Sunteți pe pagina 1din 45

ASE Bucureti

Facultatea : CIG
DEPARTAMENTUL : CONTABILITATE, AUDIT SI ANALIZA ECONOMICA

PROIECT CONTABILITATE FINANCIAR

Pentru studentii anului 2 EAM


Titular de Curs : Conf. Univ. Dr.

SGRDEA FLORINEL MARIAN

2012-2013

CUPRINSUL

LUCRRII

1. Indicaii teoretice si metodologice

2. Balana de verificare la 31.12.2011.

3. Operaii economico- financiare privind capitalurile, imobilizrile, stocurile,


decontrile cu tertii, trezoreria, cheltuielile, veniturile i rezultatele n
exerciiul financiar 01.01.2012- 31.12.2012 ...

4. Registrul jurnal..

32

5. Model Fia de cont. 33


6. Balana de verificare.

34

7. Planul de conturi..
35
8. Bibliografie... 45

1. Indicaii teoretice i metodologice


Obiectul de baza al micromonografiei
contabile din acest proiect l constituie
familiarizarea studenilor cu categoriile economice, metodele, instrumentele i tehnicile specifice
activitii contabile ca urmare a cerinelor impuse de legea contabilitatii (Legea 82/1991 i Ordinul
MFP 3055/2009).
Problemele practice sunt axate pe activitatea societii comerciale DELTA S.A. cu sediul
in BLD Iuliu Maniu 110, Sector 6 Bucureti. Operaiile economico-financiare se deruleaza pe
parcursul exerciiului financiar 2012 pentru a putea ntocmi situaiile financiare la 31.12.2012.
Datele de identificare ale firmei sunt CUI: RO 16517764, J40/6657/2000, COD IBAN: RO44
BRDE 450S V033 3889 5000, Banca BRD SMCC.
Societatea comerciala DELTA S.A. a luat fiin n 15 mai 2000 prin subscrierea la
capitalul social a 10 acionari. Capitalul social vrsat se ridic la suma de 1.000.000 ron divizat in
10.000 aciuni deinute n mod egal de cei 10 acionari. Intreprinderea este specializat n
producerea de produse de ceramic (izolatori industriali Cod CAEN 2343- fabrica ia de izolatori
si piese izolante din ceramic) dar i alte produse pentru industria electrotehnic sau pentru
construcii civile .
Pentru fabricaia acestor produse, intreprinderea utilizeaz materie prim din ar1 i din
import. Produsele sunt vndute clienilor interni i pe piaa U.E. Deasemenea, intreprinderea are n
vedere amenajarea unui spaiu comercial n incinta magazinului Unirea Center din Bucure ti.
Pentru aceste mrfuri, adaosul comercial este de 30%. Evaluarea m rfurilor la magazin se face la
pre de vnzare cu amnuntul. Preurile utilizate n lucrare nu conin TVA.
Menionm c intreprinderea, practic n cazul stocurilor, metoda inventarului permanent la
COST DE ACHIZIIE. Cumprrile de materii prime, materiale, obiecte de inventar, ambalaje se
nregistreaz n contabilitate la preul din factur plus cheltuielile de transport aprovizionare i alte
cheltuieli accesorii pentru aducerea bunurilor n stare de utilitate. Produsele ob inute n
ntreprindere, se nregistreaz la costuri prestabilite (costuri standard) iar n contabilitatea de
gestiune se va determina costul efectiv de producie. Prin compararea costului efectiv cu cel
standard rezult diferene de pre ce se vor nregistra n analiticele contului 348 Diferene de pre
la produse. Producia neterminat este evaluat la cost efectiv.
Problematica lucrrilor practice va fi realizat, din punct de vedere metodologic - contabil
utiliznd forma de nregistrare contabil MAESTRU-AH, forma care se practic n majoritatea
intreprinderilor din ara noastr, ns adaptat la sitemele informatice existente n fiecare
intreprindere.
Astfel, pornind de la balana de verificare ntocmita la sfrsitul lunii decembrie a anului
2010, s-au deschis conturile sintetice i analitice n contabilitatea curent la nceputul lunii ianuarie
2012. La sfritul anului 2012 se nchid conturile, se efectuez inventarierea patrimoniului, se
verific nregistrrile cu ajutorul balanei de verificare i se intocme te bilantul i contul de profit
sau pierdere la 31.12.2012.
Realizarea analizei economico-financiare a societtii, pe baza indicatorilor din bilan i
msurarea performanei financiare prin contul de profit i pierdere se va face de ctre fiecare
student individual, sub forma unui referat prezentat n cadrul seminarului.
Menionm c la data de 31 decembrie 2010 cursul dolarului american este de 1USD = 3
lei. Situaia conturilor la sfritul lunii decembrie 2010 se prezint n balana alturat. Creanele n
valut (contul 4112) sunt n suma de 8.000 $ iar datoriile fa de furnizori externi (contul 4012)
sunt de 7500$. Contul 5124 Disponibil la banc n devize prezint un sold debitor de 20.000$.

2. Operaii economice i financiare privind capitalurile, imobilizarile, stocurile,


decontrile cu terii, trezoreria, cheltuielile, veniturile i rezultatele
n exerciiul financiar 2012
1. In baza notei de contabilitate nr. 1/05.01.2012 se inregistreaza inchiderea contului
Repartizarea profitului pentru suma de 80.000 lei .

129-

Valoarea actualizata 80.000 x Kp = ......248000lei.................


Data operatiei (zi, luna, anul)
NOTA DE CONTABILITATE Nr.___1_____

E X P L I C A T I I
Inchidere
cont

Intocmit:

05.01.2012
Simbol
Debit

Cont
Credit

121

129

Total

Verificat :__________

SU M A

2. Se inregistreaza repartizarea profitului net al exercitiului 2010 in suma de 75.000 lei pe


destinatiile legale, conform Hotararii AGA dupa cum urmeaz :
- dividende de plata actionarilor 37.500 lei
- restul la alte rezerve pentru finantari proprii .
Repartizarea profilului

129=117
117=%
457
1068

232.500
232.500
116.250
116.250

3. Se calculeaza impozitul pe dividende in procent de 16 % si se inregistreaza in baza notei de


contabilitate nr. 2/10.01.2012.
16%*37.500=6000
Impozit pe profit

457=446

18.600

4. In baza cecului de numerar nr. 345/10.01.2012, se ridica de la banca suma necesara achitarii
dividendelor nete.
Se achita suma
dividentelor nete

achitarii

5311=581

97.650

581=5121
97.650
5. In baza listei de plata nr. 1/10.01.2012 se inregistreaza plata dividendelor catre actionari.
Lista de plata a dividendelor
Nr
crt

Nume
prenume
actionar

0
1
2

1
Motrescu
Andrei
Mosor Razvan

Catulea Andra

Vulpe Andrada

Gica Tudor

Alexandru
Mihai
Bita Robert

7
8

Marinescu
Renate
Frasineanu
Elena

9
10

Frasineanu
Gheorghe
TOTAL

si CNP

2
198030202821
1
298070602593
4
199041302497
8
199061308847
4
199031325789
0
502030917874
9
500030917977
9
193030938569
2
296030938271
4
293030938907
7

Cot
Suma
parte n Bruta
capital
social
3
4
10%
11625

Impozit
16%

Rest
plata

5=4*16%
1860

6=4-5
9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

10%

11625

1860

9765

116.250

18600

97650

de

Completati cu date proprii numele actinarului CNP .


Plata dividentelor

457=5311

97.650

6. Pe 14.01.2012, se inregistreaza impozitul pe cladiri aferent trimestrului 1, 2012 n sum de


1200 lei.
Impozit pe cladiri

655=446

3.720

7. Cu cecul de numerar nr. 346/15.01.2012 se ridic de la banca 200 lei, cheltuieli diverse
Se ridica de la banca
5311=581
620
581=5121
620
8. Se cumpara pentru necesitati administrative, 3 topuri de hartie i un cartus imprimant
conform facturii nr 75/15.01.2012 n valoare total fr tva 300 RON, tva 24%.
Se cumpara

%=401
3021
4426

1154
930
224

9. In baza facturii nr. 2222/15.01.2012 se nregistreaz cheltuieli de protocol n sum de 500


lei, fara TVA, TVA 24%.
Se inregistreaza chelt de protocol

%=401
623
4426

1922
1550
372

10. In baza extrasului de cont nr. 5/25.01.2012 se nregistreaza plata impozitului pe


dividende
Se
inregistreaza
impozit
pe 446=5121
18.600
dividende

11. Cu cecul de numerar nr.347/30.01.2012 se ridica de la banca suma de 15.800 RON.


si se nregistreaza plata datoriilor din anul anterior, fata de salariati.
Se ridicA de la banca

5311=581
48.980
581=5121
48.980
Se inreg datoriile fata de sal
421=5311
48.980
11. Pentru majorarea capitalului social se emit 50.000 actiuni cu valoarea nominala 10 RON. In
baza notei de contabilitate nr.6/31.01.2012 se inregistreaza emisiunea de actiuni noi, stiind
ca preul de emisiune este de 11,5 RON/actiune.
Nota: Aici veti actualiza valoarea nominala i preul de emisiune
Data operatiei (zi, luna, anul)
NOTA
DE
CONTABILITATE
Nr.___6/31.01.2012_____

E X P L I C A T I I
Majorar
e capital

31.01.2012
Simbol
Debit
456

Cont
Credit
1011

SU M A
1

0
5

social

Intocmit:

Verificat :__________

Total

13. Cu ocazia majorarii capitalului se fac cheltuieli in suma de 1.000 RON. In baza registrului
de casa nr.12/1.02.2012 se inregistreaza cheltuielile efectuate platite in numerar (taxa
registrul comertului).
Cheltuieli
numerar

efectuate

platite

in 635=401
401=5311

3.100
3.100

Completati registru de casa de mai jos pentru o zi oarecare....

UNITATEA . SC DELTA....

REGISTRU

OP.PAD.
1

NR
CRT
8

NR
CRT.
CAS
9

DE CAS
2

ZI
3
10

LUNA
4
01

NR.
ANEX

EXPLICAIA

NCASRI

PLI

10

11

12

13

SOLD ZIUA PRECEDENT


1
2
3
4
5
6

DATA
AN
5
2012

CONTUL
CAS

NR.POZ.

6
5311

SIMBOL CONT
CORESPONDENT
14

15

1 0 0 0

Ridicare numerar
Plata dividende

9 7 6 5 0

581
9 7 6 5 0 457

TOTAL RULAJE
SOLD FINAL ....................

9 7 6 5 0
1 0 0 0

9 7 6 5 0

REPORT PAGIN TOTAL


CASIER,
CONTABIL,

COMPARTIMENT FINANCIAR

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE


SOCIETATEA COMERCIAL
COD FISCAL
LOCALITATEA
TELEFON

Nr.
docume
nt

Data
Zi
15

Lun
01

An
2012

Subsemnaii.POPESCU.................membrii ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de


.....SCxxx................................ dinxxxcu vagonul/auto nr.......xxx................documente nsoitoare factura nr. 75/15.01.2012
constatndu-se urmtoarele:
Nr.
crt.

Denumire materiale, ambalaje i


materiale refolosibile din dezmembrri

U/M
Cantitate
ntr
egi

Hartie .

top

total
Comisia de receptie

Adaos
comercial

Recepionate
PU livrare
fr TVA

Valoare fr
TVA

6=45

930

930

7=60,2
2
224

930
Primit in
gestiune

930

224

TVA

Vndut
PU
vnzare
fr TVA

Valoare
total fr
TVA

TVA

9=5
[1+8]

10=49

11=100,2
2

Valoa
re total

Zeci
4
3

12=10+11

Ec

Completati documentul de mai sus

14. Se inregistreaza factura nr 462650/28.02.2012 primita de la Electrica privind consumul de


energie electrica : 10.000 KW x 0,5 lei/kW in valoare de 5000 lei, TVA 24%.
FurnizorSCElectrica ..

Cumparator Delta SA

...
(denumire, forma furidica)

Sc Delta SA
(denumire, forma juridica)

FACTURA

Nr.ord.registru com/an.
Cod fiscal..
Sediul
Judetul..
Contul
Banca

Cod fiscal RO 16517764


Sediul BLD Iuliu Maniu 110 sector 6
Judetul Bucuresti
Contul Ro44 BrdE 450SVO33 3889 5000
Banca BRD SMCC

Nr.

Facturii

462650.
Data(ziua, luna, anul)28/02.2012.
Nr. Aviz insotire a marfii...
(daca eate cazul)
Cota T.V.A24..%
Nr.
Denumirea produselor
Crt.
sau a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fera T.V.A.)
-lei-

Valoare
-lei-

kw

10.000

0.5

15.500

3.720

Total
din care
accize
Semnatura de
primire

15.500

3.720

Total de plata
(col.5+col.6)

19220

Energie electrica

Stampila
si
semnatura
furnizorului

Date privind expeditia


Numele delegatului

Buletinul/Cartea de identitate
Seria.nr.eliberat(a).
Mijloc de transport.
Nr

Completati documentul !!!!


Se inregistreaza fact Electrica

%=401
605
4426

Valoare
T.V.A.
-lei-

19.220
155.00
3.720

15. Se inregistreaza factura nr.1/15.03.2012 ce reprezint prestari servicii realizate de SC


DELTA SA (transport de materiale) pentru S. C. AGROTEC S. A. n valoare de 1000
RON, TVA 24%.
Factura servici

411 =%
704
4427

3844
3100
744

16. In baza extrasului de cont nr.20/10.03.2012 se inregistreaza incasarea aportului in numerar,


pentru actiunile subscrise.
Se inreg aportul in numerar ptr 5121=456
1550000
actiunile subscrise

17. In baza notei de contabilitate nr.12/10.03.2012 se inregistreaza trecerea capitalului din


.categoria subscris nevarsat in categoria capital subscris varsat.
Trecerea capitalului
1011=1012
1.550.000
Din subscris nevarsat in varsat
18. In vederea obtinerii unui imprumut pe baza de obligatiuni (durata 5 ani) se emit 10.000 de
obligatiuni cu valoarea nominala de 1,50 RON; pretul de rambursare 1,60 RON. Cu aceasta
ocazie s-au efectuat diferite cheltuieli in valoare de 1000 RON, platite din contul de
disponibil. In baza notei de contabilitate nr.13/12.03.2012, se inregistreaza subscriptia
publica de obligatiuni cu prime de rambursare ;
imprumut pe baza de obligatiuni
%=161
49.600
Se inreg subscriptia publica de
461
46.500
Obligatiuni cu prime de ramb
169
3. 100
19. In baza extrasului de cont nr.20/12.03.2012 se inregistreaza cheltuielile efectuate cu
emisiunea de obligatiuni 1000 ron ;
Se inreg chelt cu emisiunea de
628=401
3.100
obligatiuni
401=5121
3.100
20. Intreprinderea DELTA se aprovizioneaza cu piatra calcar de la SC EXCALC SA Fieni :
1000 tone in valoare de 100.000 lei, TVA 24%. La baza inregistrarii sta factura nr
243/12.03.2012 ;
Aprovizionare piata calcar
%=401
384.400
371
310.000
4426
74.400
21. Se inregistreaza cheltuielile de transport cuvenite SNCFR Marfa in suma de 5000 lei, TVA
24%. La baza inregistrarii sta ca document scrisoarea de trasura nr 4305/12.03.2012 ;
Se inreg chelt de transp

%=401
19.220
624
15.500
4426
3.720
22. Cu ordin de plata nr 214/15.03.2012 se plateste obligatia de plata fata de SNCFR Marfa ,
Se plateste obligatia
401=5121
19.220

ORDIN DE PLAT
NR
PLTITOR Sc delta Sa
.
COD FISCAL Ro16517764
DIN CONT Ro44BRDE 450S
VO3338895000
.1
DE LA BANCA BRD
.
REPREZENTND

4 3 0

PLTII
ADIC

CTRE
.
PRIMIRE/ACCEPTARE

19220

LEI,

BENEFICIAR SNCFR marfa


N CONT
.
BANCA
.

SEMNTURA
SEMNTURA
PLTITORULUI

DATA EMITERII
15.03.2012

10

VEI PLTI NUMAI PRIN

LA DATA DE

23. In baza facturii nr 1321 /20.03.2012, primit de la SC MIVCOM SA Pitesti se


inregistreaza receptionarea de repere (pri componente) pentru o moara cu bile in valoare de
90,000 ron, tva 24% ;
Se inreg recep de repere
%=401
345.960
231
279.000
4426
66.960
24. In baza procesului verbal de punere in functiune nr 13/11.04.2012 intocmit cu ocazia
receptiei montajului efectuat de catre UTILMEC SA se inregistreaza obligatia de plata a
lucrarilor de montaj in suma de 10000 lei, tva 24% ;
Se inreg obligatia de plata a
%=401
38440
Lucrarilor de montaj
231
31000
4426
7440
25. In baza procesului verbal de receptie si punere in functiune nr 13 se inregistreaza
receptia morii cu bile ca mijloc fix ;
Se inreg receptia mori
2131=231
31.000

PROCES-VERBAL DE RECEPIE (Cod 14-2-5)


Nr...13.......data.11.04.2012...................
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .11.04.2012....................... i-a desfurat activitatea n intervalul: .....
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele excepii:
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ....................., iar pn la recepia obiectivului de la data
punerii n funciune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de 31.0000....................... lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint
astfel: ..................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul
aprobat: ...................................................
6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor tehnologice i de spaii
construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-economici: ............................
7. S-a constatat c sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici n ceea
ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;
d. .................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n unanimitate/cu
majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL ..............
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobai
i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri: ...... .
3. Prezentul proces-verbal, care conine 2 file i 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, care fac parte integrant
din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi 01.02.2012 n trei exemplare originale.

11

Preedinte
Membri:

Numele i prenumele

Funcia

Locul de
munc

Marian Bunea
Florin Manea

Contabil sef
Inginer sectie 1

Semntura

26. In baza extrasului de cont nr 22/20.04.2012 se inregistreaza deschiderea unui acreditiv in


euro in contul firmei GMT CONSTRUCTION, Elvetia furnizor extern de materii prime
polimeri si materiale compozite, in sum total de 16.000 euro . Cursul BNR este de 4.1
lei/euro ;
Se inreg deschiderea unui acreditiv 5412=581
203.360
581=5121
203.360
27. Se primeste materia prima de la furnizorul din ELVETIA -firma GMT CONSTRUCTION
conform INVOICE 1235/30.04.2012 in valoare de 14.000 euro; Cursul oficial este 4.2
lei/euro; Transportul pe parcurs extern se ridica la 2000 euro si a fost efectuat de o firma din
ROMANIA. Taxe vamale 10%, TVA 24% se aplic tarilor NON UE in vama.
Se primeste
Materie prima

%=401
301
4426
624=401transport
635-=446 taxe vamale

2.260.272
182.280
437.472
26.040
18.228.

28. Cu ordinul de plata nr 512/30.04.2012 se platesc taxele vamale.


se platesc taxele vamale.
446=5121
18.228

29. In baza extrasului de cont nr 23/05.05.2012


obligatiunilor subscrise ;
Se
inregistreaza
incasarea 5121=461
contravalorii
obligatiunilor
subscrise

se inregistreaza incasarea contravalorii


46.500

30. Se inregistreaza dobanda ce se datoreaza pentru imprumutul din emisiune de obligatiuni


conform Borderoului cupoanelor de dobanzi din 12.05.2012. Dobanda prevazuta in
contractul cadru este de 20%.
Se inreg dobanda
666=461
9.300
31. In baza ordinului de plata nr 216/14.05.2012 se inregistreaza plata dobanzii ;
Se inreg plata dob

461=5121

930

12

32. Conform extrasului de cont nr 24/15.05.2012 se inregistreaza plata furnizorului extern din
acreditiv. Cursul BNR pentru valuta euro este 4.1 lei/euro. In baza aceluiasi document se
inregistreaza inchiderea contului acreditive in devize !
Plata fz extern din acreditiv

401=5412
581=5412
5121=581

177.940
25.420
25.420

33. Se inregistreaza subscrierea in capitalul altei societati a unui numar de 200 actiuni la valoarea
nominala de 1000 lei/actiune care reprezinta aproximativ 5% din capitalul acesteia. La baza
inregistrarii sta Actul constitutiv si Nota contabila nr 14/20.05.2012.
263=5121
620.000
Se inregistreaza subscrierea in
capitalul altei societati
34. In 31.05.2012 se inregistreaza consumul de timbre postale si fiscale in valoare de 1100 ron .
La baza inregistrarii in contabilitate sta referatul si decontul de cheltuieli intocmit cu
ocazia francarii instiintarilor de plata a dividendelor !
Se inreg consum de timbre
626=5321
3.410

35. Se ridica de la banca conform Cecului de numerar nr 1211002/15.06.2012 suma de 40.000


ron necesara platii avansului chenzinal ;
Se ridica de la banca necesarul
5311=581
124.000
Avansului chenzinal
581=5121
124.000
36. In 15-06-2012, n baza listei de plata a avansului chenzinal se inregistreaza plata prin
casierie a avansului chenzinal in suma de 40.000 ron ;
Plata avans chenzinal
425=5311
124.000
37. La 30.06.2012 n baza statului de salarii nr 6/2012 se inregistreaza salariile brute cuvenite
angajatilor pe luna iunie 2012 pentru suma de 200.000 ron.
Se inreg salarii brute
641=421
620.000

38. Se inregistreaza in baza notei de contabilitate si a centralizatorului statelor de salarii CAS in


procent de 20,8% aferent salariilor brute ;
Se inreg Cas
6451=4311
128.960

39. Se inregistreaza contributia intreprinderii la CASA


SANATATE 5,2 % aferent salariilor brute ;

ASIGURARILOR SOCIALE DE

13

Contributia i .La CaSS

6453=4313

32.240

40. In baza notei de contabilitate nr.18/30.06.2012 se inregistreaza contributia unitatii la fondul


de somaj 0,5%, contributia la fond de risc si accidente, contributia la fond de garantare,
contributia la Fond de sanatate 0,85% (vezi recapitulatia statelor de salarii de mai jos )
Contributia la fondul de somaj
Contributia la fondul de risc si
accidentare
Contributia la fondul de
garantare
Contributia la fondul de
sanatate

6452=4371
6458=4315

3.100
4.650

6458=4316

1.550

6458=4373

5.270

Recapitulatia statelor de salarii pentru luna


Nr
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Explicatii

Suma

Total salarii brute :


Cass 20,8 %
CASS 5,2%
Contributia la somaj 0,5%
Contributia la fond de risc si accidente 0.75%
Fond de garantare a salariilor 0.25%
Fond de sanatate datorat de firma 0,85%
TOTAL TAXE DATORATE DE SOCIETATE

620.000
128.960
32.240
3.100
4.650
1.550
5.270
175.770

41. In baza statului de salarii nr.6/30.06.2012 se inregistreaza retinerile din salariile brute
cuvenite angajatilor. ( cas 10.5%, CASS 5.5%, somaj 0,5% ). Avansurile acordate
personalului s-au calculat la operatia 36. Impozitul pe salarii se ridica la suma de 14.500 ron ;
421=%
65.410
CAS
4312
13.020
CaSS
4314
6.820
Somaj
4372
620
impozit
444
44.950
42. In baza extrasului de cont nr.25/30.06.2012 se inregistreaza plata impozitului pe salarii
retinute de banca.
Plata impozit

444=5121

44.950

14

43. Cu cec de numerar nr.349/30.06.2012 se ridica de la banca suma ce reprezinta restul de


plata.
Se ridica de la banca
5311=581
110.360
581=5121
110.360
44. In baza statului de salarii nr.6/30.06.2012 se inregistreaza plata chenzinei a doua catre
salariati (restul de plata).
Se inreg plata chenziei

421=5311

186.000

45. In baza extrasului de cont in RON nr.27/08.07.2012 se inregistreaza incasarea creantelor


de la clienti , din anul anterior.
Se inreg incasarea clientiloe

5121=411

434.000

46. In baza extrasului de cont nr.27/08.07.2012 se inregistreaza plata obligatiei privind titlurile
de participare cumparate .
Se inreg plata obligatiei
Privind titlurile de participare
Cumparate

161=5121

49.600

47. In baza extrasului de cont nr.28/10.07.2012 se inregistreaza achizitia de pe piata financiara a


200 actiuni BETA in scop de revanzare , la pretul de 200 RON/actiune.
Se ach actiuni

503=5121

124.000

48. In baza notei de contabilitate nr.19/12.07.2012 se inregistreaza revanzarea unui lot de actiuni
de 100 de actiuni BETA la pretul zilei de 220 RON/actiune.
Se inreg revanzarea unui lot
De actiuni

5121=%
503
764

68.200
62.000
6.200

49.In baza extrasului de cont nr.29/15.07.2012 se inregistreaza incasarea contravalorii actiunilor


vandute.
se inreg incasarea actiuni
5121=461
68.200
Vandute
50. In baza extrasului de cont nr. 30/18.07.2012 se inregistreaza revanzarea restului de 100 de
actiuni BETA. Pretul zilei la bursa este de 190 lei/act.

15

Se inreg revanzarea de actiuni

5121=%
503
764

68.200
62.000
6.200

51. In baza notei de contabilitate nr.20/21.07.2012 se inregistreaza cumpararea de la bursa a


unui lot de 3000 de obligatiuni cu pretul de 20 lei/obligatiune.
Se inreg obligatiuni
506=5121
186.000

52. In baza extrasului de cont nr.31/25.07.2012 se inregistreaza revanzarea unui lotului de 3000
de obligatiuni la pretul zilei de 25 lei bucata.
Se inreg rev obligatiuni
5121=%
232.500
506
186.000
764
46.500
53.In baza facturii nr.157/1.08.2012 se inregistreaza aprovizionarea cu materii prime 190.000
lei, cheltuieli de transport aprovizionare 10.000 lei, TVA 24%.
Se inreg aprovizionarea
Cu materii prime

%=401
301
4426

768.800
620.000
148.800

54. In baza facturii nr.356/5.08.2012 se inregistreaza aprovizionarea cu materii diverse in


valoare totala de 90.000 lei de la ROMCIM SA. Cheltuielile de transport inregistrate in factura
sunt de 10.000 lei, TVA 24 %.
Se inreg aprovizionarea cu materii %=401
diverse
3021
4426

384.400
310.000
74.400

55. In baza notei de contabilitate nr.21/10.08.2012 se nregistreaza amortizarea imobilizarilor


necorporale, calculate in baza procentului de 20%.
20% cont 208
681=2808
230.640

56. Se calculeaza amortizarea constructiilor, utilizand metoda amortizarii liniare si se inregistreaza


in contabilitate pe baza notei de contabilitate nr.22/10.08.2012. Durata normala de funcionare
este de 40 de ani.
Cont 212: 40 :12
681=2812
86.090

57. Pentru calculul amortizarii echipamentului tehnologic (utilajelor,instalatiilor de lucru) se


utilizeaza metoda amortizarii degresive pe baza de coeficienti.Durata normala de functionare este
de 10 ani iar mijloacele fixe se afla in anul al 7-lea de functionare. (Nota de contabilitate

16

nr.23/10.08.2012). Se va verifica de catre student si calculul corect al amortizarii inregistrat


pana la data 31.12.2009.
Art. 24. [...]Codul fiscal
(8) n cazul metodei de amortizare degresiv, amortizarea se calculeaz prin multiplicarea cotelor de
amortizare liniar cu unul dintre coeficienii urmtori:
a) 1,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 2 i 5 ani;
b) 2,0, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 5 i 10 ani;
c) 2,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
In cazul nostru
- valoarea de intrare: 625.000.00 lei;
- durata normal de funcionare conform catalogului: 10 ani;
- cota anual de amortizare: 100/10 = 10%;
- cota anual de amortizare degresiv: 10% x 2,0 = 20%;
Amortizarea anual se va calcula astfel:

PLANUL AMORTIZARII DEGRESIVE PE BAZA DE COEFICIENTI


pentru amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru
Anii

Valoarea
Contabila
Ramasa de
amortizat
inceput an

Rata
Amortizarea
Amortiz
Degresiva
Degresive
20 %

0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1
629000
503200
402560
322048
257638
206111
164889
131911
105529
84423
Total

2
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

3=1*2
125800
100640
80512
64410
51528
41222
32978
26382
21106
16885

Valoarea
Neta
Contabila
Fine an

Amortizarea Amortizarea
Pentru:10ani fiscala
Liniara
(derogatorie)

4=1-3
503200
402560
322048
257638
206111
164889
131911
105529
84423
67538

5=VI/T
62900
62900
62900
62900
62900
62900
62900
62900
62900
62900

6=3-5
62900
37740
17612
1510
-11372
-21678
-29922
-36518
-41794
-46015

58. In baza notei de contabilitate nr.24/10.08.2012 se inregistreaza amortizarea aparatelor de


masura, control si reglare calculate dupa metoda amortizarii liniare VI= 150.000 lei;T= 10 ani

17

Amortizarea aparatelor de masura

6811=2813

465.000

59. Se achizitioneaza mobilier birou NEOSET in valoare de 10.000 ron , conform facturii nr
112245/10.08.2012, Tva 24% ; Se intocmeste planul de amortizare liniar pentru mobilierul de
birou si se inregistreaza si amortizarea corespunzatoare exercitiului 2012. Durata normala de
functionare 10 ani.
Achitie mobilier
Amortizare

%=401
214
4426
6811=2814

38.440
31.000
7.440
3.100

60. In baza notei de contabilitate nr.25/10.08.2012, se inregistreaza amortizarea mijloacelor de


transport, calculata dupa metoda amortizarii variabile, in functie de parcursul in km. Valoarea de
intrare este de 65.000 lei, durata normala de functionare 5 ani, parcursul mediu normat 250.000 km.
In cursul exercitiului s-au parcurs efectiv 68.500 km.
Amortizare mij de transport

6811=2813

55.211

61. Se achita furnizorul de mobilier birou cu Ordin de plata nr 1052 din data de 10.08.2012 ;
Se achita fz mobila
401=5121
38.440
62. In baza procesului verbal de scoatere din functiune din functiune nr. 3/12.08.2012 se
inregistreaza scoaterea din folosinta a unei prese hidraulice cu valoarea de 28500 lei si amortizarea
inregistrata 28200 lei. In urma dezmembrrii au rezultat : piese de schimb -un motor evaluat la 300
lei si fier vechi 2.000 kg evaluat la 800 lei.
_______________________________________________________________________________

| UNITATEA
PROCES-VERBAL
|
|
|
|SC GENERAL TURBO SA
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE
| APROBAT | DATA |
| ...........
A MIJLOACELOR FIXE
|___________|________|
|
_____________________________
|___________|________|
|
DE DECLASARE A UNOR BUNURI
|___________|________|
|
MATERIALE
|___________|________|
|
__________________________________________
|
|
|
Numr
|
Data
|
Cod
|
|
|
| document |____________________| predtor |
|
|
|
| Ziua | Luna | Anul |
|
|
|
|____ 3___ |_12____|08_____|__2012____|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE COMISIEI s-a efectuat dezmembrarea masinii
| .de alezat,rezultand piese de schimb si materiale
| ............................................................................ |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
|
|______________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
| Amortizarea |
|Nr. |Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea | Pre unitar | Valoarea |
pn la
|
|crt.|
|
|
|
|
|
| scoaterea |
|
|
|
|
|
|
|
|din funciune|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
|_1__|Presa Hidraulica|buc|___ 1_______|____88350 |_ 88350 ___
87420
__|

18

|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE REZULTATE
____________________________________________________
|
Numr |
Data
|
Cod
|
Cod
|
| document |____________________| predtor |primitor |
|
| Ziua | Luna | Anul |
|
|
|__________|______|______|______|__________|_________|
|
|
|
|
|
|
|
|_____3_____|12____|08____|2012____|__________|_________|
______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea | Cod | U/M | Cantitatea |
Pre unitar
|
Valoarea
|
| crt. |
|
|
|
|
|
|
|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|
|_1____|piese schimb ____|buc__|____1
_|___
930
_ |__ 930_____ |
|_2____|mat feroase|_____| kg |___ _2000_____|______ 12_____ ___|____2480__
_|
|__
|
Delegai la
| Primit n |
|
COMISIA
|
dezmembrare
| gestiune |
|
|
sau la declasare |
|
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|
|
|prenume|
|prenume|
|prenume|
|prenume|
|
|
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|
|
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|
|

%=2131
2813
658
%=7583
3024
346
63. In baza notei de contabilitate nr. 30/20.08.2012 se inregistreaza
titlurile de participare cumparate, 1 leu/actiune cumprat.
Dividente cuvenite din titluri de part 5121=768

175.770
87.420
88.350
3.410
930
2480
dividendele cuvenite pentru
620

64. In baza bonului de consum nr.57/15.08.2012 se inregistreaza darea in consum a materiilor


prime in valoare de 300000 lei.
Darea in cinsum a materiilor prime 601=301
930.000

65. In baza bonului de consum nr. 58/16.08.2012 se dau in consum materiale diverse in valoare
totala de 180.000 lei.
dau in consum materiale diverse

6021=3021

558.000

19

66. In baza bonul de predare nr. 18/20.08.2012 se inregistreaza obtinerea i predarea la magazia
de produse finite a urmatoarelor produse principale inregistrate la preturile standard, astfel:
IZOLATORI INDUSTRIALI 138.000 buc *16 lei/buc = 690.000
CARAMIZI SAMOTA
560.000 buc *3.1 leu/buc. =560.000
PLACI AZBOCIMENT
47.000 buc * 9 lei/buc =141.000
Se inreg obtinerea si predarea de
Produse finite

345=711

4.312.100

20

Operaia 64
U

Nr.crt

UNITATEA
Numr
O.P.P.A.D
document

Z
4

L
5

Denumirea
materialelor (inclusiv
sort, marc, profil,
dimensiune)

14
Materii prime

Cod
predtor

Data
A
6

Produs, lucrare (comanda)


Cod
Nr. Comand
primito
Cod produs
r

Cantitatea
necesar

Cont
Debito
r
15

Creditor

601

301

10

1
1

Cod
17

18

1
2

U/M
19

Nr.
Poz.

13

Cantitate
eliberat
ntregi

16

BON DE CONSUM
(colectiv)

21

Pre unitar
Lei

Valoarea
Lei

22

930.000

1
2.
3.
Data i semntura,

ef compartiment,

Gestionar,

Primitor,

Operaia 65
U

Nr.crt

UNITATEA
Numr
O.P.P.A.D
document

Z
4

Denumirea
materialelor (inclusiv
sort, marc, profil,
dimensiune)

14
Materiale diverse

Cod
predtor

Data
L
5

A
6

Produs, lucrare (comanda)


Cod
Nr. Comand
primito
Cod produs
r

Cantitatea
necesar

Cont
Debito
r
15

Creditor

6021

3021

16

10

1
1

Cod
17

18

1
2

U/M
19

Nr.
Poz.

BON DE CONSUM
(colectiv)

13

Cantitate
eliberat
ntregi
21

Pre unitar
Lei

Valoarea
Lei

22
558.00

21

0
1
2.
3.
Data i semntura,

ef compartiment,

Gestionar,

Primitor,

Operaia 66
U

O.P.P.A.D

Nr.crt

UNITATEA
Numr
document
3

Z
4

L
5

Denumirea materialelor
(inclusiv sort, marc,
profil, dimensiune)

2.

IZOLATORI
INDUSTRIALI
CARAMIZI SAMOTA

3.

PLACI AZBOCIMENT

Cod predtor
A
6

Cont
Debitor
15

14
1.

Data

Produs, lucrare (comanda)


Cod
Nr. Comand
primitor
Cod produs

Cantitatea
necesar

Creditor
16

10

11

Cod
17

18

138.000 buc
*16 lei/buc
560.000 buc
*3.1leu/buc.
47.000 buc *
9 lei/buc

12
U/M

19

Nr.
Poz.

BON DE PREDARE, TRANSFER,


RESTITUIRE

13
Cantitate
eliberat
|ntregi
21

Pre unitar
Z

Lei
22

Valoarea
Lei

16lei

427.800

3lei

175.336

9lei

423.000

4.

Data i semntura,

ef compartiment,

Gestionar,

Primitor,

22

23

67. La sfirsitul lunii august, in contabilitatea de gestiune s-au calculat costurile efective unitare de
productie:
IZOLATORI INDUSTRIALI - 5,05 lei/buc ;
CARAMIZI SAMOTA
- 0,96 lei/buc ;
PLACI AZBOCIMENT
- 2,85 lei/buc ;
In baza notei de contabilitate nr. 27/31.08.2012 se inregistreaza diferentele de pret la produsele
principale obtinute.
Nr.
crt

1.
2.
3.

SPECIFICARE

IZOLATORI INDUSTRIALI
CARAMIZI SAMOTA
PLACI AZBOCIMENT

TOTAL

PRET DE INREG.
STANDARD

16
3.1
9
28

COST EFECTIV DE
PRODUCTIE

15.65
2.976
8.835
27.461

DIFERENTE DE
PRET

0.35
0.124
0.165
0.539

68. In baza facturii nr.187/6.09.2012 se inregistreaza vanzarea ctre Renel a intregii productii de
izolatori electrici industriali, la pretul de 6,5 lei lei/buc., TVA 24%
Se inreg vaz intregi productii
411=%
3.448.068
De izolatori electrici
701
2.780.700
4427
667.368
69. In baza aceluiasi document si a dispozitiei de livrare nr 100 se inregistreaza scoaterea din evidenta a
produselor vandute.
Se nreg
701=345
2.780.700
Scoaterea din evidenta a produselor
vandute
70. Se primeste de la Renel un efect de comert seria A nr. 901/6.09.206 in valoare de 20.000 lei.
Se primeste un efect de comert
5113=411
62000

71. Se depune efectul comercial la banca si se incaseaza contravaloare lui. Acontul acordat s-a calculat
in baza procentului de 12% pentru cele 30 de zile incasate in avans ;
Se incaseaza efectul comercial
5121=5113
62000

72. Se inregistreaza vanzarea de caramizi catre SC SUPERCONSTRUCT SA conform facturii


188/10.09.2012 . pretul de vanzare fara tva 1,3 lei /buc ; cantitatea vanduta 560.000 bucati.
Vz caramizi
411=%
2.798.432
4427
541.632
701
2.256.800
73. Conform dispozitiei de livrare nr 101 se inregistreaza descarcarea de gestiune de produse finite
pentru factura 188 de mai sus ;
Se inreg descarcare de gestiune de 345=711
2.798.432
produse finite

24

74. Se inregistreaza vanzarea catre SC Argus Mures, Factura 189/01.10.2012 a intregii productii de
placi de azbociment la pretul de 3.7 lei/buc ( 41.700 buc. X 3,7 lei buc = )
Se inreg vaz productiei
411=%
593.091
701
478.299
4427
114.792
607=371
593.091
75. In baza dispozitiei de livrare nr 102 se inregistreaza descarcarea gestiunii de produse finite pentru
factura 189 ;
Se inreg descarcare gestiuni
345=711
593.091
De produse finite
76. Se inregistreaza restituirea creditelor pe termen scurt conform extrasului de cont din data de
05.10.2012 ;
Se inregistreaza restituirea creditelor 5121=5191
177.630
pe termen scurt

77. Se inregistreaza creanta aferente


35/06.10.2012 ;

bunurilor

se inregistreaza creanta aferente 5121=411


bunurilor facturate la RENEL

facturate la RENEL conform Extras de cont


3.448.068

78. In baza extrasului de cont nr 35/06.10.2012 se inregistreaza plata obligatiilor din anul trecut catre:
furnizorii interni; CAS ; CASS, contributia unitatii la fondul de somaj; impozitului pe salarii; alte taxe la
buget; impozitului pe profit; tva-ul de plata; dobanzi la credite pe termen lung; impozitul pe cladiri.
(sumele se vor obtine din fisele de cont)
%=5121
401.1
43111
43112
43113
4313
4312
4371
4372
4314
441
4423
444
446.1
446.2

2.514.10
57350
24180
496
1054
7440
11780
2480
1240
8060
62000
12400
19840
930
1240
25

1682

620000

79 .In baza extrasului de cont nr.39/02.12.2012 se inregistreaza incasarea creantei de la clienti conform
facturii 188/10.09.2012.
Se inreg incasare creanta
5121=411
2.798.432

80.In baza extrasului de cont nr.41/10.12.2012 se inregistreaza plata obligatiei fata de furnizorul de
materii prime (fact.157/1.08.2012).
Se inreg plata obligatiei
401=5121
768.800
Fata de fz de materii prime

81.In baza extrasului de cont nr.41/10.12.2012 se inregistreaza plata obligatiei fata de furnizorii de
imobilizari;
401=5121
310.000

82.In baza extrasului de cont nr.42/15.12.2012 se inregistreaza plata obligatiei fata de furnizorul de
materii prime(fact. Nr.243/12.03.2001).
se inregistreaza plata obligatiei

401=5121

930.000

83 .In baza extrasului de cont nr.43/16.12.2012 se inregistreaza incasarea unei creante de 4.000 dolari,
cursul BNR al dolarului fiind de 3,3 RON/USD.
se inregistreaza incasarea unei 5124=411
40.920
creante

84.In baza extrasului de cont nr.43/16.12.2012 se inregistreaza plata unei datorii de 5.000 dolari, cursul
BNR pentru un dolar in data platii fiind de 2,8 RON.
se inregistreaza plata unei datorii
401=5124
43.400

26

85. Cu ocazia inventarierii efectuat la 17.12.2012 s-a constatat un minus la depozitul de materiale in
valoare de 2000 ron. Acest minus s-a imputat gestionarului la o valoare de 2400, tva 24%. Gestionarul a
semnat Angajamentul de plata si a achitat suma imputata cu numerar.
Inventar
461=3021
6.200
461=4427
1.488
5311=461
7.688
86. Se inregistreaz o amenda acordata de Agentia de Mediu Proces verbal de contraventii nr
25/17.12.2012 pentru nerespectarea unor conditii privind calitatea mediului inconjurator in valoare de
1000 ron, achitata cu Ordin de plata nr 214/17.12.2012.
Se inreg amenda
658=5121
3.100

87. In baza chitantei nr. 34/17.12.2012 se inregistreaza plata impozitului pe cladiri in suma de 2000
ron si a impozitului pe mijloacele de transport in suma de 3.000 ron.
Se inreg plata impozit pe cladiri

446=5121
446=5121

6.200
9.300

88. Se acorda pe data de 17.12.2012 un avans de trezorerie D-lui Popescu Ion in suma de 1000 ron
pentru deplasarea la Turda in vederea semnarii unui contract cu un furnizor de materii prime. D-l
Popescu Ion a justificat la sosirea n Bucuresti, urmtoarele sume: Diurna pe 2 zile x 50 lei/zi 100 lei ;
Transport cu auto bon fiscal benzina Petrom 200 lei ; Cazare hotel Ardealul, 1 noapte 200 lei fara
TVA, TVA 9,5%. Restul nejustificat l-a depus n casierie.
542=5311
3100
%=401
1798
624
620
625
620
4426
558
625=542
310
5311=542
992

27

SC DELTA SA

Depus decontul (numrul i data)


ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)
Nr. 78
Domnul (a) D-lui Popescu
Ion...................................................................................................
avnd funcia de...........................................................................................................
este delegat pentru ..semnarea.......unui contract cu un fz de materii prime..................................
la.........Turda..........................................................................................................................................
Durata deplasrii de la .......Bucuresti............ la ......Turda....................
Se legitimeaz cu .......................................................
tampila unitii i semntura
Data .................
Sosit
*) .............................................................
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

Sosit
*) ..........................................................
..
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

Sosit
*) .............................................................
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

Sosit
*) ..........................................................
..
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

*) Se va completa ziua, luna, anul i ora.

14-5-4 A5 t2

(verso)
Ziua i ora plecrii .......
Ziua i ora sosirii ........
Data depunerii decontului
Penalizri calculate ...............

Avans spre decontare:


- Primit la plecare ...3100..lei
Primit
n
timpul
deplasrii ........................lei
TOTAL...........3100..... lei
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE
Felul actului i emitentul
Nr. i data actului
Suma
Diurna
310
Factura cazare
Transport
autoturism
620
propriu, Bon fiscal, SC
PETROM SA
28

TOTAL CHELTUIELI
930
Diferena de restituit s-a depus cu Diferena
de
primit/
restituit.....................lei
chitana nr. ................. din ..........
| Semntura Aprobat,
Control
Verificat
ef
Titular
conductorul financiardecont
compartiment avans
unitii
preventiv
Completati documentul..unde mai e nevoie.

89. La sfarsitul anului 2012 se face reevaluarea creantelor si datoriilor in devize la cursul BNR de 3,5 lei
pentru un dolar american, si de 4.5 lei pentru un EURO. Disponibilitatile in devize vor fi actualizate la
acelasi curs.
665=401
472.750
4111=765
43.400
90. Se intocmeste decontul de tva pentru operatiile financiare de mai sus si se inregistreaza decontul de
TVA in contabilitate.
Regularizare tva
4427=4426
4427
4426
744
223
667.368
372
541632
3.720
114792
74.400
1488
3.720
66.960
7.440
43.747
148.800
66.960
7.440
558
total
1.326.024
424.340
901.684 tva de plata

91. In baza notei de contabilitate nr.31/31.12.2012 se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli.


Inchidere cont cheltuieli
121==%
655
3.720
29

623
635
605
628
624
624
635
666
626
641
6451
6453
6452
6458
6458
6458
658
658
6583
681
681
6811
6811
6811
658
601
6021
658
665
624
625
625
total

1.550
3.100
15.500
3.100
15.500
26.040
18.228
9.300
3.410
620.000
128.960
32.240
3.100
4.650
1.550
5.270
6.200
6.200
186.000
230.640
86.090
46.500
3.100
55.211
88.350
930.000
558.000
3.100
472.750
620
620
310
3.568.909

92.In baza notei de contabilitate nr.32/31.12.2012 se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri.


%=121
704
3100
762
6820
762
5890
7583
232.500
7583
701
711
768
711
701
711

3410
2.256.800
2.798.432
620
4.312.100
593091
593091
30

765

43400
8.050.822

93. In baza notei de contabilitate nr.33/31.12.2012 se inregistreaza impozitul pe profit conform


Declaratiei privind impozitul pe profit pentru 2012.
691=441

4.481.913

94. In baza notei de contabilitate nr.34/31.12.2012 se inregistreaza inchiderea contului 691 Cheltuieli
privind impozitul pe profit.
121=691

4.481.913

95. In baza notei de contabilitate nr.35/31.12.2012 se inregistreaza repartizarea profitului pentru


constituirea rezervei legale 5%. Restul se va inregistra in contul Rezultat reportat !
129=1061
129=117

224.096
4.257.817

Nota : Monografia va fi insotita de documente justificative care stau la baza inregistrarilor


financiar- contabile. Acolo unde problematica nu este destul de explicitata, conducatorul de
seminar va dezvolta si va completa monografia cu exemple proprii.

Fiecare student va utiliza un coeficient din lista atasata!!!!

S.C. DELTA SA

REGISTRUL JURNAL

Nr.pagina1
31

Nr Data
.

Documentul
Felul Nr.

Explicatii

Crt
.
1

05.01.12

Nota
contabila/1

2.

Inchidere
129

Simbolurile
conturilor
Debitoare
Creditoare

Sume totale
Debitoare

Creditoare

129

117

232500

232500

117

232500

232500

446

18600

18600

581

97.650

97.650

457
1068
3.

10.01

Nota cont/2

4.

10.01

Cec/345

Impozit pe 457
dividente
Se ridica de 5311
la banca

32

581
5.

10.01

6.

14.01

7.

15.01

15.01

5121

97.650

97650

Lista
de Plata
457
plata /1
dividente
Impozit pe 655
cladiri
Cec/346
Se ridica de 5311
la banca
581

5311

97.650

97.650

446

3.720

3.720

581

620

620

5121

620

620

Factura/75

401

Se cumpara %
material
consumabil
e
3021

930

4426
9

15.01

Factura/22
2

10

25.01

Extras
cont/5

11

30.01

Cec/347

12

31.01

13

1.02

Cheltuieli
de protocol

11.532

223
401

1.922

623

1550

4426

372

Plata
446
impozit pe
dividente
Se ridica de 5311
la banca

5121

18.600

18.600

581

48.980

48.980

581

5212

48.980

48.980

Se
inreg 421
datoriile
fata
de
salariati
Nota cont/6 Majorare
456
cap
Reg casa/12 Cheltuieli
635

5311

48.980

48.980

1011

15.5000

15.5000

401

3.100

3.100

401

5311

3.100

3.100

33

34

14

15

28.02

15.03

Factura/46
2650

Facture/1

16

10.03

Extras
cont/20

17

10.03

18

12.03

Nota
contabila/1
2
Nota
cont/13

Electrica

Prestari
serv

401

605

15.500

4426

3.720

411

Incasare
5121
aport
actiuni
Cap
sub 1011
nevarsat in
varsta
Imprumut
%
pe baza de
obligatii
461

20

12.03

12.03

Extras
cont/20

Factura

3.100

4427

744

456

1.550.000

1.550.000

1012

1.550.000

1.550.000

161

12.03

22

15.03

24

11.04

Scrisoare
de
trasura/430
5

3.100

Cheltuieli
628
effect
cu
emisiunea
de
obligatiuni
401

401

3.100

3.100

5121

3.100

3.100

Aprovizion %
are piatra
calcar
371

401

Se
inreg %
chelt
de
transport

74.400
401

26

20.04

15.500

4426

3720

de Se plateste 401
obligatia
fata
de
SNCFR
Process
Se
inreg %
verbal /13
obligatia de
plata
231

Extras
cont/22

19.220

624

Ordin
plata

Process
verbal /13

384.400
310.000

5121

Se
inreg 2131
receptia
mori
Deschidere 5412
acreditiv
581

19.220

401

19.220

384.400
310.000

4426
25

49.600
46.500

4426
21

3.844

704

169
19

19.220

7.440
231

310.000

310.000

581

203.360

203.360

5121

203.360

203.360

35

Nr. Data
Crt.
43

30.006

44

30.06

45

08.07

46

08.07

47

10.07

48

12.07

49

15.07

50

18.07

Documentul
Felul Nr.
Cec/349

Explicatii

Simbolurile
conturilor
Debitoare
Creditoare
Se ridica de 5311
581
la banca
581
5121

Stat
de Plata
salarii/6
chenzinei
Extras
Incasare
cont/27
creanta
Extras
Plata
cont/27
obligatiei
Extras
Achitie
cont/28
actiuni
Nota
Revanzare
cont.19
lot actiuni
Extras
cont/29
Extras
cont/30

Incasare
actiuni vz
Revanzare
actiuni

Sume totale
Debitoare
110.360

Creditoare
110.360

110.360

110.360

421

5311

186.000

186.000

5121

411

434.000

434.000

161

5121

49.600

49.600

508

5121

12.400

12.400

461

762

6.820

6.820

658

508

6.820

6.820

5121

461

6.820

6.820

461

762

5.890

5.890

658

508

5.890

5.890

51

21.07

Nota
cont/20

Se
inreg 506
obligatiuni

5121

186.000

186.000

52

25.07

Extras
cont/31

Revanzare
obligatiuni

461

7583

232.500

232.500

6583

506

186.000

186.000

53

1.08

Factura/15
7

Aprovizion %
are materii
prime
301

401
620.000

4426
54

5.08

Facture 356 Aprovizion %


are materii
diverse
3021

14.880
401

10.08

Nota
contabilitat
e /21

Amortizare
imobilizari

56

10.08

Nota contabilitate/21

345.960
279.000

4426
55

768.800

66.960

681

2808

230.640

230.640

681

2812

27770.83

27770.83
36

58

10.08

Nota
cont/24

59

10.08

Factura
112245

60

10.08

61

10.08

62

12.08

6811
Achizitie
mobilier

7440

Amortizare 6811
mijloc
transport
Se achita fz 401
mobila
%

64

15.08

Bon
consum /57

65

16.08

Bon
consum/58

66

20.08

Bon
predare/18

68

6.09

Factura
187

Dividente
cuvenite
din titluri
de
participare
Dare
in
cosum
materii
prime
Dare
in
consum
materiale
diverse
Obtinerea
si pedarea
produselor
finite

2814

3.100

3.100

28133

55.221

55.221

5121

38.440

38.440

2131

175.770

2813

87.420

658

88.350

46.500
38.440

4426

Nota
contabila
25
Ordin
de
plata 1052
Process
verbal din
fuctiune /3

Nota
contabilitat
e

401
31.000

6811

20.08

46.500

214

Amortizare

63

2813

7583

3.410

3024

930

346

2.480

5121

768

620

620

601

301

930.000

930.000

6021

3021

558.000

558.000

345

711

4.312.100

4.312.100

3.448.068

Vz intregi 411
productii

701

2.780.700

4427

667.368
37

69
70

Scoaterea
711
din evident
Se primeste 5113
efect
de
comert
Se
5121
incaseaza
effect
de
comercial
vz caramizi
411

6.09

71

72

10.09

Fact/188

73

74

01.10

Facture 189

75
76
77

06.10

78

06.10

79

02.12

Extras
cont
Extras
cont/35

Extras
con/35

Extras
cont/39

Descarcare
345
de gestiune
produse
finite
Vz
411
productiei

Descarcare
de gestiune
de Restituire
credit ts
de Creanta
aferenta
bunurilor
facturate
renel
de

Incasare
creanta

345

3.448.068

3.448.068

411

62.000

62.000

5113

62.000

62.000

%
4427
701
711

2.798.432

593.091

2.798.432

541.632
2.256.800
2.798.432

345

701
4427
711

593.091

478.299
114.792
593.091

5191

5121

177.630

177.630

5121

411

3.448.068

3.448.068

5121

43111
401
43112
43113
4313
4312
4314
4371
4372
441
4423
444
446.1
446.2
1682
5121

411

2.724.900
241800
573500
4960
10540
74400
117800
80600
24800
12400
620000
124000
198400
9300
12400
620000
902720

902720

38

80

1012

Extras
cont/41

81

10.12

Extras
cont/41

82

15.12

Extras
cont/42

83

16.12

84

16.12

85

17.12

Extras
cont/43
Extras
cont/43
Anjament de Minus
plata
depozit

86

17.12

87

17.12

88

89

de Plata
obligatiei
fata de fz de
materii
prime
de Plata
obligatiei fz
de
imobilizaru
de Plata
obligatie fz
imobilizari
de Incasare
creanta
de Plata datorie

Process
verbal /25
Chitanta/34

401

5121

768.800

768.800

401

5121

310.000

310.000

401

5121

930000

930000

5124

411

40.920

40.920

401

5124

43.400

43.400

la 461

3021

6.200

6.200

4427
461
5121

1.488
7.688
3.100

1.488
7.688
3.100

446

5121

6.200

6.200

446
542
%
624
625
4426
5311
625
665

5121
5311
401

9.300
310.000

9.300
310.000
1.798

4111

461
5311
inreg 658

Se
amenda
Plata
impozit
cladiri

pe

17.12

31.12

Reevaluare
creante
si
datorii

542
542
401

620
620
558
992
310
472.750

920
310
472.750

765

43.400

43.400

39

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2012


CU PATRU SERII DE EGALITI
Sim
b.
cont

Denumire
cont

1011 Cap sub


nevar
1012 Cap sub
varsat

Solduri initiale
Debit.

Credit

Rulaje
Debit.
500000

3100000
0

Total sume

Credit

Debit.

Credit

50000
0
50000
0

500000 500000
315000
00

Solduri finale
Debit

Credit

31500000
40

1041 Prime de
emisiune
1061 Reserve
legale
1063 Reserve
statutare
1068 Alte
rezerve
117 Rezul
reportat
121 Profit sau
pierdere
129 Repartiza
re profit
1512 Provizioa
ne
162 Credite
pe t lung
161 Imprumu
turi din
em
de
oblig
1682 Dob
aferente
creditelor
169 Prime
ramb ob
201 Ch
de
const
208 Alte imbo
212 constructi
2131 Echip
2132 Aparate

1860000
2551300
2021200
465000

37500

261

400000

325000

75000

75000

75000

2480000

1526988,5
656
450727,75

34995
59,335

152698 597955
8,5656 9,335
293072
7,75
372000

2480000
372000
3100000
0

16000

16000

16000

620000
1000

2551300
2021200
502500

445270,769
4
2930727,
45
372000

310000
00
16000

31000000

620000

620000

1000

1000

620000

620000

620000

372000
1333000
0
1937500
0
4650000

372000
133300
00
194750 56700
00
465000
0
589000
0
155000 10000
0
100000 100000
0
434000

37200
1333000

Imob in
curs de exe
actiuni
434000

Interese
de part
2801 Amort ch
contituire

1860000

2325000

100000

2133 Mijloc de 5890000


transport
214 Mobilier
1550000
231

186000
0
255130
0
202120
0
502500

56700

10000
1000000

263

1000000

10000
00
20000
0

31000

200000
31000

1941830
0
4650000
5890000
54000
900000
434000
200000
31000

41

2808 Amort
altor
imob
necorpora
le
2812 Am
constr
2813 Amortizat
2
i
2813 Amortizat
3
i

248000

74400

322400

322400

4650000

27770.
83
15000

467770
.83
212300
0
343820
0

4677770.83

2814 Am imob
corp
301 Materii
3875000
prime
3021 Materii
2635000
consumab
ile
303 Materia
37200
inv
3024 Piese sch

620000

62100

621000

2108000
3410000

28200

17810

28200

1000
58800
300

50000
0
27000
0

300

2123000
3410000

393380 500000
0
263530 270000
0

3433800

37200

37200

300

300

105400

105400
1645559.
6
13200

2365300

308

Dif pret

105400

345

272800

2485039.6

12400

800

275783 111228
96
0
13200

348

Produse
finite
Produse
reziduale
Dif pret

0.135

0.135

0.135

371

Mf

100000

100000

100000

68747
2
81312

752400 687472

64928

11882
00

656155 118820
9.6
0
744000

346

401, Fz
12400
1
401. fz
2
4111 Client
4340000
interni
4112 Clienti
744000
exter
421 Datori cu
personalu
l
425 Av pers
427 Retineri
sal
4311 CASS
4312 Cas
4311
1

740000
573500
2221559.6

489800

11122
80

96800

96900
40000

86800
117800
241800

41600
4200
241800

654812

654812
5373359.
6
744000

489800

392900

40000
86800

40000
86800

41600
117800 4200
241800 241800

41600
113600

42

4311
2
4311
3
4313 Cass
4314
4371
4372
441 Impozit
4423 Tva
de
plata
444 Impozit
446 Alte
impozite
456 Dec
cu
asociati
457 Div
de
plata
461 Debit div 31000
508 Alte inv
1550000

4960

4960

4960

4960

10540

10540

10540

10540

74400
80600
24800
12400
620000
124000

74400

198400
21700

212900
38580

10400
2200

24800
200
620000
124000
14500
7200

500000

74400

84800
82800
24800 24800
12600
620000 620000
124000 124000

500000
37500

37500

94900
4000

20200
4000

20200
4000

105700
1550000

331720
0
4000

5583406

20000

2700600

5124 CCB val

1860000

13200

33172
00
14000

60000

60000

20000

20000

20000

5311
532
5321
5412
581

Casa lei
Alte val
timbre
Acred val
Viram
interne

31000
155000

500000

37500

6200000

1776300

9680

37500

5121 CCB lei

Obligatiu
ni
5113 Efecte de
incasat
5191 Credit t s

12600

212900 212900
38580 28900

125900
155400
0
890060
0
187320
0
60000

506

10400
82800

57300
125580

60000

57300
48300
1100

65600
196900

1869200

19690
0

177630
0
156580 48300
155000
1100
65600
196900 196900

1719000
108280
155000
1100
65600

43

44

45

S-ar putea să vă placă și