Sunteți pe pagina 1din 23

62 38

Formular 10 Bilan
Formular 20 Contul de rezultate
Formular 30 Date informative
Formular 40 Situatia activelor

Raport
Nota 1 Active imobilizate
Nota 2 Provizioane pentru riscuri
Nota 3 Repartizarea profitului
Nota 4 Analiza rez din expl.
Nota 5 Creane i datorii
Nota 6 Politici contabile
Nota 7 Actiuni si obligaiuni
Nota 8 Salariai i directori
Nota 9 Indicatori economici
Nota 10 Alte informaii
Un produs Kont AS 2007
BILAN PRESCURTAT
LA 31 DECEMBRIE 2008
SC EXEMPLU SRL
62
38
Judetul Constana FORMA DE PROPIETATE 34
Persoana juridica SC EXEMPLU SRL
ADRESA loc. sector (denumire grup CAEN) HOTELURI
str. nr.
bl. ap. sc.
TELEFON FAX COD GRUP CAEN 5510
NUMR DIN REGISTRUL COD FISCAL/COD UNIC
COMERULUI J13/1269/2002 DE NREGISTRARE R14662490
10 lei
1/1/2006 12/31/2006
A B 1 2
A ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 1
II. IMOBILIZRI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) 2
III. IMOBILIZRI FINANCIARE - TOTAL
(ct.261+263+265+267-296) 3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4 0 0
B ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341
+345+346+/-348+351+354+356++357+358+361
+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394
-395-396-397-398+4091-4428**) 5
II. CREANE (ct.267-296+ 4092 + 411+ 413+ 418 + 425 +
4282 + 431 +437 +4382 +441 +4424 +4428
+444+445+446+447+ 4482 + 451+ 456+ 4582+ 461+ 473-
491-495-496+5187)sub un an 6
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct.5112+512+531+532+541+542) 8
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8) 9 0 0
C CHELTUIELI N AVANS (ct.471) 10
D DATORII CE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446
+447+4481+451+453+455+456+457+4581
+462+473+509+5186+519)
E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE
(rd. 9 + 10 - 11 - 18)
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 4 +12 - 17)
7
12
la data de 31 decembrie 2008
Sold la:
Nr.
rd.
0 0
ACTIVITATEA PREPONDERENT

BILAN
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-
-595-596-598)
11
13
0 0
1/1/2006 12/31/2006
A B 1 2
G DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446
+447+4481+451+453+455+456+457+4581
+462+473+509+5186+519)
H
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
I CHELTUIELI (ct.151) 15
I VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18)
din care:
subvenii pentru investiii (ct.131+132+133+134+138) 17
venituri nregistrate n avans (ct.472) 18
J CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22)
din care:
capital subscris i nevrsat (ct.1011) 20
capital subscris vrsat (ct.1012) 21
patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 23
III. REZERVE DIN (ct.105) SOLD C 24
REEVALUARE (ct.105) SOLD D 24
IV. REZERVE (ct.106) 25
Aciuni proprii (ct.109) 26
V. REZULTATUL (ct.117) SOLD C 27
REPORTAT (ct.117) SOLD D 28
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI (ct.121) SOLD C 29
FINANCIAR (ct.121) SOLD D 30
Repartizarea profitului (ct.129) 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) 0 0
Patrimoniul public (ct.1016) 33
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33)
34 0 0
Administrator, corelatii 0 0
Numele i prenumele 0 0
EXEMPLU VERIFICAT ntocmit,
Semntura i tampila


16
19
32
Activ = Pasiv
14
Nr.
rd.
Sold la:
20
lei
12/31/2005 31.12.206
A B 1 2
1 Cifra de afaceri net (rd.02 la 04) 1 0 0
Producia vndut (gr.70 fr ct.707) 2
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707) 3 0 0
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al
cror obiect de activitate l constituie leasingul (ct.766) 4
Venituri din subvenii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2 Variaia stocurilor (ct.711) Sold C 6 0 0
Sold D 7 0 0
3 Producia realizat de entitate (ct.721 + 722) 8 0 0
4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 9 4,166 142,495
10 4,166 142,495
5
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele
consumabile (ct.601 + 602-7412) 11 434,574 686,416
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608) 12 65,650 94,152
b) Alte chelt. materiale din afar (ct.605-7413) 13 86716 266871
c)Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 14 24,694 24,560
6 Cheltuieli cu personalul (rd.16 + 17) din care: 15 2,588,783 3,744,674
a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414) 16 2,009,298 2,905,117
b) Chelt. cu asigurrile i protec. Social (ct.645-7415) 17 579,485 839,557
7 a) Amortizri i provizioane pentru
deprecierea imobilizrilor corporale i
necorporale (rd.19-20)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19
a.2) Venituri (ct.7813) 20

b) Ajustarea valorii activelor circulante
(rd. 22-23) 21 0 0
b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) 22
b.2) Venituri (ct.754 + 7814) 23
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 68,943 171,644

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(gr.61 + 62, fr ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416) 25
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate (ct.635) 26 68,479 171,644
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i
activele cedate (ct.658) 27 464
Ch. Privind dobnzile de refinanare nreg, de
entitile al cror obiect de activ. este leasingul (ct.666) 28
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri
i cheltuieli (rd.28-29) 29 224,052 501,663
Cheltuieli (ct.6812) 30 224,052 501,663
Venituri (ct.7812) 31
18
0
5
0
0
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
30 IUNIE 2011
Realizri aferente
perioadei de raportare
Nr.
rd.
Denumirea indicatorilor
0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 + 09 )
an precedent an curent
A B 1 2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 11 la 15 + 18+21+24+29)
Profit (rd.10-32) 33 0 0
Pierdere (rd.32-10) 34 3,402,530 5,080,614
9
Venituri din interese de participare
(ct.7611+7613) 35 1,101
din care venituri obinute de la entitile afiliate 36
10
Venituri din alte investiii financiare i creane
care fac parte din activele imobilizate
(ct.763) 37
din care venituri obinute de la entitile afiliate 38
11 Venituri din dobnzi (ct.766) 39 1,025 1,180
din care venituri obinute de la entitile afiliate 40
Alte venituri financiare
(ct.762+764+765+767+768) 41 1,266 6,402
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 35+37+39+41)
12
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare
deinute ca active
circulante (rd. 44-45)
43
0 0
Cheltuieli (ct.686) 44
Venituri (ct.786) 45
13 Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418) 46
din care ch n relaia cu entitile afiliate 47
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 199,336 274,264
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd.43+46+48)

Profit (rd.42-49) 50 0 0
Pierdere (rd.49-42) 51 197,045 265,581
14 REZULTATUL CURENT:
Profit (rd.10+42-32-49) 52 0 0
Pierdere (rd.32+49-10-42) 53 3,599,575 5,346,195
15 Venituri extraordinare (ct. 771) 54 54,715 162,246
16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 28,936 18,463
17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:
Profit (rd.54-55) 56 25,779 143,783
Pierdere (rd. 55-54) 57 0 0
8,683
32
3,406,696
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
42 2,291
5,223,109
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizri aferente
perioadei de raportare
49 199,336 274,264
REZULTATUL FINANCIAR
an precedent an curent
A B 1 2
0 0
0 0
58 61,172 313,424
59 3,634,968 5,515,836
18 REZULTATUL BRUT:
Profit (rd.58-59) 60 0 0
Pierdere (rd.59-58) 61 3,573,796 5,202,412
19 Impozitul pe profit
Cheltuieli (ct.691) 62 42,756

20
Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus (ct.698) 63 0
21
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI
FINANCIAR:
Profit (rd. 60-61-62-63) 64 0 0
Pierdere (rd. 61+62+63-60) 65 3,573,796 5,245,168
FO1 0 42,756
Administrator, 0
Numele i prenumele 0
EXEMPLU VERIFICAT ntocmit,
Semntura i tampila 0 0

VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)
Denumirea indicatorilor
Nr.
rd.
Realizri aferente
perioadei de raportare
30 lei
Uniti care au nregistrat profit 1
Uniti care au nregistrat pierdere 2
A B
Pli restante - total
(rd. 4+8+14 la 18+22), din care: 3
Furnizori restani - total (rd.05 la 07),
din care: 4
peste 30 de zile 5
peste 90 de zile 6
peste 1 an 7
Obligaii restante fa de bugetul
asigurrilor sociale - total (rd.09 la 13),
din care: 8
contribuii pentru asigurrile sociale de
stat datorate de angajatori, salariai i alte
persoane asimilate (din ct.4311,4312) 9
contribuii de la persoanele juridice sau fizice care
angajeaz personal salariat i contribuia persoanelor
asigurate la fondul asigurrilor sociale de sntate
(ct.4313,4314) 10
contribuia pentru pensia suplimentar
11
contribuia pentru bugetul asigurrilor
pentru omaj (din ct.4371 i 4372) 12
alte datorii sociale (din ct.4381) 13
Obligaii restante fa de bugetele
fondurilor speciale i alte fonduri
(din ct.447) 14
Obligaii restante fa de ali creditori 15
Impozite i taxe nepltite la termenul
stabilit la bugetul de stat 16
Impozite i taxe nepltite la termenul
stabilit la bugetele locale 17
Credite bancare nerambursate la scaden
- total (rd. 19 la 21)
din care: 18
restante dup 30 de zile 19
restante dup 90 de zile 20
restante dup 1 an 21
Dobnzi restante 22
III. Numr mediu de salariai
Nr.
rd.
A B
Numr mediu de salariai 23
2
######################### Sunday, December 31, 2006
0
0
1
438,420 438,420 0
438420
375 290
0
Total
col. 2+3
din care:
Pentru
activitatea
curent
Pentru
activitatea
de investiii
438420
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
457,745 0
19,325 19325 0
19325 19325
1 206,350
1 2
II. Date privind plile restante
Nr.
Rd.

Date informative
Nr. Uniti Sume Nr.
rd.
I.Date privind rezultatul nregistrat
1 2 3
457,745
Nr.
rd.
24
25
26
27
28
29
Nr.
rd.
30
31
Nr.
rd.
32
VII. Cheltuieli de inovare **)
Nr.
rd.
ch de inovare finalizate n cursul perioadei 33
ch de inovare n curs de finalizare 34
ch de inovare abandonate 35
Administrator,
Numele i prenumele Verificat, ntocmit,
EXEMPLU 0 0
Semntura i tampila
impozitul datorat la bugetul de stat
Obligaii ctre bugete amnate la plat

IV. Pli din dobnzi i redevene Sume lei
VI. Tichete de mas Sume lei
Obligaii comerciale amnate la plat
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre
pers fizice nerezidente din statele membre ale UE, din care:
impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice afiliate *)
nerezidente din statele membre ale UE, din care:
impozitul datorat la bugetul de stat
V. Obligaii amnate la plat conf. Art.3(4) din OUG nr.37/2004 -
msuri de diminuare a arieratelor din economie
Sume lei
Venituri din redevene pltite de pers juridice romne ctre persoane
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care:
Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor 4250
################ ################
Corelaii
F 20
Corelaii
F 10
0 0 Greit!
5,245,168 0 Greit!

0 Ok!
Formular 40 lei
Elemente de imobilizari
Nr.
Rd.
Sold
initial
Cresteri Total
din care:
dezmembrari
si casari
Sold
final
5 = 1+2-3
A B 1 2 3 4 5
IMOBILIZARI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si de
dezvoltare (ct.201 + 203) 1
0
Alte imobilizari
(ct.205+207+208) 2
2,573 1,984 4,557
Avansuri i imobilizari necorporale in curs
(ct.233 + 234) 3
0
TOTAL (rd.01 la 03) 4 2,573 1,984 0 0 4,557
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri (ct.211) 5
0
Constructii (ct.212) 6 5,038,345 36,475 148,280 4,926,540
Instalaii tehnice i maini
(ct.213) 7
0
Alte instalaii, utilaje i mobilier
(ct.214) 8
0
Avansuri i imobilizari corporale in curs
(ct.231+232) 9
0
TOTAL (rd.5 la 9) 10 5,038,345 36,475 148,280 0 4,926,540
IMOBILIZARI FINANCIARE
(ct.261+262+263+264+265+267-269) 11
13,681 13,989 27,670
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
(rd. 04+10+11)
12
5,054,599 52,448 148,280 0 4,958,767
AMORTIZARI lei
Elemente de imobilizari
Nr.
Rd.
Sold
initial
Amortizare
in cursul
anului
Amortizare
aferenta
imobilizarilor
scoase din
evidenta
6 7 8
IMOBILIZARI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si de cercetare
dezvoltare (ct.2801+2803) 13
Alte imobilizari
(ct.2805 + 2807 + 2808) 14
1,799 1,168
TOTAL ( rd.13 + 14) 15 1,799 1,168 0
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri, amenajare (ct.281) 16
159,893 68,381
Constructii (ct.2812) 17 35,818 14,192 239
Instalaii tehnice i maini (ct.2813) 18 283,136 81,401 65,508
Alte instalaii, utilaje i mobilier
(ct.2814) 19
218,700 69,648 73,872
TOTAL ( rd.16 la 19 ) 20 697,547 233,622 139,619
AMORTIZARI TOTAL
(rd.15+20)
21
699,346 234,790 139,619

794,517
791,550
2,967
2,967
228,274
49,771
299,029
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Amortizare
la sfarsitul
anului
9 = 6+7-8
9
0

214,476
Reduceri
lei
Elemente de imobilizari
Nr.
Rd.
Sold
initial
Provizioane
constituite
in cursul
anului
Provizioane
reluate la
venituri
10 11 12
IMOBILIZARI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si de cercetare
dezvoltare (ct.2903+2905) 22
Alte imobilizari (ct.2907+2908) 23
Imobilizari necorporale in curs (ct.2933) 24
TOTAL (rd.22 la 24) 25
0 0 0
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri i amenajri (ct.2911) 26
Constructii (ct.2912) 27
Instalaii tehnice i maini (ct.2913) 28
Alte instalaii,utilaje i mobilier (ct.2914) 29
Imobilizari corporale in curs (ct.2931) 30
TOTAL (rd.26 la 30) 31
0 0 0
IMOBILIZARI FINANCIARE
(ct.296) 32
0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE
TOTAL (rd.25 + 31 +32)
33
0 0 0
Administrator,
Numele i prenumele Verificat, ntocmit,
EXEMPLU 0 0
Semntura i tampila
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sold final
(col.13 = 10+11-12)
13
0
PROVIZIOANE pentru depreciere
0
SC EXEMPLU SRL
Nota 1
IN LEI
Nr.
inv. Denumirea mijloc. Fix Factura
Data
intrrii
Cod
clas
Valoarea
lei
DUR
luni
A lunara
lineara
A acc
degresiv
Durata
consumata
Amortizat
complet
la data
Valoarea
rmas
la 31 12 06
Durata
rmas
n luni
31 12 06
A linear
lunar
n 2007
0 0
0 0
0 0
0 0 0 *** 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 *** 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 *** 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
Total imobilizri 0 0 0 0 0 0 0 *** 0
Not: nu s-a utilizat forma de amortizare fiscal pentru nici un mijloc fix n 2008
Administrator, VERIFICAT ntocmit,
Numele i prenumele 0
EXEMPLU
Semntura i tampila
ACTIVE IMOBILIZATE la 31 12 2008
Nota 2
lei
Denumirea provizionului
Nr.
Rd.
Sold
la
nceputul
anului
Cheltuieli
cu proviz
in cursul
anului
Provizioane
reluate la
venituri
A B 1 2 3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I
CHELTUIELI (rd.2-6) 1
0 0 0
Provizioane pentru litigii (ct.1511) 2
Provizioane pentru garanii acordate
clienilor (ct.1512) 3
Provizioane pentru dezafectare imobilizri
corporale i alte aciuni similare (ct.1513) 4
Provizioane pentru restructurare (ct.1514) 5
Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli
(ct.1518) 6
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS
DE EXECUIE 7
0 0 0
Materii prime (ct.391) 8
Materiale (ct.392) 9
Producie n curs de execuie (ct.393) 10
Produse (ct.394) 11
Stocuri aflate la teri (ct.395) 12
Animale (ct.396) 13
Mrfuri (ct.397) 14
Ambalaje (ct.398) 15
III. PROVIZIOANE PENTRU
DEPRECIEREA CREANELOR 16
0 0 0
Clieni (ct.491) 17
Decontri n cadrul grupului i cu asociaii
(ct.495) 18
Debitori diveri (ct.496) 19
IV. PROVIZIOANE PENTRU
DEPRECIEREA CONTURILOR DE
TREZORERIE 20
0 0 0
Provizioane pentru deprecierea investiiilor
financiare la societi din cadrul grupului
(ct.591) 21
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie
(ct.592+593+595+596+598) 22
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) 23
0 0 0
Detalii:
Administrator,
Numele i prenumele ntocmit, Verificat,
EXEMPLU 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
0
0
0
Sold final
4 = 1+2 -3
0
0
0
Transferuri
Nota 3
in lei
Denumirea indicatorilor Nr
Realizat la
31.12.2006
Corelatie
F20
A B 1
REPARTIZARI DIN PROFIT
(rd.02 la 05) 1 133,935 206,350
rezerve legale 2 5,420 Gresit!
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 3
alte rezerve constituite ca surse proprii de finanare 4 100,465
alte repartizri prevzute de lege (dividende, etc) 5 28,050
dividende de platit - total (rd.07 la 11), din care : 6 0
dividende cuvenite altor societati 7 0
dividende cuvenite APAPS 8 0
dividende cuvenite SIF 9 0
dividende cuvenite actionarilor 10 0
dividende cuvenite societatilor cooperatiste 11 0
PROFIT NEREPARTIZAT 12 72,415
Detalii:
Administrator, ntocmit,
Numele i prenumele 0
EXEMPLU
Semntura i tampila Verificat,
0
Repartizarea profitului
5,420
0
100,465
28,050
72,415
Repartizarea profitului
rezerve legale
acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenti
alte rezerve constituite ca surse
proprii de finanare
alte repartizri prevzute de lege
(dividende, etc)
PROFIT NEREPARTIZAT
lei
Nota 4
lei
Denumirea indicatorilor Nr
Realizat la
31.12.2007
Realizat la
31.12.2008
A B
Cifra de afaceri net 1 0 0
Costul bunurilor vndutre i al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5) 2 3,406,696 5,223,109
Cheltuielile activitii de baz 3 3,406,696 5,223,109
Cheltuielile activitii auxiliare 4 0
Cheltuielile indirecte de producie 5 0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2) 6 -3,406,696 -5,223,109
Cheltuielile de desfacere 7 0
Cheltuieli generale de administraie 8 0
Alte venituri din exploatare 9 4,166 142,495
Rezultatul din exploatare (rd.6 - 7 - 8 + 9) 10 -3,402,530 -5,080,614
Detalii:
2007 2008
ct.607 24,694 24,560
ct.707 0 0
Profit
brut -24,694 -24,560
marja
com Nu e cazul Nu e cazul
Administrator, ntocmit,
Numele i prenumele 0
EXEMPLU Verificat,
Semntura i tampila 0
Analiza rezultatului din exploatare
Vnzri de mrfuri: mii lei
Realizat la
31.12.2007
Realizat la
31.12.2008
0

0

mii lei
Cifra de afaceri
Realizat la
31.12.2007
Realizat la
31.12.2008
-
3
,
4
0
2
,
5
3
0

-
5
,
0
8
0
,
6
1
4

mii lei
Rezultat din exploatare
Realizat la
31.12.2007
Realizat la
31.12.2008
-
3
,
4
0
6
,
6
9
6

-
5
,
2
2
3
,
1
0
9

mii lei
Rezultat brut: Cifra de afaceri - Cheltuieli
Nota 5


in lei
CREANTE
Nr.
Rd.
Sold la
31.12.08
(col.2+3)
Termen de
lichidare sub
1 an
Termen de
lichidare
peste un an
Creante legate de participatii
sume datorate de filiale ; interese de participare ;
dobnzi (ct.261,262,263,265) 1
0 0 0
Imprumuturi acordate pe termen lung
i dobnzi aferente (ct.2673,2674) 2
0 0 0
Aciuni proprii - active imobilizate (ct.2677) 3
0 0 0
Alte creante imobilizate (altele din ct.267dect
2673,2674,2677-296) 4
27,670 0 27,670
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE
- TOTAL (rd.01 la 04) 5
27,670 0 27,670
Furnizori debitori (ct.409) 6
14,664 14,664 0
Clienti (ct.411+4123+418) 7
2,025,621 1,629,268 396,353
Creante personal si asigurari sociale
(ct.425+4282+431+437+4382) 8
1,078 1,078 0
Impozit pe profit (ct.441) 9
0 0 0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) 10
0 0 0
Alte creante cu statul si institutii publice
(ct.444,445,446,447,4482) 11
0 0 0
Decontari cu grupul i alte creane
(ct.451) 12
0 0 0
Decontari din operatii in participatie (ct.452) 13
0 0 0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-491-495+5187) 14
1,677 1,677 0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 06 la 14 ) 15
2,043,040 1,646,687 396,353
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) 16
14,864 14,864 0
TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16) 17
2,085,574 1,661,551 424,023
DATORII
x)
Nr.
Crt.
Sold la
31.12.08
(col.2+3)
sub 1 an 1 - 5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
(ct.161) 18
0 0 0
Credite bancare pe termen lung
(ct.162 fr 1622) 19
0 0 0
Credite bancare pe termen lung
nerambursate la scadenta (ct.1622) 20
0 0 0
Datorii ce privesc imobilizrile financiare
(ct.166)
21
0 0 0
Situaia creanelor i a datoriilor
Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, fr 5198) 22
343,016 343,016 0
Dobanzi
(ct.168+5186+5198) 23
17,822 17,822 0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) 24
0 0 0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE
(rd. 18 la 24) 25
360,838 360,838 0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408) 26
112,743 112,743 0
Clienti creditori (ct.419) 27
63,153 63,153 0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale
(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) 28
201,982 201,982 0
Impozit pe profit (ct.441) 29
7,717 7,717 0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) 30
514,460 451,418 63,042
Alte datorii fata de stat si institutiile publice
(ct.444+445+446+447+4481) 31
73,435 73,435 0
Decontri cu grupul si alte conturi cu asociati
(ct.451+452+455+456+457+458+481+482) 32
59,847 59,847 0
Creditori diversi (ct.462+473) 33
1,705 1,705 0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33) 34
1,035,042 972,000 63,042
Venituri inregistrate in avans (ct.472) 35
0 0 0
TOTAL DATORII (rd. 25+34+35) 36
1,395,880 1,332,838 63,042
x) Menionm urmtoarele informaii:
clauze legate de achitarea datoriilor i ratele dobnzii aferente: Nu sunt clauze speciale
datoriile pentru care s-au depus garanii sau au fost efectuate ipotecri: Nu sunt depuse garanii sau ipoteci
valoarea obligaiilor pentru care s-au constituit provizioane: Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societii
cheltuielile nregistrate n avans: daca sunt se spune ce reprezint
venituri nregistrate n avans Nu sunt nregistrate astfel de venituri
Clieni importani: % Sum - mii lei din Total 411
0
Furnizori importani: % Sum - mii lei din Total 401
1,616,982
Administrator, ntocmit,
Numele i prenumele 0
EXEMPLU Verificat,
Semntura i tampila 0
Nota 6
Evaluarea posturilor din prezenta situaie financiar simplificat, s-a efectuat n
conformitate cu urmtoarele principii contabile:
1. principiul continuitii activitii: s-a inut cont de faptul c societatea i va continua
n mod normal funcionarea n viitorul previzibil;
2. principiul permanenei metodelor: Au fost aplicate aceleai regului, metode,norme, privind
evaluarea, nregistrarea i prezentarea n contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurnd
comparabilitatea n timp a informaiilor contabile.
3. principiul prudenei: Au fost luate n considerare numai profiturile recunoscute pn
la data nchiderii exerciiului financiar;
s-a inut seama de toate obligaiile previzibile i pierderile poteniale i
au fost fcute ajustri de valoare innd seama de toate deprecierile posibile
indiferent de modul cum acestea ar fi influenat rezultatul financiar;
4. principiul independenei exerciiului: La determinarea rezultatului s-au luat n calcul
toate veniturile i cheltuielile indiferent de data ncasrii sumelor, respectiv,
data efecturii plilor;
5. principiul evalurii separate a elementelor de activ i de pasiv: au fost nregistrate
toate elementele de activ i pasiv, i eventual ulterior s-au efectuat
compensri legale;
6. principiul intangibilitii: bilanul de deschidere corespunde cu cel de nchidere;
7. principiul necompensrii: nu s-au efectuat compensri ntre venituri i cheltuieli, ori
ntre active i pasive, altele dect cele permise de lege.
Politici contabile semnificative: Situaiile financiare sunt ntocmite n lei i exprimate n mii lei;
Cheltuielile cu reparaia sau ntreinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menine
valoarea acestor active, ele au fost recunoscute n contul de profit i pierdere la data efecturii lor, n timp ce
cheltuielile efectuate n scopul mbuntirii performanelor tehnice au fost capitalizate i amortizate pe
perioada rmas. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziie). Costul stocurilor se bazeaz pe
principiul FIFO (primul intrat, primul ieit). Conturile de creane i datorii, sunt exprimate la valoarea lor recu-
perabil, respectiv, de plat. Provizioanele sunt recunoscute n bilan atunci cnd apare pentru Societate o
obligaie legal sau constructiv, legat de un eveniment trecut i este probabil ca n viitor s fie necesar
consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceast datorie.
Societi afiliate: Nu este cazul
Dividendele sunt recunoscute ca datorie n perioada n care este aprobat repartizarea lor.
Alte informaii contabile:
Evaluarea elementelor deactiv i pasiv cu ocazia inventarierii s-a fcut la valoarea actuala (de inventar)
stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieii. Cu ocazia inventarierii si a controalelor
au fost stabilite lipsuri n sum de 0 mii lei. Din care imputate persoanelor vinovate
0 mii lei, rspectiv pe costuri ca perisabiliti i sczminte normale 0 mii lei.
Societatea a fost controlat de organele abilitate i a pltit amenzi i penaliti n sum de 0 mii lei

Administrator, ntocmit,
Numele i prenumele 0
EXEMPLU Verificat,
Semntura i tampila 0
Principii, politici i metode contabile
Nota 7
1. La 31 dec 2006, capitalul social al societii era de
0 lei
din care vrsat 0
c.s.nevarsat nevrsat 0
nr. lei
Aciuni/Pri Valoare/unit
2. Numrul i valoarea total a aciunilor emise (pri sociale): 0 0
Aciuni rscumprabile
Aciuni emise n cursul exerciiului financiar
Obligaiuni emise
3. Modificri suferite de capitalul social fa de nceputul exerciiului financiar
4. n cursul exerciiului financiar nu au fost achiziionate/emise/distribuite aciuni proprii *)
*) numai pentru societile pe aciuni
5. Nu au fost incluse rezerve (prin repartizarea profitului) n capitalurile proprii. 100,465
6. Structura acionarilor / asociailor:
Aciuni
/Pri
sociale
Valoare
lei
Procent
din
total
nr. buc. %
100 0 100
100 0 100
Administrator,
Numele i prenumele Verificat, ntocmit,
EXEMPLU 0 0
Semntura i tampila
Aciuni i obligaiuni
Total
Capitalul social
Nume
cf. Statut/Contract
Nu este cazul
Nota 8
Societatea a avut n anul 2006 un numr mediu de: 290 salariai
Conducerea societii a fost asigurat de:
Funie
Administrator
Dir com.
Structura personalului pe categorii de munc, a fost:
Numr
0 Greit!
La 31.12.2006, n conturile de teri se regseau urmtoarele sume aferente salariilor:
lei
Fond de
salarii
Total 2004 (641 +
621)
Ch cu asig
sociale
din ct.645
Alte
cheltuieli
pentru
pensii
Tichete
de
mas
TOTAL
2006
Verificare
cu F30
0 -3,744,674
din care restane, alte sume dect drepturile lunii decembrie:
0
Valoarea avansurilor i a creditelor
acordate directorilor i administratorilor
n timpul exerciiului:
mii lei
Avansuri Credite Total
Nejustificate
la 31.12.04
0 0 0
Verificat, ntocmit,
Numele i prenumele 0 0
EXEMPLU
Semntura i tampila
Informaii privind salariaii, administratorii i directorii
Administrator,
Categorie
Total
Nume prenume
Nota 9 Indicatori economico-financiari
Curs valutar: 1 euro 3.6771 4.1679
1 dolar american 3.1078 2.9143
31-Dec-08 31-Dec-08
lei ######## 31-Dec-08 ######## ########
Active imobilizate 0 0 0 0 0 0
Active circulante 0 0 0 0 0 0
Active regularizate 0 0 0 0 0 0
Total activ 0 0 0 0 0 0

Capital propiu 0 0 0 0 0 0
Provizioane i regularizari 0 0 0 0 0 0
Datorii 0 0 0 0 0 0
Total pasiv 0 0 0 0 0 0
DIFERENTE 0 0
2007 2008
2007 2008 4. Indicatori de RENTABILITATE
1. Indicatori de LICHIDITATE Rata rentabilitii economice = 0.00 0.00
Lichiditatea general = Profit brut / Capital permanent
Active circulante / Datorii curente 0.00 0.00
Rata solvabilitii generale = Marja brut din vnzri de mrfuri:
Capital propiu / Pasive total 0.00 0.00 Profit brut din vnzri/Cifra de afaceri din vnzri mrfuri 0.00 0.00
######## ########
2. Indicatorul GRADULUI DE NDATORARE
Raportul dintre:
Datorii pe TS / Pasive totale 0.00 0.00

3. Indicatori de activitate
Viteza de rotaie a activelor totale: 2007 2008
Cifra de afaceri / Total active 0.00 0.00
0 0
Un produs Kont AS 2007
Active regularizate
Total activ
Total pasiv

Capital propiu
Provizioane i regularizari
Datorii
Active imobilizate
Active circulante
STRUCTURA BILANIER Bilan
n valut
Euro Dolar
0

0

Earnings Before Interest & Tax - EBIT
Profit operaional 2005 / 2006 n mii lei
2007 2008
Nota 10
lei
ELEMENTE DE STOCURI
Nr.
Rd.
Materii prime (ct. 301 +/- 308) 1 9,526 22,310
Materiale consumabile (ct. 302 +/- 308) 2 44,746 63,549
Obiecte de inventar in depozit
(ct. 303) 3 11,470 929
Productie in curs de executie (ct. 331 +332) 4
Semifabricate, produse finite, produse reziduale
(ct. 341 + 345 + 346 + +/- 348) 5 44,703 21,045
Stocuri aflate la terti (ct. 351+354+356+357+358) 6 1,624
Animale (ct. 361 +/- 368) 7
Marfuri si ambalaje (ct. 371 +/- 378-4428**+381+/-388*...) 8 7,301 27,709
TOTAL STOCURI (rd.01 la 08) 9 119,370 135,542
F10 119,370 135,542
Comentariu:
Metoda de evaluare a stocurilor este aceiai ca n exerciiul anterior: FIFO.
La finele exerciiului nu exist stocuri gajate n contul datoriilor.
ELEMENTE DE TREZORERIE
Nr.
Rd.
Conturi la banci 1 4,014 19,434
Numerar in casierie 2 2,044 9,462
Alte disponibilitati banesti 3 4,634 4,274
TOTAL 10,692 33,170
Corelaie rd.8,11 si 14 din F10 10,692 33,170
alte societi, titluri de participare strategice.
Nu exist creane sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli
care s fi fost evideniate iniial ntr-o moned strin.
Nu s-au nregistrat activiti extraordinare.
Administrator,
Numele i prenumele
EXEMPLU Verificat, Intocmit,
Semntura i tampila 0 0
Societatea nu deine filiale i nu deine mpreun cu
ALTE INFORMAII
Sold la
inceputul anului sfarsitul anului
10.1 SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
Sold la
inceputul anului sfarsitul anului
10.2 NUMERAR I ECHIVALENTE

1
1
9
,
3
7
0

1
3
5
,
5
4
2

2005 2006
1
0
,
6
9
2


3
3
,
1
7
0


2005 2006
S
t
o
c
u
r
i

-


l
e
i

T
r
e
z
o
r
e
r
i
e
-

l
e
i