Sunteți pe pagina 1din 15

Principalele rezultate economico - financiare ale firmei obtinute n perioada 2003 - 2005

Tabel nr. 3.3.1.


-mii lei preturi curente-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Cifra de afaceri 3651056 4348718 4446623
2 Profit brut 185693 31756 10009
3 Profit net 173899 22435 6830
4 Venituri totale 3809528 4716029 4753824
5 Cheltuieli totale 3623835 4684273 4743815
Principalele rezultate economico - financiare ale firmei obtinute n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.2.
-mii lei preturi comparabile 2003-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Cifra de afaceri 3651056 3771655 3446460
2 Profit brut 185693 27542 7758
3 Profit net 173899 19458 5294
4 Venituri totale 3809528 4090225 3684564
5 Cheltuieli totale 3623835 4062683 3676806
Dinamica rezultatelor economico-financiare ale firmei obtinute n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.3.
Nr. crt. Indicatori I 2004/2003
I
2005/2004 I 2005/2003
1 Cifra de afaceri 1.03 0.91 0.94
2 Profit brut 0.15 0.28 0.04
3 Profit net 0.11 0.27 0.03
4 Venituri totale 1.07 0.90 0.97
5 Cheltuieli totale 1.12 0.91 1.01
Cifra de afaceri a avut o evolutie oscilanta n perioada anal 555s186f izata, astfel:
- n 2004 fata de 2003 a crescut cu 3 %;
- n 2005 fata de 2004 a scazut cu 9 %;
- n 2005 fata de 2003 a scazut cu 6 %.
Profitul brut a avut o evolutie descendenta n perioada anal 555s186f izata, astfel:
- n 2004 fata de 2003 a scazut cu 85 %;
- n 2005 fata de 2004 a scazut cu 72 %;
- n 2005 fata de 2003 a scazut cu 96 %.
Profitul net a avut o evolutie descendenta n perioada anal 555s186f izata, astfel:
- n 2004 fata de 2003 a scazut cu 89 %;
- n 2005 fata de 2004 a scazut cu 73 %;
- n 2005 fata de 2003 a scazut cu 97 %.
Veniturile totale au avut o evolutie oscilanta n perioada anal 555s186f izata, astfel:
- n 2004 fata de 2003 a crescut cu 3 %;
- n 2005 fata de 2004 a scazut cu 9 %;
- n 2005 fata de 2003 a scazut cu 3 %.
Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta n perioada anal 555s186f izata, astfel:
- n 2004 fata de 2003 a crescut cu 12 %;
- n 2005 fata de 2004 a scazut cu 72 %;
- n 2005 fata de 2003 a crescut cu 1 %.

3.3.2. Analiza veniturilor firmei
Eficienta economica a agentilor economici reprezinta ceea ce se obtine n plus fata de ct
s-a cheltuit n activitatea economica, adica venitul net.
Evolutia veniturilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.4.
-mii lei preturi curente-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Total venituri 3809528 4716029 4753824
2 Venituri din exploatare 3799406 4703211 4733191
3 Venituri financiare 10122 12818 20633
4 Venituri extraordinare 0 0 0
Evolutia veniturilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.5.
-mii lei preturi comparabile-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Total venituri 3809528 4090225 3684564
2 Venituri din exploatare 3799406 4079108 3668572
3 Venituri financiare 10122 11117 15992
4 Venituri extraordinare 0 0 0
Dinamica veniturilor firmei obtinute n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.6.
Nr. crt. Indicatori I 2004/2003 I 2005/2004 I 2005/2003
1 Total venituri 1.07 0.90 0.97
2 Venituri din exploatare 1.07 0.90 0.97
3 Venituri financiare 1.10 1.44 1.58
4 Venituri extraordinare 0.00 0.00 0.00
Veniturile totale au avut o evolutie oscilanta n perioada 2003 - 2005, astfel:
- n 2004 fata de 2003 au crescut cu 7 %;
- n 2005 fata de 2004 au scazut cu 10 %;
- n 2005 fata de 2003 au scazut cu 3 %.
Veniturile din exploatare au avut o evolutie oscilanta n perioada anal 555s186f izata,
astfel:
- n 2004 fata de 2003 au crescut cu 7 %;
- n 2005 fata de 2004 au scazut cu 10 %;
- n 2005 fata de 2003 au scazut cu 3 %.
Veniturile financiare au avut un trend crescator n perioada analizata, astfel:
- n 2004 fata de 2003 au crescut cu 10 %;
- n 2005 fata de 2004 au scazut cu 44 %;
- n 2005 fata de 2003 au scazut cu 58 %.
n perioada analizata, nu s-au nregistrat venituri extraordinare deci nu se poate face o
analiza a acestora.

Structura veniturilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.7.
- % -
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Venituri din exploatare 99.73 99.73 99.57
2 Venituri financiare 0.27 0.27 0.43
3 Venituri extraordinare 0.00 0.00 0.00
4 Venituri totale 100 100 100
- ponderea veniturilor din exploatare a avut un trend descendent n perioada 2003 -
2005: 99,73% n anul 2003; 99,73% n anul 2004 si 99,57% n 2005. Veniturile din
exploatare detin ponderea cea mai mare din veniturile totale.
- ponderea veniturilor financiare a avut o evolutie ascendenta n perioada analizata:
0,27% n anul 2003; 0,27% n anul 2004 si 0.43% n 2005. Ponderea veniturilor
financiare este nesemnificativa n totalul veniturilor.
- n perioada analizata nu s-au nregistrat venituri extraordinare.
3.3.3. Analiza cheltuielilor firmei
Veniturile si cheltuielile unei firme reprezinta punctul de plecare n stabilirea rezultatelor
financiare ale activitatii ei evidentiindu-se importanta strategiilor si politicilor financiare si
necesitatea deciziilor si actiunilor ce urmaresc reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor.
Evolutia cheltuielilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.8.
-mii lei preturi curente-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Cheltuieli din exploatare 3576091 4474715 4490519
2 Cheltuieli financiare 47744 209558 253296
3 Cheltuieli extraordinare 0 0 0
4 Cheltuieli totale 3623835 4684273 4743815
Evolutia cheltuielilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.9.
-mii lei preturi comparabile 2003-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Cheltuieli din exploatare 3576091 3880932 3480483
2 Cheltuieli financiare 47744 181750 196323
3 Cheltuieli extraordinare 0 0 0
4 Cheltuieli totale 3623835 4062683 3676806
Dinamica cheltuielilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.10.
Indicatori I 2004/2003 I 2005/2004 I 2005/2003
Cheltuieli din exploatare 1.09 0.90 0.97
Cheltuieli financiare 3.81 1.08 4.11
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 1.12 0.91 1.01
Cheltuielile din exploatare au avut o evolutie oscilanta n perioada 2003 - 2005, astfel:
- n 2004 fata de 2003 au crescut cu 9 %;
- n 2005 fata de 2004 au scazut cu 10 %;
- n 2005 fata de 2003 au scazut cu 3 %.
Cheltuielile financiare au avut un trend ascendent n perioada 2003 - 2005, astfel:
- n 2004 fata de 2003 au crescut de 3,18 ori;
- n 2005 fata de 2004 au crescut cu 8 %;
- n 2005 fata de 2003 au crescut de 4,11 ori.
n perioada analizata, nu s-au nregistrat cheltuieli extraordinare deci nu se poate face o
analiza a acestora.
Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta n perioada 2003 - 2005, astfel:
- n 2004 fata de 2003 au crescut cu 12 %;
- n 2005 fata de 2004 au scazut cu 9 %;
- n 2005 fata de 2003 au scazut cu 1 %.
Cheltuielile totale au avut o evolutie oscilanta datorita cheltuielilor din exploatare care au avut,
de asemenea o evolutie oscilanta.
Structura cheltuielilor firmei n perioada 2003 - 2005
Tabel nr. 3.3.11.
- % -
Denumire 2003 2004 2005
Cheltuieli din exploatare 98.68 95.53 94.66
Cheltuieli financiare 1.32 4.47 5.34
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli totale 100 100 100
- ponderea cheltuielilor din exploatare a avut un trend descendent n perioada 2003 -2005:
98,68% n anul 2003; 95,53% n anul 2004 si 94,66% n anul 2005. Cheltuielile din
exploatare au detinut cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor.
- ponderea cheltuielilor financiare a avut o evolutie ascendenta n perioada analizata si
nesemnificativa din cheltuielile totale: 1,32% n anul 2003; 4,47% n anul 2004 si 5,34 n
anul 2005.
- n perioada analizata nu s-au nregistrat cheltuieli extraordinare.
3.4. Evolutia principalilor indicatori de standing financiar ai firmei
Pentru realizarea unui diagnostic financiar relevant este necesara analiza indicatorilor
economico- financiari specifici de apreciere a performantelor si a viabilitatii firmei. Prin analiza
acestor indicatori este posibila observarea evolutiei performantelor firmei n timp, ct si
compararea performantelor firmei cu a celor din domeniul sau de activitate.
Datele utilizate pentru calcularea indicatorilor de standing financiar provin din bilanturile
si conturile de profit si pierdere ale firmei analizate si sunt sintetizate n urmatorul tabel:
Datele utilizate pentru calculul indicatorilor de standing financiar
Tabel nr. 3.4.1.
-mii lei preturi curente-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Active imobilizate 717606 890458 926270
2 Imobilizari corporale 709774 886537 901112
3 Active circulante 894834 1607600 1004115
4 Stocuri 456637 860258 745390
5 Creante 273622 730404 228784
6 Disponibilitati 164575 16938 29941
7 Capital propriu 817494 162551 169381
8 Capital social 100000 100000 100000
9 Capital atras 0 0 0
10 Cifra de afaceri 3651056 4348718 4446623
11 Datorii pe termen mediu si lung 453947 1086185 738250
12 Datorii pe termen scurt 349694 1292198 973274
13 Datorii totale 803641 2378383 1711524
14 Profit brut 185693 31756 10009
15 Profit net 174899 22435 6830
16 Numar de personal 14 22 20
17 Total active 1271441 1248736 907631
18 Total pasive 1271441 1248736 907631
19 Venituri totale 3809528 4716029 4753824
Datele din bilanturile contabile si conturile de profit si pierdere utilizate pentru calcularea
indicatorilor de standing financiar
Tabel nr. 3.4.1.
-mii lei preturi comparabile 2003-
Nr. crt. Denumire 2003 2004 2005
1 Active imobilizate 717606 772297 717927
2 Imobilizari corporale 709774 768896 698428
3 Active circulante 894834 1394276 778263
4 Stocuri 456637 746104 577732
5 Creante 273622 633481 177324
6 Disponibilitati 164575 14690 23206
7 Capital propriu 817494 140981 131283
8 Capital social 100000 86730 77507
9 Capital atras 0 0 0
10 Cifra de afaceri 3651056 3771655 3446460
11 Datorii pe termen mediu si lung 453947 942051 572198
12 Datorii pe termen scurt 349694 1120727 754359
13 Datorii totale 803641 2062778 1326557
14 Profit brut 185693 27542 7758
15 Profit net 174899 19458 5294
16 Numar de personal 14 22 20
17 Total active 1271441 1083032 703481
18 Total pasive 1271441 1083032 703481
19 Venituri totale 3809528 4090225 3684564
3.4.1. Indicatori de profitabilitate
Profitabilitatea sau rentabilitatea este un criteriu esential de apreciere a eficientei
economice a ntreprinderii si reprezinta capacitatea firmei de a produce un surplus de venituri
peste nivelul cheltuielilor efectuate. Rentabilitatea se masoara cu ajutorul beneficiului n suma
absoluta si a ratei acestuia. Rata rentabilitatii este o marime relativa si se exprima n procente.
Principalii indicatori de profitabilitate corespondenti anilor 2003 - 2005
Tabel nr. 3.4.1.1.
%
Nr.
crt. Denumire Formula de calcul 2003 2004 2005
1 Rezerva de profit net (Profit net/Cifra de afaceri)*100 4,79 0,52 0,15
2 Rata profitului (Profit brut/ Cifra de afaceri)*100 5,09 0,73 0,23
3
Randamentul
activelor totale (Profit brut/Total active)*100 14,60 2,54 1,10
4
Rentabilitatea
economica (Profit net/Total active)*100 13,76 1,80 0,75
5
Rentabilitatea
financiara a
capitalului propriu (Profit net/Capital propriu)*100 21,39 13,80 4,03
6
Rata rentabilitatii
capitalului
Social (Profit net/Capital social)*100 174,90 22,44 6,83
7
Rentabilitatea
veniturilor (Profit brut/Venituri totale)*100 4,87 0,67 0,21
Din informatiile prezentate n tabelul de mai sus rezulta ca:
Rezerva de profit net a avut un trend descendent n perioada analizata: n 2004 fata de
2003 a scazut cu 4,27%, iar n 2005 fata de 2004 a avut o scadere de 0,37%. Aceste scaderi
indica o nrautatire a eficientei economice a activitatii;
Rata profitului a avut, de asemenea, un trend descendent n perioada analizata: a scazut n
2004 fata de 2003 cu 4,36%, continund n 2005 fata de 2004 cu o scadere de 0,50%;
Randamentul activelor totale a avut o evolutie descrescatoare n perioada 2003 - 2005,
astfel: n 2004 fata de 2003 a scazut cu 12,06%, iar n 2005 fata de 2004 a scazut cu 1,44%
ca urmare a eficientei reduse cu care sunt utilizate mijloacele materiale si financiare alocate
desfasurarii activitatii societatii;
Rentabilitatea economica a avut un trend descrescator n perioada 2003 - 2005: n 2004
fata de 2003 a scazut cu 11,96% iar n 2005 fata de 2004 a scazut cu 1,04% ceea ce denota o
scadere a eficientei utilizarii activelor societatii;
Rentabilitatea financiara a capitalului propriu a avut o evolutie descrescatoare n perioada
analizata astfel n 2004 fata de 2003 s-a nregistrat o scadere de 7,59% iar n 2005 fata de
2004 o scadere de 9,77%;
Rata rentabilitatii capitalului social a avut o evolutie descrescatoare iar n 2004 fata de
2003 a nregistrat o scadere dramatica de 152,46% iar n 2005 fata de 2004 a nregistrat o
scadere de 15,61% ceea ce denota o descrestere a eficientei cu care a fost utilizat capitalul
social;
Rentabilitatea veniturilor a avut o evolutie descrescatoare n perioada analizata astfel n
2004 fata de 2003 s-a nregistrat o scadere de 4,2% iar n 2005 fata de 2004 o scadere de
0,46%. Procentul de scadere din 2005 fata de 2004 este mai mic dect cel din 2004 fata de
2003 ceea ce indica o revigorare a situatiei veniturilor firmei.
3.4.2. Indicatori de lichiditate si solvabilitate
Ratele de lichiditate detin un loc nsemnat n cadrul analizelor economico - financiare,
aratnd gradul n care firma poate face fata datoriilor pe termen scurt, respectiv de a-si onora
platile la termenele scadente.
Principalii indicatori de lichiditate si solvabilitate realizati n perioada 2003-2005
Tabel nr. 3.4.2.1.
-%-
Nr. Crt. Denumire Formula de calcul 2003 2004 2005
1 Rata lichiditatii generale
(Active circulante /
Datorii pe termen scurt)*100 255.89 124.41 103.17
2 Rata lichiditatii imediate
(Disponibilitati / datorii
pe termen scurt)*100 47.06 1.31 3.08
3 Rata solvabilitatii patrimoniale
(Capital propriu / Total
pasive)*100 64.30 13.02 18.66
4 Rata autonomiei financiare
(Capital propriu / Capital
atras)*100 0 0 0
5 Rata lichiditatii partiale
(Active circulante -stocuri) /
Datorii pe termen scurt)*100 125.31 57.83 26.58
Asadar:
Rata lichiditatii generale a nregistrat o scadere n perioada analizata. n anul 2003 s-a
nregistrat o valoare de 255,89% care este peste testul limita de situatie favorabila. n 2004
fata de 2003 a scazut cu 131,48% iar n 2005 fata de 2004 a scazut cu 21,24% ceea ce
nseamna ca firma a avut o capacitate din ce n ce mai scazuta de a-si onora obligatiile pe
termen scurt prin transformarea activelor circulante n lichiditati;
Rata lichiditatii imediate a nregistrat o scadere brusca n 2004 fata de 2003 cu 45,75%
iar n 2005 fata de 2004 s-a nregistrat o crestere cu 1,77%. Nivelul considerat normal este
de 30% iar firma a nregistrat o valoare mai mare ca aceasta doar n 2003. Totusi n 2005 se
observa o mbunatatire a capacitatii firmei de a-si onora datoriile pe termen scurt;
Rata solvabilitatii patrimoniale a avut o evolutie fluctuanta si doar n 2003 a nregistrat
valoarea 64,30%, situata deasupra testului limita de situatie favorabila (50%). O valoare
scazuta a acestui indicator semnifica capacitatea redusa de autofinantare a firmei, totusi n
2005 fata de 2004 a avut o usoara tendinta de crestere de 5,64%;
Rata lichiditatii partiale a avut un trend descrescator cu o diferenta n anul 2004 fata
de 2003 de 67,48% iar n 2005 fata de 2004 de 31,25%.
3.4.3. Indicatori privind creantele si datoriile
Indicatorii privind creantele si datoriile ne dau o imagine clara asupra motivelor pentru
care firma se confrunta sau nu cu blocaje financiare si sa ntelegem mai bine natura relatiilor sale
cu clientii.
Principalii indicatori privind creantele si datoriile corespondenti anilor 2003 - 2005
Tabel nr. 3.4.3.1.
-%-
Nr. Crt. Denumire Formula de calcul 2003 2004 2005
1
Perioada de recuperare
a creantelor (zile) (Creante/ Cifra de afaceri)*365 27.35 61.30 18.78
2 Gradul de ndatorare (%) (Datorii totale/Total Active)*100 63.21 190.46 188.57
3
Perioada de rambursare a
datoriilor pe termen scurt (%) (Datorii totale / Cifra de afaceri)*100 22.01 54.69 38.49
4 Rata de ndatorare globala (%) (Datorii totale /Tot pasive)*100 63.21 190.46 188.57
5
Rata de ndatorare la termen
(%)
(Datorii pe termen mediu si lung/
Capital propriu)*100 55.53 668.21 435.85
Se constata ca:
Perioada de recuperare a creantelor a avut o evolutie oscilanta n perioada 2003-2005
astfel: 27,35% n 2003, 64,30% n 2004 si 18,78% n 2005. Valoarea nregistrata n anul
2004 nu se ncadreaza n limitele normale (0-30 zile) dar n anul 2005 situatia este
remediata;
Gradul de ndatorare si rata de ndatorare globala au avut o evolutie oscilanta n
perioada anal 555s186f izata, astfel: 63,21% n 2003, 190,46% n 2004 si 188,57% n anul
2005. Valorile de peste 100% nregistrate n anii 2004 si 2005 indica gradul mare de
ndatorare si capacitatea scazuta a firmei de a fi finantata si din alte surse. Totusi, scaderea
indicatorului n anul 2005 sugereaza o posibilitatea de rezolvare a situatiei;
Perioada de rambursare a datoriilor pe termen scurt, care indica timpul necesar pentru
plata furnizorilor firmei, a avut o evolutie oscilanta: 22,01 zile n 2003, 54,69 zile n 2004
si 38,49 zile n 2005.
3.4.4. Indicatori privind activitatea
Indicatorul "Productivitatea muncii" este foarte important pentru studiul urmarit n
aceasta lucrare.
Principalii indicatori privind activitatea corespondenti anilor 2003-2005
Tabel nr. 3.4.4.1.
-%-
Nr.
Crt. Denumire Formula de calcul 2003 2004 2005
1
Productivitatea muncii
(mii lei/salariat) Cifra de afaceri /Nr. total de salariati 260789,71 171438,86 172323
2 Eficienta utilizarii activelor (%) (Cifra de afaceri /Total Active)*100 287,16 348,25 489,92
3 Rotatia stocurilor (zile)
(Cifra de afaceri /
2918,37 1845,12 2177,41
Stocuri-Facturi nencasate)*365
Productivitatea muncii a avut o evolutie oscilanta nregistrnd o scadere n anul 2004
fata de 2003. n anul 2005 fata de anul 2004 are loc o crestere usoara a acestui indicator
ceea ce sugereaza o eficienta mai mare n utilizarea factorului uman;
Eficienta utilizarii activelor firmei a nregistrat o puternica crestere n perioada
analizata de la 287,16% n anul 2003 la 348,25 n 2004 si la 489,92 n anul 2005;
Rotatia stocurilor a avut o evolutie oscilanta n perioada 2003-2005 nregistrnd totusi,
o scadere n 2005 fata de 2003. Mentinerea la un nivel ridicat al acestei rate ne indica faptul
ca firma a renoit stocurile de mai multe ori ntr-o perioada de timp si astfel banii nu au fost
blocati n stocuri.
3.4.5. Indicatori privind imobilizarile de capital
Acesti indicatori sunt relevanti n special n ceea ce priveste structura patrimoniului
economic si mai putin situatia financiara.
Principalii indicatori privind imobilizarile de capital realizati n perioada 2003-2005
Tabel nr. 3.4.5.1.
-%-
Nr. Crt. Denumire Formula de calcul 2003 2004 2005
1 Rata activelor imobilizate
(Active imobilizate/
Total Active)*100 56,44 71,31 102,05
2 Rata imobilizarilor corporale
(Imobilizari corporale/
Total Active)*100 55,82 70,99 99,28
3 Rata activelor circulante
(Active circulante/
Total Active)*100 70,38 128,74 110,63
4 Rata stocurilor (Stocuri/ Total Active)*100 35,91 68,89 82,12
5 Rata creantelor (Creante/ Total Active)*100 21,52 58,49 25,21
Se constata ca:
Rata activelor imobilizate reflecta gradul de nzestrare cu mijloace de productie si a
nregistrat o crestere semnificativa n perioada analizata: 56,44% n 2003, 71,31% n 2004
si 102,05% n 2005;
Rata imobilizarilor corporale a avut un trend crescator ceea ce indica un grad mare de
investire a capitalului n cadrul firmei;
Rata activelor circulante are conotatii asupra ritmului recuperarii capitalurilor
investite si au avut o evolutie oscilanta n perioada 2003-2005;
Rata creantelor a avut o evolutie oscilanta n perioada analizata, nregistrnd 21,52%
n 2003, 58,49% n 2004 si 25,21% n 2005. Cu toate ca valorile au fluctuat , rata creantelor
si mentine un nivel satisfacator;
Pentru rata stocurilor se calculeaza relatia de echilibru structural, unde indicele cifrei
de afaceri trebuie sa fie mai mare dect indicele stocurilor.
Dinamica cifrei de afaceri si a stocurilor
Tabel nr. 3.4.5.2.
-%-
Indici I 2004/2003 I 2005/2004 I 2005/2003
Indicele cifrei de afaceri 1.03 0.91 0.94
Indicele stocurilor 1.63 0.77 1.27
Din analiza rezulta ca echilibrul structural este respectat doar n anul 2005 comparativ cu
anul 2004, indicele cifrei de afaceri fiind mai mare dect cel al stocurilor.
3.5. Identificarea simptomelor semnificative ale activitatii firmei
Pentru a oferi o imagine mai concludenta asupra activitatii si potentialului financiar intern
al firmei, simptomele semnificative (pozitive sau negative) identificate prin intermediul analizei
situatiei financiare si manageriale ntreprinse se nscriu ntr-un tabel sinoptic.
Principalele simptome pozitive ale activitatii S.C. "IRAMEX" S.R.L.
Tabel nr.3.5.1.
Nr.
crt.
Denumirea
simptomului
Termen de
comparatie
Observatii
1. Scaderea cheltuielilor
totale
Anul 2005
fata de anul
2004
Tendinta observata pe parcursul
ntregii perioade de analiza,
determinata de scaderea cheltuielilor
de exploatare.
2. Cresterea ratei lichiditatii
imediate
Testul limita
de situatie
favorabila
(RLI > 30%)
Pune n evidenta faptul ca fima are
capacitatea de a-si acoperi datoriile
pe termen scurt din disponibilitatile
banesti de care dispune. Cu toate ca
rata este sub testul limita s-a
nregistrat o mbunatatire n anul
2005 fata de 2004.
3. Cresterea eficientei
utilizarii activelor
Anul 2005
fata de anii
anteriori
Cresterea acestui indicator indica o
utilizare eficienta a activelor.
4. Nivel bun al perioadei de Anul 2005
fata de anii
n anul 2005 s-a ncadrat n limitele
considerate normale (0-30 zile),
recuperare a creantelor anteriori nregistrnd cea mai buna valoare n
perioada analizata, ceea ce
semnifica o mbunatatire a relatiilor
de decontare cu clientii.
5. Cresterea productivitatii
muncii
Anul 2005
fata de anul
2004
Tendinta observata pe parcursul
anilor 2004 si 2005, determinata de
reducerea numarului de salariati.
6. Cresterea ratei activelor
imobilizate
Anul 2005
fata de anii
anteriori
Tendinta observata n ultimii ani
analizati. Reflecta o situatie
favorabila din punct de vedere al
gradului de investire a capitalului n
cadrul firmei si al flexibilitatii
acesteia, respectiv al capacitatii sale
de adaptare la schimbare.
7. Cresterea ratei
imobilizarilor corporale
Anul 2005
fata de anii
anteriori
Tendinta observata n ultimii ani
analizati. Reflecta o situatie
favorabila din punct de vedere al
gradului de investire a capitalului n
cadrul firmei si al flexibilitatii
acesteia, respectiv al capacitatii sale
de adaptare la schimbare.
8. Scaderea ratei creantelor Anul 2005
fata de anul
2004
Fenomen determinat de scaderea
creantelor.
Principalele simptome negative ale activitatii S.C. "IRAMEX" S.R.L.
Tabel nr.3.5.2.
Nr.
crt.
Denumirea
simptomului
Termen de
comparatie
Observatii
1. Scaderea cifrei de
afaceri
Anul 2005 fata de
anul 2004
Aceasta tendinta este observata
pe parcursul ntregii perioade
analizate
2. Scaderea profitului brut
si profitului net
Anul 2005 fata de
anii 2003 si 2004
Aceasta tendinta este observata
observata pe parcursul ntregii
perioade analizate, datorita
devansarii dinamicii veniturilor
totale de catre cea a cheltuielilor
totale.
3. Scaderea veniturilor
totale
Anul 2005 fata de
anul 2004
Tendinta observata doar n anul
2005, determinata, n principal,
de scaderea veniturilor din
exploatare.
4. Scaderea rezervei de
profit net
Anul 2005 fata de
anul 2004
n anul 2005 a nregistrat o
scadere, fapt ce semnifica
nrautatirea eficientei economice
a firmei.
5. Scaderea ratei
profitului
Anul 2005 fata de
anul 2004
Scaderea nregistrata n anul
2005 ne arata ca firma nu a reusit
sa-si asigure o structura
corespunzatoare a portofoliului
de activitati.
6. Scaderea randamentului
activelor totale
Anul 2005 fata de
anul 2004
Scaderea nregistrata spre
sfrsitul perioadei analizate
semnifica nrautatirea
performantei economice globale
a firmei, respectiv a eficientei cu
care sunt utilizate mijloacele
materiale si financiare alocate
pentru desfasurarea activitatii.
7. Scaderea rentabilitatii
economice
Anul 2005 fata de
anul 2004 si 2003
Tendinta observata pe tot
parcursul perioadei analizate,
ceea ce reflecta mbunatatirea
utilizarii activelor firmei n anul
2005.
8. Scaderea ratei
lichiditatii generale si
partiale
Testul limita de
situatie favorabila
(200%<RLG<250%)
si
(80%<RLP<100%)
Aceasta scadere denota ca n
acesti ani firma a avut o
capacitate scazuta de a-si onora
obligatiile exigibile pe termen
scurt pe seama transformarii
activelor circulante n lichiditati
si ca firma nu are capacitatea de
a-si onora obligatiile pe termen
scurt din disponibilitati si
creante, fara a apela la vnzarea
stocurilor.
9. Cresterea gradului de
ndatorare
Testul limita de
situatie favorabila
conform caruia
valoarea acestor
Tendinta ntlnita pe tot
parcursul perioadei analizate,
determinate de ponderea redusa a
datoriilor n patrimoniul firmei,
indicatori trebuie sa
fie mai mica de
100%
ca urmare a finantarii activitatii
firmei din fonduri proprii si
apelul redus la mprumuturi.
10. Cresterea ratei de
ndatorare globala si la
termen
Testul limita de
situatie favorabila
conform caruia
valoarea acestor
indicatori trebuie sa
fie mai mica de
100%
Tendinta ntlnita pe tot
parcursul perioadei analizate,
determinate de ponderea redusa a
datoriilor n patrimoniul firmei,
ca urmare a finantarii activitatii
firmei din fonduri proprii si
apelul redus la mprumuturi.
11. Nivel scazut al rotatiei
stocurilor
Anul 2005 fata de
anul 2004
Tendinta observata pe tot
parcursul perioadei, determinate
de cresterea semnificativa a
stocurilor, a caror dinamica a
devansat-o pe cea a activelor
totale.

Document Info

Accesari: 6529
Apreciat:
Comenteaza documentul:
Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a
putea comenta

Creaza cont nou

A fost util?
Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.