Sunteți pe pagina 1din 38

Ajustarea situatiilor financiare Ex. 241.Pe data de 20.12.N, societatea F (filiala) a achizitionat un utilaj la costul de 100.000 lei.

La filiala acest utilaj se amortizeaza liniar pe o durata de 5 ani, in timp ce pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate utilajul se amortizeaza liniar pe o durata de 4 ani. Sa se realizeze ajustarea situatiilor finaniciare individuale ale filialei. Rezolvare : Situatia amortizarii cumulate a utilajului la nivelul de situatii financiare individuale (la filiala) si la nivel de situatii financiare consolidate : Anul Amortizare cumulata Amortizare cumulata Diferenta aferenta Diferenta cumulata (1) (situatii financiare (filiala) (3) exercitiului curent* (4) (5)=(2)-(3) consolidate) (2) N 25.000 20.000 5.000 5.000 N+1 50.000 40.000 5.000 10.000 N+2 75.000 60.000 5.000 15.000 N+3 100.000 80.000 5.000 20.000 N+4 100.000 100.000 -20.000 0 Acesta se determina ca diferenta intre amortizarea anuala din situatiile financiare consolidate si amortizarea anuala existenta la nivel de filiala.Ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei :Exercitiul N : In acest exercitiul, amortizarea de 20.000 lei inregistrata de filiala trebuie sa fie majorata cu suma de 5.000 lei : 5.000 lei 6811 = 2813 5.000 lei 2. Exercitiul N+1 : In acest exercitiu, la ajustarea situatiilor financiare individuale ale societatii F trebuie sa se tina cont de diferenta de amortizare aferenta exercitiului curent (5.000lei), cat si de difernta de amortizare aferenta exercitiului precedent (5.000lei). Difernta aferenta execitiului curent diminueaza rezultatul prin majorarea cheltuielilor cu amortizarea, in timp ce difernta aferenta exercitiului precedent diminueaza capitalurile proprii(rezervele) : 10.000 lei % = 2813 10.000 lei 5.000 lei 106 Rezerve F 5.000 lei 6811 3. Exercitiul N+2 : 15.000 lei 10.000 lei 5.000 lei 4. Exercitiul N+3: 20.000 lei 15.000 lei 5.000 lei % 106 Rezerve F 6811 % 106 Rezerve F 6811 = 2813 15.000 lei

2813

20.000 lei

4. Exercitiul N+4: In acest exercitiu, la filiala se inregistreaza o cheltuiala cu amortizarea, in timp ce in situatiile financiare consolidate imobilizarea este amortizata de la sfarsitul exercitiului N+3. In consecinta, cheltuiala cu amortizarea inregistrata la filiala se elimina in corespondenta cu diminuarea capitalurilor proprii (rezervele) : 20.000 lei 106 = 6811 20.000 lei Rezerve F Ex. 242.Societatea filiala F a capitalizat ( a recunoscut sub forma de imobilizare necorporala), la inceputul exercitiului N, cheltuieli de constituire in valoare de 30.000 lei. Acestea urmeaza sa fie amortizate liniar pe o durata de 3 ani. In schimb in situatiile financiare consolidate, cheltuielile de constituire sunt recunoscute sub forma de cheltuieli ale exercitiului in care au fost efectuate. Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare :Ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei : 1. Exercitiul N :Deoarece in situatiile financiare consolidate cheltuielile de constituire nu se capitalizeaza, consecintele capitalizarii acestora la nivel de filiala se elimina : 40.000 lei % = % 40.000 lei 10.000 lei 2801 201 30.000 lei Amortizarea cheltuielilor Cheltuieli de constituire De constituire 6811 10.000 lei 30.000 lei 6XX 2. Exercitiul N+1 :

40.000 lei 20.000 lei

% 2801 Amortizarea cheltuielilor De constituire 20.000 lei 106 3. Exercitul N+2 : 10.000 lei 106 rezerve F

% 201 Cheltuieli de constituire 6811 6811

40.000 lei 30.000 lei 10.000 lei 10.000 lei

Ex. 243.Pe data de 01.01.N, societatea F (filiala) a inceput realizarea unei constructii in regie proprie. Managerii societatii au decis ca dobanzile generate de creitul bancar contractat pt. realizarea constructiei sa fie incluse in costul acesteia. Dobanzile aferente creditului contractat pt. realizarea constructiei au fost 10.00 lei in exectitiul N si de 15.000 lei in exercitiul N+1. Insa la nivelul grupului din care face parte filiala exista politica de a nu include in costul activelor cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor contractate pt. realizarea acestora. Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : Ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei : 1 Exercitiul N : Costul de productie al imobilzari corporale in curs de exercitiu se diminueaza cu 10.000 lei : 10.000 lei 722 = 231 10.000 lei Exercitul financiar N+1 : 25.000 lei % = 212 25.000 lei 10.000 lei 106 Constructii 15,000 lei Rezerve F 722 Ex. 244 Pe data de 15.12.N, societatea X achizitioneaza o imobilizare corporala in valoare de 100.000 lei. In conturile individuale ale filialei, aceasta se amortizeaza liniar pe o duarata de 4 ani, in timp ce in situatiile financiare consolidate se amortizeaza liniar, dar pe o durata de 5 ani. La sfarsitul exercitiuluoi N+1, imobilizarea este vanduta la pretul de 65.000 lei. Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : Ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei :Exercitiul N : In acest exercitiu, amortizarea de 25.000 lei inregistrata de filiala trebuie sa fie diminuata cu suma de 5.000 lei. In urma diminuarii amortizarii, valoarea imobilizarii corporale in situatiile financiare consolidate este de 80.000 lei, in timp ce i situatiile financaire individuale ale filialei aceasata are valoare de 75.000 lei : 5.000 lei 281 = 6811 5.000 lei Exercitiul N+1 : In exercitiul N+1 se diminueaza amortizarea inregistrata la filiala cu suma de 10.000 lei : 10.000 lei 281 = % 10.000 lei 106 5000 lei Rezerve F 6811 5000 lei Ca urmare a diferentelor de amortizare, rezultatul obtinut in urma vanzarii imobilizarii corporale la filiala este diferit de cel din situatiile financiare consolidate. rezultatul obtinut din vanzarea imobilizarii corporale la filiala : Pretul de vanzare al imobilizarii corporale (a) 65.000 Costul imobilizarii corporale (b) 100.000 Amortizarea cumulata a imobilizarii corporale (c) 50.000 Valoarea contabila neta a imobilizarii corporale (d)=(b) (c) 50.000 Rezultatul generat de vanzarea imobilizarii corporale (e)= (a) (d) 15.000 rezultatul obtinut din vanzarea imobilizarii corporale in situatii financaire consolidate : Pretul de vanzare al imobilizarii corporale (a) Costul imobilizarii corporale (b) Amortizarea cumulata a imobilizarii corporale (c) Valoarea contabila neta a imobilizarii corporale (d)=(b) (c) Rezultatul generat de vanzarea imobilizarii corporale (e)= (a) (d) In consecinta, rezulatatul din sitautiile financaire consolidate se diminueaza cu suma de 10.000 lei :

65.000 100.000 40.000 60.000 5.000

10.000 lei

6583

281

10.000 lei

Ex. 245. Filiala F are un teren achizitionat in exercitiul N-2 la costul de 100.000 lei. La sfarsitul exercitiului N, terenul este prezentat in bilantul filialei la costul sa de achizitie. Insa politica grupului din acre face parte filiala este aceea de a prezenta , in bilantul consolidat, la 31.12.N, terenurile la valoarea justa (valoarea relevanta ). La aceasta data , va loarea justa a terenului este de 125.000 lei. In exercitiul N+1, terenul este vandut la pretul de 120.000 lei. Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : Ajustarea situatiilor financiare ale filialei : 1. Exercitiul N : Reevaluarea terenului pt. suma de 25.000 lei : 25.000 lei 2111 = 105 25.000 lei Exercitiul N+1 : Reevaluarea terenului pentru suma de 25.000 lei : 25.000 lei 2111 = 105 Rezultatul obtinut din vanzarea terenului este mai mic in situatiile financiare consolidate decat in sitautiile financiare individulale ale filialei. rezultatul obtinut din vanzarea teenului filiala : Pretul de vanzare al imobilizarii corporale (a) 120.000 Costul imobilizarii corporale (b) 100.000 Rezultatul generat de vanzarea terenului (c)= (a) (b) 20.000 rezultatul obtinut din vanzarea terenului lanivelul conturilor consolidate : Pretul de vanzare al imobilizarii corporale (a) 120.000 Costul imobilizarii corporale (b) 125.000 Rezultatul generat de vanzarea terenului (c)= (a) (b) -5.000 In situatiile finaciare individuale ale filialei se obtine profit (20.000 lei), in timp ce in situatiile financiare consolidate se obtine pierdere (5.000 lei). In consecinta, rezultatul obtinut la nivel de filiala se diminueaza cu suma de 25.000 lei. Astfel rezultatul obtinut la filiala trebuie sa fie diminuat cu suma de 50.000 lei : 25.000 lei 6583 = 2111 25.000 lei De asemenea, deoarece terenul este vandut, surplusul din reevaluare este realizat si rezervele din reevaluare se transfera la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare : 25.000 lei 105 = 1065 25.000 le Ex. 246Societate F (filiala) evalueaza stocurile prin metoda FIFO (primul intra-primul iesit), in timp ce la nivelul grupului se utilizeaza metoda CMP (costul mediu ponderat). La 31.12.N, se cunosc urmatoarele informatii despre stocurile finale ale societatii F: Stoc final FIFO CMP Marfur 100.000 99.000 Produse finite 21.000 20.000 Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : Ajustarea situatiilor financiare consolidate, stocurile finale de marfuri si produse finite ale filialei sediminueaza, fiecare cu suma de 1.000 lei : 1.000 lei 607 = 371 1.000 lei 1.000 lei 711 = 345

Exemplu ilustrativ 247 Situatiile financiare ale societatii X, filiala a societatii M, se prezinta astfel: Elemente Valori Imobilizari necorporale 20.000 Instalatii 60.000 Utilaje 40.000 Marfuri 80.000 Clienti 70.000 Disponibil 30.000 Total active 300.000 Capital social 100.000 Rezerve 40.000 Rezultat 6.000 Alte datorii 110.000

Furnizori 44.000 Total capitaluri si datorii 300.000 Situatia veniturilor si cheltuielilor : Elemente Valori Cifra de afaceri 500.000 Cheltuieli cu marfuri 400.000 Cheltuieli cu amortizari, deprecieri 35.000 Alte cheltuieli 58.000 Rezultatul exercitiului 7.000 Cheltuiala cu impozitul 1.000 Rezultat net 6.000 Intre politicile contabile ale celor doua societati exista anumite diferente si anume : societatea X utilizeaza aortizarea degresiva pentru instalatii, in timp ce societatea M utilizeaza amortizarea lineara. Cheltuiala exercitiului trebuie sa fie cu 2.000 lei mai mica; pentru utilaje valoarea recuperabila este 39.000 lei, insa societatea X nu a contabilizat deprecierea; societatea X a utilizat pentru evaluarea stocurilor metoda LIF, in timp ce grupul utilizeaza CMP ; conform acestei metode, stocul ar fi avut valoarea 85.000 lei. Cota de impozitare este de 16% (se neglijeaza incidenta impozitelor amanate).Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : a) Amortizarea : Diferentele intre metodele de amortizare conduc la contabilizarea unei reduceri a cheltuieli de 2.000 lei : 2.000 lei Amortizarea = Cheltuieli 2.000 lei instalatiilor cu amortizarea b) Deprecierea : Trebuie contabilizata o pierdere din depreciere pentru utilaje : 1.000 lei Cheltuieli = Ajustari 1.000 lei privind ajustarile pentru deprecierea pentru deprecierea activelor utilajelor c) Evaluarea stocurilor : Diferenta dintre metodele de evaluare a stocurilor de marfuri antreneaza contabilizarea unei cresteri a stocurilor pentru 5.000 lei : 5.000 lei Marfuri = Cheltuieli 5.000 lei cu marfuri Sinteza acestor ajustari, precum si valorile din situatiile financiare omogenizate (crea vor fi preluate in procesul de consolidare) se prezinta astfel : Bilantul : Elemente Societatea X Corectii de omogenizare Valori in urma retratarilor de omogenizare Imobilizari necorporale 20.000 20.000 Instalatii 60.000 +2.000 62.000 Utilaje 40.000 -1.000 39.000 Marfuri 80.000 +5.000 85.000 Clienti 70.000 70.000 Disponibil 30.000 30.000 Total active 300.000 +6.000 306.000 Capital social 100.000 100.000 Rezeve 40.000 40.000 Rezultat 6.000 +2.000-1.000+5.000 12.000 Alte datorii 110.000 110.000 Furnizori 44.000 44.000 Total capitaluri si datorii 300.000 +6.000 306.000 Contul de profit si pierdere : Elemente Societatea X Corectii de omogenizare Valori in urma retratarilor de omogenizare Cifra de afaceri 500.000 500.000 Cheltuieli cu marfuri 400.000 -5.000 395.000 Cheltuieli cu amortizari, 35.000 -2.000+1.000 34.000 deprecieri Alte cheltuieli 58.000 58.000 Rezultat brut 7.000 +6.000 13.000

Cheltuiala cu impozitul 1.000 1.000 Rezultatul net 6.000 +2.000-1.000+5.000 12.000 Ex. 248Pe 30.12.N, societatea F a achizitionat o imobilizare corporala in urmatoarele conditii : prt de cumparare 90.000 lei, cheltuieli cu transportul si instalarea facturate de furnizor 4.000 lei.Politica grupului din care face parte F este de a include in costul imobilizarilor corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea imobilizarii este de 25.000 lei. Se neglizeaza incidenta impozitelor amanate.Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : In contabilitatea societatii F : 94.000 lei Echipamente = Furnizori 94.000 lei tehnologice Valoare contabila la 31.12.N = 94.000 lei In vederea consolidarii, se va realiza urmatoarea ajustare a situatiilor financiare individuale ale firmei : 25.000 lei Echipamente = Provizioane 25.000 lei tehnologice pentru dezafectare Ee.249.Societatea F detine constructii achizitionate la un cost de 600.000 lei si amortizate pentru suma de 150.000 lei Politica grupului din care face parte F este de a evalua cladirile la o valoare reevaluata. Valoarea justa a constructiilor determinata de experti la 31.12.N este de 675.000 lei. Se neglizeaza incidenta impozitelor amanate.Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei. Rezolvare : In contabilitatea societatii F : Valoarea contabila la 31.12.N =600.000-150.000=450.00 lei In vederea consolidarii, se va realiza urmatoarea ajustare a situatiilor financiare individuale ale filialei : Cazul 1 : Daca se revalueaza valoarea bruta si amortizarea cumulata : Coeficient= 675.000 / 450.000 = 1,5 Valoarea bruta reevaluata = 600.000 x 1,5 = 900.000 lei Amortizarea cumulata reevaluata = 150.000 x 1,5= 225.000 lei 300.000 lei Constructii = % 300.000 lei Amortiarea 75.000 Constructiilor Rezerve 225,000 Din reevaluare Cazul 2 : Daca se reevalueaza valoarea ramasa : 150.000 lei Amortizarea = Constructii 150.000 lei constructiilor 225.000 lei Constructii = Rezerve 225.000 lei din reevaluare Ex. 250.Societatea F, cu sediul in Uniunea Europeana, este o filiala a societatii SM din Romania. Societatea SM detine 90% din actiunile societatii F, pe care le-a dobandit in momentul constituirii acesteia , la 01.01.N-1. 1. La 31.12.N, bilantul si contul de profit si pierdere ale societatii F se prezinta astfel : Bilantul societatii F : Structuri bilantiere Mii euro A. Active imobilizate 560 Terenuri 200 Constructii 160 Utilaje 200 B. Active circulate 720 Marfuri 350 Clienti 270 Casa si conturi banci 100 C. Cheltuieli in avans 20 D. Datorii : sumele care trebuie platite in perioada de pana la 1 an Furnizori 500 Alte datorii 400 E. Active circulante nete/ Datorii curente nete 100 (B+C-D-I) F. Total active minus datorii curente (A+E) 200 G. Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare 760 de 1 an (Credite bancare pe termen lung) H. Provizioane I. Venituri in vans 140 J. Capital si rezerve 20 Capital 40

Rezerve Rezultatul exercitiului Capitaluri (total)

600 500 50 50 600

Contul de profit si pierdere al societatii F : Denumirea indicatorului Venituri Venituri din vanzarea marfurilor Alte venituri Cheltuieli Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu serviciile prestate terti Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea, ajustarile pentru deprecierea si provizioanele Cheltuieli privin dobanzile Impozit pe profit Rezultatul net al exercitiului

Mii euro 3.500 3.200 300 3.450 2.800 50 450

110 20 20 50 2. Rezervele societatii F, la 31.12.N, in valoare de 50.000 euro, au fost constituite din rezultatul net al exercitiului N-1 3. Cursul de schimb euro/leu a avut urmatoarea evolutie : Data Cursul de schimb 01.01.N 1 euro = 4,10 lei Curs mediu un N-1 1 euro = 4,15 lei 31.12.N 1 euro = 4,38 lei Curs mediu in N 1 euro = 4,30 lei Sa se efectueze conversia sitautiilor financiare ale societatii F, in vederea consolidarii de catre societatea- mama. Rezolvare :Conversia situatiilor financiare incepe cu contul de profit si pierdere, rezultatul obtinut in urma conversiei fiind preluat in bilant. De asemenea, in bilant, in urma coversiei, se vor prezenta distinct, la capitalurile proprii, rezervele rezultate in urma conversiei. a) Conversia contului de profit si pierdere : Denumirea indicatorului Mii euro Cursul de schimb valutar Mii lei Venituri 3.500 15.050 Venituri din vanzarea marfurilor 3.200 4,30 13.760 Alte venituri 300 4,30 1.290 Cheltuieli 3.450 14.835 Cheltuieli privind marfurile 2.800 4,30 12.040 Cheltuieli cu serviciile prestate de terti 50 4,30 215 Cheltuieli cu personalul 450 4,30 1.935 Cheltuieli cu amortizarea, ajustarile pt. depreciere si provizioanele 110 4,30 473 Cheltuieli privind dobanzile 20 4,30 86 Impozitul pe profit 20 4,30 86 Rezultatul net al exercitiului 50 215 b) Conversia Bilantului : Structurii bilantiere a. Active imobilizate Terenuri Constructii Utilaje b. Active circulante Marfuri Clienti Casa si conturi la banci c. Cheltuieli in avans

Mii euro 560 200 160 200 720 350 270 100 20

Cursul de schimb valutar 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

Mii lei 2.452,8 876,0 700,8 876,0 3.153,6 1.533,0 1.182,6 438,0 87,6

d. Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an Furnizori Alte datorii e. Active circulante nete / Datorii curente nete (B+C-D-I) f. Total active minus datorii curente (A+E) g. Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (Credite bancare oe termen lung) h. Provizioane i. Venituri in avans j. Capital si rezerve

500 400 100 200 760 140 20 40 600

4,38 4,38

2.190,0 1.752,0 438,0 876,0 3.328,8

4,38 4,38 4,38

613,2 87,6 175,2 2.628,0

Structuri bilantiere Mii euro Cursul de schimb Mii lei Capital 500 4,10 2.050,0 Rezerve* 50 207,5 Rezerve din conversie* 155,5 Rezultatul exercitiului 50 215,0 Capitalulri proprii (total) 600 2.628,0 * Rezerve= 50.000 euro x 4,15lei/euro = 207.500 lei Deoarece rezervele, de regula, sunt constituite din rezultatul net, iar veniturile si cheltuielile sunt convertite pe baza cursului mediu al perioadei (anului), implicit, rezervele au fost convertite pe baza cursului mediu al exercitiului din al carui rezultat au fost constituite. Insa rezervele se mai pot converti pe baza cursului de schimb de la data la care au fost constituite. ** Rezervele din conversie au fost determinate astfel incat sa se mentina echilibrul bilantier.

Eliminarea conturilor intragroup (conturi reciproce) Ex. 251.Se prezinta urmatoarea structura de grup: SM 80% 40% 30% F1 F2 F3 Procentajul de control al SM Tipul de control Societatea F1 : 80% Control Societatea F2 : 40% Control comun Societatea F3 : 30% Influenta semnificativa

Metoda de consolidare Integrare globala Integrare proportionala Punere in echivalenta

In cursul anului N, intre cele 4 societati au avut loc o serie de tranzactii, insa,in vederea consolidarii, consetintele tranzactiilor efectuate intre ele trebuie sa fie eliminate. a) Societatea-mama (SM) a vandut filialei F1 marfuri la prtul de vanzare de 20.000 lei(tva 24%). Costul de achizitie al acestor marfuri este de 19.000 lei. Societatea F1 la randul sau, a vandut marfurile unei alte societati, din afara grupului, la pretul de vanzare de 21.000 lei(tva 24%). Pana la sfarsitul anului N, societatea F1 a platit 80% din datoria pe care o are fata de societatea Sm ; b) Societatea Sm a facturat societatii F2 chirii in valoare de 5.000 lei (tva 24%). Pana la sfarsitul exercitiului N, societatea SM a incasat 20% din valoarea chiriilor facturate ; c) Societatea F1 a acordat societatii F2, pe operioada de 2 ani, un imprumut in valoare de 200.000 lei. Pentru imprumutul acordat, societatea F1 a incasat o dobanda in valoare de 15.000 lei ; d) Societatea F1 a vandut societatii SM marfuri la pretul de vanzare de 50.000 lei (tva 24%). Costul de achizitie al acestor marfuri este de 45.000 lei. Pana la sfarsitul anului N, societatea SMnu a vandut marfurile unei alte societati, din afara perimetrului de consolidare. In plus, la sfarsitul exercitiului N, societatea SM a inregistrat o ajustare pt. deprecierea stocului de marfuri in valoare de 3.000 lei. De asemenea societatea SM nu a platit societatii F1 contravaloarea marfurilor cumparate ; e) Societatea F2 a vandut societatii F1, pe data de 30.12.N, un utilaj la pretul de vanzare de 20.000 lei (tva 24%). La societatea F1, utilajul a fost contabilizat la un cost de achizitie de 30.000 lei, iar amortizarea cumulata, in momentul vanzarii, a fost de 11.000 lei.Pana la sfarsitul anului N, societatea F2 nu a incasat valoarea utilajului vandut ; f) Societatea SM a vandut societatii F3 produse finite la pretul de vanzare de 20.000 lei (tav 24%). Costul de productie al produselor finite a fost de 18.000 lei. Pana la sfarsitul anului N, societatea F3 nu a reusit sa vanda unei alte societati, din afara grupului, stocurile cumparate de la SM. Pana la sfarsitul anului, societatea F3 nu a platit valoarea stocurilor cumparate de la SM ; g) In cursul exercitiuluiN, adunarea generala a societatii F1 a hotarat ca o parte din rezultatul exercitiului N-1 safie distribuita sub forma de dividente. Dividentul net ce revine societatii SM este de 15.000 lei. Pana la sfarsitul exercitiului N, societatea F1 nu a platit societatii SM dividentele pe care i le datora. Sa se elimine conturile reciproce. Rezolvare : a) Eliminarea consectintelor tranzactiei efectuate intre societatile SM si F1 : Creantele, datoriile, veniturile si cheltuielile intragroup generate de o tranzactie efectuata intre o societate-mama si ofiliala se elimina pentru intreaga valaore. eliminarea veniturilor si cheltuielilor intragroup generate de vanzarea marfurilor : 20.000 lei 707 = 607 20.000 lei eliminarea creantelor si datoriilor intragroup generate de vanzarea marfurilor (24.800x20%) : 4.960 lei 401 = 41111 4.960 lei Eliminarea consectintelor tranzactiei ectuate intre societatile SM si F2: Creantele, datoriile, veniturile si cheltuielile generate de o tranzactie efectuata intre un asociat (SM) si o societate (entitate) controlata in comun se elimina proportional cu cota de participare pe care o detine asociatul. eliminarea veniturilor si cheltuielilor din chirii (5.000x40%) : 2.000 lei 706 = 612 2.000 lei - eliminarea creantelor si datoriilor intragroup generate de facturarea chiriilor (6.200 x 80% x 40%) b) Eliminarea consectintelor tranzactiei efecuate intre societatile SM si F2 : Creantele, datoriile, veniturile si cheltuielile generate de o tranzactie efectuata intre un asociat (SM) si o societate (entitate) controlata in comun se elimina proportional cu cota de participare pe care o detine asociatul. eliminarea veniturilor si cheltuielilor din chirii (5.000 x 40%) : 2.000 lei 706 = 612 2.000 lei eliminarea creantelor si datoriilor intragroup generate de facturarea chiriilor (6.200 x 80% x 40%) : 1.984 401 = 4111 1.984 lei c)Eliminarea consectintelor tranzactiei efectuate intre societatile F1 si F2 : Conturile intragroup generate de o tranzactie efectuata intre o entitate controlata (F1 filiala) si o entitate controlata in comun (F2entitate sub forma de asociere in participatie) se elimina proportional cu cota de participare pe care o detine societatea-mama in capitalul entitatii sub forma de asociere in participatie. eliminare veniturlio si cheltuielilor generate de acordarea imprumutului (15.000 x 40%) :

6.000 lei 763 = 666 6.000 lei emininarea creantelor si datoriilor intragroup generate de acordarea imrumutului (2.000x40%) : 8.000 lei 167 = 2675 80.000 lei d)Eliminarea consectintelor tranzactiei efectuate intre societatile F1 si SM : La nivelul grupului, profit obtinut de societatea F1 (5.000 lei) nu este realizat, deoarece marfurile cumparate de societatea SM nu au fost vandute unei alte societati, din exteriorul grupului. In consecinta, acest profit, care este inclus in valoarea stocului final de marfuri existent la societatea SM, trebuie sa fie eliminat. De asemenea si ajustarea pt. depreciere stocului de marfuri trebuie sa fie eliminata, deorece nu mai este justificata. Deoarece profilul intern nerealizat este generat de o tranzactie efectuata intre o societate-mama si o filiala, acesta se elimina pt. intreaga valoare. 1. Eliminarea profilului intern nerealizat : Atunci cand consolidarea se efectueaza pe baza cumului soldurilor (conturilor), eliminarile se reflecta separat la nivelul bilantului si al contului de profit si pierdere : inregistrarea la nivelul bilantului : 5.000 lei 121 = 371 5.000 lei Profit cu pierdere F1 Marfuri inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 50.000 lei 707 = % 50.000 lei Venituri din 121 5.000 lei Vanzarea marfurilor Profit sau pierdere F1 607 45.000 lei 2. Anularea ajustarii pt. deprecierea stocului de marfuri : inregistrarea la nivelul bilantului : 3.000 lei 397 = 121 3.000 lei 3.000 lei 121 = 6814 3.000 lei 3. Eliminarea creantei si a datoriei intragroup: 62.000 lei 401 = 4111 62.000 lei b) Eliminarea consetintelor tranzactiei efectuate intre societatile F2 si F1: Profitul intern nerealizat de o tranzactie efecuata intre o filiala (F1) si o entitate sub forma de asociere in participatie (F2) retinute in perimetrul de consolidare se elimina proportional cu cota de participare pe care o detine societatea-mama in capitalul entitatii controlate in comun. 1. Determinarea profilului generat de vanzarea utilajului: Pretul de vanzare al utilajului (fara TVA) (a) 20.000 lei Costul de achizitie al utilajului (b) 30.000 lei Amortizarea cumulata a utilajului 11.000 lei Valoarea contabila neta a utilajului (d)=(b)-(c) 19.000 lei Rezultatul generat de vanzarea utilajului =(a)-(d) 1.000 lei 2. Eliminarea profitului intern generat de vanzarea utilajului (1.000x40%) : - inregistrarea la nivelul bilantului : 400 lei 121 = 2131 400 lei Profitul sau pierderea F2 Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de lucru) inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 8.000 lei 7583 = % 8.000 lei (20.000x40%) Venituri din 6583 7.600 lei vanzarea activelor Cheltuieli privind (19.000x40%) si alte operatii de capital activele cedate si alte operatii de capital 121 400 lei Profit sau pierdere F2 2. Eliminarea creantelor si datoriilor intragroup generate de vanzarea utilajului (24.800x40%) : 9.920 lei 404 = 461 9.920 lei Furnizori de imobilzari Debitori diversi c) Eliminarea consecinelor tranzactiei efectuate intre societatile SM si F3 : Profitul intern nerealizat generat de o tranzactie efectuata intre investitor (SM) si o intreprindere asociata (F3) se elimina proportional cu cota de participare la capital pe care o detine investitorul in intreprinderea asociata. 1. Eliminarea profitului intern nerealizat : inregistrarea la nivelul bilantului : 600 lei 121 = 472 600 lei profit sau pierdere SM venituri integrate in avans (2.000x30%) inregistrarea la nivelul contulu de profit si pierdere :

6.000 lei (20.000x30%)

% 6.000 lei 711 5.400 lei venituri aferente costurilor (18.000x30%) stocurilor de produse 121 profit sau pierdere 600 lei 2. Deoarece consolidarea prin punere in echivalenta nu presupe cumulul conturilor si datoriilor existente intre investitor (sm) si o intreprindere asociata nu se elimina. d) Eliminarea consecintelor generate de repartizarea rezultatului societatii F1 sub forma de dividende : Dividentele de incasat/incasate de societatea-mama a unui grup de la celelalte societati retinute in perimetrul de consolidare trebuie sa fie eliminate, deoarece ele corespund unor rezultate care au fost luate in calcul la determinarea rezultatului consolidat din exercitiile anterioare. Indiferent de forma pe care o imbraca societatea de la cre dividentele a fost incasate sau urmeaza sa fie incasate (filiala, entitate sub forma de asociere in participatie sau intreprindere asociata), dividentele se elimina pt. intreagavaloare. 1. Eliminareacreantelor si datoriilor intragroup generate de distribuirea dividentelor : 15.000 lei 457 = 461 15.000 lei Dividente de plata Debitori diversi 2. Eliminarea dividentelor intragroup : inregistrarea la nivelul bilantului : 15.000 lei 121 = 106 15.000 lei profit sau pierdere SM rezerve SM inregistratea la nivelul contuli de profit si pierdere : 15.000 lei 7611 = 121 15.000 lei venituri din actiuni profit sau pierdere SM detinute la entitatile afiliate Ex. 252 Societatea M detine 80% din actiunile societatii Alfa si a realizat urmatoarele tranzactii cu aceasta : a) M a acordat societatii Alfa la sfarsitul exercitiului un imprumut in suma de 5.000 lei ; b) M a vandut marfuri societatii Alfa in valoare de 2.000 lei, suma nedecontata pana la inchiderea exercitiului 500 lei ; c) Alfa a vandut marfuri societatii M la prt de vanzare de 1.200 lei realizand un profit de 200 lei ; acestea nu au fost revandute de M (sumele au fost decontate) d) Alfa a distribuit dividente catre M in suma de 300 lei. Ce retratari trebuie efectuate in vederea consolidarii ? Rezolvare : a) Acordarea imprumutului se regaseste intr-un cont de creante la societatea M si intr-un cont de datorii la Alfa. Acestea sunt conturi reciproce si trebuie eliminate : 5.000 lei datorii = sume datorate 5.000 lei de entitatile afiliate b) Stocul de marfuri a fost revandut in cursul aceleiasi perioade, insa trebuie reduse veniturile si cheltuielile pentru sumele aferente tranzactiei interne : 2.000 lei venituri din = cheltuieli 2.000 lei vanzarea marfurilor cu marfuri sumele nedecontate reprezinta creante, respectiv datorii ale unei societati din grup fata de o alta societata din grup, prin urmarea trebuie eliminate : 500 lei furnizori = clienti 500 lei c) Stocul a fost revandut, prin urmare incorporeaza un profit intern de 200 lei. Trebuie reduse si cheltuielile si veniturile contabilizate in urma tranzactiei interne : 1.200 lei venituri din = % 1.200 lei vanzarea marfurilor cheltuieli cu marfuri 1.000 lei Marfuri 200 lei c) distribuirea de dividente genereaza la M contabilizarea unui venit, iar la Alfa, o distribuire de rezultat : 300 lei venituri din dividente = rezultat rportat (rezerve) 300 lei Ex.253 Societatea SM detine 70% din titlurile societatii F, titluri pe care le-a achizitionat la data constituirii aceteia, la 01.01.N-1. Costul de achizitie al titlurilor este de 2.100 lei. La 31.12.N. capitalurile proprii ale societatii F sunt urmatoarele : capital 3.000 lei rezerve 2.000 lei rezultatul exercitiului : 1.000 lei. La 31.12.N societatea SM intocmeste pt. prima data situatii financiare consolidate.Sa se prezinte partajul capitalurilor proprii ale societatii F si inregistrarile contabile generate de eliminarea titlurilor si partajul rezultatului. Rezolvare : a) Partajul activului net (capitaluri proprii) al (ale) societatii F in partea ce revine soceitatii SM si partea ce revine interesele care nu controleaza (minoritarilor) : Capitaluri proprii Total Partea ce revine societatii SM Partea ce revine intereselor care

701 venituri din vanzarea produselor finite

(activiul net contabil) Capital Rezerve Rezultatul exercitiului Total

(70%) 3.000 2.000 1.000 6.000 2.100 1.400 700 4.200

nu controleaza (30%) 900 600 300 1.800

% 6.000 lei 261 2.100 lei Actiuni detinute la entitatile afiliate 106 1.400 lei rezerve consolidate 121 700 lei Rezultat consolidat 108 1.800 lei interese care nu controleaza Nota : Atunci cand titlurile sunt dobandite in momentul constituirii unei societati, eliminarea acestora in consolidare nu genereaza fond comercial. c) Partajul rezultatului societatii F (inregistrate la nivelul contului de profit si pierdere) : 1.000 lei % = 121 1.000 lei 700 lei 121 rezultat F rezultat ce revine actionarilor societatii-mama 300 lei 1081 rezultat- partea ce revine intereselor care nu controleaza Ex. 254;La 31.12.N se cunosc urmatoarele : I) Pe data de 01.01.N-2, societatea SM a achizitionat 90% din actiunile societatii F. Costul de achizitie al actiunilor este de 250.000 lei ; II) La aceasta data , capitalurile proprii ale societatii F au avut urmatoarele valori : Capital subscris si varsat 200.000 lei Rezerve 40.000 lei Totalcapitaluri proprii 240.000 lei De asemenea, la data achizitiei titlurilor, valoarea justa a unui teren a fost mai mare cu 10.000 lei decat valoarea contabila. iii) La 31.12.N capitalurile proprii ale societatii F sunt urmatoarele : Capital subscris si varsat 200.000 lei Rezerve 150.000 lei Rezultatul exercitiului 100.000 lei Total capitaluri proprii 450.000 lei iv) Fondul comercial pozitiv rezultat in urma consolidarii se amortizeaza pe o perioada de 4 ani, de la data achizitionarii titlurilor ; v)societatea SM a intocmit situatii financiare consolidate pentru prima data la 31.12.N-2. a) sa se determine fondul comercial ; b) sa se efectueze partajul capitalurilor proprii ale societatii F la 31.12.N ; c) sa se prezinte inregistrarile contabile generate de consolidarea societatii F la 31.1 ci) Rezolvare : a) Determinarea fondului comercial : i) costul de achizitie al titlurilor F 250.000 lei Capitalul F 200.000 Rezerve F 40.000 Plus de valoare aferent terenului 10.000 Active nete ale societatii F evaluate la valoarea justa (la 01.01.N-2) 250.000 ii) cota-parte din activele nete evaluate la valoarea justa (250.000x90%) 225.000 lei iii) fond comercial pozitiv (i-ii) 25.000 lei b) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F la 31.12.N : Capitaluri proprii Total Partea ce revine Partea ce revine intereselor care societatii SM (90%) nu controleaza (10%) Capital 200.000 180.000 20.000

b) Eliminarea titlurilor F (inregistrarea la nivelul bilantului) : 6.000 lei % = 3.000 lei 101 Capital F 2.000 lei 106 Rezerve F 1.000 lei 121 Rezultat F

Rezerve 150.000 135.000 15.000 Rezultatul exercitiului 100.000 90.000 10.000 Total capitaluri proprii 450.000 405.000 45.000 c) eliminarea titlurilor F (inregistrare la nivelul bilantului) : 485.000 lei % = % 485.000 lei 200.000 lei 101 261 250.000 lei Capital F Actiuni detinute 150.000 lei 106 la entitatile afiliate Rezerve F 106 99.000 lei 100.000 lei 121 Rezerve consolidate* Profit sau pierdere F 121 90.000 lei 25.000 lei 2071 Rezultat consolidat Fond comercial 108 46.000 lei Pozitiv interese 10.000 lei 2111 care nu controleaza** Terenuri Sunt egale cu cota-parte ce revine societatii SM din rezervele societatii F obtinute dupa data achizitiei titlurilor : (150.00040.000) x90%. ** Sunt egale cu cota-parte ce revine minoritatilor din capitaluri proprii ale societatii F de la 31.12.N(45.000lei)+cota-parte din plusul de valoare aferent terenului (10.000x10%). d) Partajul rezultatului (inregistrare la nivelul contului de profit si pierdere) ; 100.000 lei % = 121 100.000 lei 90.000 lei 121 Profit sau pierdere F rezultat ce revine actionarilor societatii mama 10.000 lei % = 121 100.000 lei 90.000 lei 121 Profit sau pierdere F Rezultat ce revine Actionarilor Societatii-mama 10.000 lei 1081 Rezultat-partea ce revine Intereselor care nu controleaza e) Amortizarea fondului comercial : Exercitiile precedente (n-2 si n-1) Exercitiul curent (N) Amortizarea fondului comercial 25.000 x 2/4 = 12.500 25.000 x 1/4= 6.250 inregistrarea la nivelul bilantului : 18.750 lei % = 2807 18.750 lei 12.500 lei 106 amortizarea rezerve consolidate fondului comercial 6.250 lei 121 rezultat consolidat inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 6.250 lei 6811 = 121 6.250 lei cheltuieli de expolatare rezultat ce revine prin amortizarea actionarilor imobilizarilor societatii-mama Ex.255;Societatea SM detine 30% din titlurile societatii X, societatea pe care o controleaza in comun impreuna cu un alt asociat, Y.Titlurile au fost achizitionate de societatea SM in momentul infintarii societatii X, costul de achizitie al acestora fiind de 300.000 lei.La 31.12.N, societatea SM intocmeste situatii financiare consolidate, iar societatea X este inclusa in perimetrul de consolidare. Capitalurile proprii ale societatii X, la 31.12.N, au urmatoarele valori : capital subscris si varsat : 1.000.000 lei ; rezerve : 400.000 lei ; rezultatul net al exercitiului : 100.000 lei. Sa se prezinte inregistrarea contabila de eliminare a titlurilor societatii X. Rezolvare : a) Determinarea cotei-parti ce ii revine societatii SM din activul net al societatii X : Capitaluri proprii Total Partea ce revine societatii SM (30%) Capital subscris si varsat 1.000.000 300.000 lei Rezerve 400.000 120.000 lei

Rezultatul exercitiului 100.000 30.000 lei Total Capitaluri proprii 1.500.000 450.000 lei In cadrul procesului de consolidare are loc cumulul cotei-parti ce ii revine societatii SM din capitalurile proprii ale societatii Y. De asemenea, titlurile X detinute de societatea SM se elimina in contrapartida cu cota-parte ce ii revine socitatii SM din capitalurile proprii ale societatii X existente in momentul achizitiei titlurilor. b) Eliminarea titlurilor X (inregistrarea la nivelul bilantului) : 450.000 lei % = % 450.000 lei 300.000 lei 101 263 300.000 lei Capital X interese 120.000 lei 106 de participare Rezerve X 106 120.000 lei 30.000 lei 121 Rezerve consolidate Rezultat X 121 30.000 lei Rezultat consolidat c) Inregistrarea rezultatlui X la rezultatul consolidat (inreistrarea la nivelul contului de profit si pierdere) : 30.000 lei 121 = 121 30.000 lei Rezultat ce revine Rezultat X Actionarilor societatii SM Ex. 256. Societatea SM detine 30% din capitalul societatii Y, pe care o controleaza in comun impreuna cu alti doi asociati. Titlurile au fost achizitionate de societatea Sm la 01.01.N-1, data la care capitalurile proprii ale societatii Y au avur urmatoarele valori : capital subscris si varsat : 400.000 lei ; rezerve : 150.000 lei ; rezultat reportat (pierdere) : 50.00 lei. La aceasta data, o constructie a avut valoarea justa mai mare decat valoarea contabila cu 20.000 lei ; durata ramasa de amortizat a cladirii, din momentul achizitiei titlurilo, este de 10 ani. Costul de achizitie al titlurilor Y este de 170.000 lei. Fondul comercial pozitiv se amortizeaza pe o durata de 5 ani. La 31.12.N, capitalurile proprii ale societatii Y au urmatoarele valori : capital subscris si varsat : 400.000 lei ; rezerve : 150.000 lei ; rezultat reportat (pierdere) : 70.000 lei ; rezultat net al exercitiului (profit) : 10.000 lei Sa se determine fonul comercial si sa se pastreze inregistrarile contabile generate e eliminarea titlurilor societatii Y la 31.12.N. Rezolvare : a) Determinarea fondului comercial : i) Costul de achizitie al titlurilor Y 170.000 lei Capital Y 400.000 Rezerve Y 150.000 Rezultat reportat Y(pierdere) (50.000) Plus de valoare aferent cladirii 20.000 Active nete ale societatii Y evaluate la valoarea justa (la 01.01.N-1) 520.000 ii) Cota-parte din activele nete evaluate la valoarea justa 156.000 lei (520.000x30%) iii) Fond comercial pozitiv (i-ii) 14.000 lei b) Partajul capitalurilor proprii ale societatii proprii ale societatii Y la 31.12.N : Capitalurile proprii Total Partea ce revine societatii SM (30%) Capital subscris si varsat 400.000 120.000 Rezerve 150.000 45.000 Rezultat reportat (pierdere) (70.000) (21.000) Rezultat net al exercitiului (profit) 10.000 3.000 Total capitaluri proprii 490.000 147.000 c) Eliminarea titlurilor Y (inregistrare la nivelul bilantului) : 194.000 lei % = % 194.000 lei 120.000 lei 101 263 170.000 lei Capital Y interese 45.000 lei 106 de participare Rezerve Y 117 21.000 lei

121 Rezultat Rezultat Y reportat Y 6.000 lei 117 121 3.000 lei Rezultat Rezultat Reportat consolidat* consolidat 14.000 lei 2071 Fond comercial Pozitiv 6.000 lei 212 Constructii ** * (70.000-50.000) x 30%= 6.000 lei ** 20.000 x 30%= 6.000 lei d) Inregistrarea rezultatului Y la rezultatul consolidat (inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere) : 3.000 lei 121 = 121 3.000 lei rezultat ce revine rezultat Y actionarilor societatii SM e) Inregistrarea amortiarii diferentei (plusului) de valoare aferenta constructiei : Exercititiul precedent Exercitiul curent (n-1) (N) Amortizarea constructiei- partea ce ii 6.000 x 1 / 10 = 600 6.000 x 1 / 10 = 600 revine societatii SM inregistrarea la nivelul bilantului : 1.200 lei % = 2812 1.200 lei 600 lei 106 Amortizarea Rezerve consolidate constructiilor 600 lei 121 Rezultat consolidat inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 600 lei 6811 = 121 600 lei Cheltuieli Rezultat ce revine De exploatare actionarilor Privind amortizarea societatii SM Imobilizarilor f) Inregistrarea amortizarii fondului comercial : Exercitiul precedent Exercitiul curent (N-1) (N) Amortizarea fondului comercial 14.000 x 1 / 5 = 2.800 14.000 x 1 / 5 = 2.800 inregistrarea la nivelul bilantului : 5.600 lei % = 2807 5.600 lei 2.800 lei 106 amortizarea rezerve consolidate fondului comercial 2.800 lei 121 rezulatat consolidat inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 2.800 lei 6811 = 121 2.800 lei cheltuieli rezultat ce revine de exploatare actionarilor privind amortizarea societatii SM imobilizarilor

3.000 lei

Metode de consolidare Ex257. Societatea M detine 40% din actiunile A de la data constituirii acesteia. Bilanturile celor doua societatii se prezinta astfel : Bilantul societatii M : Active Capitaluri proprii si datorii Active imobilizate 20.000 Capital social 17.000 lei Titluri A 4.000 Rezerve 5.000 lei Active circulante 16.000 Rezultat 3.000 lei Datorii 15.000 lei Total 40.000 Total 40.000 lei Bilantul societatii A : Active Capitaluri proprii si datorii Active imobilizate 16.000 Capital social 10.000 lei Active circulante 10.000 Rezerve 5.000 lei Rezultat 1.000 lei Datorii 10.000 lei Total 26.000 Total 26.000 lei Cazul A : M are un pact cu un actionar care detine 20% din drepturile de vot pentru a avea sprijinul acestuia in luarea deciziilor. Cazul B : M controleaza societatea A impreuna cu societatea N, care detine tot 40 % din drepturile de vot. Cazul C : Societatea P detine 60 % din drepturile de vot ale societatii A. Cum se prezinta bilantul consolidat in cele trei cazuri ? Rezolvare : Cazul A : Datorita pactului, M exercita controlul exclusiv asupra societatii A si va aplica metoda integrarii globale. Aceasta presupune cumulul conturilor si partajul capiatlurilor filialei intre societatea mama (cu eliminarea titlurilor) si minoritari. Partajul capitalurilor se prezinta astfel : Capitaluri Total Partea M (40%) Partea minoritarilor (60%) Capital social 10.000 4.000 6.000 Rezerve 5.000 2.000 3.000 Rezultat 1.000 400 600 Total 16.000 6.400 9.600 In contrapartida partii M in capitalurile filialei se elimina titlurile, iar partea societatii M in rezerve si rezultat se regaseste la rezervele consolidate si rezultatul consolidat. Partea minoritarilor se regaseste la postul de capitaluri proprii-interese minoritare. Bilantul consolidat se prezinta astfel : Active Capitaluri proprii si datorii Active imobilizate 36.000 Capital social 17.000 Actuve circulante 26.000 Rezerve consolidate 7.000 Rezultat consolidat 3.400 Interese minoritare 9.600 Datorii 25.000 Total 62.000 Total 62.000 lei Cazul B : Deoarece M exercita un control comun asupra societatii A, va aplica metoda integrarii proportionale. Aceasta presupune cumulul conturilor prin preluarea de la A doar la nivelul participatiei (40%). In contrapartida partii preluate de M din capitalul social se elimina titlurile, iar partea societatii M in rezerve si rezultat se regaseste la rezervele consolidate si rezultat consolidat. Bilantul consolidat se prezinta astfel : Active Capitaluri proprii si datorii Active imobilizate 26.400 Capital social 17.000 lei Active circulante 20.000 Rezerve consolidate 7.000 lei Rezultat consolidat 3.400 lei Datorii 19.000 lei Total 46.400 Total 46.400 lei Cazul C : Deoarece M exercita o influenta notabila asupra societatii A, va aplica metoda punerii in echivalenta. Aceasta presupune evaluarea titlurilor la nivelul cotei-parti din capitalurile propirii (40% x 16.000=6.400 lei) si evidentierea cotei-parti din rezervele si rezultatul generate dupa achizitie la rezervele consolidate si rezultatul consolidat. Bilantul consolidat se prezinta astfel : Active Capitaluri proprii si datorii Active imobilizate 20.000 Capital social 17.000 lei Titluri puse in evidenta 6.400 Rezerve consolidate 7.000 lei Active circulante 16.000 Rezultat consolidat 3.400 lei

Datorii 15.000 lei Total 42.400 Total 42.400 lei Exemplu ilustrativ 258 Societatea N detine 40% din titlurile societatii X, titluri ce au fost achizitionate in momentul infintarii societatii X, la costul de achizitie de 40.000 lei. Societatea SM exercita o influenta semnificativa supra societatii X. Societatea SM, la 31.12.N, intocmeste conturi consolidate, iar societatea X este retinuta in perimetrul de consolidare. La 31.12.N, capitalurile proprii ale societati X sunt urmatoarele : capital subrscis si varsat : 100.000 lei ; rezerve : 60.000 lei ; rezultatul exercitiului : 15.000 lei. Sa se prezinte inregistrarile contabile generate de punerea in echivalenta a societatii X. Rezolvare : a) Determinarea cotei-parti ce ii revine societatii SM din activul net al societatii X : Capitaluri proprii Total Partea ce ii revine (activul net) Societatii SM (40%) Capital subscris si varsat 100.000 40.000 lei Rezerve 60.000 24.000 lei Rezultatul exercitiului 15.000 6.000 lei Total capitaluri poprii 70.000 lei Prin punerea in echivalenta, la sfarsitul exercitiului N, titlurile detinute de investitor (SM) la intreprinderea asociata (X) vor fi evaluate in bilantul consolidat la o valoare egala cu cota-parte ce ii revine societatii SM din capitalurile proprii societatii X (70.000 lei). b) Punerea in echivalenta a societatii (inregistrarea la nivelul bilantului) : 70.000 lei 264 = % 70.000 lei Titluri X 263 40.000 lei Puse in echivalenta interese de participare 106 24.000 lei rezerve consolidate 121 6.000 lei rezultat consolidat c) Inregistrarea cotei-parti din rezultatul societatii X ce ii revine societatii SM (inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere) : 6.000 lei 121 = 768 6.000 lei rezultat consolidat alte venituri financiare Ex 259Pe data de 01.01.N, societatea SM achizitioneaza 30% din actiunile societatii Y pentru 45.000 lei. La aceasta data, valorile juste ale activelor identificabile si datoriilor societatii Y au urmatoarele valori : Capital subscris si varsat 100.000 lei Rezerve din reevaluare 20.000 lei Rezerve 60.000 lei Total capitaluri proprii 180.000 lei La 31.12.N, rezultatul societatii Y este de 10.000 lei, iar in urma unei reevaluari, rezervele din reevaluare ale societati cresc cu 20.000 lei. La 31.12.N, societatea SM intocmeste situatii financiare consolidate, iar societatea Y, asupra careia societatea SM exercita o influenta semnificativa, este inclusa in perimetrul de consolidare. Fondul comercial, rezultat in urma punerii in echivalenta a societatii Y de catre socieatatea SM, se amortizeaza pe odurata de 4 ani. a) Sa se determine fondul comercial ; b) Sa se determine cota-parte ce ii revine societatii Sm din activul net al societatii Y existent la 31.12.N ; c) Sa se inregistreze punerea in echivalenta a societatii Y ; d) Sa se inregistreze cota-parte din rezultatul societatii Y ce ii revine societatii SM (inregistrare la nivelul contului de profit si pierdere) ; e) Sa se inregistreze amortizarea fondului comercial. Rezolvare : a) Determinarea fondului comercial : i) Costul de achizitie al titlurilor Y 45.000 lei Capital subscris si varsat Y 100.000 Rezerve din reevaluare Y 20.000 Rezerve Y 10.000 Active nete ale societatii Y evaluate la valoarea justa (la 01.01.N) 130.000 ii) Cota-parte din activele nete evaluate la 39.000 lei

valoarea justa (130.000x30%) iii) Fond comercial pozitiv (i-ii) 6.000 lei b) Determinarea cotei-parti ce ii revine societatii SM din activul net al societatii Y existent la 31.12.N. : Capitaluri proprii Total Partea ce revine (activul net) Societatii SM (30%) Capital subscri si varsat 100.000 30.000 Rezerve din reevaluare 40.000 12.000 Rezerve 10.000 3.000 Rezultatul net al exercitiului 10.000 3.000 Total capitaluri proprii 160.000 48.000 lei c) Punerea in echivalenta a societatii Y (inregistrare la nivelul bilantului) : 54.000 lei % = % 54.000 lei 48.000 lei 264 263 45.000 lei Titluri Y Interese de Puse in echivalenta participare 6.000 lei 2071 105 6.000 lei Fond comercial Rezerve Pozitiv din reevaluare* 121 3.000 lei Rezultat consolidat * Partea ce ii revine societatii SM din rezrvele societatii Y recunoscute dupa data achizitionarii titlurilor ((40.000-20.000)x30%). d) Inregistrarea cotei-parti din rezultatul societatii Y ce ii revine societatii SM (inregistrare la nivelul contului de profit si pierdere) : 3.000 lei 121 = 768 3.000 lei rezultat consolidat alte venituri financiare e) Amortizarea fondului comercial (6.000 x ) : - inregistrarea la nivelul bilantului : 1.500 lei 121 = 2807 1.500 lei rezultat SM amortizarea fondului comercial inregistrarea la nivelului contului de profit si pierdere : 1.500 lei 6811 = 121 1.500 lei Cheltuieli de exploatare Rezultat SM Ex.260. La 31.12.N., bilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatii SM si F se prezinta astfel : Bilanturile societatii SM si F : Structuri bilantiere SM F lei A. Active imobilizare 1.400.000 600.000 Terenuri 200.000 150.000 Constructii 400.000 250.000 Utilaje 250.000 200.000 Titluri F 450.000 Creante imobilizate (sume datorate de filiale) 100.000 B. Active circulante 650.000 600.000 Stocuri 200.000 100.000 Clienti 300.000 300.000 Debitori diversi 100.000 100.000 Casa si conturi la banci 50.000 100.000 C. Cheltuieli in avans 500.000 D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an 200.000 150.000 Furnizori 300.000 100.000 Creditori diversi 50.000 E.Active circulante nete/ Datorii curente nete (B+C-D-I) 150.000 F. Total active minus datorii curente (A+E) 1.550.000 450.000 G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an 1.050.000 Credite bancare pe termen lung 150.000 Datorii ce privesc imobilizarile financiare 150.000 350.000 H. Provizioane 250.000 I. Venituri in avans 100.000 J. Capital si rezerve Capital subscris si varsat 1.400.000 700.000 Rezerve 1.000.000 400.000 Rezultatul exercitiului 300.000 250.000 Total capitaluri proprii 100.000 50.000

1.400.000 700.000 Conturile de profit si pierdere ale societatii SM si F : Indicatori SM F Venituri 7.000.000 6.000.000 Cheltuieli 6.900.000 5.950.000 Rezultat 100.000 50.000 Societatea SM a achizitionat 90% din titlurile F pe data de 31.12.N-3. Capitalurile proprii ale societatii F, la 31.12.N-3, au fost urmatoarele : capital : 400.000 lei rezerve : 100.000 lei. In momentul achizitionarii titlurilor F, valoarea contabila a activelor si datoriile societatii F era identica cu valoarea justa. In cursul exercitiului N, au avut loc urmatoarele operatii intre societatiile SM si F : a) Societatea SM i-a acordat un imprumut societatii F, in valoare de 100.000 lei ; pentru imprumutul primit de la societatea SM, societatea F a platit dobanzi in valoare de 10.000 lei ; b) Societetea F a achizitionat marfuri de la societatea SM, in valoare de 1.000.000 lei ; costul de achizitie al marfurilor vandute de societatea SM societatii F este de 950.000 lei ; c) Datoria societatii F fara de societatea SM, generata de achizitionarea marfurilor, este la sfarsitul anului N de 100.000 lei ; d) Stocul e marfuri al societatii F la 31.12.N cuprinde marfuri achiztionate de la SM in valoare de 100.000 lei ; profitul intern aferent acestui stoc de marfuri este de 10.000 lei. In exercitiul N, societatea SM a incasat dividende de la societatea F in valoare de 10.000 lei. Sa se elaboreze bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat prin metoda integrarii globale. Rezolvare : 1. Cumulul structurilor bilantiere (structurile bilantiere ale societatii F se cumuleaza in totalitate la cele ale societatii SM) ; 3.250.000 lei % = % 3.250.000 lei 350.000 lei 2111 101 1.000.000 lei terenuri capital SM 650.000 lei 212 101 400.000 lei constructii capital F 450.000 lei 2131 106 300.000 lei echipamente rezerve SM tehnologice 106 250.000 lei (masini, utilaje si rezerve F instalatii de lucru) 121 100.000 lei 450.000 lei 261 profit sau pierdere SM actiuni detinute 121 50.000 lei la entitati afiliate profit sau pierdere F 100.000 lei 267 162 400.000 lei creante imobilizate credite bancare 300.000 lei 3xx pe termen lung stocuri 166 100.000 lei 600.000 lei 4111 datori care privesc clienti imobilizarile financiare 200.000 lei 461 401 300.000 lei debitori diversi furnizori 150.000 lei 5xx 462 350.000 lei casa si conturi la banci creditori diversi c) Cumulul conturilor din contul de profit si pierdere : 13.000.000 lei % = 7xx 13.000.000 lei 12.850.000 lei 6xx 121 profit sau pierdere SM 50.000 lei 121 profit sau pierdere F 2. Eliminarea consetintelor tranzactiilor efectuate intre societatile SM si F : a) Eliminarea imprumutului cotractat de societatea F de la societatea SM : 100.000 lei 166 = 267 b) Eliminarea cheltuielilor si veniturilor generate de vanzarea marfurilor : 1.000.000 lei 707 = 607 c) Eliminarea datoriei comerciale pe care o are societatea F fata de societatea SM : 100.000 lei 401 = 4111 100.000 lei

100.000 lei 1.000.000 lei 100.000 lei

d) Eliminarea profitului intern aferent stocului final : inregistrarea la nivelul bilantului : 10.000 lei 121 = 371 10.000 lei profit sau pierdere SM marfuri inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 10.000 lei 607 = 121 10.000 lei cheltuieli privind marfurile profit sau pierdere SM 3. Eliminarea dividentelor incasate de societatea SM de la societatea F : inregistrarea la nivelul bilantului : 10.000 lei 121 = 106 10.000 lei profit sau pierdere SM rezerve SM inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 10.000 lei 761 = 121 10.000 lei venituri din profit sau pierdere SM imobilizari financaire 4. Determinarea fondului comercial, partajul capitalurilor proprii ale societatii F existente la 31.12.N si eliminarea titlurilor F detinute de societatea SM : a) Determinarea fondului comercial : i) Costul de achizitie al titlurilor F 450.000 lei Capital F 400.000 Rezerve F 100.000 Active nete ale societatii F evaluate la valoarea justa (la 31.12.N-3) 500.000 ii) Cota-parte din activele nete evaluate la valoarea 450.000 lei justa (500.000x90%) iii) Fond comercial pozitiv (i-ii) 0 b) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F existente la 31.12.N in partea care revine societatii SM si partea care revine intereselor care nu controleaza : Capitaluri proprii Total SM (90%) Interese care nu controleaza (10%) Capital subrscris si varsat 400.000 360.000 40.000 Rezerve 250.000 225.000 25.000 Rezultat net al exercitiului 50.000 45.000 5.000 Total capitaluri proprii 700.000 630.000 70.000 c) Eliminare titlurilor F (inregistrare la nivelul bilantului) : 700.000 lei % = % 700.000 lei 400.000 lei 101 261 Capital F actiuni detinute 250.000 lei 106 la entitatile afiliate rezerve F 106 135.000 lei 50.000 lei 121 rezerve consolidate profit sau pierdere F 121 45.000 lei profit sau pierdere consolidat** 108 70.000 lei interese care nu controleaza * rezervele obtinute dupa data achizitiei titlurilor x90% = (250.000 100.000) x 90%= 135.000 lei ** rezultatul exercitiului x 90%=50.000x90%=45.000 lei. d) Partajul rezultatului societatii F in partea ce revine societatii SM si partea care revine minoritarilor (inregistrarea ce se efectueaza la nivelul contului de profit si pierdere) : 50.000 lei % = 121 50.000 lei 45.000 lei 121 profit sau pierdere F rezultat ce revine actionarilor societatii-mama 5.000 lei 1081 rezultat-partea ce revine intereselor care nu controleaza 5. Inregistrarea rezervelor si a rezultatului SM la rezervele consolidate si rezultatul consolidat (inregistrare la nivelul bilantului) : 390.000 lei % = % 390.000 lei 310.000 lei 106 106 310.000 lei rezerve SM rezerve consolidate 80.000 lei 121 121 profit sau pierdere SM profit sau pierdere consolidat

6. Virarea rezultatului societatii SM la rezultatul consolidat (inregistrare la nivelul contului de profit si pierdere) : 80.000 lei 121 = 121 80.000 lei rezultat ce revine actionarilor profit sau pieredere SM societatii-mama 7. Prezentarea bilantului consolidat al grupului constituit din societatile SM si F : Structuri bilantiere lei A. Active imobilizate 1.450.000 Terenuri 350.000 Constructii 650.000 Utilaje 450.000 B. Active circulante 1.140.000 Stocuri 290.000 Clienti 500.000 Debitori diversi 200.000 Casa si conturi la banci 150.000 C. Cheltuieli in avans D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an 550.000 Furnizori 200.000 Creditori diversi 350.000 E. Active circulante nete / Datorii curente nete (B+C-D-I) 590.000 F. Total active minus datorii curente (A+E) 2.040.000 G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (credite bancare pe termen lung 400.000 H. Provizioane I. Venituri in avans J. Capital si rezerve 1.640.000 Capital subscris si varsat 1.000.000 Rezerve 445.000 Rezultatul exercitiului 125.000 Interese care nu controleaza 70.000 partea de rezultat (5.000) alte capitaluri proprii (65.000) Total capitaluri proprii 1.640.000 8. Prezentarea contului de profit si pierdere consolidat al grupului format din societatile SM si F : Indicatori lei Venituri 11.980.000 Cheltuieli 11.850.000 Rezultatul exerciiului financiar, din care 130.000 partea societatii-mama : 125.000 partea intereselor care nu controleaa : 5.000 Ex. 260;Societatea Sm detine 40 % din capitalul societatii in nume colectiv P pe care o controleaza in comun impreuna cu alti doi asociati. La 31.12.N societatea Sm intocmeste situatii financaire consolidate, iar societatea P este retinuta in perimetrul de consolidare. La aceasta data, bilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatii SM si P de prezinta astfel : Bilanturile societatilor SM si P : Structuri bilantiere SM P - lei A. Active imobilizate 1.400.000 500.000 Constructii 1.000.000 350.000 Utilaje 280.000 150.000 Titluri P 120.000 B. Active circulante 450.000 400.000 Stocuri 100.000 200.000 Clienti 200.000 100.000 Casa si conturi la banci 150.000 100.000 C. Cheltuieli in avans D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an Furnizori 250.000 200.000 Creditori diversi 200.000 150.000 E. Active circulante nete / Datorii curente nete (B+C-D-I) 50.000 50.000 F. Total active minus datorii curente (A+E) G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an 200.000 200.000 (credite bancare pe termen lung) 1.600.000 700.000

H. Provizioane pentru Riscuri si cheltuieli I. Venituri in avans J. Capital si rezerve Capital subscris si varsat Rezerve Rezultatul exercitiului Total capitaluri proprii

400.000 100.000 1.100.00 700.000 300.000 100.000 1.100.000

200.000 50.000 450.000 300.000 100.000 50.000 450.000

Conturile de profit si pierdere ale societatiilor SM si P : Indicatori SM P Venituri 4.000.000 1.000.000 Cheltuieli 3.900.000 950.000 Rezultatul net al exercitiului 100.000 50.000 Titlurile au fost dobandite de societatea SM in momentul constituirii societatii P. In cursul exercitiului N, intre societatile SM si P au avut loc urmatoarele tranzactii : a) Societatea SM i-a vandut marfuri societatii P, in valoare de 500.000 lei, costul de achizitie al acestora fiind de 460.000 lei ; pana la sfarsitul anului, societatea SM nu a incasat decat 400.000 lei de la societatea P ; in plus marfurile cumparate de P nu au fost vandute unei alte societati, din afara perimetrului de consolidare ; b) Societatea P i-a vandut, in exercitiul N, marfuri societatii SM, la pretul de vanzare de 100.000 lei, costul de achizitie al acestora fiind de 90.000 lei ; pana la sfarsitul exercitiului, societatea SM nu a reusit sa vanda marfurile cumparate de la P ; de asemenea in cursul exercitiului N, societatea SM a platit contravaloarea marfurilor cumparate de societatea P ; c) La sfarsitul exercitiului N, societatea SM i-a vandut societatii P un utilaj la pretul de vanzare 40.000 lei, costul acestuia fiind de 50.000 lei, iar amortizarea cumulata de 30.000 lei. In cursul exercitiului N, societatea SM a incasat dividente de la societatea P, in valoare de 10.000 lei. Sa se elaboreze bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat prin metoda integrarii proportionale. Rezolvare : 1. Cumulul bilanturilor si conturilor de profit si pierdere : a) Cumulul structurilor bilantiere (structurile bilantiere ale societatii P se cumuleaza la cele ale societatii SM proportional cu procentajul de interes de 40%) 2.210.000 lei % = % 2.210.000 lei 1.140.000 lei 212 101 700.000 lei constructii capital SM 340.000 lei 2131 101 120.000 lei echipamente capital P tehnologice 106 300.000 lei (masini, utilaje si rezerve SM instalatii de lucru) 106 40.000 lei 120.000 lei 263 rezerve P titluri P 121 100.000 lei 180.000 lei 3 xx profit sau pierdere SM stocuri 121 20.000 lei 240.000 lei 4111 profit sau pierdere P clienti 162 480.000 lei 190.000 lei 5XX credite bancare casa si conturi pe termen lung la banci 401 260.000 lei furnizori 462 70.000 lei creditori diversi 151 provizioane b) Cumulul conturilor din contul de profit si pierdere : 4.400.000 lei % = 7XX 4.400.000 lei 4.280.000 lei 6XX venituri cheltuieli 100.000 lei 121 profit sau pierdere SM 20.000 lei 121 profit sau pierdere P 2. Eliminarea consectintelor tranzactiilor efectuate intre societatea SM si societatea P : a) Eliminarea creantelor si datoriilor reciproce (100.000 x 40%) :

40.000 lei

401 = 4111 40.000 lei furnizori clienti b) Eliminarea veniturilor si cheltuielilor reciproce generate de vanzarea marfurilor de catre societatea SM societatii P (500.000 x 40%) : 200.000 lei 707 = 607 200.000 lei c) Eliminarea profitului intern aferent stocului final de marfuri vandute de catre societatea SM societatii P (40.000x40%) : inregistrarea la nivelul bilantului : 16.000 lei 121 = 371 16.000 lei profit sau pierdere SM marfuri inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 16.000 lei 607 = 121 16.000 lei cheltuieli privind marfurile profit sau pierdere SM d) Eliminarea veniturilor si cheltuielior reciproce generate de vanzarea marfurilor de catre societatea P societatii SM (100.000 x 40%) : 40.000 lei 707 = 607 40.000 lei e) Eliminarea profitului intern aferent stocului final de marfuri vandute de catre societatea P societatii SM (10.000 x 40%) : inregistrarea la nivelul bilantului : 4.000 lei 121 = 371 4.000 lei profit sau pierdere P marfuri inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 4.000 lei 607 = 121 4.000 lei cheltuieli privin marfurile profit sau pierdere P f) Inregistratrea profitului intern generat de vanzarea utilajului de catre SM societatii P (20.000 x 40%) : inregistrarea la nivelul bilantului : 8.000 lei 121 = 2131 8.000 lei profit sau pierdere SM echipamente tehnologice (masini, utilaje si intalatii de lucru) inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 16.000 lei 7583 = 6583 16.000 lei 8.000 lei 121 profit sau pierdere SM 8000 lei 3 .Eliminarea dividentelor incasate de societatea SM de la societatea P : - inregistrarea la nivelul bilantului : 10.000 lei 121 = 106 10.000 lei profit sau pierdere SM Rezerve SM inregistrarea la la nivelul contului de profit si pierdere : 10.000 lei 761 = 121 10.000 lei venituri din imobilizari profit sau pierdere SM financiare 4. Eliminarea titlurilor P : 120.000 lei 101 = 263 120.000 lei capital P titluri P 5. Inregistrarea rezervelor societatii SM si P la rezervele consolidate : 350.000 lei % = 106 350.000 lei 310.000 lei 106 rezerve consolidate rezerve SM 40.000 lei 106 rezerve P 6. Inregistrarea rezultatului societatii M si P la rezultatul consolidat : inregistrarea la nivelul bilantului : 82.000 lei % = 121 82.000 lei 66.000 lei 121 rezultat consolidat profit sau pierdere SM 16.000 lei 121 profit sau pierder P inregistrea la nivelul contului de profit si pierdere : 82.000 lei 121 = % 82.000 lei rezultat ce revine 121 66.000 lei actionarilor profit sau pierdere SM

societatii SM inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 82.000 lei 121 = rezultat ce revine actionarilor societatii SM

121 profit sau pierdere P % 121 profit sau pierdere SM 121 profit sau pierdere P lei 1.472.000 1.140.000 33.000 550.000 160.000 200.000 190.000 290.000 220.000 70.000 260.000 1.732.000 480.000 120.000 1.132.000 700.000 350.000 82.000 1.132.000 lei

16.000 lei 82.000 lei 66.000 lei 16.000 lei

7. Prezentarea bilantului consolidat : Structuri bilantiere A. Active imobilizate Constructii Utilaje B. Active circulante Stocuri Clienti Casa si conturi la banci C. Cheltuieli in avans D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an Furnizori Creditori diversi E. Active circulante nete / Datorii curente nete (B+C-D-I) F. Total active minus datorii curente (A+E_ G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (Credite Bancare pe termen lung) H. Provizioane I. Venituri in avans J. Capital si rezerve Capital subscris si varsat Rezerve Rezultatul exercitiului Total capitaluri proprii 8. Prezentarea contului de profit si pierdere consolidat : Indicatori Venituri 4.134.000 Cheltuieli 4.052.000 Rezultatul exercitiului financiar 82.000

EX.261Societatea SM detine 40 % din capitalul societatii in nume colectiv P, societate ce este controlata de un alt asociat, Y. La 31.12.N, societatea P este retiunta in perimetrul de consolidare. La aceasta data, ilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatilor SM si P se prezinta astfel : Bilanturile societatilor SM si P : Structuri bilantiere SM P

A. Active imobilizate Constructii Utilaje B. Active circulante Stocuri Clienti Casa si conturi la banci C.Cheltuieli in avans D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an Furnizori Creditori diversi E.Active circulante nete / Datorii curente nete (B+C-DI) F.Total active minus datorii curente (A+E) G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (Credite Bancare pe termen lung) H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I.Venituri in avans J.Capital si rezerve Capital subscris si varsat Rezerve Rezultatul exercitiului Total capitaluri proprii

1.400.000 1.000.000 280.000 120.00 450.000 100.000 200.000 150.000 250.000 200.000 50.000 200.000 1.600.000 400.000 100.000 1.100.000 700.000 300.000 100.000 1.100.000

500.000 350.000 150.000 400.000 200.000 100.000 100.000 200.000 150.000 50.000 200.000 700.000 200.000 50.000 450.000 300.000 100.000 50.000 450.000

Conturile de profit si pierdere ale societatii SM si P : Indicatori SM P Venituri 4.000.000 1.000.000 Cheltuieli 3.900.000 950.000 Rezultatul net al exercitiului 100.000 50.000 Titlurile au fost dobandite de societatea SM in momentul constituirii societatii P. In cursul exercitiului N, intre societatile SM si P au avut loc urmatoarele ranzactii : a) Societatea SM i-a vandut marfuri societatii P, in valoare de 500.000 lei, costul de achizitie al acetora fiind de 460.000 lei ; pana la sfarsitul anului, socieatea P ; in plus, marfurile cumparate de P nu au fost vandute unei alte societati din afar perimetrului de consolidare ; b) Societatea P i-a vandut, in cursul exercitiului N, marfuri societatii SM, la pretul de vanzare de 100.000 lei, costul de achizitie al acetora fiind de 90.000 lei ; pana la sfarsitul exercitiului, societatea SM nu a reusit sa vanda marfurile cumparate de la P ; de asemenea, in cursul exercitiului N, societatea SM a platit contravaloarea marfurilor cumparate de la societatea P ; c) La sfarsitul exercitiului N, societatea SM i-a vandut societatii P un utilaj la pretul de vanzare de 40.000 lei, costul acetuia fiind de 50.000 lei iar amortizarea cumulata, de 30.000 lei. In cursul exercitiului N, societatea N, societatea SM a incasat dividente de la societatea P, i valoare de 10.000 lei. Sa se realizeze consolidarea societatii P prin metoda punerii in echivalenta. Rezolvare : Societatea SM exercita asupra societatii P o influenta semnificativa si in consecinca societatea P este consolidata de societatea SM prin punere in echivalenta. Deorece titlurile P au fost dobandite in momentul infintarii societatii P, nu exista fond comercial. 1. Punerea in echivalenta a titlurilor societatii P : Titlurile P sut evaluate la o valoare egala cu cota-parte ce ii revine societatii SM din capitalurile proprii ale societatii P existente la sfarsitul exercitiului N, respectiv 180.000 lei (450.000 x 40%) : -inregistrara la nivelul bilantului : 180.000 lei 264 = % 180.000 lei titluri P 263 120.000 lei puse in echivalenta interse de participare P 106 40.000 lei rezerve consolidate * 121 20.000 lei rezultat consolidat ** * Cota parte ce ii revine societatii SM din rezervele constituite dupa data achizitionarii titlurilor (100.000x40%)

** Cota parte ce ii revine societatii Sm din rezultatul societatii P existent la 31.12.N (50.000 x 40%). inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere a cote-pati din rezultatul societatii P : 20.000 lei 121 = 768 20.000 lei rezultat consolidat alte venituri financiare 2. Eliminarea consectintelor tranzactilor efectuate intre societatea SM si societatea P : a) Eliminarea profitului intern aferent stocului final de marfuri vandute de catre societatea SM societatii P (40.000 x 40%) : inregistrarea la nivelul bilantului : 16.000 lei 121 = 472 16.000 lei profit sau pierdere SM venituri inregsitrate in avans inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 200.000 lei 707 = % 200.000 lei venituri din 607 184.000 lei vanzarea marfurilor cheltuieli privind marfurile 121 16.000 lei profit sau pierdere SM b) Eliminarea profitului intern aferent stocului final de marfuri vandute de catre societatea P societatii SM (10.000 x 40%) : inregistrarea la nivelul bilantului : 4.000 lei 121 = 264 4.000 lei rezultat consolidat titluri P puse in echivalenta inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 4.000 lei 768 = 121 4.000 lei alte venituri financiare rezultat consolidat c) Inregistrarea eliminarii profitului intern generat de vanzarea utilajului de catre SM societatii P (20.000x40%) : inregistrarea la nivelul bilantului : 8.000 lei 121 = 472 8.000 lei profit sau pierdere SM venituri inregistrate in avavns inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 16.000 lei 7583 = % 16.000 lei venituri din 6583 8.000 lei vanzarea activelor cheltuieli privind si alte operatii activele cedate de capital si alte operatii de capital 121 8.000 lei profit sau pierdere SM 3. Eliminarea dividentelor incasate de societatea SM de la socieatatea P : inregistrarea la nivelul bilantului : 10.000 lei 121 = 106 10.000 lei profit sau pierdere SM rezerve Sm inregistrarea la nivelul contului de profit si pierdere : 10.000 lei 761 = 121 10.000 lei venituri din imobilizari financiare profit sau pierdere SM 4. Prezentarea bilantului consolidat : Structurii bilantiere SM A. Active imobilizate 1.456.000 Constructii 1.000.000 Utilaje 280.000 Titluri P 176.000 B. Active circulante 450.000 Stocuri 100.000 Clienti 200.000 Casa si conturi la banci 150.000 C.Cheltuieli in avans D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an 250.000 Furnizori 200.000 Creditori diversi 50.000 E.Active circulante nete / Datorii curente nete (B+C-D-I) 176.000 F.Total active minus datorii curente (A+E) 1.632.000 G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an (Credite Bancare pe termen lung) 400.000

H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I.Venituri in avans J.Capital si rezerve Capital subscris si varsat Rezerve Rezultatul exercitiului Total capitaluri proprii 5.Prezentarea contului de profit si pierdere consolidat : Indicatori Venituri Cheltuieli Venituri financiare (partea din rezultatul intreprinderilor asociate) Rezultatul net al exercitiului

100.000 24.000 1.132.000 700.000 350.000 82.000 1.100.000 SM 3.774.000 3.708.000 16.000 82.000

Contabilitatea de gestiune Ex. 262Un magazin de mobila cumpara birouri de la un producator, cu 750 lei/buc. Si le revinde la un prt mediu de 1.250 lei/buc. In ultima luna, au fost vandute 40 de birouri si au fost inregistrate urmatoarele costuri : salarii 2.500 lei salriile managerilor, 950 lei salrii plus 8% din vanzari comisioane pt. vanzatori, 1.000 lei pt. departamentul contabilitate ; amortizari 800 lei amortizarea masinilor folosite pt. livrare, 300 lei amortizarea mobilierului ; costuri de livrare catre clienti (combustibil, ambalaje) : 30 lei/birou vandut; publicitate 500 lei. a) Intocmiti contul de profit si pierdere cu prezentarea dupa functii ; b) Intocmiti contul de profit si pierdere cu prezentarea dupa comportamentul costurilor. Rezolvare : Contul de profit si pierdere cu clasificarea pe functii se poate prezenta astfel : Cont de profit si pierdere Valori (dupa functii) Venituri din vanzari 40buc. X 1.250 lei/buc.=50.000 lei - Costul produselor vandute 40buc. X 750lei/buc.=30.000 lei = Rezultat brut aferent cifrei de afaceri (marja bruta) 20.000 lei Costuri de distributie 7.450 lei salarii 950+8%x50.000=4.950 lei amortizare masini 800 lei livrare 40buc.x 30 lei/buc. = 1.200 lei publicitate 500 lei Costuri de administratie 3.800 lei salarii 3.500 lei amortizare 300 lei = Rezultat 8.750 lei b)Pentru a intocmi contul de profit si pierdere in fuctie de comportamentul costurilor trebuie sa identificam costurile variabile si fixe : costurile variabile sunt cele care depind de numarul de birouri vandute : costul de achizitie al birourilor, comisioanele vanzatorilor si costurile de vanzare ; costurile fixe sunt cele formate din salariile managerilor, amortizari, costurile departamentului de contabilitate si publicitatea. Contul de profit si pierdere cu clasifiacrea dupa comportamentul costurilor se prezinta astfel : Cont de profit si pierdere Valori (dupa functii) Venituri din vanzari 40buc. X 1.250 lei/buc.=50.000 lei Costuri variabile 35.200 lei achizitie birouri 40buc. X 750lei/buc. = 30.000 lei comisioane 40buc. X 1.250lei/buc. X 8%=4.000 lei livare 40buc. X30lei/buc. = 1.200 lei = Marja asupra costurilor variabile 14.800 lei Costuri fixe 6.050 lei salarii manageri 2.500 lei salarii vanzatori 950 lei salarii contabile 1.000 lei amortizare masini 800 lei amortizare mobilier 300 lei publicitate 500 lei = Rezultat 8.750 lei Ex. 263.Pentru un atelier de mobila se cunosc urmatoarele informatii : La inceputul perioadei de afla in curs de executie 20 de dulapuri la un cost unitar de 200 lei ; In cursul perioadei s-au terminat cele 20 de dulapuri si s-au mai inceput inca 150 de dulapuri, insa 10 au ramas neterminate, la un cost unitar de 300 lei ; Costurile de productie aferente perioadei (salarii, amortizare, servicii, materii prime) au fost de 79.000 lei, iar costurile administrative si de distributie au fost de 5.000 lei ; Au fost vandute 130 dulapuri la pretul de 600 lei/buc. a) Determinati cantitativ si valoric productia finita ; b) Determinati costul dulapurilor vandute ; c) Calculati rezultatul perioadei. Rezolvare : a) Pentru urmarirea cantitativa si valorica a productiei in curs de exercutie si a productiei finite se poate utiliza urmatoarea relatie

Productie in curs de + Productie = Productie + Productie in curs Executie la inceputul inceputa terminata de executie la Perioadei sfarsitul perioadei Determinarea productiei finite : 20 dulapuri in curs la inceputul perioadei + 150 dulapuri incepute= 10 dulapuri in curs la sfarsitul perioadei + X dulapuri terminate, de unde X = 160 dulapuri. Pentru a determina costul de productie al celor 160 de dulapuri terminate, ne raportam la formula anterioara si in loc de cantitati folosim costuri : Informatii Valori Costurile de productie ale perioadei 79.000 lei +Valoarea productiei in curs de exercitiu la inceputul + 20buc. X 200 lei = 4.000 lei perioadei - Valoarea productiei in curs de executie la sfarsitul - 10 buc. X 300 lei = 3.000 lei perioadei = Costul produselor finite 80.000 lei Prin urmare, costul unui dulap este : 80.000 lei / 160 buc. = 500 lei/buc. b) Costul productiei vandute : Au fost vandute 130 dulapuri, iar costul unitar de productie este de 500 lei, deci costul productiei vandute este de 65.000 lei. c) Calculul rezultatului : Rezultatul se calculeaza (pe baza contului de profit si pierdere cu clasificarea pe functii utilizat in exemplul anterior) astfel : Informatii Valori Venituri din vanzari 130buc. X 600 lei/buc. = 78.000 lei - Costul bunurilor vandute -130buc. X 500lei/buc. = 65.000 lei - costuri de administratie -5.000 lei = Rezultat 8.000 lei Ex. 264O entitate a imprumutat la 01.01.N suma de 20.000 lei pt. finantarea constructiei unei cladiri si suma de 5.000 lei pentru finantarea activitatii de productie a unui produs cu ciclul de fabricatie de 2 luni. Constructia a inceput anul trecut si va continua si anul viitor. Rata anuala a dobanzii pt. imprumuturlie primite este de 8%. Analizati daca dobanzile afecteaza costul e productie al cladirii si costul de productie al stocurilor. Rezolvare :Dobanda aferenta imprumutului contractat pentru cladire poate fi inclusa in costul cladirii (OMFP nr.3.055/2009 prevede o optiune in acest sens). Deoarece constructie a inceput anul trecut si nu se funalizeaza in anul curent, intereaga dobanda (20.000x 8%)= 1.600 lei) ar putea fi inclusa in costul de productie). Dobanda aferenta imprumutului contractat pentru stocuri este un cost al perioadei. Deoarece stocurile au un ciclu scurt de fabricatie si sunt produse pe o baza repetitiva, ele nu sunt eligibile pt. capitalizarea costurilor cu imprumuturile.

Aspecte privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara

Ex.265 O entitate detine o investitie in obligatiuni necotate pentru care nu exits prt de piata. Cu toate acestea, entitatea poate estima valoarea investitiilor prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare. Considerati ca aceasta valoare estimata poate fi considerata o reprezentare fidela a valorii investitiei ? In ce conditii ? Rezolvare : Aceasta estimare poate constitui o reprezentare fidela daca valoarea este descrisa clar ca fiind o estimare, daca sunt explicate natura si limitele procesului de estimare, daca nu au fost facute erori in selectarea si aplicarea tehnicii de estimare. Ex. 266Societatea Alfa a primit un autoturism in baza unui contract de leasing financiar.Poate recunoaste Alfa acest activ in bilantul sau ? Argumentati prin prisma definitiei activului. Rezolvare : Societatea Alfa controleaza beneficiile economice obtinute cu ajutorul autoturismului (care este utilizat impreuna cu alte active in activitatea entitatii) in virtutea drepturilor conferite de contarctul de leasing. Dreptul de propietate este esential pentru determinarea existentei unui activ. Ex. 267.Analizati urmatoarele costuri angajate de o entitate si analaizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ : a) Costuri de formarea a angajatilor ; b) Un program informatic achizitionat ; c) O marca dezvoltata intern, Exista valoare de piata pentru aceasata marca. Rezolvare : a) Costurile de formare a angajatilor contrbuie la obtinerea de avantaje economice viitoare, insa entitatea nu detine controlul asupra acestora. Prin urmarea, entiatatea nu va recunoaste un activ pentru aceste costuri, ci le va inregistra pe cheltuieli. b) Programul informatic poate fi recunoscut ca activ, deoarece este probabila obtinerea de beneficii economice viitoare, iar costul sau poate fi estimat fiabil. In urma achiztiei, entitatea detine controlul asupra activului. c) Marca nu poate fi recunoscuta ca activ al entitatii (desi indeplineste definitia), deoarece costul sau nu poate fi estimat fiabil. Costurile legate de dezvoltarea marcii nu pot fi separate de costurile dezvoltarii afacerii ca intreg. IAS 38 este mai restrictiv decat cadrul conceptual si permite recunoasterea doar pentru acyivele pt. care costul poate fi estimat fiabil. Ex. 268Analizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ. a) O societatea in industria farmaceutica dezvolta un vaccin pentru un virus. Au fost finalizate primele doua faze ale testelor clinice. Managementul are rezerve semnificative cu privire la primirea aprobarilor legale necesare pt. utilizarea si nu a demarat productia si marketingul pentru vacccin. b) O societatae din industria farmaceutica dezvolta un vaccin pentru un virus. Societatae a obtinut aprobarile legale neceesare in tara X si a demarat procedurile pt. otinerea acestor aprobari in tara Y. Experienta anterioara demonstreaza ca vor fi necesare teste clinice suplimentare pt. a obtine aceste aprobari. Anumite vaccinuri aprobate spre comercializare in tara X nu au fost acceptate in tara Y nici chiar dupa teste suplimentare ; c) Grupul X a semnat un acord cu privire la cesiunea filialei Gama pe 30.06.N. Daca cifra de afaceri anauala a societatii gama atinge un anumit nivel, grupul va incasa un bonus suplimentar ; d) In exercitiul N, societatea Alfa a inaintat o actiune in instanta impotriva societatii Beta, pentru incalcarea drepturilor de propietate intelectuala asupra unu produs. Nu a fost pronuntata o sentinta definitiva in acest caz. Despagubirea solicitata de societatea Alf este de 500.000 lei. Rezolvare : a)-b) Cheltuielile de dezvoltare nu vor fi capiatlizate deoarece exista incertitudini privind probabilitatea obtinerii de avantaje economice viitoare. IAS 38 prescrie conditii detaliate pt. capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare. c) Grupul X va putea recunoaste un activ pt. bonusul suplimentar atunci cand va obtine controlul asupra acestuia potrivit prevederilor contractuale. Pana atunci, X prezinta in note informatii privind existenta unui activ contingent (eventual). d) Societatae Alfa va putea recunoaste un activ atunci cand va obtine controlul asupra despagubirii in baza hotararii instantei. Pana atunci, prezinta in note informatii privind existenta unui activ contingent (eventual). Ex. 269.Societatea Alfa vinde in exercitiul N un program informatic la pretul de vanzare de 20.000 lei plus 2.000 lei pt. intretinerea si actualizarea softului in urmatorii 2 ani.Determinati daca la sfarsitul exercitiului N Alfa trebuie sa prezinte in bilant o datorie, avand in vedere definitia datoriei din cadrul conceptual international. Rezolvare :La sfarsitul exercitiului N, societatea Alfa are o obligatie (in baza contractului incheiat) de a asigura inretinerea si actualizarea softului in urmatorii 2 ani.Decontarea acestei obligatii va implica un consum de resurse. Prin urmare, este indeplinita definitia datoriei din Cadrul conceptual. Ex.270 Un magazin acorda 10 puncte-cadou pt. orice achizitie de 100 lei. Pentru fiecare 1.000 de puncte, un client poate cumpara bunuri in valoare de 60 lei (prt de vanzare). Magazinul a acordat in anul N 10.000 puncte pentru vanzari de 100.000 lei si se asteapta ca 80% din punctele-cadou sa fie utilizate. Clientii pot utiliza punctele-cadou timp de un an. Stabiliti daca magazinul are o datorie la sfarsitul exercitiului N. Rezolvare :Magaziul are o obligatie de a livra clientilor bunuri in schimbul punctelor-cadou. Satisfactia obligatiei implica o iesire de resurse. Prin urmare, magazinul trebuie sa recunoasca in bilantul pentru anul N datoria generata de acordarea punctelor-cadou. Elementele care definesc performanta sunt veniturile si cheltuielile. Criteriile de recunoastere : Un venit/o cheltuiala va fi recunoscuta in contabilitate dac : raspunde definitiei ; cresterea/diminuarea de avantaje economice viitoare poate fi masurata fiabil.

Ex. 271 O societate de telefonie factureaza la inceputul lunii ianuarie N+1 costul convorbirilor efectuate in decembrie anul N, in suma de 500.000 lei. Factura este platibila in 15 zile.Cand va recunoaste societatea venitul din serviciile prestate ? Rezolvare : Societatea va recunoaste venitul de 500.000 lei in contul de profit si pierdere al exercitiului N. In corespondenta, va recunoaste o creanta (Clienti-facturi de intocmit). Evaluarea elementelor in situatiilor financiare Bazele de evaluare * Costul istoric Potrivit costului istoric : activele sunt inregistrate la suma platita sub forma de lichidatati sau echivalente de lichiditati, sau la valoarae justa din momentul cumpararii lor ; datoriile sunt inregsitarte la valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau la valoarae ce se asteapta sa fie platita sub forma de lichiditati sau echivalente de lichiditati pentru a stinge datoriile in cursul normal al activitatii. * Costul curent Potrivit costului curent : activele sunt inregistrate la valoarea sub forma delichiditati sau echivalente de lichiditati care ar trebui platita dac acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent ; datoriile sunt inregistrate la valoarea neactualizata a lichiditatilor sau echivalentelor de lichiditati necesara pentru a deconta in prezent obligatia. Ex. 272 Societatea Alfa achizitioneaza un stoc de marfa de 100 buc. La pretul de 20lei/buc. La sfarsitul lunii, ultima factura primita pentru stocul de marfa are un pretunitar de 23 lei / buc.Calculati costul istoric si costul curent al stocului de marfa la sfarsitul lunii. Rezolvare : Costul istoric = 100buc. X 20lei/buc. = 2.000 lei Costul curent = 100buc x 23lei/buc = 2.300 lei valoarea realizabila (de decontare) Potrivit valorii realizabile : activele sunt inregsitrate la valoarea sub forma de lichiditati sau echivalente de lichiditati care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor ; datoriile sunt inregistrate la valoarea lor de decontare. Aceasta reprezinta valoarea neactualizata a lichiditatilor sau echivalentelor de lichiditati care trebuie platita pentru a achita datoriile in cursul normal al activitatii. Ex. 273 O societatea detine un stoc de marfa achizitionata la costul de 30.000 lei. La sfarsitul anului, marfa ar putea fi vanduta la pretul de 28.000 lei, fiind estimate costuri de vanzare de 300 lei. Caculati valoarea realizabila neta a stocului de marfa. Rezolvare : Valoarea realizabila neta = 28.000 300 = 27.700 lei Valoarea actualizata a fluxurilor de lichiditati Potrivit valorii actualizate : activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de lichiditati care urmeaza sa fie generate in derularea normala a activitatii entitatii ; datoriile sunt inregistrate la valoarea actualizata a vitoarelor iesiri de lichiditati care se asteapta sa fie necesare pentru a deconta datoriile in cursul normal al activitatii. Ex. 274 La 01.01.N, societatea Beta emite 10.000 de obligatiuni scadente la 31.12.N+4, in urmatoarele conditii : - valoarea nominala : 25 lei / obligatiune ; - dobanda platita semestrial : 8.750 lei. Rata semestriala a dobanzii pe piata pentru obligatiuni similare este de 4%. Calculati valoarea actualizata a datoriei. Rezolvare Valoarae actualizata a 10 plati semestriale de 8.750 lei cu rata 70.970 lei semestriala de 4% (dobanda) 8.750 / (1+4%) + 8.750 / (1+4%) + 8.750 / (1+4%) +.+8.750 / (1+4%) Valoarea actualizata a principalului de 250.000 lei, suma scadenta 168.891 lei peste 5 ani, cu rata semestriala de 4% = 250.000 / (1+4%) Valoarea actualizata 239.861 lei Ex.275. O societate detine un capital social de 100 lei si disponibilitati de 100 lei. La inceputul anului, societatea achizitioneaza un stoc de marfa de 100 lei. Stocul este vandut la sfarsitul anului pentru 150 lei, iar costul sau de inlocuire este de 120 lei. Indicele general al preturilor este de 10%. Calculati rezultatul in care se asigura : a) Mentinerea capitalului financiar in termeni nominali ; b) Mentinerea capitalului financiar in termeni reali ; c) Mentinerea capitalului fizic in termeni reali.

Rezolvare : Mentinerea capitalului Financiar in Termeni nominali 150 100 50 Mentinerea capitalului Financiar in Termeni reali 150 100 50 (10) 40 10 Mentinerea capitalului Fizic in Termeni reali 150 120 30

Venit din vanzare Costul vanzarilor Profit Ajustare inflatie Rezultat 50 30 Ajustare pentru mentinerea 0 20 capitalului Mentinerea capitalului financiar in termeni nominali nu tine cont de inflatie. Profitul de 50 lei este suma in exces fata de capitalul initial de 100 lei. In coloana 3 ajustarea la inflatie reflecta efectul cresterii a preturilor asupra capitalului financiar initial si vizezaza determinarea profitului dupa mentirea capitalului de deschidere in unitati de putere constanta de cumparare. Pofitul de 40 lei lasa un capital de 110 lei pentru mentinerea puterii de cumparare. Mentinerea capitalului fizic vizeaza prezervarea capacitatii productive a entitatii (exprimata in acest exemplu prin capacitatea entitatii de a inlocui stocul vandut). Profitul este de 30 lei in conditiile prezervarii unui capital de 120 lei (suficient pentru a cumpara un stoc similar de marfa).

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare Ex. 276.Se cunosc urmatoarele informatii (in lei) : 1. Terenuri evaluate la cost 630.000 2. Licente 350.000 3. Terenuri disponibile pt. vanzare evaluate la valoarea justa 200.000 (vanzarea va avea loc in mai putin de 12 luni, costul este de 250.000, iar valoarea justa minus costurile se cesiune este estimata la 200.000) 4. Clienti 600.000 5. Cheltuieli in avans (din care angajate intr-o perioada mai mare de 80.000 1 an 60.000) 6. Rezerva legala 90.000 7. Datorii fata de asociati si actionari (dividente de plata) 100.000 8. Amortizarea instalatiilor si masinilor 50.000 9. Interese de participare desemnate ca active financiare disponibile 700.000 pentru vanzarea evaluate la valoare justa, cu variatiile de valoare in capitalurile proprii (vanzarea va avea loc in mai mult de 1 an, iar costul lor este de 600.000) 10. Capital social 1.500.000 11. Materii prime 160.000 12. Instalatii si masini 700.000 13. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (durata este de 10 ani, 525.000 sunt rambursabile prin rate constatnte) 14. Ajustari pt. deprecierea materiilor prime 5.000 15. Rezultat reportat 230.000 16. Conturi la banci 3.990.000 17. Provizioane pt. garantii acordate cleientilor (din care cu scadenta 500.000 foarte probabil intr-o perioada mai mare de 1 an 300.000 18. TVA de plata 480.000 19. Imprumut pe termen lung acordat unei intreprinderi din cadrul 100.000 grupului (din care cu scadenta in anul urmator 20.000) 20. Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti 10.000 21. Credite primite pe termen lung (din care partea cu scadenta sub 1 1.900.000 an 400.000) 22. Constructii 300.000 23. Cheltuieli de dezvoltare (este foarte probabila obtinerea de 100.000 avantaje economice viitoare) 24. Rezerve de reevaluare 1.700.000 25. Datorii salariale si sociale 900.000 26. Actiuni proprii 800.000 27. Amortizarea constructiilor 50.000 28. Fond comercial achizitionat 4.000.000 29. Credite primite pe termen scurt (pentru un credit de 100.000 s-a 850.000 amanat scadenta cu 2 ani, iar acordul a fost incheiat intre data la care sitautiile financiare sunt autorizate pt. prezentare) 30. Subventii pentru investitii 300.000 31. Produse finite 180.000 32. Rezultatul exercitiului 1.900.000 33. Titluri de plasament : 250.000 Titluri in valoare de 100.000 au fost desemnate ca active financiare detinute pana la scadenta pt. garantarea unui credit de 5 ani, iar restul au fost desemnate ca active financiare detinute in vederea tranzactionarii, evaluate la valoarea justa, cu variatiile de valoare in contul de profit si pierdere) 34. Furnizori (din care cu scadenta ce depaseste 1 an 700.000) 900.000 35. Impozite amanate 300.000 36. Ompozit pe profit exigibil 550.000 37. Venituri in avans (din care pe termen scurt 20.000) 200.000 38. Rezerve din valoarea justa 100.000 Sa se intocmeasca Situatia pozitiei financiare cnf IAS 1 ''Prezentarea situatiilor financiare''

Situatia pozitiei financiare La 31.12.N (in lei) N1 ACTIVE IMOBILIZATE Terenuri, constructi si echipamnete (1) Fond comercial (2) Alte active necorporale (3) Active financiare detinute pana la scadenta (4) Active financiare disponibile pentru vanzare Alte active necuente (5) N 1.230.000 4.000.000 450.000 180.000 700.000 60.000

Total active imobilizate 6.620.000 ACTIVE CIRCULANTE Stocuri (6) 335.000 Clienti (7) 590.000 Active necurente detinute in vederea vanzarii (8) 200.000 Active financiare detinute pana la scadenta (9) 20.000 Active financiare detinute in vederea tranzactionarii (10) 150.000 Lichiditati si echivalente de lichiditati (11) 3.990.000 Alte active curente (12) 20.000 Total active circulante 5.305.000 Total active 11.925.000 DATORII PE TERMEN LUNG Imprumuturi primite pe termen lung (13) 1.972.5000 Provizioane pe termen lung (14) 300.000 Datorii de impozit amanat 300.000 Alte datorii necurente (15) 180.000 Total datorii pe termen lung 2.752.500 DATORII CURENTE Imprumuturi primite pe termen scurt (16) 850.000 Partea curenta a imprumuturilor pe termen lung (17) 452.500 Furnizori (18) 900.000 din care cu scadenta mai mare de 1 an 700.000 Provizioane pe termen scurt 200.000 Impozitul pe profit curent 550.000 Alte datorii curente (19) 1.500.000 Total datorii curente 4.452.000 Total datorii 7.205.000 CAPITAL SI REZERVE Capital social 1.500.000 Rezerve (20) 90.000 Alte rezerve nete de actiunile proprii (21) 1.000.000 Castiguri nedistrinuite 230.000 Rezultatul exercitiului 1.900.000 Total capital si rezerve 4.720.000 1) din care :terenuri evaluate la cost 630.000 lei ;constructii 300.000-50.000 = 250.000 lei ; echipamente in valoare neta de subventie 700.000-50.000-300.000 = 350.000 lei 2) din care :licente 350.000 lei ;cheltuieli de dezvoltare 100.000 lei. 3) din careimprumut acordat pe termen lung, cu scadenta intr-o perioada mai mare de 1 an 80.000 lei ; 1 an 80.000 lei ;titluri de plasament utilizate drept garantie pe o perioada de 5 ani 100.000 lei. 4) din care;cheltuieli in avans angajate intr- perioda mai mare de 1 an 60.000 lei. 5) din care ;materii prime 160.000-5.000 = 155.000 lei ;produse finite 180.000 lei 6) din care ;600.000-10.000=590.000 lei 7) din careteren detinut in vderea vanzarii in anul urmator 200.000 lei. 8) din care;partea curenta a imprumutului acordat pe termen lung 20.000 lei 9) din care;titluir de plasament desemnate ca active financiare detinute in vederea tranzactionarii 150.000 lei. 10) din care;conturi la banci 3.990.000 lei.

11) din care;cheltuieli in avans angajate intr-o perioada mai mica de 1 an 20.000 lei. 12) din care ;credite primite pe termen lung a carot scadenta este intr-o perioada mai mare de 1 an 1.500.000 ; partea din imprumut obligatorie cu scadenta mai mare de 1 an 525.000-52.500 = 472.500 lei ; 13) din care;partea cu scadenta mai mare de 1 an a provizionului pentru garantii acordate clientilor 300.000 lei. 14) din care;venituri in avans angajate intr-o perioada mai mare de 1 an 180.000 lei. 15) din care;credite primite pe termen scurt 850.000 lei a caror scadenta a fost prelungita cu 2 ani. 16) din care;partea curenta a creditelor pe termen lung 400.000 lei;partea curenta a imprumutului obligatar 52.500 lei. 17) din care;datorii salariale si sociale 900.000 lei;TVA de plata 480.000 lei ;Datorii fata de actionari 100.000 lei ; Venituri in avanas angajate intr-o perioada mai mica de 1 an 20.000 lei. 18) din care;rezerva legala 90.000 lei 19) din care;rezerve de reevaluare 1.700.000 lei ;rezerva de valoare justa 100.000 lei ;actiuni proprii (800.000) lei. Ex. 277.Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA (in lei) : Terenuri detinute in vederea utilizarii (evaluate la cost) 100.000 Cifra de afaceri obtinuta din vanzarea productiei cu ciclu lung 1.000.000 de fabricatie Furnizori si alte datorii de exploatare (din care cu scadenta intr- 400.000 perioada mai mare de 1 an 100.000) Active financiare disponibile pt. vanzarea evaluate la valoare 100.000 justa (vanzarea va avea loc intr-o perioada mai mare de 1 an) Marfuri 80.000 Constructii si echipamente detinute in vederea utilizarii 300.000 (evaluate la cost) Clienti si alte creante de exploatare 500.000 Imprumuturi acordate pe termen scurt (din care pt. un credit de 300.000 100.000 s-a amanat scadenta cu 3 ani, iar acordul a fost incheiat dupa data de inchidere si inainte ca situatiile financiare sa fie autorizate pt. prezentare) Fond comercial achizitionat (pozitiv) 500.000 Provizioane pt. riscuri si cheltuieli (din care cu scadenta foarte 80.000 probabil intr-o perioada mai mare de 1 an 30.000) Credite primite de la banci pe termen lung (din care cu scadenta 600.000 anul urmator 200.000) Cheltuieli de constituire 60.000 Ajustari pt. deprecierea terenurilor detinute in vederea utilizarii 20.000 Cheltuieli cu marfurile vandute 120.000 Prime de emisiune 30.000 Amortizarea constructiilor si echipamentelor 130.000 Venituri in avans (din care angajate pe termen lung 60.000) 70.000 Cheltuilei in avans (din care angajate pe termen lung 30.000) 40.000 Terenuri detinute in vederea vanzarii (este foarte probabila 50.000 vanzarea in anul urmator) Sa se determine totalul activelor necurente si al datoriilor curente conform modelului Situatiei pozitiei financiare din IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare. Rezolvare : Active necurente (lei) Datorii curente (lei) Terenuri detinute in vederea utilizarii (valoare 80.000 Partea curenta a creditelor primite pe termen lung 200.000 neta) Furnizori si alte datorii din exploatare, din care cu 400.000 Constructii si echipamente (valoare neta) 170.000 scadenta mai mare de 1 an 100.000 Fond comercial achizitionat 500.000 Provizioane pe termen scurt 50.000 Active financiare disponibile pt. vanzare 100.00 Venituri in avans pe termen scurt 10.000 Cheltuieli in avans angajate pe termen lung 30.000

Total 880.000 Exemplu ilustrativ 278 Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA (in lei) Clienti 1.000.000 Numar de salariati ce lucreaza pt. realizarea productiei cu ciclu 2.000 scurt de fabricatie

660.000

Active financiare disponibile pt. vanzare (din care disponibile pt. 300.000 vanzare intr-o perioada mai mare de 1 an 200.000) Provizioane pt. litigi ( din care cu scadenta foarte probabil intr-o 160.000 perioada mai mare de 1 an 100.000) Constructii detinute in vederea vanzarii in anul urmator 120.000 Lichiditati si echivalente de lichiditati 3.000.000 Ajustari pt. deprecierea valorii creantelor clienti 100.000 Cheltuieli in avavns (din care angajate intr-o perioada mai mare 200.000 de 1 an 80.000) Cheltuieli de cercetare ce vor fi angajate in anul urmator 100.000 Imprumuturi acordate unei entitati afiliate intr-o perioada mai 2.000.000 mica de 1 an (din care pt. un imprumut de 500.000 lei a fost prelungita scadenta cu 2 ani, iar acordul a fost semnat inainte de data de inchidere a exercitiului financiar) Credite primite pe termen lung (din care cu scadenta in anul 2.400.000 urmator 400.000) Marfuri 400.000 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (rambursabile in rate 50.000 constatnte anuale intr-o perioada de 5 ani) Venituri in avans (din care angajate intr-o perioada mai mare de 1 240.000 an 200.000) Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 150.000 Impozite amamanate 80.000 Ajustari pt. deprecierea valorii marfurilor 20.000 Sa se determine total active curente si total datorii necurente conform modelului Situatiei pozitiei financiare din IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Rezolvare : Active curente (lei) Datorii curente (lei) Marfuri (valoare neta) 380.000 Credite pe termen lung 2.000.000 Constructii detinute in vederea vanzarii in anul 120.000 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 40.000 urmator Provizioane pt. litigii 100.000 Clienti (valoare neta) 900.000 Impozite amamnate 80.000 Active financiare detinute in vederea 150.000 Venituri in avans pe termen lung 200.000 tranzactionarii pe termen scurt Active financiare disponibile pt. vanzare 100.000 Imprumuturi acordate unei entitati afiliate 1.500.000 Lichiditati si echivalente de lichiditati 3.000.000 Cheltuieli in avans 120.000 Total 6.270.000 2.420.000 Ex. 279.Intreprinderea Alfa a obtinut in cursul anului N 100 buc. De produse finite la costul de 100.000 lei. Structura costului de productie este urmatoarea : cheltuieli materiale 50.000 lei ; cheltuieli de personal 30.000 lei ; cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor productive 20.000 lei. Pe langa aceste cheltuieli, intreprinderea a mai angajat si alte cheltuieli de exploatare, in suma de 10.000 lei, din care : a) Consumuri materiale 2.000 lei, din care : aferente sectorului distributie 1.500 lei ; aferente sectorului administrativ 500 lei ; b) Cheltuieli de personal 7.000 lei, din care : aferente sectorului distributie 5.000 lei ; aferente sectorului administrativ 2.000 lei ; c) Cheltuieli cu amortizarea 1.000 lei, din care : aferente sectorului distributie 700 lei ; aferente sectorului administrativ 300 lei. Jumatate din productia obtinuta a fost vanduta la pretul de 150.000 lei. In cuesul anului intreprinderea a platit dobanzi aferente creditelor primite de la banci in suma de 5.000 lei si a incasat 2.000 lei dividente de la intreprindere asociata ; a fost vandut un teren la pretul de 60.000 lei, costul de achizitie fiind de 40.000 lei ; a fost vanduta o cladire la pretul de 10.000 lei (costul ei de achizitie a fost de 50.000 lei, iar amortizarea cumulata de 33.000 lei). Intreprinderea reevalueaza echipamente tehnologice al caror cost este de 20.000 lei, amortizare cumulata 15.000 lei, valoare justa 12.000 lei.

In exercitiul N, intreprinderea a abandonat activitatea din orasul X si a vandut un magazin cu tot cu activele aflate acolo. In urma licitatiei s-a obtinut pretul de 100.000 lei, iar costul activelor cedate a fost de 130.000 lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit curent este de 20.000 lei, iar efectul fiscal al reevaluarii este de 1.000 lei. Sa se intocmeasca Situatia rezultatului global daca intreprinderea detaliaza profitul sau pierderea prin clasificarea cheltuielilor dupa natura si respectiv dupa functii. Rezolvare : Situatia rezultatului global (clasificarea cheltuielilor dupa natura) N-1 N-lei Venituri (1) 152.000 Alte venituri (2) 20.000 Varianta stocurilor (3) 50.000 Consumuri de materii prime si materiale consumabile (4) (52.000) Cheltuieli de personal (5) (37.000) Cheltuieli privind amortizarile (6) (21.000) Deprecierea imobilizarilor corporale 0 Alte cheltuieli (7) (7.000) Costurile finantarii (8) (5.000) Profitul inaintea impozitarii 100.000 Cheltuieli privind impozitul pe profit (20.000) Profit sau pierdere din activitati continue 80.000 Pierdere din activitati discontinue (9) (30.000) Profitul exercitiului 50.000 Alte elemente ale rezultatului global : - modifiacri in rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale 7.000 (10) Efectele altor elemente ale rezultatului global asupra impozitului (1.000) de profit Alte elemente ale rezultatului global la valoare neta de impozit 6.000 Rezultat global al exercitiului 56.000 ( 1) din care :Cifra de afaceri (venitul din vanzarea produselor finite) 150.000 lei ;Venituri din dividente 2.000 lei. (2) Castig din cedarea terenului 20.000 lei. (3) Variata stocurilor = costul productiei-obtinute-costul productiei vandute=100.000-50.000=+50.000 lei. (4) Consumuri materiale=consumuri productive+consumuri aferente sectoarelor distributie si administrativ =50.000+2.000=52.000. (5) Cheltuieli de personal = cheltuieli de personal aferente sectorului productiv + cheltuieli de personal aferente sectoarelor distributie si administrativ=30.000+7.000=37.000 (6) Cheltuieli privind amortizarile = cheltuieli privind amortizarile activelor sectorului productiv+cheltuieli privind amortizarile activelor sectoarelor distributie si administrativ = 20.000+1.000=21.000 lei. (7) Pierdere din cedarea cladirii 7.000 lei. (8) Cheltuieli cu dobanda 5.000 lei (9) Pierderi din abandon de activitati 30.000 lei. (10) Cresterea rezervei din reevaluare = valoare justa valoare neta= 12.000- (20.000-15.000) = 7.000 lei. Situatia rezultatului global (clasifiacrea cheltuielilor dupa functii) N-1 N-lei Venituri (1) 152000 Costul vanzarilor (2) (50000) Profit brut 102000 Alte venituri (3) 20000 Costuri de distributie (4) (7200) Cheltuieli administrative (5) (2800) Alte cheltuieli (6) (7000) Costurile finantarii (7) (5000) Profitul inaintea impozitarii 100.000 Cheltuieli privind impozitul de profit (20000) Profit sau pierdere din activitati continue 80000 Pierdere din activitati discontinue (8) (30000) Profitul exercitiului 50000 Alte elemente ale rezultatului global : 7000 - modificari in rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale

Efectele altor elemente ale rezultatului global asupra impozitului pe profit -1000 Alte elemente ale rezultatului global la valoarea neta de impozit 6000 Rezultat global al exercitiului 56000 (1) din care :Cifra de afaceri 150.000 lei ;Venituri din dividente 2.000 lei (2) S-au vandut produse finite al caror cost a fost de 50.000 lei (3) Castig din cedarea terenului 20.000 lei ; (4) Costuri de distributie 7.200 lei, din care;consumuri materilae 1.500 lei ; cheltuilei de personal 5.000 lei ;cheltuilei cu amortizarea 700 lei. (5) Cheltuilei administrative 2.800 lei, din care :consumuri materiale 500 lei ;cheltuilei de personal 2.000 lei ; cheltuieli cu amortizarea 300 lei. (6) Pierdere din cedarea cladirii 7.000 lei. (7) Cheltuiala cu dobanda 5.000 lei. (8) Pierderi din abandon de activitati 30.000 lei. Ex. 280Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA(in lei): Veniturile din vanzarea marfurilor 200.000 Veniturile din vanzarea produselor finit 1000000 Cheltuieli in avans 20.000 Cheltuieli cu dobanzile 100.000 Variatia stocurilor 300.000 Cheltuieli cu marfurile vandute 120.000 Venituri din prestari de servicii 600.000 Costul vanzarilor 720.000 Subventii pt investitii 100.000 Cheltuieli cu impozitul pe profitul obtinut din activitati curente 120.000 Venituri din diferenta de curs valutar 80.000 Pierderi din vanzare de active financiare detinute in vederea 300.000 tranzactionarii Cheltuieli administrative 280.000 Cheltuieli cu impozitul pe profit obtinut din activitati 40.000 abandonate(discontinue) Venituri din dobanzi si dividende 160.000 Cheltuieli cu consumurile materiale 300.000 Cheltuieli de personal 400.000 Castiguri din cedarea activelor imobilizate 200.000 Castiguri din abandonuri de activitati 240.000 Cheltuieli cu amortizarile si deprecierea activelor 200.000 Sa se prezinte Profitul sau pierdea exercitiului stiind ca entitatea delimiteaza cheltuielile din exploatarea dupa natura conform regulilor prevazute in norma IAS 1. Rezolvare: N Venituri (1) 1.960.000 Alte venituri (2) 280.000 Variatia stocurilor 300.000 Consumuri de materii prime si materiale consumabile (300.000) Cheltuieli privind marfurile -120000 Cheltuieli de personal (400.000) Cheltuieli privind amortizarile si deprecierile activelor (200.000) Alte cheltuieli (3) -300000 Costurile finantarii (4) (100.000) Profitul inaintea impozitarii 1.120.000 Cheltuieli privind impozitul pe profit (120.000) Profit sau pierdere din activitati continue 1.000.000 Castiguri din abandonuri de activitati 240.000 Profitul exercitiului 1.240.000 din care : Venituri din vanzarea marfurilor 200.000 lei; Venituri din vanzarea produselor finite 1.000.000 lei; Venituri din prestari de servicii 600.000 lei; Venituri din dobanzi si dividende 160.000 lei; din care :Castiguri din cedarea activelor imobilizate 200.000 lei;Venituri din diferente de curs valutar 80.000 lei din care :Pierderi din vanzarea de active financiare detinute in vederea tranzactionarii 300.000 lei din care :Cheltuieli cu dobanzile zile 100.000 lei. Ex. 281Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA(in lei):

Venituri din dobanzi 200000 Costul bunurilor vandute 1.800.000 Venituri din productia de imobilizari corporale 800.000 Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 50000 Pierderi din abandonuri de activitati 100.000 Venituri din servicii prestate 2.000.000 Cheltuieli cu consumurile materiale 400.000 Cheltuieli in avans 20000 Pierderi din cedarea activelor financiare detinute in vederea 10.000 tranzactionarii Venituri din vanzarea marfurilor 1.000.000 Cheltuieli de desfacere 300.000 Cheltuieli cu dobanzile 90.000 Cheltuieli administrative 150.000 Cheltuieli de personal 500.000 Castiguri din cesiunea imobilzarilor corporale 250.000 Cheltuieli de dezvoltare (este foarte probabila obtinerea de 500.000 avantaje economice viitoare) Cheltuieli cu impozitul pe profit obtinut din activitati continue 100.000 Sa se prezinte Profitul sau pierdea exercitiului stiind ca entitatea delimiteaza cheltuielile din exploatarea dupa functii conform regulilor prevazute in norma IAS 1. Rezolvare -leiN Venituri 3.200.000 Costul vanzarilor -1800000 Profit brut 1400000 Alte venituri(2) 250.000 Costuri de distributie (300.000) Cheltuieli administrative (150.000) Alte cheltuieli (60.000) Costurile finantarii (90.000) Profitul inaintea impozitarii 1.050.000 Cheltuieli privind impozitul pe profit (100.000) Profit sau pierderea din activitati continue 950.000 Pierderea din activitati discontinue (100.000) Profitul exercitiului 850.000 (1)din care : Venituri din vanzarea marfurilor 1.000.000 lei; Venituri din servicii prestate 2.000.000 lei; Venituri din dobanzi 200.000 lei; (2)din care :Castiguri din cesiunea imobilizarilor 250.000 lei; (3)din care :Cheltuieli cu diferentele de curs valutar 50.000 lei; b) Pierderi din cedarea activelor financiare detinute in vederea tranzactionarii 10.000 lei.

S-ar putea să vă placă și