Sunteți pe pagina 1din 12

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

Entitatea SC MOBAM SA Sector

Tip situatie financiara : BS

F10 - pag. 1

Judet

Localitate BAIA MARE Nr. 21 Bloc Scara Ap. Telefon 0262277258

Adresa

Maramures Strada BULEVARDUL UNIRII

Numar din registrul comertului Forma de proprietate

J24/391/1991

Cod unic de inregistrare

2201663

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


3109 Fabricarea de mobil n.c.a.

BILANT prescurtat
la data de 31.12.2009 Formular 10
Denumirea elementului A
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356 +357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428) II. CREANE 28) (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461 +473-491-495-496+5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08) C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12) G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care : 05 2,973,656 1,920,131 01 02 03 04 39,960 5,413,222 178 5,453,360 5,688,355 178 5,688,533

- lei Nr. rd. B Sold la 01.01.2009 1 Sold la 31.12.2009 2

06 07 08 09 10

9,124,848 0 8,378,528 20,477,032 0

458,011

3,481,215 5,859,357

11

6,743,031

1,255,635

12 13

13,734,001 19,187,361

4,603,722 10,292,255

14

15 16

0 0

F10 - pag. 2
Denumirea elementului A
- subvenii pentru investiii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) - venituri nregistrate n avans (ct. 472) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care: - Capital subscris vrsat (ct. 1012) - Capital subscris nevrsat (ct. 1011) - Patrimoniul regiei (ct. 1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct.106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) SOLD D (ct. 117) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2,478,326 2,478,326 0 0 0 5,349,430 1,809,131 0 0 0 0 23,721 9,574,195 0 0 19,187,361 0 19,187,361 10,292,255 10,292,255 546,135 0 5,349,430 1,918,364 2,478,326 2,478,326

Nr. rd. B
17 18

Sold la 01.01.2009 1
0 0

Sold la 31.12.2009 2

Suma de control F10 :

224215511 / 534348413

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 28) Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PUT COZMA GHEORGHE Numele si prenumele PETER IOAN

INTOCMIT,

Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

Semnatura _________________________________ Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2009 Formular 20
Denumirea indicatorilor
A 1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05) Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor(ct. 707) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasingul (ct.766) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie (ct.711) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct.721+ 722) 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 19-20) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate (ct.658) Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasingul (ct.666) Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 621,739 0 17,663 14,558,826 20,291,494 2,519,086 29,734 467,322 0 2,628,456 2,052,376 576,080 286,524 286,524 0 758 758 0 2,853,240 525,994 66,601 2,260,645 0 0 583,583 524,484 42,261 16,838 47,635 47,635 2,262,512 1,791,054 471,458 265,608 265,608 770,728 60,934 161,615 4,982,183 2,874,664 21,884 385,638

- lei Nr. rd.


B 01 02 03 04 05 Exercitiul financiar 2008 1 5,093,266 5,093,266 0 0 0 Exercitiul financiar 2009 2 5,530,362 5,530,362

F20 - pag. 2
Nr. rd.
B 30 31 32 Exercitiul financiar 2008 1 0 0 8,785,120 6,441,524 Exercitiul financiar 2009 2

Denumirea indicatorilor
A - Cheltuieli (ct.6812) - Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32) - Pierdere (rd. 32-10) 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct.766) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 35+37+39+41) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active circulante (rd. 44-45) - Cheltuieli (ct.686) - Venituri (ct.786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 42-49) - Pierdere (rd. 49-42) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 10+42-32-49) - Pierdere (rd. 32+49-10-42) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 54-55) - Pierdere (rd. 55-54) VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

11,506,374 0 0 0 0 0 13,619 0 166,869 180,488 0 0 0 83,490 0 205,492 288,982

0 1,459,341

999,155

1,286,578 2,285,733

27,598

152,232 179,830

50 51

0 108,494

2,105,903 0

52 53 54 55

11,397,880 0 0 0

646,562 0

56 57 58 59

0 0 20,471,982 9,074,102

0 0 7,267,916 6,621,354

F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor
A PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 58-59) - Pierdere (rd. 59-58) 18. Impozitul pe profit (ct.691) 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-61-62-63) - Pierdere (rd. 61+62+63-60) 64 65 9,574,195 0 546,135 0 60 61 62 63 11,397,880 0 1,823,685 0 646,562 0 100,427

Nr. rd.
B

Exercitiul financiar 2008 1

Exercitiul financiar 2009 2

Suma de control F20 : 202712900 / 534348413

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PUT COZMA GHEORGHE Numele si prenumele PETER IOAN

INTOCMIT,

Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

Semnatura _________________________________ Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE
Formular 30
I. Date privind rezultatul inregistrat
A Unitati care au inregistrat profit Unitati care au inregistrat pierdere

F30 - pag. 1 - lei -

la data de 31.12.2009
Nr. rd.
B 01 02

Nr.unitati
1 1 0

Sume
2 546,135 0

II Date privind platile restante


A Plati restante total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd.09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate - Contribuia pentru pensia suplimentar - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21), din care: - restante dupa 30 de zile - restante dupa 90 de zile - restante dupa 1 an Dobanzi restante

Nr. rd.
B 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Total, din care:


1=2+3

Pentru activitatea curenta


2

Pentru activitatea de investitii


3

III. Numar mediu de salariati


A Numar mediu de salariati

Nr. rd.
B 23

31.12.2008
1 138

31.12.2009
2 117

F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi si redevente
A Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat

Nr. rd.
B 24 25 26 27 28 29

Sume (lei)
1

V. Tichete de masa
A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

Nr. rd.
B 30

Sume (lei)
1 40,879

VI. Cheltuieli de inovare **)


A Cheltuieli de inovare **) total (rd. 32 la 34), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

Nr. rd.
B 31 32 33 34

31.12.2008
1

31.12. 2009
2

VII. Alte informaii


A Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 36 + 42), din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni pe termen lung, n sume brute (rd. 37 la 41), din care: - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale - obligaiuni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) Creane imobilizate, n sume brute (rd. 43 + 44), din care: - creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) Alte creane (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:

Nr. rd.
B 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

31.12.2008
1

31.12. 2009
2

9,113,930

414,389

9,903

43,622

F30 - pag. 3
Nr. rd.
A - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale - obligaiuni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd. 58 + 59), din care: - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 61 + 62), din care: - n lei (ct. 5121) - n valut (ct. 5124) Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 64 + 65), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: - mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i dobnzile aferente, n sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care: - n lei - n valut - Credite bancare interne pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: - n lei - n valut - Credite bancare externe pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: - n lei - n valut - Credite bancare pe termen lung i dobnzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care: - n lei - n valut - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care: - n lei - n valut - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) - Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: - n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute - n valut B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 5,784,565 1,255,635 7,430,366 7,430,366 3,480,471 3,437,477 42,994 180 180 245 245

31.12. 2008
1

31.12. 2009
2

F30 - pag. 4
Nr. rd.
A - Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) - Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) - Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) - Dobnzi de pltit (ct. 5186) Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: - aciuni cotate - aciuni necotate - pri sociale B 86 87 88 89 90 91 92 93 94

31.12.2008
1 904,637 110,611 4,726,036 43,281

31.12.2009
2 295,018 81,317 67,527 811,773

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii


A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

Nr. rd.
B 95

31.12.2008
1

31.12. 2009
2

Suma de control F30:

46072038 / 534348413

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PUT COZMA GHEORGHE Numele si prenumele PETER IOAN

INTOCMIT,

Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

Semnatura _________________________________ Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Formular 40 (pag.1-2)


Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial

la data de 31.12.2009
Valori brute Cresteri Total Reduceri Din care: dezmembrari si casari 4

- lei Sold final (col.5=1+2-3)

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd. 01 la 03) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii , utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd. 05 la 09) Imobilizari financiare ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

01 02 03 04 2,849 39,959 42,808 39,959 39,959

X X X X 2,849 0 2,849

05 06 07 08 09 10 11 12

3,120,512 1,647,454 2,340,167 34,853 8,426 7,151,412 178 7,194,398 1,023,678 583,756 288,803 203,710 67,669 463,496 1,023,678 471,922 543,797 71,875

3,120,512 1,936,257 2,472,002 102,522

0 7,631,293

178 7,634,320

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE


Amortizare aferenta Amortizare in cursul imobilizarilor scoase anului din evidenta 7 8

- lei Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) 9

Elemente de imobilizari

Nr. rd. B

Sold initial

A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari TOTAL (rd.13 +14) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii ,utilaje si mobilier TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 333,441 1,374,205 30,544 1,738,190 1,741,038 81,043 173,267 11,296 265,606 265,606 60,857 60,857 60,857 414,484 1,486,615 41,840 1,942,939 1,945,787 2,848 2,848 2,848 2,848

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE


Nr. rd. B Ajustari constituite Ajustari in cursul anului reluate la venituri 11 12

- lei Sold final (col. 13=10+11-12) 13

Elemente de imobilizari A Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari Avansuri si imobilizari necorporale in curs TOTAL (rd.22 la 24) Imobilizari corporale Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL (rd. 26 la 30) Imobilizari financiare

Sold initial 10

22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE 33 TOTAL (rd.25+31+32) Suma de control F40 : 61347964 / 534348413

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PUT COZMA GHEORGHE Numele si prenumele PETER IOAN

INTOCMIT,

Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

Semnatura _________________________________
Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Vers.1.01

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Conturi 1
Nr.cr.

OK (nr.cr. rand de completat)

Cont

Suma
+ Salt

S-ar putea să vă placă și