Sunteți pe pagina 1din 5

Solduri initiale la data de 01.

03
DEBIT CREDIT
- marfuri = 15.000
- capital social = 5.000
- materii prime = 2.000 - marfuri 371 15,000 - capital 1012 5,000
- clienti = 10.000 - mat prime 301 2,000 - profit 121 9,000
- profit = 9.000 - clienti 411 10,000 - furnizori 401 10,000
- furnizori = 10.000 - cont bancar 512 15,000 - credit pe ts 519 18,000
- cont la banca = 15.000
- credit pe Ts = 18.000 42,000 42,000 512
In cursul lunii martie au loc urmatoarele tranzactii:
15,000
1. Se emite o factura de servicii de 10.000 411 = 704 10,000
2. Se inreg o factura de chirie - 612 - de 8.500 lei 612 = 401 8,500 29,000 3,000
3. Se cumpara marfa de 25.000 371 = 401 25,000 29000 3000
4. Se vinde marfa cu 29.000 411 = 707 29,000
607 = 371 25,000 44,000 3,000
5. Se dau in consum materiile prime 601 = 301 2,000 41,000
6. Se incaseaza in cont factura de marfa emisa in luna curenta 512 = 411 29,000
7. Se ramburseaza din cont 3.000 lei din credit 519 = 512 3,000
8. Se inreg o factura de servicii - 628 - de 7.300 lei 628 = 401 7,300

inchidere conturi de venituri si cheltuieli 121


fise cont 512, 401, 411

121
121 = 612 8,500
DEBIT CREDIT 121 = 607 25,000
121 = 601 2,000
sold initial 9,000 121 = 628 7,300
la 01.03 704 = 121 10,000
707 = 121 29,000

8,500 10,000
25,000 29,000
2,000
7,300

RULAJE
total rulaj 42,800 39,000

TOTAL SUME 42,800 48,000


( sold initial+rulaje)

sold final 5,200


la 31.03
Solduri initiale la data de 01.03
DEBIT CREDIT
- marfuri = 13.000
- capital social = 20.000
- materii prime = 7.000 301 7,000 1012 20,000
- clienti = 10.000 371 13,000 121 15,000
- profit = 15.000 411 10,000 401 10,000
- furnizori = 10.000 512 20,000 519 5,000
- cont la banca = 20.000
- credit pe TS = 5.000 50,000 50,000 512
In cursul lunii martie au loc urmatoarele tranzactii:

1. se vinde marfa din stoc cu 28.000 411 = 707 28,000


607 = 371 13,000
2. se inreg o factura de servicii - 628 - de 1.100 lei 628 = 401 1,100 0 0
3. se cumpara materii prime de 6.000 lei 301 = 401 6,000
4. se dau in consum mat prime din stocul de la inceputul lunii 601 = 301 7,000
5. se incaseaza in cont de la client 5.000 lei din soldul de la inceputul lunii 512 = 411 5,000 0
6. se ramburseaza din cont 3.000 lei din creditul pe TS 519 = 512 3,000
7. se plateste din cont, la furnizor, factura de servicii 401 = 512 1,100
8. se inreg o factura de telefonie - 626 - de 350 lei 626 = 401 350

inchidere conturi de venituri si cheltuieli 121


fise cont 512, 401, 411
121
121 = 607 13,000
DEBIT CREDIT 121 = 628 1,100
121 = 601 7,000
sold initial 15,000 121 = 626 350
la 01.03 707 = 121 28,000

13,000 28,000
1,100
7,000
350
RULAJE
total rulaj 21,450 28,000

TOTAL SUME 21,450 43,000


( sold initial+rulaje)

sold final 21,550


la 31.03
Solduri initiale la data de 01.03
DEBIT CREDIT
- marfuri = 20.000
- capital social = 10.000
- materii prime = 5.000 - marfuri 371 20,000 - capital 1012 10,000
- clienti = 15.000 - mat prime 301 5,000 - profit 121 30,000
- profit = 30.000 - clienti 411 15,000 - furnizori 401 20,000
- furnizori = 20.000 - cont bancar 512 20,000
- cont la banca = 20.000
60,000 60,000 512
In cursul lunii martie au loc urmatoarele tranzactii:

1. se vinde marfa din stoc cu 30.000 411 = 707 30,000


607 = 371 20,000
2. se inreg o factura de publicitate - 623 - de 900 lei 623 = 401 900 0
3. se dau in consum materiile prime 601 = 301 5,000
4. se incaseaza de la client soldul de la inceputul lunii 512 = 411 15,000
5. se plateste la furnizor 5.000 lei din datoria de la inceputul lunii 401 = 512 5,000 0
6. se inreg o factura de utilitati - 605 - de 800 lei 605 = 401 800
7. se incaseaza in cont un credit pe TL de 20.000 512 = 162 20,000
8. se plateste la furnizor factura de publicitate. 401 = 512 900

inchidere conturi de venituri si cheltuieli 121


fise cont 512, 401

121
121 = 607 20,000
DEBIT CREDIT 121 = 623 900
121 = 601 5,000
sold initial 30,000 121 = 605 800
la 01.03 707 = 121 30,000

20,000 30,000
900
5,000
800

RULAJE
total rulaj 26,700 30,000

TOTAL SUME 26,700 60,000


( sold initial+rulaje)

sold final 33,300


la 31.03
Solduri initiale la data de 01.03
DEBIT CREDIT
- credit pe TL 50,000
- marfuri 25,000 25000 50000
- obiecte de inventar 5,000 5000 15000
- clienti 10,000 10000
- cont bancar 10,000 10000
- capital 15,000 15000
- pierdere 15,000
65,000 65,000 512
In cursul lunii martie au loc urmatoarele tranzactii:

1. se cumpara marfa de 25.000 371 = 401 25,000


2. se emite o factura de servicii de 9.000 411 = 704 9,000
3. se vinde marfa din stocul de la incep lunii cu 35.000 411 = 707 35,000 0
607 = 371 25,000
4. se incaseaza in cont soldul clientilor de la inceputul lunii 512 = 411 10,000
5. se ramburseaza din cont 10.000 din creditul pe TL 162 = 512 10,000 0
6. se inregistreaza o factura de chirie - 612 - de 2.500 612 = 401 2,500
7. se dau in consum obiectele de inventar 603 = 303 5,000
8. se inreg o factura de reparatii - 611 - de 3.250 611 = 401 3,250
9. se vinde marfa intrata in cursul lunii cu 30.000 411 = 707 30,000
607 = 371 25,000
10. se inreg o factura de servicii - 628 - de 9.900 628 = 401 9,900

inchidere conturi de venituri si cheltuieli 121


fise cont 512, 401
121
121 = 607 25,000
DEBIT CREDIT 121 = 612 2,500
121 = 603 5,000
sold initial 15,000 121 = 611 3,250
la 01.03 121 = 607 25,000
121 = 628 9,900
704 = 121 9,000
25,000 9,000 707 = 121 35,000
2,500 35,000 707 = 121 30,000
5,000 30,000
3,250
25,000
9,900

RULAJE
total rulaj 70,650 74,000

TOTAL SUME 85,650 74,000


( sold initial+rulaje)

sold final la 31.03 11,650


SE EMITE o factura de servicii de 10.000 411 = 704 10,000
CLIENTI VENITURI DIN PRESTARI SERVICII

SE INREGISTREAZA o factura de chirie - 612 - de 8.500 lei 612 = 401 8,500


factura de servicii - 628 - de 7.300 lei 628 = 401 7,300
factura de telefonie - 626 - de 350 lei 626 = 401 350 CHELTUIALA
factura de publicitate - 623 - de 900 lei 623 = 401 900

Se cumpara marfa de 25.000 371 = 401 25,000


se cumpara materii prime de 6.000 lei 301 = 401 6,000
se cumpara marfa de 25.000 371 = 401 25,000

Se vinde marfa cu 29.000 411 = 707 29,000


DESCARCARE
GESTIUNE 607 = 371 25,000

Se dau in consum materiile prime 601 = 301 2,000


se dau in consum obiectele de inventar 603 = 303 5,000

SE INCASEAZA in cont factura de marfa emisa in luna curenta 512 = 411 29,000
in cont un credit pe TL de 20.000 512 = 162 20,000

SE PLATESTE din cont, la furnizor, factura de servicii 401 = 512 1,100


la furnizor 5.000 lei din datoria de la inceputul lunii 401 = 512 5,000
la furnizor factura de publicitate. 401 = 512 900

SE RAMBURSEAZA din cont 3.000 lei din credit 519 = 512 3,000
din cont 3.000 lei din creditul pe TS 519 = 512 3,000
din cont 10.000 din creditul pe TL 162 = 512 10,000

SE VINDE cladirea cu 70.000 461 = 7583 70000


amortizare 281 = 212 45000
valoarea ramasa 6583 = 212 55000
461 = 7583 110,000 461 = 7583 18,809

6583 = 211 100,000 281 = 2131 61,560


TEREN 6583 = 2131 18,440
UTILAJ

461 = 7583 10,000

281 = 214 10,000


6583 = 214 10,000
MOBILIER

SE INREGISTREAZA salarii brute de 23.000, inclusiv 641 = 421 23000


contributiile aferente CAS 25% din brut 421 = 4312 5750
CASS 10% din brut 421 = 4314 2300
din dif brut-cas-
IMPOZIT SALARII cass 421 = 444 1495

CAM 2,25% DIN BRUT 646 = 436 518

SE PLATESC din cont datoriile la buget aferente salariilor CAS 4312 = 512 2,500
CASS 4314 = 512 1,000
IMPOZIT SALARII 444 = 512 650
CAM 436 = 512 225

se inregistreaza produse finite de 45.000 345 = 711 45000

se vand produsele finite cu 60.000 411 = 701 60,000


711 = 345 45,000

SE INREGISTREAZA dobanda la CTL de 400 lei 666 = 512 400


RATA DE CAPITAL 162 = 512 1000

se majoreaza capitalul social cu 30.000 lei astfel: 456 = 1011 30,000


- 15.000 numerar 512 = 456 15,000
- 15.000 materiale 302 = 456 15,000
1011 = 1012 30,000
se majoreaza capitalul social cu 10.000 lei astfel: 456 = 1011 10,000
- 2.000 lei numerar 512 = 456 2,000
- 2.000 lei materiale 302 = 456 2,000
- 2.000 lei obiecte de inventar 303 = 456 2,000
- 2.000 lei marfa 371 = 456 2,000
- 2.000 lei mobilier 214 = 456 2,000
1011 = 1012 10,000
se diminueaza capitalul social cu 5.000 lei 1012 = 456 5,000
456 = 512 5,000