Sunteți pe pagina 1din 3

INTRODUCERE

n literatur de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite n leg tur cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezint un sistem de rela ii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvolt rii economice i sociale izvort din ac iunea legilor economice obiective care const n crearea n comun, de c tre persoanele fizice i juridice amenin ate de anumite riscuri, a unui fond din care se compenseaz daunele i se satisfac alte cerin e economico-financiare probabile,imprevizibile. Caracteristicile exclusive ale asigur rii sunt scopul i metoda. Scopul reprezint compensarea pagubelor produse de calamit i ale naturii i accidente, precum i prevenirea pagubelor. Metoda e constituit din acoperirea unor riscuri, crearea unei comunit i de risc. Scopul i metoda sunt materializate prin formarea i utilizarea fondului de asigurare Al ii definesc conceptul de asigurare ca o opera ie prin care unei p r i, asiguratul, i se permite n schimbul unei prime sau cotiza ii o presta ie furnizat de c tre o alt parte, asigur torul, n cazul apari iei unui eveniment Exist formul ri diferite ale conceptului de asigurare, f r a exista un consens i aceasta datorit unor dificult i de ordin economic, social i juridic,dintre care cele mai importante sunt: - sfera vast de ac iune a asigur rilor, precum i practicile complexe folosite nasigur ri; - negarea de c tre juri ti a faptului c asigurarea este o categorie economic i prezentarea acesteia ca un raport juridic, punnd semnul de egalitate ntre asigurarea comercial i o serie de practici i condi ii care fac obiectul contractului de asigurare.

CAPITOLUL 1
Con inutul, evolu ia i impactul asigur rilor asupra vie ii economice i sociale

1.1. Conceptul de asigurare Tr s turile caracteristice ale asigur rilor Aceste tr s turi se desprind din definirea conceptului de asigurare i sunt: - acoperirea unor riscuri prin crearea unei comunit i de risc i suportarea pagubelor dup criteriul mutualit ii; - evenimentul trebuie s fie ntampl tor i realizarea lui s nu depind de voin a asiguratului, fie din cauz c acest lucru este imposibil, fie c interesul asiguratului sau legea l mpiedic s -l provoace; - evenimentul s fie evaluabil, s se bazeze pe calcule statisticomatematice, att n privin a frecven ei lui, ct i a propor iilor valorice ale fiec rui caz n parte; - persoanele fizice sau juridice s fie egal amenin ate, adic necesitatea de desd unare a grupului de persoane respectiv, trebuie s fie pricinuit de acela i fel de eveniment cauzator de pagube. Aceste elemente statistice redau n ultim instan esen a conceptului de asigurare, fiind valabile pentru orice tip de societate. Asigurarea este o forma de protec ie bazat pe un contract, prin care o persoan fizic sau juridic care se va numi asigurat, cedeaz anumite riscuri unei persoane juridice - asigur tor, pl tind asigur torului o suma de bani numit prima de asigurare. Asigur torul se oblig prin acest contract s pl teasc asiguratului desp gubiri n cazul n care evenimentele prev zute n contract au loc.Este att un sistem de transfer de risc, ct i o combina ie a riscurilor. Indiferent de ct de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se ntampla n jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura.Mass-media prezint foarte des catastrofele natuarale care lovesc diverse regiuni, i, din p cate nici Romnia nu face excep ie (cu to ii ne amintim de inunda iile devastatoare care au afectat ara n 2005). Dar natura nu este singura care ne afecteaz i ne provoac pagube. Accidente se ntampla la tot

pasul, iar jaful, furturile, tlhariile, toate in de natur umana. Riscurile acestea vor exista ntotdeauna. Dar mai sunt i altele, n legatur cu s natatea, cu activitatea profesional , i, n cazul firmelor, riscuri privind m rfurile sau activele companiei.De aceea este foarte bine s ncercam s transfer m riscurile asupra altcuiva.Acestea sunt motivele pentru care au ap rut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare.Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri n schimbul unei sume de bani.Astfel, plata unei sume l pune pe asigurat la ad post de problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de alat natura, i poate salva firma de la probleme financiare care ar putea duce la faliment s.a. Un argument al utilit ii asigur rilor este oferit de prezen a acestora la o scara foarte mare n Occident, unde exist o adev rat cultura.Marea majoritate a oamenilor au, n rile vestice, tot felul de asigur ri, nu doar cea de raspundere civil auto, ci i de viat , de s natate, de protejare a bunurilor.Ne ntreb m de ce se ntampl acest lucru?Pentru c n Occident sim ul propriet ii este foarte dezvoltat, i to i vor s i i pun propriet ile la ad post de diferite riscuri, dar i pentru c occidentalii sunt foarte interesa i de viitorul lor i al celor din jurul lor. De aceea asigur rile sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor lipsit de griji i sigur.