Sunteți pe pagina 1din 21

C A P I T O L U L 7

CHELTUIELI SI VENITRURI BANCARE


7.1. CHELTUIELI BANCARE


Cheltuielile bancare cuprind sumele si valorile platite sau de platit pentru resurse
imprumutate sau atrase, pentru materiale consumate, servicii si lucrari prestate de terti, pentru
remunerarea personalului si executarea unor obligatii legale sau contractuale. Tot in categoria
cheltuielilor bancare intra si cheltuielile cu amortizarile si provizioanele, pierderile si alte
cheltuieli exceptionale
Dupa natura lor, cheltuielile bancare pot fi impartite in urmatoarele categorii, care
stau si la baza crearii grupelor de conturi de cheltuieli din clasa 6 Cheltuieli:

cheltuieli de exploatare bancara;
cheltuieli cu personalul;
impozite si taxe;
cheltuieli cu materiale, lucrari si servicii efectuate de terti;
cheltuieli diverse de exploatare;
cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile;
cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile;
cheltuieli exceptionale;
cheltuieli cu impozitul pe profit.

In continuare sunt prezentate cateva dintre cele maireprezentative cheltuieli ale
societatilor bancare, punand accent pe specificul activitatii acestor societati.


7.1.1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA

Cheltuielile de exploatare bancara sunt generate de activitatea de baza a societatii
bancare si formeaza cea mai numeraoasa grupa de cheltuieli. In marea lor majoritate, acestea
sunt cheltuieli ce privesc exercitiul financiar curent.
Dobanzile platite de banca pentru remunerarea resurselor obtinute sub forma de
imprumuturi sau depozite reprezinta cele mai importante cheltuieli de exploatare. Alte cheltuieli

sunt constituite din comisioane platite de banca si din pierderi inregistrate la variatiile de curs sau
la cesiunea titlurilor si devizelor.
O categorie distincta de cheltuieli de exploatare o formeaza cheltuielile legate de
operatiunile de leasing si locatie simpla. Sunt cuprinse aici cheltuielile cu amortizarile bunurilor
date in inchiriere, provizioanele create pentru acestea si eventualele pierderi inregistrate.
Mai apar inregistrate la cheltuieli de exploatare si cheltuielile privind datoriile
subordonate si fondurile publice alocate, cheltuielile privind operatiuni din afara bilantului si
cheltuielile cu gestionarea mijloacelor de plata.

Contabilizarea operatiunilor

Cheltuielile de exploatare bancara sunt inregistrate contabil in grupa 60 Cheltuieli
de exploatare bancara:

Grupa 60 Cheltuieli de exploatare bancara
601 Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare
6011 Dobanzi la BNR
6012 Dobanzi la conturile de corespondent
6013 Dobanzi la depozitele bancilor
60131 Dobanzi la depozitele la vedere
60132 - Dobanzi la depozitele la termen
60133 - Dobanzi la depozitele colaterale
6014 Dobanzi la imprumuturile de la banci
60141 Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta
60142 Dobanzi la imprumuturile la termen
60143 Dobanzi la imprumuturile financiare
6015 Dobanzi la valorile date in pensiune
60151 Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta
60152 - Dobanzi la valorile date in pensiune la termen
6017 Alte cheltuieli cu dobanzile
60171 Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare
60172 Report / deport
60179 Cheltuieli diverse cu dobanzile
6019 Comisioane
602 Cheltuieli cu operatiunile cu clientela
6021 Dobanzi la conturile de factoring
6022 Dobanzi la imprumuturile primite de la clientela financiara
60221 Dobanzi la imprunuturile de pe o zi pe alta
60222 Dobanzi la imprumuturile la termen
6023 Dobanzi la valorile date in pensiune
60231 Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

60232 Dobanzi la valorile date in pensiune la termen
6024 Dobanzi la conturile curente
6025 Dobanzi la conturile de depozite
60251 Dobanzi la conturile de depozite la vedere
60252 Dobanzi la conturile de depozite la termen
60253 Dobanzi la conturile de depozite colaterale
6026 Dobanzi la certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii
6027 Alte cheltuieli cu dobanzile
60271 Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare
60272 Report /deport
60279 Cheltuieli diverse cu dobanzile
6029 Comisioane
603 Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri
6031 Dobanzi la titluri date in pensiune livrata
6032 Pierderi la titluri de tranzactie
6033 Cheltuieli cu titlurile de plasament
60331 Cheltuieli de achizitie
60336 Pierderi din cesiune
6034 Cheltuieli cu titluri de investitii
60341 Cheltuieli de achizitie
60342 Cheltuieli cu amortizarea primelor
6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
60361 Dobanzi privind titlurile de piata interbancara
60362 Dobanzi privind titlurile de creante negociabile
60363 Dobanzi privind obligatiunile
60369 Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri
6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri
6039 Comisioane
604 Cheltuieli cu operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate
6041 Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate
60411 Cheltuieli cu amortizarea
60412 Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in leasing si asimilate
60413 Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in leasing si asimilate
60414 Cheltuieli cu provizioane pentru operatiuni de leasing si asimilate
60419 Alte cheltuieli cu operatiuni de leasing si asimilate
6042 Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla
60421 Cheltuieli cu amortizarea
60422 Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in locatie simpla
60423 Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in locatie simpla
60424 Cheltuieli cu provizioane pentru operatiuni de locatie simpla
60429 Alte cheltuieli cu operatiuni de locatie simpla

605 Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice
6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata nedeterminata
6053 - Cheltuieli privind fondurile publice alocate
606 Cheltuieli privind operatiunile de schimb
6061 Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj
6069 Comisioane
607 Cheltuieli privind operatiunile din afara bilantului
6071 Cheltuieli cu angajamentele de finantare
60711 Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la alte banci
60712 Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la clientela
6072 Cheltuieli cu angajamentele de garantie
60721 Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la alte banci
60722 Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la clientela
6077 Cheltuieli cu alte angajamente primite
608 Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
6081 Cheltuieli cu mijloacele de plata
6082 Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
609 Alte cheltuieli de exploatare bancara
6092 Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun
6093 Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun
6099 Cheltuieli diverse de explatare bancara

Conturile din grupa cheltuielilor de exploatare bancara sunt conturi de activ. Ele se
debiteaza, in cele mai multe cazuri, la aparitia cheltuielii in contrapartida cu un cont de creante
atasate, daca este vorba de inregistrarea unei dobanzi de platit, cu un cont de trezorerie , in cazul
in care banca plateste comisioane, cu un cont de titluri, la deprecierea acestora sau cu contul
3722 Contravaloarea pozitiei de schimb, la aparitia unor pierderi din operatiuni cu devize. In
cazul unor dobanzi platite in avans, contul creditat va fi 375 Cheltuieli inregistrate in avans.
Creditarea conturilor de cheltuieli de exploatare se face la descarcarea acestora, la
sfarsitul exercitiului, prin debitul contului 591 Profit si pierdere sau al contului 341
Decontari intrabancare, daca este cazul unei subunitati ce nu este organizata ca centru de profit.

Exemple de contabilizare

1. Dobanzi pentru imprumuturile de refinantare primite de la BNR:

6011 = 1172
Dobanzi la Banca Nationala a
Romaniei
Datorii atasate


2. Dobanzi la un depozit la termen deschis de o alta banca:
60132 = 1327
Dobanzi la depozitele la termen Datorii atasate

3. Dobanzi la un imprumut de pe o zi pe alta, primit de la o alta banca:
60141 = 1427
Dobanzi la imprumuturile de pe
o zi pe alta
Datorii atasate

4. Comisioane platite pentru operatiuni interbancare:

6019 = 111
Comisioane Cont curent

5. Dobanzi creditoare la contul curent al unei persoane fizice:

6024 = 25172
Dobanzi la conturile curente Datorii atasate

6. Dobanzi la un depozit la termen, deschis de un agent economic:

60252 = 2537
Dobanzi la depozitele la termen Datorii atasate

7. Dobanzi platite in avans la certificate de depozit:

6026 = 375
Dobanzi la certificatele de
depozit, carnetele si libretele de
economii
Cheltuieli inregistrate in avans

8. Reevaluarea unui titlu de tranzactie, in urma scaderii cursului:

6032 = 3021
Pierderi din titluri de tranzactie Titluri de tranzactie

9. Reevaluarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut, in urma scaderii cursului:

6032 = 3025
Pierderi din titluri de tranzactie Titluri date cu imprumut


10. Cheltuieli la achizitia unei obligatiuni prin societati de bursa:

60331 = 333
Cheltuieli de achizitie Conturile societatilor de bursa

11. Pierderi inregistrate la vanzarea unei actiuni in conditiile in care pretul de cesiune este mai
mic decat valoarea din contabilitate:

60336 = 30313
Pierderi din cesiune Actiuni si alte titluri cu venit
variabil


12. Amortizarea primei la un titlu de investitii:

60342 = 3041
Cheltuieli cu amortizarea
primelor
Titluri de investitii

13. Dobanzii de platit la o emisiune de obligatiuni:

60363 = 3257
Dobanzi privind obligatiunile Datorii atasate

14. Inregistrarea diferentei de curs nefavorabile la operatiuni in devize:

6061 = 3722
Pierderi din operatiuni de
schimb sau arbitraj
Contravaloarea pozitiei de
schimb


15. Esalonarea pe cheltuieli a deportului de platit la o operatiune in devize:

60172 = 377
Report /deport Cheltuieli de platit7.1.2. CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE

Cheltuielile diverse de exploatare cuprind veniturile retrocedate si cheltuielile
refacturate legate de operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun sau pierderile din
cesiunea imobilizarilor.

Contabilizarea operatiunilor

Pentru contabilizarea acestor operatiuni se utilizeaza grupa de conturi 64 Cheltuieli
diverse de exploatare:

Grupa 64 Cheltuieli diverse de exploatare
641 Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun
642 Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun
643 Cota-parte din cheltuielile sediului social
646 Pierderi din cesiunea imobilizarilor
6461 Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale
6462 Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare
649 Alte cheltuieli diverse de exploatare

Conturile de cheltuieli diverse de exploatare sunt conturi de activ. Acestea se
debiteaza in general prin creditul contului 377 Cheltuieli de platit sau al unui cont de
imobilizari (grupa 44), in cazul pierderilor din cesiune.

Exemple de contabilizare

1. Venituri datorate coparticipantilor din contractele derulate in comun, reprezentand venituri
retrocedate de banci:

641 = 377
Venituri retrocedate privind
operatiunile de exploatare
nebancara efectuate in comun
Cheltuieli de platit

2. Cheltuieli ce revin banci din din operatiuni de exploatare nebancara efectuate in comun:

642 = 377
Cota-parte privind operatiunile
de exploatare nebancare
efectuate in comun
Cheltuieli de platit


3. Pierderi inregistrate la vanzarea unei cladiri:

6461 = 44221
Pierderi din cesiunea
imobilizarilor necorporale si
corporale
Cladiri7.1.3. CHELTUIELI CU PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE
NERECUPERABILE

Cheltuielile cu provizioanele se fac in scopul crearii anumitor rezerve, utilizabile in
viitor pentru finantarea pierderii sau deprecierii unui element de activ (creanta, titlu, imobilizari)
sau pentru acoperirea unei cheltuieli cu probabilitate mare de aparitie dupa inchiderea
exercitiului.
Provizioanele constituite de banca se pot incadra in trei categorii:
provizioane pentru deprecierea sau pierderea unor creante sau imobilizari;
provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
provizioane reglementate.

Contabilizarea operatiunilor

Evidentierea contabila a cheltuielilor cu provizioane si a pierderilor din creante
nerecuperabile se face cu ajutorul conturilor din grupa 66:

Grupa 66 Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile
661 Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare
6611 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
6612 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
662 Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela
6621 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit
6622 Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda
663 Cheltuieli cu provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiunile diverse
6631 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor
66311 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament
66312 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii
6632 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurior
6637 Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

664 Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate
6641 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor
comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu
6642 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
66421 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
66422 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor activitatii de
exploatare
66423 Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in afara activitatii
de explatare
6647 Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice
665 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli
6651 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin
semnatura
6652 Cheltuieli cu provizioane pentru facilitatile acordate personalului
6653 Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara
6657 Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
666 Cheltuieli cu provizioane reglementate
667 Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane
668 Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane

Conturile din grupa 66 sunt conturi de activ. Conturile de cheltuieli cu provizioanele
se debiteaza in corespondenta cu creditul unui cont de provizioane, specific activului pentru care
se provizioneaza. In cazul utilizarii devizelor, se crediteaza contul 3722 Contravaloarea
pozitiei de schimb. Conturile 667 Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu
provizioane si 668 Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane se
debiteaza prin creditul conturilor de creante indoielnice, dobanzi indoielnice si creantele atasate
acestora. Creditarea conturilor din grupa 66 se face in corepondenta cu conturile 591 Profit si
pierdere sau 341 Decontari intrabancare.

Exemple de contabilizare

1. Constituirea de provizioane pentru operatiuni interbancare:

6611 = 1911
Cheltuieli cu provizioane
specifice de risc de credit
Provizioane specifice de risc
de credit


6612 = 1912
Cheltuieli cu provizioane
specifice de risc de dobanda
Provizioane specifice de risc
de dobanda2. Constituirea de provizioane pentru operatiuni cu clientela:

6621 = 2911
Cheltuieli cu provizioane
specifice de risc de credit
Provizioane specifice de risc
de credit


6622 = 2912
Cheltuieli cu provizioane
specifice de risc de dobanda
Provizioane specifice de risc
de dobanda


3. Constituirea de provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament si titlurilor de
investitii:

6631 = 391
Cheltuieli cu provizioane pentru
deprecierea titlurilor
Constituiri de provizioane
pentru deprecierea titlurilor


4. Constituirea de provizioane pentru creante restante si indoielnice:

6637 = 399
Cheltuieli cu provizioane pentru
creante restante si indoielnice
Provizioane pentru creante
restante si indoielnice


5. Constituirea de provizioane pentru creante restante si indoielnice in devize:

6637 = 3722
Cheltuieli cu provizioane pentru
creante restante si indoielnice
Contravaloarea pozitiei de
schimb
7.1.4. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Reprezinta o cheltuiala facuta cu impozitul pe profit datorat de banca. Din punct de
vedere contabil exista contul de cheltuieli 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit, ce se debiteaza
in corespondenta cu contul 3531 Impozit pe profit:

691 = 3531
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit


La sfarsitul exercitiului, contul de cheltuieli 691 se descarca in contul de 591 pentru stabilirea
rezultatului sau prin contul 341 in cazul in care rezultatul se stabileste la un nivel superior, la
sucursala sau centrala:

591 = 691
Profit si pierdere Cheltuieli cu impozitul pe
profit

sau
341 = 691
Decontari intrabancare Cheltuieli cu impozitul pe
profit

7.2. VENITURILE BANCARE


Veniturile bancare reprezinta, in principal, contravaloarea serviciilor realizate de
banca in baza functiilor de intermediere si de gestiune a mijloacelor de plata. Astfel, banca
incaseaza dobanzi la creditele acordate sau la depozitele create la alte unitati bancare, incaseaza
comisioane, chirii la operatiuni de leasing si alte venituri exceptionale, ce nu caracterizeaza
activitatea curenta bancara. Putem clasifica toate aceste venituri in urmatoarele grupe, ce
corespund si grupelor de conturi din planul contabil pentru societatile bancare:

venituri din activitatea de exploatare bancara;
venituri diverse de exploatare;
venituri din provizioane si recuperari de creante amortizate;
venituri exceptionale;
venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit.

Contabilitatea veniturilor se tine folosind conturi din clasa 7. Comun acestor conturi
este faptul ca sunt conturi de pasiv, ce incep a functiona prin a se credita in timpul exercitiu;ui
financiar si se debiteaza la sfarsitul anului prin descarcare in contul 591 Profit sau pierdere sau
in contul 341 Decontari intrabancare, daca rezultatul nu se stabileste la nivelul subunitatii
bancare.

7.2.1. VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE BANCARA

Veniturile din activitatea de exploatare bancara reprezinta cea mai diversa si mai
importanta categorie de venituri. Acestea sunt detaliate in mod asemanator cheltuielilor cu
activitatea de exploatare, find compuse din dobanzi incasate la operatiuni de creditare si la
depozite create la banci, din comisioane incasate, din dobanzi, dividende si diferente favorabile
inregistrate la operatiunile cu titluri si devize, ca si din venituri create la operatiunile de finantare
prin leasing. Cesiunile de imobilizari pot crea, de asemenea venituri de exploatere bancara.

Contabilizarea operatiunilor

Veniturile din activitatea de exploatare bancara sunt inscrise in contabilitate folosin
conturile grupei 70:

Grupa 70 Venituri din activitatea de exploatare bancara
701 Venituri cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare
7011 Dobanzi de la BNR
7012 Dobanzi de la conturile de corespondent
7013 Dobanzi de la depozitele bancilor
7014 Dobanzi de la creditele acordate bancilor banci
7015 Dobanzi de la valorile primite in pensiune
7017 Alte venituri din dobanzi
7018 Dobanzi din creante restante si indoielnice
7019 Comisioane
702 Venituri din operatiuni cu clientela
7021 Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate clientelei
7022 Dobanzi de la credite acordate clientelei financiare
7023 Dobanzi de la valorile primite in pensiune
7024 Dobanzi de la conturile curente debitoare
7027 Alte venituri din dobanzi
7028 Dobanzi din creante restante si indoielnice
7029 Comisioane
703 Venituri pentru operatiunile cu titluri
7031 Dobanzi de la titluri primite in pensiune livrata
7032 Venituri de la titluri de tranzactie
7033 Venituri din titlurile de plasament
7034 Venituri din titluri de investitii
7036 Venituri din datorii constituite prin titluri
7037 Venituri diverse din operatiunile cu titluri
7038 Dobanzi din creante restante si indoielnice
7039 Comisioane

704 Venituri din operatiunile de leasing, locatie simpla si asimilate
7041 Venituri din operatiunile de leasing si asimilate
7042 Venituri din operatiunile de locatie simpla
7048 Venituri din creante restante si indoielnice
705 Venituri din credite subordonate, parti in cadrul societatilor comerciale legate, titluri de
participare, titluri ale activitatii de portofoliu
7051 Dobanzi de la creditele subordonate la termen
7052 Dobanzi de la creditele subordonate pe durata nedeterminata
7053 Dividende si venituri asimilate
7058 Dobanzi din creante restante si indoielnice
706 Venituri privind operatiunile de schimb
7061 Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj
7069 - Comisioane
707 Venituri din operatiunile din afara bilantului
7071 Venituri din angajamentele de finantare
7072 Venituri din angajamentele de garantie
7077 Venituri din alte angajamente date
708 Venituri din prestatiile de servicii financiare
7083 Comisioane din activitati de asistenta si consultanta
7085 Venituri privind mijloacele de plata
7087 Alte venituri din prestatiile de servicii financiare
709 Alte venituri de exploatare bancara
7092 Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun
7093 Venituri refacturate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun
7094 Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara
7099 Venituri diverse de explatare bancara

Toate conturile de venituri din grupa 70 sunt conturi de pasiv si incep a functiona
prin creditare. Creditarea se face, de regula, in corespondenta cu debitarea unor conturi de
creante atasate, pentru veniturile din dobanzi, de titluri, pentru veniturile create de acestea sau
prin debitarea contului 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb, in cazul unor venituri la
operatiunile in devize.

Exemple de contabilizare:

16. Dobanzi din operatiuni cu BNR:

1172 7011
Creante atasate Dobanzi de la BNR17. Dobanzi de la credite acordate bancilor corespondente:

1272 7012
Creante atasate Dobanzi de la conturile de
corespondent


18. Dobanzi de la un credit la termen acordat unei alte banci:

1417 70142
Creante atasate Dobanzi de la creditele la
termen


19. Dobanzi de la un credit la termen in devize acordat unei alte banci:

3722 70142
Contravaloarea pozitiei de
schimb
Dobanzi de la creditele la
termen


20. Dobanzi la operatiuni de primire in pensiune:

1517 7015
Creante atasate Dobanzi de la valorile primite
in pensiune


21. Dobanzi de la operatiuni de scontare:

376 = 70211
Venituri inregistrate in avans Dobanzi din operatiuni de
scont si asimilate


22. Dobanzi de la operatiuni de factoring:

376 = 70212
Venituri inregistrate in avans Dobanzi din operatiuni de
factoring


23. Dobanzi debitoare la contul curent al unei persoane fizice:
25171 7024
Creante atasate Dobanzi de la conturile curente
debitoare24. Comisioane incasate pentru operatiuni cu clientela:

2511 7029
Conturi curente Comisioane

25. Reevaluarea titlului de tranzactie in urma cresterii cursului:

3021 = 7032
Titluri de tranzactie Venituri din titluri de
tranzactie


26. Diferenta favorabila inregistrata la vanzarea titlurilor de tranzactie prin societati de bursa, in
conditiile in care pretul de vanzare este superior valorii din contabilitate:

333 = 7032
Conturile societatilor de bursa Venituri din titluri de
tranzactie


27. Incasarea dividendului in cont propriu la un titlu de plasament (actiune):

111 = 70333
Cont curent la BNR Dividende si venituri asimilate

28. Inregistrarea periodica a dobanzii scurse la o obligatiune:

3037 = 70331
Creante atasate Dobanzi

29. Esalonarea diferentei favorabile in cazul decotarii unui titlu de investitii:

3041 = 70342
Titluri de investitii Venituri din titluri de investitii

30. Inregistrarea diferentei de curs favorabile la operatiuni in devize:

3722 = 7071
Contravaloarea pozitiei de
schimb
Venituri din operatiuni de
schimb sau arbitraj31. Preluarea pe venituri sau cheltuieli a diferentelor favorabile la operatiuni in devize:

3722 = 7061
Contravaloarea pozitiei de
schimb
Venituri din operatiuni de
schimb si arbitraj


32. Esalonarea pe venituri a deportului de primit la operatiuni in devize:

378 = 70172
Venituri de primit Report /deport7.2.2. VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE

Veniturile diverse din exploatare reprezinta transferuri de cheltuieli catre alte banci
sau subunitati bancare, venituri din operatiuni efectuate in comun sau venituri din activitatea
subunitatilor bancare din strainatate. Tot aici mai sunt cuprinse si venituri realizate la cesiunea
imobilizarilor sau cote-parti din subventiile de investitii.

Contabilizarea operatiunilor

Contabilizarea acestor operatiuni se face cu ajutorul conturilor din grupa 74
Venituri diverse din exploatare:

Grupa 74 Venituri diverse din exploatare
741 Cheltuieli refacturate
7411 Cheltuieli refacturate societatilor grupului
7412 Cheltuieli refacturate altor societati
742 Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate in comun
743 Cota-parte din cheltuielile sediului social
746 Venituri din cesiunea imobilizarilor
7461 Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale
7462 Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare
747 Venituri accesorii
7471 Venituri privind imobilele legate de exploatare
7472 Venituri din activitati nebancare
7479 Alte venituri accesorii
749 Alte venituri diverse din exploatare
7491 Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara
7492 Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri

7493 Venituri din subventii de exploatare
7494 Venituri din productia de imobilizari
7495 Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea creantelor
7499 Alte venituri

Conturile pentru venituri diverse din exploatare sunt conturi de activ. Se pot credita
in corespondenta cu conturi din clasa 3, in cazul unor venituri de primit sau al debitorilor, cu
contul 5412, pentru subventii de primit sau cu contul 3722, pentru venituri in devize.

Exemple de contabilizare

1. Venituri in devize aferente activitatii subunitatilor din strainatate:

3722 = 743
Contravaloarea pozitiei de
schimb
Cota-parte din cheltuielile
sediului social


2. Venituri din cesiunea imobilizarilor:

3556 = 7461
Alti debitori diversi Venituri din cesiunea
imobilizarilor necorporale si
corporale


3. Venituri din valorificarea unor bunuri la executarea garantiilor:

3556 = 7495
Alti debitori diversi Venituri privind bunurile
mobile si imobile din
executarea creantelor
7.2.3. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI DIN CREANTE NERECUPERABILE

Veniturile din provizioane apar atunci cand se anuleaza total sau partial un provizion
datorita faptului ca activul pentru care s-a provizionat este vandut sau iese din evidenta bancii.
La fel se procedeaza si in cazul diminuarii sau disparitiei riscurilor pentru care s-a provizionat.Contabilizarea operatiunilor

Evidenta acestor operatiuni se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi de venituri:

Grupa 76 Venituri din provizioane si venituri din creante nerecuperabile
761 Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare
7611 Venituri din provizioane specifice de risc de credit
7612 Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
762 Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela
7621 Venituri din provizioane specifice de risc de credit
7622 Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda
763 Venituri din provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiunile diverse
7631 Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor
7632 Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurior
7637 Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice
764 Venituri din provizioane pentru valori imobilizate
7641 Venituri din provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor
comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu
7642 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
7647 Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice
765 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
7651 Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin
semnatura
7652 Venituri din provizioane pentru facilitatile acordate personalului
7653 Venituri din provizioane pentru risc de tara
7657 Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli
766 Venituri din provizioane reglementate
767 Venituri din recuperari de creante amortizate

Aceste conturi de activ sunt creditate in corespondenta cu debitul conturilor de
provizioane specifice diferitelor active sau riscuri.

Exemple de contabilizare

1. Diminuari sau anulari de provizioane constituite pentru operatiunile interbancare:

1911 = 761
Provizioane specifice de risc de
credit
Venituri din provizioane
pentru creante din operatiuni
interbancare2. Diminuari sau anulari de provizioane constituite pentru operatiuni cu clientela:

2912 = 7622
Provizioane specifice pentru
risc de dobanda
Venituri din provizioane
specifice de risc de credit


3. Diminuari sau anulari de provizioane constituite pentru deprecierea titlurilor de plasament:

3911 = 76311
Provizioane pentru deprecierea
titlurilor de plasament
Venituri din provizioane
pentru deprecierea titlurilor de
plasament


4. Diminuari sau anulari de provizioane in devize, constituite pentru riscul de tara:

553 = 7653
Provizioane pentru riscuri de
tara
Venituri din provizioane
pentru riscuri de tara
7.2.4. VENITURI EXCEPTIONALE

Veniturile exceptionale sunt venituri care nu sunt legate de activitatea curenta a
bancii. Ele se impart in doua grupe: venituri exceptionale din operatiuni de gestiune si venituri
exceptionale din provizioane.

Contabilizarea operatiunilor

Evidenta veniturilor exceptionale se tine cu ajutorul conturilor din grupa 77:

Grupa 77 Venituri exceptionale
771 Venituri exceptionale din operatiuniler de gestiune
7711 Venituri din despagubiri si penalitati
7712 Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune
773 Venituri exceptionale din provizioane
7731 Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
7732 Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri
7733 Venituri exceptionale din provizioane reglementate
777 Alte venituri exceptionale


Conturile din grupa 77 sunt conturi de activ. Ele se pot credita in contrapartida cu un
cont de trezorerie, la incasarea despagubirilor si penalitatilor sau cu contul 559 Alte
provizioane, in cazul veniturilor exceptionale din provizioane.

Exemple de contabilizare

1. Penalitati incasate de la clienti:

2511 = 7711
Conturi curente Venituri din despagubiri si
penalitati


2. Despagubiri incasate in numerar:

101 = 7711
Casa Venituri din despagubiri si
penalitati


3. Venituri exceptionale din anulari sau diminuari de provizioane pentru riscuri si cheltuieli:

559 = 7731
Alte provizioane Venituri exceptionale din
provizioane pentru riscuri si
cheltuieli7.2.5. VENITURI DIN RELUAREA REZERVEI GENERALE PENTRU RISCUL
DE CREDIT

Bancile isi creaza o rezerva determinata procentual la volumul creditelor acordate.
Nivelul acestei rezervei se actualizeaza in functie de variatia volumului creditelor. In cazul in
care ea trebuie diminuata, apare un venit pentru banca evidentiat in contul 781 Venituri din
reluarea rezervei generale pentru riscul de credit. Operatiunea se face in corespondenta cu
debitul contului 514 - Rezerva generala pentru riscul de credit, conform reglementarilor legale:

514 = 781
Rezerva generala pentru riscul
de credit, conform
reglementarilor legale
Venituri din reluarea rezervei
generale pentru riscul de credit
7.3. EXEMPLE DE INTREBARI

1. Prezentati grupa de cheltuieli cu provizioanele si pierderi din creante nerecuperate.

2. Cum se inregistreaza diferentele favorabile si nefavorabile la operatiunile cu devize ?

3. Dobanda de platit la un depozit la termen deschis la banca de o alta banca se inregistreaza
astfel:
a. 1327 = 60132
b. 1327 = 111
c. 111 = 1327
d. 60132 = 1327
e. 1327 = 70132


4. Care este semnificatia contabila a urmatoarei operatiuni: 2912 = 7622 ?
a. majorarea unui provizion constituit pentru operatiuni cu clientela
b. diminuarea unui provizion constituit pentru operatiuni interbancare
c. anularea unui provizion constituit pentru operatiuni cu clientela
d. constituirea unui provizion pentru deprecieri
e. trecerea pe venituri a pierderilor din operatiuni cu clientela


5. La amortizarea primei la un titlu de investitii se face urmatoarea inregistrare:
a. se debiteaza contul 60342
b. se debiteaza contul 3041
c. se crediteaza contul 70342
d. se debiteaza contul 111
e. se crediteaza contul 60342