Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Între politicile contabile ale celor două societăţi există anumite diferenţe şi anume:
- F utilizează amortizarea degresivă pentru instalaţii, în timp ce societatea M utilizează amortizarea
lineară. Cheltuiala exerciţiului trebuie să fie cu 2.000 u.m. mai mică;
- pentru utilaje valoarea recuperabilă este 39.000 u.m., însă societatea F nu a contabilizat
deprecierea;
- F a utilizat pentru evaluarea stocurilor metoda LIFO, în timp ce grupul utilizează CMP; conform
acestei metode, stocul ar fi avut valoarea de 85.000 u.m.
- Cota de impozitare este 16%.
Care sunt corecțiile de omogenizare ce trebuie efectuate în vederea consolidării?
1. 6811 = 2813 -2.000 3. 371 = 607 5.000
92 = 4412 320 692 = 4412 800
2. 6813 = 291 1.000
4412 = 792 160

1. V ctb = 60.000 + 2000 = 62.000 V fiscala = 60.000


Vctb > V fiscala = Diferenta temporara impozabila
2. V ctb utilajelor = 39.000
V fiscala = 40.000 Vctb < Vfiscala = Creanta de impozit amanat = 16% x 1000
3. V ctb marfuri = 85.000 V fiscal = 80.000
V ctb > V fiscal  Diferenta temporara impozabila datorie de impozit amanat 16% x 5000

2. O societate autonomă prezintă următorul bilanţ la sfârşitul exerciţiului N (în $): imobilizări: 2500 $,
amortizarea imobilizărilor: 500 $, capital social: 1500 $, mărfuri: 1000 $, rezultatul exerciţiului (profit):
700 $, rezerve: 1000 $, clienţi: 1200 $, datorii:1800 $, disponibilităţi băneşti: 800 $. Informaţii
suplimentare:
Rezultatul exerciţiului în urma conversiei a fost de 2.100 lei;
Rezerva din conversie este:
a. 2.000 lei; b. 2.840 lei; c. 1.700 lei; d. - 110 lei;

Elemnte euro curs


Imobilizari 2.000 3,5 7.000
Marfuri 1.000 3,5 3.500
Clienti 1.200 3.5 4.200
Disponibil 800 3,5 2.800
5.000 3,5 17.500
Capital social 1.500 2,4 3.600
Rezerve 400 2,5 2.660
350 2,6
250 3
Rezerva cons 2.840
Rezultat cons 2.100
Datorii 1.800 3,5 6.300
17.500
3.
G A Retratari
4111 = 707 25.000 371 = 401 25.000 401 = 4111 7.500
607 = 371 18.000 4111 = 707 30.000 707 = 607 25.000
5121 = 4111 17.500 607 = 371 25.000 (707)  30.000
401 = 5121 17.500 (607)  18.000
18.000  GA  30.000 REZULTAT GRUP = 12.000
REZ G = 7.000 REZ A = 5.000
REZULTAT CONS = 7.000 + 5.000 = 12.000
b.
G B Retratari
4111 = 707 10.000 628 = 401 10.000 401 = 4111 3.600(40%*9.000)
5121 = 4111 1.000 401 = 5121 1.000 704 = 628 4.000(40%*10.000)
Sfd = 9.000 Sfc = 9.000

4. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda de amortizare degresivă, în
timp ce politica grupului este de a amortiza aceste bunuri în mod linear. Filiala achiziţionase astfel de
utilaje, la 01.01.N, la un cost de achiziţie de 200.000 u.m. Conducerea ei estimase o valoare reziduală
nulă şi o durată de utilitate de 5 ani (normă de amortizare lineară = 20%, normă de amortizare
degresivă = 30%). Cota de impozit pe profit de 16%.
Contab. Individuala F Contab. Grup
6811 = 2813 60.000 (30%*200.000) 6811 = 2813 -20.000
Amort lineara conf grup Val contab=Vi–Amr=160.000 (200.000-40.000)
200.000/5 = 40.000 Valfiscala=Vi-Amf=200.000 – 60.000 = 140.000
200.000*20% = 40.000 Datorie 692 = 4421 3.200 (16%*20.000)

5. Soc M detine 60% din actiunile soc Beta. M prezinta un bilant stocuri de marfuri de 30.000 um, ar
beta are stocuri de mf de 15.000 um M utilizeaza pt evaluare metoda fifo, iar beta Lifo. Daca ar fi
utilizat metoda Fifo 14.000 …. M profit 500… Care este valoarea stocurilor care apare in bilantul
consolidat?
30.000 +14.000 – 500 = 43.500 um
3. Soc M Soc F
Imob corp 36.000 Imob. Corp 36.000
Imon fin 3.000 active circ 9.000
Active circ 6.000 cap. Soc 6.000
Rezerve 4.500 rezerve 3.000
Rezultat 7.500 Rezultat 6.750
Datorii 6.000 Datorii 8.250

4. Rezerva cons = Rez M+80%*(cap.soc.F+rezerveF)-participatia


MF

= 15.000 + 80%* (9.000+ 4.750) – 10.000(imob.fin) = 16.000

Rezultat cons = Rezult M+80%*Rezult F

= 35.000 + 80%* 25.000 = 55.000

IM = 20%*(cap F+ rezerve F + rezult F)

= 20%* 9.000 + 4.750 + 25.000 = 7.750


5. cap.soc = 750 * 2,2 = 1.650 lei

Rezerve = 1.000$ *

- (N-3) 400 * 2,3 = 920

- (N-2) 350 * 2,5 = 875

- (N-1) 250 * 2,9 = 725

2.520 LEI

Rezultat = 1.760 lei

Datorii = 1.700$ * 3,5 = 5.950 lei

Rezerva din conversie = 2.120 (1.650 + 2.520 + 1.760)

7. Fond com = cost ach -


75%* val justa

= 40.000 - 75% * (50.000 +


30.000 - 32.000)

= 40.000 – 36.000

= 4.000
9.

267 = 5121 5.000

166 = 267 5.000

1. La 31.12 N-3 soc M a achizitionat 80% din actiunile soc F. Costul de ach al actiunilor a fost de
300.000lei. La 31.12 N se consolideaza pt prima data sit fin ale soc M si F. Capitalurile la 31.12
N ale soc M sunt:
31.12. N 31.12. N-3
Cap soc 200.000 cap soc 200.000
Rezerve 210.000 rezerve 100.000
Rezultat ex 40.000
Total 450.000
De asemenea, val juste ale au fost identice cu cele contab, cu exceptia unei cladiri a carei val
justa a fost mai mare decat val coontab cu 50.000lei. Durata ramasa a cladirii este de 20 de ani. Se
cere: - determinarea fondului comercial; - inreg partajului cap proprii ale soc F la consolidare.
300.000 – 80% * (350.000 + = -20.000
Fond comercial = cost de ach – X% * val justa a activului identificabil al soc
Val justa = 200.000 + 100.000 + 50.000 = 350.000
Fond comercial = 300.000 – 80% * 350.000 = 20.000

520.000 % = % 530.000
200.000 1012 F 261 300.000
210.000 106 F 108 100.000
40.000 121 F 106 CONS 88.000  80% * (210.000-100.000) = 88.000
20.000 207 121 CONS 32.000
50.000 212

S-ar putea să vă placă și