Sunteți pe pagina 1din 1

.

(Unitatea)
STAT DE SALARII
. Pe luna..anul..
(sectia,serviciul,etc.)
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
(marca)
Salariul
de baza
Venit
brut
Contrib.
pentru
pensia
suplim.
Contrib
pentru
somaj
Contrib.
pentru
asig.soc de
sanatate
Venit
net
educere
personala de
baza
Venit
baza de
calcul
!mpozit
calculat
si
retinut
Salari
ul net
"vans #otal de
plata
$ % & ' ( ) * + , $- $$ $% $& $'
.ardare Sorina


Conducatorul unitatii, Coducatorul compartimentului

/inanciar contabil