000 lei 21.720.000 lei 905.000 lei

Probl.17 Din contabilitatea celor dou societi intrate n fuziune rezult: Societatea A (absorbant): active diverse 50.000.000 lei; datorii 10.000.000 lei; numrul de aciuni 10.000 titluri, valoarea nominal a unei aciuni 2.000 lei/aciune. Societatea B (absorbit): active diverse 42.000.000 exclusiv 1.000 aciuni 3.500 lei/aciune deinute la A; datorii 23.500.000 lei; numr de aciuni 10.000 titluri cu valoarea nominal 3.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni care trebuie emise i prima de fuziune. Rezolvare: 31

A Active diverse - Datorii = Activ net contabil Numr aciuni VMCA=


40.000.000 lei 10.000 actiuni

50.000.000 lei 10.000.000 lei 40.000.000 lei 10.000 aciuni 4.000 lei/aciune

1.000 aciuni x 3.500 lei/aciune = 3.500.000 lei B Active diverse + Titluri de participare neincluse n activ = - Datorii = +Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni (4.000 lei/aciune 3.500 lei/aciune) = Activ net contabil

42.000.000 lei 3.500.000 lei 45.500.000 lei 23.500.000 lei 22.000.000 lei 500.000 lei 22.500.000 lei

22.500 000 lei . Numr de aciuni ce trebuie emise = = 5.625 aciuni 4.000 lei/actiun e

La societatea A n urma fuziunii: Capitalul propriu crete cu 22.500.000 lei Capitalul social crete cu 5.625 aciuni emise x 2.000 lei/aciune (valoarea nominal a 11.250.000 lei unei aciuni A) = Prima de fuziune 11.250.000 lei Probl.18 Din bilanul celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult: Societatea A: active diverse 60.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 9.000 titluri, cu valoarea nominal 4.000 lei/aciune Societatea B: active diverse 75.000.000 lei inclusiv 1.000 aciuni deinute la A achiziionate cu 5.600 lei/aciune; datorii 15.000.000 lei; numr de aciuni 10.000. titluri cu valoarea nominal 3.000 lei/aciune. Care este numrul de aciuni ce trebuie emise i prima de fuziune: Rezolvare: 1.000 aciuni x 5.600 lei/aciune = 5.600.000 lei A B Active diverse 60.000.000 lei Active diverse 75.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei = Activ net contabil 45.000.000 lei = Activ net contabil 60.000.000 lei Numr aciuni 9.000 aciuni Numr aciuni 10.000 aciuni 45.000.000 lei 5.000 lei/aciune VMCA=
9.000 actiu ni

Numr de aciuni ce trebuie emise = La societatea A n urma fuziunii:

60.000 000 lei . = 12.000 aciuni 5.000 lei/actiun e

32

Capitalul propriu crete cu Capitalul social crete cu 12.000 aciuni emise x 4.000 lei/aciune (valoarea nominal a unei aciuni A) Prima de fuziune

60.000.000 lei 48.000.000 lei 12.000.000 lei

Probl.19 Din contabilitatea celor dou societi A (absorbant) i B (absorbit) intrate n fuziune rezult datele: Societatea A: active diverse 80.000.000 lei; datorii 35.000.000 lei; numr de aciuni 9.000 titluri cu valoarea nominal 1.000 lei/aciune. Societatea B: capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 2.600.000 lei. Cunoscnd c absorbitul B deine la absorbant A 1.000 de titluri i c n urma fuziunii A a emis pentru remunerarea aportului 8.600 de aciuni, care este costul de achiziie iniial al unei aciuni deinute de B la A: Rezolvare: 1.000 aciuni x y lei/aciune A B Active diverse 80.000.000 lei Capital social 30.000.000 lei - Datorii 35.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei = Activ net contabil 45.000.000 lei + Plusvaloare din reevaluarea imobilizrilor 2.600.000 lei Numr aciuni 9.000 aciuni = 42.600.000 lei VMCA= 5.000 lei/aciune +Plusvaloare din deinere titluri 1.000 aciuni 1.000 aciuni (5.000 lei/aciune y 45.000.000 lei (5.000 lei/aciune y lei/aciune) lei/aciune)
9.000 actiu ni

= Activ net contabil


ANC B (1) Numr de aciuni ce trebuie emise = 8.600 aciuni = , de unde ANCB = 43.000.000 lei 5.000lei/actiun e

(1)

43.000.000 lei

Din rezolvarea ecuaiei: 42.600.000 lei + 1.000 aciuni (5.000 lei/aciune y lei/aciune) = 43.000.000 lei, rezult y = 4.600 lei/aciune

33