Sunteți pe pagina 1din 21

aventuri lelui

cristian
peplanetaverde
Dragă Cristian,

Fiecare jucărie are o poveste. Dacă o


ı̂ntrebi ș i-ți apropii apoi urechea de ea,
dacă asculți foarte foarte atent,
o să ți-o povestească.

Cu iubire,
Mami ș i tati

Atel
ierulde eroi
Ș i, fiindcă cine caută cu adevărat o comoară ı̂ntr-o
Lui Cristian ı̂i plăcea tare mult să se joace ı̂n parc: bună zi o găsește, așa i se ı̂ntâmplă și lui Cristian.
se dădea pe tobogan și sărea pe trambulină până I�ntr-o zi, găsi un trenuleț cu roțile rupte. Bine, nu
pica de oboseală. Ș i, uneori, săpa adânc ı̂n groapa părea chiar comoara din poveste așa că, dezamăgit,
cu nisip sperând să găsească o comoară. Cristian se pregăti să-l arunce.

Atel
ierulde eroi
- Uaaaa!... făcu Cristian, rămânând
cu gura căscată.
- Te rog să nu arunci trenulețul!
zise piticuța.

Darde-a
biace-itr
ecuas
taprinmintecăunuldintre Atel
ierulde eroi
s
teja
riic
areînconjur
auparc
ul s
elăsăpânălapămâ nt
i
ardinvârf
ulluicoborî
opit
icuțăc
upă ral
b,str
ălucit
or.
- Dar e stricat! ı̂i arătă Cristian.
- Dacă-l curățăm puțin și-i găsim roți, va fi un trenuleț
foarte frumos. Uite-l, de-abia așteaptă să zboare pe șine!
Cum Cristian era ı̂ncă nehotărât, piticuța adăugă:
- În plus, dacă-l arunci, ı̂n scurt timp planeta mea o să
moară.
- Cum, tu vii de pe altă planetă? ı̂ntrebă Cristian mirat.
- Da, de pe Planeta Verde. Crezi că mă poți ajuta s-o
vindecăm?
- Cum să nu! zise Cristian. Dar stai, cum ajungem acolo?

i
Atelerulde eroi
Piticuța făcu un semn către stejar ș i imediat frunzele
lui se lipiră unele de altele, transformându-l ı̂ntr-o
rachetă. Cristian puse trenulețul ı̂n buzunar și urcă
lângă piticuță iar peste un minut, VUUUM! - erau deja
deasupra norilor.

Dedes
ubt,
orașul
sefăc
eatotmaimic
:câ
tun

r,c
âtonucă,
câtunbobdema z
ăre.

i
Atelerulde eroi
- Ce-i acolo? ı̂ntrebă Cristian, arătând ı̂nspre o
portocală uriașă.
- Aceea e planeta Marte, zise piticuța, conducând
nava printr-o coadă de cometă ce-i umplu pe
amândoi cu sclipici.
-Odată, și planeta mea semăna de la depărtare cu un
pepene, așa era de verde. Era plină de păduri și de
animale. Dar acum, aproape toate au dispărut.
- Ș i unde au plecat? ı̂ntrebă Cristian mirat.
- Nicăieri. Au murit, răspunse tristă piticuța.

i
Atelerulde eroi
Trc
eur â
ăpelng a
ăPl t
neaJ t
upie,
rc c
aoaa a
de
i
ggantc
i e
ădepiri
sc i
ășai .
ne
Apoipiti
cuț
acondusenavacătr
einel
elel
ui
Sat
urn,totmaiaproa
peș i
ma i
aproapepână

ndinelelesetr
ansf
orma r
ăînșir
uride
pi
etri
cel
ec eplut
eauali
niat
eprincos
mos.

i
Atelerulde eroi
Doarunas ingur ă
, mai mare,er
apunc ta
tăcu
pic
ățel
edet oatec ulori
leiarrachetaoluăcutoat
ă
vi
tezaîntr-
acolo.Pemă surăcesea pr
opiau,pi
căț
ele
le
setra
ns f
orma uînr ândur idupărânduridemunți
multi
colori
. i
Atelerulde eroi
Racheta se lăsă ușor la pământ și, imediat ce păși pe
Planeta Verde, Cristian ridică ochii spre ceva ce nu mai
văzuse niciodată: mii și milioane de jucării aruncate
unele peste altele se ı̂nălțau ı̂n munți până la cer.

Erau atâtea jucării câte Cristian nici nu visase


vreodată că ar putea exista ı̂n lume.

Pistoale ı̂ndoite, ursuleți de pluș , păpuș i triste că


n-au fost niciodată scoase din cutie, rățuș te
ı̂ngropate sub săbii de plastic, maș inuțe peste
căluți, Supermani sub mormane de mitraliere... Ce
mai, o adevărată harababură!

- Ce-i aici? ı̂ntrebă Cristian.


- Jucăriile pe care copiii nu le mai vor, răspunse
piticuța. Jucării Aruncate, Jucării
Stricate, Jucării Pierdute, toate ajung aici.

i
Atelerulde eroi
Apoi piticuța ı̂l luă pe Cristian de mână, urcară pe
o ı̂nălțime ș i de acolo ı̂i arătă o priveliș te
care-i tăie răsuflarea.

Până ı̂n depărtare se vedeau munți de


Jucării Stricate, râuri pe care pluteau
Jucării Aruncate ș i păduri ı̂ngropate sub
Jucării Pierdute. Era un amestec fantastic
de mâini ș i picioruș e ș i lego ș i rotițe pe care Imedia
t ,
unmur murîncepusăcirculepr intr
e
dacă cineva ar fi ı̂ncercat să ı̂l sorteze, nu ar fi j
uc ăr
ii
.Ma iî
ntâi
,unpe ști
șorî
izis
eunui delince
terminat nici în 500 de ani. auzis
e,delinulunui c
rocodi
l,
crocodilul uneima i
muțe
- Ș i ce se ı̂ntâmplă cu ele? ı̂ntrebă Cristian. șima i
muțaunui soldăț
eldeplas
tic.
Înc urând,toat
e
- Dacă nu le ia nimeni, va trebui să le topim, j
uc ăr
ii
lealarăces oart
ăleașt
eaptăși înc e
purăs ă
zise piticuța. plângăsfâșiet
or.

i
Atelerulde eroi
Mai ı̂ntâi, Cristian ı̂ncepu să râdă
văzând spectacolul acesta
ciudat, dar se opri când văzu
jucăriile căzând ı̂ntr-un cazan
ı̂ncins pregătit
înaintea lor.

Cel
eS t
ricat
e,deparcășt
iaucălorlevene
a
pri
mada tărândul,
chia
rîncerca
răs ăf
ugă:car
e
petrei
picioa
reînlocdepatru,car
e
punându-șiî
nloculpi
esel
orc el
elipsea
u
bucăț
iruptedinalt
ele
.

Unc a
mi onîș
ipuseî
nlocdec a
binăuncap
dedinozaur,
untăncul
ețașe
zăînlocul
tunul
ui
cât
eval ori
cel
e,ununi
cornîși
puseînloc
ul
cor
nului omânăderoboț
el.

i
Atelerulde eroi
- Dar jucăriile acestea sunt vii, au
suflet! ı̂i arătă Cristian piticuței.
e
Ficr
aecădeașic
s e
otauns ââ
sitf
,ăcea
Dar piticuța părea că nici n-a auzit.
Pssssssss!cândset
opeainsa
tntaneu,
cașc
i i
um ș-ariceuts
r c ec
uz ăerupt.
ă

Pssss
sss!
Pssss
sss! ..
.f
ăcea
uma i
Ps
sss
sssss
s!.
.. de
partej
ucă
rii
le.

i
Atelerulde eroi
Pe marginea cazanului ajunsera un prin� �i o
.
prin�esa. Erau Jucarii Stricat�, prin�ul nu �al
avea un picior �i prin�esei cineva 11 smulsese parul .

�Înainte sa cada, i�i scoasera inimile din piept �i


le dadura unei caprioare �i unui leu, apoi se luara
de mana �i sarira impreuna in cazanul incins.
Psssssss ! Pssssssssss ! facura.

Umar langa umar, caprioara �i leul de plu� se


indreptara tri�ti spre mormanul de Jucarii
Pi.K_d&e i<l-12 U. _,._" ltL�ei
- Dar de unde vin toate Î
lsc
oas
e,î
lpus
epepă
mântș
ispus
e:
jucăriile acestea?
ı̂ntrebă Cristian, acum Tren,tr
en,turbo-t
ren, Miider oț
i,c
âtepoți,
de-a dreptul supărat.
înnis
ipgăsit, șivagoanemi i
,
fă-
telung,s
uper -
tren, lacopii
,pentrutoț
i
SUPER-INFI
NIT! ducem jucăr
ii!

- De pe planeta ta, Darîșiamint


ică
răspunse piticuța, șieler
ac â
tpece
lăsându-și săarunce
ochii în jos. tr
enulețulpe
De pe Pământ. car
e-laveaîn
- O, nu! zise buzunar.
Cristian.

i
Atelerulde eroi
- Haideți, jucăriilor! strigă o dată Cristian cât putu
Șic
resc
ut r
enulețul.
Dedouăori
,dezeceor
i,
de tare. Mergem acasă!
deosutănouăz ecișinouădeori
,ia
rînurmalui
apă
rurăatât
eav ag
oa necăariput
utînc
onjur
a
cuel
etoatăPla
ne t
aVe rde
.

i
Atelerulde eroi
Imediat Jucariile Pierdute sarira in vagoane, Puteai vedea elefanti cu picioare de girafa �i peruci
chiuind fericite ca o sa-�i gaseasca copiii. roz, ma�inute cu schiuri �i cu elice de elicopter,
printese imbracate in Spiderman, canguri cu aripi �i
Jucariile Stricate facura ce �tiura ele mai bine: cate �i mai cate, ca daca le-am in�ira pe toate n-am mai
i�i combinara intre ele piesele lipsa a�a de nimerit ca afla ce s-a-ntamplat mai eeparte.
n-ai fi putut sa nu le-ndrage�ti pe loc.
După ce toate jucăriile urcară ı̂n tren, Cristian ı̂i făcu
cu mâna piticuței și urcă și el ı̂n locomotivă.

Numai Jucariile Aruncate nu voiau


sa urce ı̂n tren.
- Pe noi nu ne mai vrea nimeni!
ziseră ele amărâte.
- Ba sigur c-o să vă vrea! răspunse
cu ı̂ncredere Cristian. Trebuie doar
să schimbați ı̂ntre voi copiii de la
care ați plecat!
CRISTIAN

i
Atelerulde eroi
a
poi
totma
imi
c.
..
ș
ima
imi
c.
..
ș
ima
imi
c.

Apoi trenulețul lung și ı̂ncărcat până la


refuz ı̂si̦ luă zborul, trecu de cer iar Cristian
ı̂l ı̂ndreptă spre Planeta Pământ.

Î
nur mă,
Pla
netaVerdeî
ncepe
asă
s
eme necuunpepene
.Laînce
putmare
..
.

i
Atelerulde eroi