Sunteți pe pagina 1din 26

GHID INFORMATIV DE NFIINARE A STRUCTURILOR SPORTIVE

Legislaie aplicabil:
1.Legea nr. 69/2000 a educaiei fizice i sportului, publicat n onitorul !ficial nr. 200 din 9 "ai
2000, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare#
2.$otr%rea &u'ernului nr. (()/2001 pentru aprobarea *egula"entului de punere n aplicare a
dispoziiilor Legii educaiei fizice i sportului nr. 69/2000, publicat n onitorul !ficial nr. +,( din
1) septe"brie 2001#
-.$otr%rea &u'ernului nr. 1)1/2010 pri'ind organizarea i funcionarea .utoritii /aionale pentru
0port i 1ineret, publicat n onitorul !ficial nr. 1-, din 2 "artie 2010#
).!rdonana &u'ernului nr. 26/2000 cu pri'ire la asociaii si fundaii, publicat n onitorul !ficial
nr. -9 din -1 ianuarie 2000#
+.!rdinul "inistrului 2ustiiei nr. 9+)/3/4 din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea *egula"entului pri'ind
organizarea *egistrului asociaiiilor i fundaiiilor, *egistrului federaiiilor i *egistrului naional al
persoanelor 2uridice fr scop patri"onial, publicat n onitorul !ficial nr. 21) din 16 "ai 2000#
6.!rdinul "inistrului 2ustiiei nr. 10,6/4 din 1+ "ai 2000 pri'ind aprobarea tarifelor pentru accesul la
*egistrul naional al persoanelor 2uridice fr scop patri"onial, publicat n onitorul !ficial nr. 222
din 19 "ai 2000#
5n sensul Legii nr.69/2000 a educaiei fizice i sportului, sunt considerate structuri sporti'e6
a7 asociaiile sporti'e 8 structurilor sportive fara personalitate juridica;
b7 cluburile sporti'e, inclusi' cele organizate ca societi co"erciale, unitile de n'"%nt cu
progra" sau profil sporti', palatele i cluburile copiilor i ele'ilor##
c7 asociaiile 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti, pe ra"uri de sport#
d7 ligile profesioniste#
e7 federaiile sporti'e naionale#
f7 Automobil Clubul Romn, pentru activitatea de automobilism sportiv i arting
sportiv;
g7 organi!aii sportive naionale"
9reptul la libera asociere, n scopul constituirii unei structuri sporti'e, este un drept al
persoanei fizice sau 2uridice.
inisterul 1ineretului i 0portului organizeaz, n condiiile legii, e'idena structurilor sporti'e
prin *egistrul sporti', atribuind fiecrei structuri nscrise un nu"r de identificare i 4ertificatul de
identitate sporti'.
!rdonana &u'ernului nr. 26/2000, pre'ede faptul c dob%ndirea personalitii 2uridice se
realizeaz prin nscrierea n *egistrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa 2udectoriei n a crei raz
teritorial i are sediul, cu e:cepia federaiilor care se nscriu la tribunalul din circu"scripia cruia
federaia ur"eaz s8i aib sediul.
#ederaiile sportive naionale
5nfiinarea ;ederaiilor sporti'e naionale se realizeaz n condiiile art.-+ i -6 din Legea
nr.69/2000 i a dispoziiilor speciale pre'zute de $& nr.(()/2001, respecti'6
1
AR$" %&
<17 ;ederaiile sporti'e naionale sunt structuri sporti'e de interes naional, constituite prin asocierea
cluburilor sporti'e i asociaiilor 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti, pe ra"uri de sport.
<27 =otri'it prezentei legi federaiile sporti'e naionale sunt persoane 2uridice de drept pri'at, de
utilitate public, autono"e, negu'erna"entale, apolitice i fr scop lucrati'.
<-7 9ob%ndirea personalitii 2uridice se face n condiiile legii.
AR$" %'
<17 ;ederaiile sporti'e naionale se 'or constitui nu"ai cu a'izul e:pres al .geniei /aionale
pentru 0port.
<27 =entru o ra"ur de sport se poate constitui, n condiiile legii, o singur federaie sporti'
naional.
<-7 =rin e:cepie, se pot constitui ;ederaia sporti' naional >0portul pentru toi> i ;ederaia
sporti' naional >0portul pentru persoanele cu ?andicap>, ca persoane 2uridice de drept pri'at, de
utilitate public, a'%nd ca "e"bri persoane fizice i 2uridice cu acti'itate specific n do"eniu.
<)7 odificarea statutelor sau a actelor constituti'e ale federaiilor sporti'e naionale este supus
procedurilor pre'zute de lege, dup ce s8a obinut a'izul e:pres al .geniei /aionale pentru 0port.
<+7 ;ederaiile sporti'e naionale se organizeaz i funcioneaz n baza statutului propriu elaborat n
confor"itate cu pre'ederile prezentei legi i cu statutele federaiilor internaionale corespondente.
<67 5nfiinarea federaiilor sporti'e naionale sau "odificarea statutelor i a actelor constituti'e ale
acestora, fr respectarea dispoziiilor alin. <17 i <)7, este nul de drept.
9enu"irea federaiilor sporti'e naionale este >;ederaia *o"%n de 8 ra"ura de sport 8 >, cu
e:cepia cazurilor pre'zute de Legea nr. 69/2000.
(tili!area denumirii )#ederaia Romn de * ramura de sport *) pentru orice federaie
sportiv naional se autori!ea! de ctre +inisterul $ineretului i ,portului -n cadrul
procesului de avi!are i.sau recunoatere, sub sanciunea nulitii absolute"

5n 'ederea dob%ndirii personalitii 2uridice, precu" i n cadrul procedurii de reorganizare se
'or depune la inisterul 1ineretului i 0portului actul constituti' i statutul federaiei sporti'e
naionale, n for" autentic sau atestata de a'ocat, precu" i actele do'editoare ale sediului i
patri"oniului iniial.
Actul constitutiv 'a cuprinde n "od obligatoriu cel puin ur"toarele ele"ente6
a7 datele de identificare a "e"brilor, respecti' denu"irea, sediul i do'ada personalitii 2uridice ale
cluburilor sporti'e i ale asociaiilor 2udeene i a "unicipiului 3ucureti, pe ra"uri de sport ce
co"pun federaia sporti' naional#
b7 e:pri"area prin acte do'editoare a 'oinei de asociere i a scopului propus#
c7 denu"irea federaiei sporti'e naionale#
d7 sediul federaiei sporti'e naionale#
e7 durata de funcionare a federaiei sporti'e naionale#
f7 patri"oniul federaiei sporti'e naionale#
g7 co"ponena no"inal a organelor de conducere, ad"inistrare i control ale federaiei sporti'e
naionale#
?7 persoana sau persoanele "puternicit/"puternicite s desfoare procedura de dob%ndire a
personalitii 2uridice.
2
,tatutul va cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
a7 dispoziii generale#
b7 denu"irea federaiei sporti'e naionale#
c7 statutul 2uridic#
d7 nse"nele#
e7 sediul#
f7 patri"oniul#
g7 scopul i "i2loacele de aciune#
?7 condiiile pentru afiliere6 cererea de afiliere, consecinele afilierii, reafilierii, e:cluderii, radierii#
i7 "e"brii federaiei sporti'e naionale# drepturi i obligaii# "odul de dob%ndire i de pierdere a
calitii de "e"bru#
27 organele de conducere ale federaiei sporti'e naionale6
8 adunarea general 8 con'ocare, atribuii6 adunarea general ordinar, adunarea general
e:traordinar, alegeri#
8 birou federal sau co"itet federal ori alt denu"ire, n confor"itate cu statutul federaiei#
8 organis" de ad"inistrare6 co"ponen, atribuii, co"petene#
@7 organe de control financiar intern6 atribuii, co"petene#
l7 co"isiile i colegiile centrale6 co"ponen, atribuii, co"petene#
"7 asociaiile 2udeene i a "unicipiului 3ucureti, pe ra"uri de sport6 organizare, structur,
atribuii, co"petene#
n7 "i2loacele financiare#
o7 statutul disciplinar#
p7 organizarea acti'itii profesioniste, dup caz#
r7 dizol'area#
s7 dispoziii finale.
0tatutul federaiei sporti'e naionale se elaboreaz n confor"itate cu pre'ederile statutului
federaiei internaionale pe ra"ur de sport corespondente.
/n Romnia, -n pre!ent funcionea! '% de federaii sportive naionale ce organi!ea!
activitile i competiiile sportive oficiale la nivel naional, -n ramurile de sport recunoscute -n
ara noastr, conform statutelor acestora, dup cum urmea!:
0" #ederaia Aeronautic Romn
1" #ederaia Romn de Aiido
%" #ederaia Romn de Alpinism i 2scalad
3" #ederaia Romn de Arte +ariale
&" #ederaia Romn de Arte +ariale de Contact
'" #ederaia Romn de Atletism
4" #ederaia Romn de Automobilism ,portiv
5" #ederaia Romn de 6adminton
7" #ederaia Romn de 6asc8et
09" #ederaia Romn de 6aseball i ,oftball
00" #ederaia Romn de 6ob i ,anie
01" #ederaia Romn de 6o:
0%" #ederaia Romn de 6ridge
03" #ederaia Romn de Canotaj
0&" #ederaia Romn de Ciclism i $riatlon
0'" #ederaia Romn de Culturism i #itness
04" #ederaia Romn de ;ans ,portiv
-
05" #ederaia 2cvestr Romn
07" #ederaia Romn de #otbal
19" #ederaia Romn de #otbal*$enis C"A"<"
10" #ederaia Romn de =imnastic
11" #ederaia Romn de =imnastic Ritmic
1%" #ederaia Romn de =o
13" #ederaia Romn de =olf
1&" #ederaia Romn de >altere
1'" #ederaia Romn de >andbal
14" #ederaia Romn de >oc8ei pe =8ea
15" #ederaia Romn de >oc8ei pe ?arb
17" #ederaia Romn de <udo
%9" #ederaia Romn de @aiac*Canoe
%0" #ederaia Romn de @arate @Aous8in ?@B 1
%1" #ederaia Romn de @arate +odern
%%" #ederaia Romn de @arate $radiional
%3" #ederaia Romn de @arate C@C
%&" #ederaia Romn de @empo
%'" #ederaia Romn de Lupte
%4" #ederaia Romn de +odelism
%5" #ederaia Romn de +otociclism
%7" #ederaia Romn de Dataie i Eentatlon +odern
39" #ederaia Romn de Bin
30" #ederaia Romn de Brientare
31" #ederaia Romn de Eatinaj
3%" #ederaia Romn de EoFerlifting
33" #ederaia Romn de Eolo
3&" #ederaia Romn de Eopice i 6oFling
3'" #ederaia Romn de Radioamatorism
34" #ederaia Romn de RugbA
35" #ederaia Romn de ,c8i i 6iatlon
37" #ederaia Romn de ,crabble
&9" #ederaia Romn de ,crim
&0" #ederaia Romn de ,nooer
&1" #ederaia Romn ),portul pentru Eersoane cu >andicap)
&%" #ederaia Romn ),portul pentru $oi)
&3" #ederaia Romn de Ga8
&&" #ederaia Romn de $able * 6acgammon
&'" #ederaia Romn de $aeFondo ?$#
&4" #ederaia Romn de $aeFondo C$#
&5" #ederaia Romn de $enis
&7" #ederaia Romn de $enis de +as
'9" #ederaia Romn de $ir ,portiv
'0" #ederaia Romn de $ir cu Arcul
'1" #ederaia Romn de Holei
'%" #ederaia Romn de Iac8ting
)
.'%nd in 'edere dispoziiile art.-6 <27 din Legea nr.69/2000, respecti' Apentru o ra"ur de
sport se poate constitui, n condiiile legii, o singur federaie sporti' naionalB, nu se "ai pot
constitui alte federaii sporti'e naionale n ra"urile de sport sus "enionate.
Condiiile necesare pentru -nfiinarea unei federaii sportive naionale sunt:
aJ activitatea ramurii de sport se desfoar -n minimum & judee;
bJ la data constituirii s e:iste minimum 09 cluburi sportive care s aib minimum 199 de
membri practicani;
cJ activitatea -n ramura de sport recunoscut oficial s se desfoare -n mod organi!at de cel
puin % ani de la recunoaterea oficial a practicrii ramurii de sport -n Romnia"
*ecunoaterea oficial a practicrii unei ra"uri de sport n *o"%nia se face de ctre inisterul
1ineretului i 0portului la solicitarea practicanilor acesteia.
4ererea de recunoatere oficial se adreseaz inisterului 1ineretului i 0portului i cuprinde
ur"toarele date6
a7 nu"rul de practicani la ni'el local i naional#
b7 regula"entele de co"petiie#
c7 tipurile de instalaii, "ateriale i ec?ipa"ente utilizate#
d7 infor"aii sintetice despre practicarea ra"urii de sport respecti'e pe plan internaional#
e7 statutul i regula"entele organizaiei internaionale a ra"urii de sport, dac acestea e:ist#
f7 orice alte "ateriale docu"entare considerate eloc'ente pentru susinerea cererii.
.naliza i 'erificarea docu"entaiei care nsoete cererea de recunoatere oficial se
efectueaz de ctre co"isia nu"it prin ordin al "inistrului.
*aportul co"isiei, ntoc"it n baza cererii de recunoatere, a docu"entaiei ane:ate i n ur"a
'izionrii a "ini"u" - de"onstraii, 'a conine concluzii pri'ind caracteristicile sportului respecti',
'alenele sale sociale i instructi'8educati'e, precu" i necesitatea recunoaterii oficiale.
5n baza raportului fa'orabil al co"isiei inisterul 1ineretului i 0portului recunoate oficial,
prin ordin al "inistrului, practicarea ra"urii de sport respecti'e n *o"%nia.
5n baza recunoaterii oficiale practicanii ra"urii de sport se pot constitui n asociaii 2udeene
i a "unicipiului 3ucureti, pe ra"uri de sport, cluburi sporti'e, federaie sporti' naional, i pot
participa la ntreceri de"onstrati'e i co"petiii, potri'it legii.
Cluburile sportive persoane juridice de drept privat fr scop lucrativ
,e pot -nfiina numai -n ramurile de sport recunoscute -n Romnia"
/n condiiile Brdonanei =uvernului nr"1'.1999 cu privire la asociaii i fundaii Clubul
,portiv este o asociaie, persoan juridic de drept privat fra scop patrimonial"
Eotrivit Legii educatiei fi!ice si sportului nr"'7.1999, cu modificrile i completrile
ulterioare, Clubul ,portiv este o structur sportiv, Clubul ,portiv de drept privat, fr scop
lucrativ, persoan juridic nonprofit"
/n consecin, este obligatoriu ca -n denumirea persoanei juridice s apar denumirea de
KClubul ,portiv""""""""""L, innd cont c asociaiile sportive sunt structuri sportive fr
personalitate juridic, iar asociaiile nu sunt structuri sportive"
4lubul sporti' se poate constitui ca o structur "onosporti' sau polisporti'.
4luburile sporti'e au regi" propriu de ad"inistrare i de gestionare a bugetului i a
patri"oniului, aprobat de adunrile generale ale acestora, n condiiile legii.
4luburile sporti'e se supun n fiecare an 'erificrilor financiare, potri'it legii.
+
=entru nstrinarea bazelor sporti'e realizate pe terenuri concesionate n scopuri e:clusi'
sporti'e sau pentru sc?i"barea destinaiei acestora este necesar acordul inisterului 1ineretului i
0portului.
4luburile sporti'e dispun de bunurile aflate n proprietatea lor, pot nc?eia contracte de
"pru"ut i pot elibera titluri de credit, cu condiia ca aceste acte 2uridice s fie nc?eiate pentru
realizarea obiectului de acti'itate.
5n cazul dizol'rii unui club sporti', patri"oniul su net 'a fi ndreptat spre realizarea unor
acti'iti sporti'e, .dunarea general ur"%nd s stabileasc destinaia sa concret, cu respectarea
pre'ederilor art. 60 din !rdonana &u'ernului nr.26/2000 i statutului propriu.
4luburile sporti'e, 'or respecta pre'ederile specifice din nor"ele i regula"entele federaiilor
naionale din ra"ura de sport respecti'.
,copul: Clubului sportiv -l constituie desfurarea de activiti sportive -ntr*una sau mai
multe ramuri de sport, respectiv selecionarea, iniierea i pregtirea de sportivi -n acest
domeniu, participarea la competiii sportive interne i internaionale, precum i alte activiti
cone:e acestora"
Bbiectivele6 Clubului sportiv decurg i din reglementrile federaiilor sportive
naionale, precum i din statutele si regulamentele federaiilor sportive internationale"
Cluburile sportive nu pot avea -n scopul pentru care s*au -nfiinat, activiti aparinnd
altor domenii de activitate"
Cluburile sportive pot -nfiina secii pe ramur de sport"
4luburile sporti'e pot nfiina societi co"erciale. 9i'idendele obinute din acti'itile acestor
societi co"erciale, dac nu se rein'estesc n aceleai societi co"erciale, se folosesc obligatoriu
pentru realizarea scopului clubului.
4luburile sporti'e pot desfura orice alte acti'iti econo"ice directe, dac acestea au caracter
accesoriu i sunt n str%ns legtur cu scopul principal al persoanei 2uridice.
5n 'ederea dob%ndirii personalitii 2uridice asociaii nc?eie actul constituti' i statutul n
for"a autentic sau atestat de a'ocat.
.ctul constituti' are rolul de a consfini dorina fondatorilor de a crea o asociaie anu"e.
0tatutul descrie asociaia i precizeaz principalele reguli dup care aceasta lucreaz.
,tatutul unui club sportiv persoan juridic de drept privat fr scop
lucrativ cuprinde urmtoarele elemente:

datele de identificare a asociailor6 nu"ele sau denu"irea i, dup caz, do"iciliul sau sediul
acestora#
e:pri"area 'oinei de asociere i a scopului propus#
denu"irea clubului
sediul clubului
durata de funcionare al clubului C pe ter"en deter"inat, cu indicarea e:pres a ter"enului sau,
dup caz, pe ter"en nedeter"inat#
patri"oniul iniial al asociaiei. .cti'ul patri"onial, n 'aloare de cel puin un salariu "ini"
brut pe econo"ie, la data constituirii asociaiei <sau la data reorganizrii, dup caz7, este
6
alctuit din aportul n natur, caz n care for"a autentic e obligatorie i/sau n bani al
asociailor#
e:plicitarea scopului i a obiecti'elor clubului#
no"inalizarea e:pres a seciilor pe ra"ur de sport#
drepturile i ndatoririle "e"brilor#
cerinele i procedura de dob%ndire i de pierdere a calitii de "e"bru#
regi"ul de disciplin pentru "e"brii clubului6 reco"pense i sanciuni, condiiile de acordare a
acestora#
categoriile de resurse patri"oniale ale clubului#
atribuiile organelor de conducere, ad"inistrare i control ale clubului#
nse"nele i culorile#
destinaia bunurilor, n cazul dizol'rii clubului#
se"nturile asociailor.
Actul constitutiv unui club sportiv * va cuprinde, sub sanciunea nulitii:
datele de identificare a asociailor <acetia pot fi i persoane 2uridice76 nu"ele sau denu"irea i,
dup caz, do"iciliul sau sediul acestora#
e:pri"area 'oinei de asociere i a scopului propus#
denu"irea asociaiei #
sediul asociaiei#
durata de funcionare a asociaiei 8 pe ter"en deter"inat, cu indicarea e:pres a ter"enului sau,
dup caz, pe ter"en nedeter"inat#
patri"oniul iniial al asociaiei. .cti'ul patri"onial, n 'aloare de cel puin un salariu "ini"
brut pe econo"ie, la data constituirii asociaiei <sau la data reorganizrii, dup caz7, este
alctuit din aportul n natur, caz n care for"a autentic e obligatorie i/sau n bani al
asociailor#
co"ponena no"inal a celor dint%i organe de conducere, ad"inistrare i control ale asociaiei#
persoana sau persoanele "puternicite s desfoare procedura de dob%ndire a personalitii
2uridice sau "odificare, co"pletare a statutului iniial, dup caz#
se"nturile asociailor.
4lubul sporti' se constituie din - sau "ai "ulte persoane care alctuiesc adunarea general,
organul supre" de conducere al asociaiei.
4onsiliul director asigur punerea n e:ecutare a ?otr%rilor adunrii generale. Dl poate fi
alctuit si din persoane din afara asociaiei, n li"ita a cel "ult o ptri"e din co"ponena sa.
/u poate fi "e"bru al consiliului director, iar dac era, pierde aceasta calitate orice
persoan care ocup o funcie de conducere n cadrul unei instituii publice, dac asociaia
respecti' are ca scop spri2inirea acti'itii acelei instituii publice.
4onsiliul director poate "puternici una sau "ai "ulte persoane cu funcii e:ecuti'e,
inclusi' persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt strine de asociatie, pentru a
e:ercita ur"toarele atribuii 6
8 nc?eie acte 2uridice n nu"ele si pe sea"a asociaiei#
8 ndeplineste orice alte atributii pre'azute n statut sau stabilite de adunarea generala.
4ontrolul financiar intern este asigurat de un cenzor.
9ac nu"rul asociailor este "ai "are de 1+, nu"irea unui cenzor este obligatorie, care
poate fi o persoan din afara asociaiei.
,
5n cazul n care nu e:ist obligaia nu"irii unui cenzor, fiecare dintre asociai care nu este
"e"bru al consiliului director poate e:ercita dreptul de control.
=entru cluburile cu "ai "ult de 100 de "e"bri nscrii p%na la data ntrunirii ulti"ei
adunari generale, controlul financiar intern se e:ercita de catre o co"isie de cenzori.
4o"isia de cenzori este alcatuita dintr8un nu"r i"par de "e"bri, din care "a2oritatea
este for"ata din asociati. e"brii consiliului director nu pot fi cenzori. 4el putin unul dintre
cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau e:pert contabil, n condiiile legii.
La autentificarea actului constituti' i a statutului se 'a prezenta do'ada eliberat de inisterul
Eustiiei pri'ind disponibilitatea denu"irii sau refuzul "oti'at al eliberrii acesteia.
!ricare din asociai, pe baza "puternicirii date, poate for"ula o cerere de nscriere n *egistrul
asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa 2udectoriei n a crei circu"scripie teritorial ur"eaz s i
aib sediul.
;uziunea ntre dou cluburi se face prin absorbia unuia de catre alt club sau prin contopirea a dou
sau "ai "ulte cluburi pentru a alctui o persoan 2uridic nou.
9i'izarea se face prin "prirea ntregului patri"oniu al unui club care i nceteaz e:istena ntre
dou sau "ai "ulte cluburi e:istente ori care iau astfel fiin.
9ecizia de fuziune sau de di'izare se ia prin ?otr%rea a dou trei"i din nu"rul total al "e"brilor
organului de conducere.
Cluburile sportive persoane juridice de drept public
4luburile sporti'e de drept public se nfiineaz n confor"itate cu dispoziiile art. 29 si art. -0
din Legea nr.69/2000.
.*1. 29
<17 4luburile sporti'e de drept public sunt persoane 2uridice, nfiinate ca instituii publice n
subordinea organelor ad"inistraiei de stat, i au drept obiect de acti'itate perfor"ana, selecia,
pregtirea i participarea la co"petiii interne i internaionale.
<27 4luburile sporti'e de drept public "ono8 sau polisporti'e se organizeaz i funcioneaz dup
regula"ente proprii, elaborate confor" legii.
.*1. -0
4luburile sporti'e de drept public pot pri"i spre ad"inistrare sau n folosin gratuit i"obilele care
deser'esc acti'itatea sporti', baze i instalaii sporti'e. 3azele i instalaiile sporti'e pri"ite spre
ad"inistrare i folosin sunt considerate patri"oniu sporti' i nu i 'or sc?i"ba destinaia sporti'
fr aprobarea inisterului 1ineretului i 0portului.
5n consecin actul de nfiinare l constituie actul de dispoziie al organului ad"inistraiei
publice centrale sau locale, respecti' ordin de "inistru, ordin sau decizie de preedinte, ?otr%re de
4onsiliu Eudeean, 4onsiliu Local etc. iar actul de funcionare regula"entul de organizare i
funcionare.
Regulamentul de organi!are i funcionare va cuprinde:
a7 denu"irea#
b7 for"a 2uridic
c7 sediul#
d7 patri"oniul#
e7 nse"nele i culorile#
f7 obiectul de acti'itate, selecie, pregtire i participare la siste"ul co"petiional naional i
no"inalizarea e:pres a seciilor pe ra"ur de sport#
(
g7 sursele de finanare#
?7 organele de conducere, ad"inistrare i control i atribuiile lor#
*egula"entul de organizare i funcionare se ta"pileaz i se se"neaz pe fiecare pagin,
pentru confor"itate cu originalul.
.ctul de dispoziie al organului ad"inistraiei publice centrale sau locale prin care s8a nfiinat
ori s8a organizat un club sporti', persoan 2uridic de drept public cuprinde n "od obligatoriu
ele"entele sus "enionate, cu circu"stanierile pre'zute de legislaia n 'igoare pentru instituiile
publice.
5n 'ederea nscrierii n *egistrul sporti', cluburile sporti'e persoane 2uridice de drept public
'or depune la inisterul 1ineretului i 0portului, 2 cereri confor" ane:elor + i 6, precu" i
ur"toarele docu"ente6
8 actul de dispoziie al organului ad"inistraiei publice centrale sau locale n baza cruia s8a nfiinat#
8 actul de dispoziie care pre'ede acti'iti de selecie, pregtire i participare la siste"ul
co"petiional naional, respecti' regula"entul de organizare i funcionare#
8 do'ada sediului.
4luburile sporti'e de drept public 'or respecta pre'ederile specifice din nor"ele i
regula"entele federaiilor naionale din ra"ura de sport respecti'.
Cluburile sportive, organi!ate ca societi comerciale sportive pe aciuni
4luburile sporti'e organizate ca societi co"erciale sporti'e pe aciuni se nfiineaz n
confor"itate cu dispoziiile art. -1 si art. -2 din Legea nr.69/2000, precu" si cu pre'ederile Legii
nr.-1/1990 a societilor co"erciale, cu "odificrile i co"pletrile ulterioare.
4luburile sporti'e profesioniste sunt structuri sporti'e organizate ca societi co"erciale
sporti'e pe aciuni, care au obinut licena din partea federaiei sporti'e naionale, e"is n
confor"itate cu regula"entele federaiilor internaionale pe ra"ura de sport.
4luburile sporti'e profesioniste se organizeaz nu"ai pentru o singur disciplin sporti'.
4luburilor sporti'e profesioniste li se aplic regi"ul 2uridic al societilor co"erciale, cu
particularitile cuprinse n Legea nr.69/2000.
5nstrinarea bazelor sporti'e sau a instalaiilor destinate practicrii sportului, aflate n
proprietatea societii co"erciale sporti'e pe aciuni, se face n condiiile legii, fr sc?i"barea
destinaiei sporti'e.
*a"urile de sport, precu" i condiiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin
?otr%re a &u'ernului, iniiat de inisterul 1ineretului i 0portului, la propunerea federaiilor sporti'e
naionale.
=ropunerea federaiei sporti'e naionale pri'ind condiiile de practicare a profesionis"ului n
ra"ura de sport respecti' se face n confor"itate cu statutul i regula"entele federaiei internaionale
la care aceasta este afiliat i 'izeaz, dup caz6
a7 cerinele obinerii licenei de sporti' profesionist#
b7 cerinele obinerii licenei de club profesionist#
c7 "odul de organizare a co"petiiei profesioniste.
/n pre!ent -n Romnia sunt recunoscute ca ramuri de sport profesioniste : fotbalul, bo:ul,
8andbalul, rugbA,volei, ic*bo:,t8ai*bo:"
5n consecin nu se pot constitui cluburi sporti'e profesioniste dec%t n ra"urile de sport
sus"enionate.
9
enion" faptul c sportul profesionist poate fi practicat n cluburi sporti'e, indiferent de
for"a lor de organizare, cu respectarea pre'ederilor statutare ale federaiilor sporti'e naionale n acest
do"eniu.
=entru nscriere n *egistrul 0porti', cluburile sporti'e profesioniste 'or depune cererile din
ane:ele + i 6 precu" i ur"toarele docu"ente6
8 actul constituti' n for" autentic sau atestat de a'ocat#
8 do'ada sediului#
8 do'ada capitalului social#
8 copie legalizat de pe 4ertificatul de nregistrare n *egistrul 4o"erului#
8 nc?eierea prin care a dob%ndit personalitate 2uridic.
Asociaiile judeene i ale municipiului 6ucureti
pe ramuri de sport
.sociaiile 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti se nfiineaz n confor"itate cu dispoziiile
art. -) din Legea nr.69/2000 i statutele federaiilor sporti'e naionale.
.cestea se nfiineaz nu"ai n ra"urile de sport recunoscute n *o"%nia.
.sociaiile 2udeene >0portul pentru toi> i >0portul pentru persoanele cu ?andicap> se
constituie prin asocierea persoanelor fizice i 2uridice cu acti'itate n aceste do"enii din fiecare 2ude.
.sociaiile 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti pe ra"uri de sport sunt constituite din seciile
asociaiilor i cluburilor sporti'e cuprinse n siste"ul co"petiional 2udeean, afiliate i recunoscute de
acestea, persoanele fizice nu pot nfiina asociaii 2udeene, cu e:cepia ra"urilor >0portul pentru toi>
i >0portul pentru persoanele cu ?andicap>.
.sociaiile 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti sunt persoane 2uridice de drept pri'at, a'%nd
drept scop organizarea acti'itii n ra"ura de sport respecti', la ni'elul 2udeului sau al "unicipiului
3ucureti, cu respectarea stautelor i regula"entelor federaiilor sporti'e naionale.
!biecti'ele, drepturile i ndatoririle asociaiilor 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti pe
ra"uri de sport decurg din statutele i regula"entele federaiilor sporti'e naionale corespunztoare,
precu" i din puterea delegat de ctre acestea.
9ob%ndirea personalitii 2uridice se face n condiiile legii, ca organizaie8asociaie fr scop
lucrati'.
La ni'elul 2udeului, respecti' al "unicipiului 3ucureti, se poate constitui, pentru o ra"ur de
sport, o singur asociaie 2udeean.
9ireciile pentru tineret i sport 2udeene, respecti' a "unicipiului 3ucureti, recunosc i
spri2in asociaiile 2udeene i ale "unicipiului 3ucureti pe ra"uri de sport, care funcioneaz n raza
lor teritorial.
Asociaiile sportive
Asociaiile sportive se -nfiinea! -n conformitate cu dispo!iiile art" 1& din Legea
nr"'7.1999 precum i art"1&0*1&' din codul comercial"
.sociaiile sporti'e sunt structuri sporti'e fr personalitate 2uridic. .sociaiile sporti'e fr
personalitate 2uridic se pot constitui ca societi ci'ile particulare, potri'it legislaiei n 'igoare.
10
4onstituirea unei asociaii sporti'e fr personalitate 2uridic d dreptul acesteia la obinerea unui
certificat de identitate sporti', precu" i la afilierea la asociaia 2udeean, pe ra"ura de sport
corespunztoare, n 'ederea participrii la co"petiiile sporti'e oficiale locale.
5n consecin aceste asociaii nu se nregistreaz la instanele 2udectoreti i nu pot participa la
co"petiii de ni'el naional i internaional.
.sociaii sporti'e se pot constitui i n cadrul instituiilor publice sau pri'ate, ca uniti fr
personalitate 2uridic.
5n cadrul instituiilor publice sau pri'ate se poate constitui o singur asociaie sporti' ca
unitate fr personalitate 2uridic.
5n 'ederea nscrierii n *egistrul 0porti' se depun la 9irecia pentru sport 2udeean, respecti' a
"unicipiului 3ucureti 2 cereri confor" ane:elor ) i + precu" i ur"toarele docu"ente6
* contractul de societate civil autentificat;
* actele doveditoare ale sediului;
* actele doveditoare ale aporturilor;
ERBC2;(RA /D#??DMNR?? unei structuri sportive fr scop lucrativ: club sportiv de
drept privat, asociaie judeean pe ramur de sport, federaie sportiv naional, lig
profesionist, asociaie sau fundaie -nfiinat -n temeiul B= nr"1'.1999"
Easul ?" Bbinerea dove!ii privind disponibilitatea denumirii de la +inisterul <ustiiei, str.
.polodor nr.1,, sector + * 0er'iciul relaii cu publicul i cooperare cu !/&.
5n acest sens se depune prin pot sau la sediul instituiei, o cerere, confor" "odelului din
ane:a nr.1 nsoit de do'ada plii ta:ei. 1a:a se ac?ita n contul bugetului de stat nr. 202101-0 8
>.lte 'enituri de la instituii publice>, de ctre persoanele fizice, "puternicite de asociaie, la orice
unitate a 1rezoreriei 0tatului, indiferent de do"iciliu.
5n denu"irea structurilor sporti'e trebuie s se regseasc ur"toarele sintag"e6 club sportiv,
asociaie judeean pe ramur de sport, federaie romn pe ramur de sport sau lig
profesionist, dup caz.
Dste interzis utilizarea n denu"irea persoanei 2uridice a unor sintag"e sau cu'inte specifice
autoritilor i instituiilor publice ori unor profesii liberale sau altor acti'iti cu regle"entri proprii.
5n cazul nerespectrii acestor dispoziii, inisterul Eustiiei 'a refuza eliberarea do'ezii
disponibilitii denu"irii.
Easul ??" Autentificarea statutului i a actului constitutiv la 6iroul Dotarului Eublic sau
dup ca! atestarea de ctre avocat" 5n acest "o"ent este necesar do'ada pri'ind disponibilitatea
denu"irii sau refuzul "oti'at al eliberrii acesteia.

*eco"and" autentificarea, respecti' atestarea n
ase e:e"plare.
Easul ???" /nscrierea -n Registrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa judectoriei -n a
crei ra! teritorial -i are sediul"
.ctele necesare n 'ederea nscrierii sunt ur"toarele6
cerere, confor" "odelului pre'zut n ane:a nr.2 i care se 'a a'iza de ctre 2udectorul de
ser'iciu sau 2udectorul delegat# pentru "unicipiul 3ucureti i alte instane din ar e:ist un
birou specializat pentru persoane 2uridice.
11
actul constituti' i statutul 8 trei e:e"plare autentice.
do'ada pri'ind disponibilitatea denu"irii.
do'ada e:istenei sediului asociaiei.
do'ada patri"oniului <n prezent, cel puin ec?i'alentul unui salariu "ini" brute pe econo"ie7.
5n ter"en de - zile de la depunerea cererii, 2udectorul dese"nat de preedintele instanei 'erific
legalitatea acestora i dispune, prin nc?eiere, nscrierea n *egistrul asociaiilor i fundaiilor.
!dat cu efectuarea nscrierii, nc?eierea prin care s8a dispus nscrierea se co"unic, din oficiu,
organului financiar local n a crui raz teritorial se afl sediul asociaiei, pentru e'idena fiscal, cu
"enionarea nu"rului de nscriere n *egistrul asociaiilor i fundaiilor.
5n ter"en de 1+ zile a'ei obligaia prezentrii la .d"inistraia ;inantelor =ublice locale n 'ederea
eliberrii 4ertificatului de nregistrare fiscal.
5n cazul n care cerinele legale pentru constituirea asociaiei nu sunt ndeplinite,
2udectorul, la e:pirarea ter"enului, 'a cita, n ca"era de consiliu, pe reprezentantul
asociaiei, pun%ndu8i n 'edere, n scris, s re"edieze neregularitile constatate p%n la
ter"enul ur"tor, care nu 'a fi "ai "are de o spt"%n. 9ac neregularitile constatate
pri'esc dispoziiile art. -, alin. <27 din 4onstituie, respecti', organizaiile care, prin
scopurile ori prin acti'itatea lor, "iliteaz "potri'a pluralis"ului politic, a principiilor
statului de drept ori a su'eranitii, a integritii sau a independenei *o"%niei snt
neconstituionale, pentru ter"enul fi:at 'a fi citat i parc?etul de pe l%ng instana sesizat,
cruia i se 'or co"unica, n copie, cererea de nscriere "preun cu actul constituti' i
statutul asociaiei. 5n acest caz, punerea concluziilor de ctre procuror este obligatorie.

5n situaia n care, la ter"enul fi:at, neregularitile sunt nlturate, 2udectorul, ascult%nd i
concluziile procurorului, dac este cazul, 'a lua act despre aceasta prin nc?eiere, dispun%nd nscrierea
asociaiei n *egistrul asociaiilor i fundaiilor.
5n cazul n care neregularitile nu au fost nlturate sau, dei legal citat, reprezentantul asociaiei
lipsete n "od ne2ustificat, 2udectorul 'a respinge cererea de nscriere prin nc?eiere "oti'at.

5nc?eierile pre'zute n acest articol se 'or pronuna n cel "ult 2) de ore de la nc?iderea
dezbaterilor i se 'or redacta n ter"en de cel "ult )( de ore de la pronunare.
5nc?eierile de ad"itere sau de respingere a cererii de nscriere sunt supuse nu"ai recursului.
5n cazul n care procurorul nu a participat la soluionarea cererii, =arc?etului pe de l%ng instana
sesizat i se 'or co"unica i copii de pe actul constituti' i de pe statutul asociaiei, "preun cu
nc?eierea de ad"itere ori de respingere a cererii de nscriere, dup caz.
1er"enul de recurs este de + zile i curge de la data pronunrii, pentru cei care au fost prezeni, i
de la data co"unicrii, pentru cei care au lipsit. *ecursul se soluioneaz cu citarea prilor, n ca"era
de consiliu, de urgen i cu precdere.
9up r"%nerea ire'ocabil a nc?eierii de ad"itere a cererii < + zile de la co"unicarea ctre pri7,
reprezentantul asociaiei 'a solicita legalizarea acesteia printr8o cerere, ta:a de ti"bru i ti"bru
2udiciar.
12
C2R$?#?CA$(L ;2 /D,CR?2R2 /D R2=?,$R(L A,BC?AM??LBR,
#(D;AM??LBR G? #2;2RAM??LBR
9up dob%ndirea personalitii 2uridice, instana ntoc"ete certificatul de nscriere a persoanei
2uridice fr scop patri"onial, care se co"pleteaz confor" for"ularului pre'zut n ane:a nr .-.
*eprezentantul asociaiei 'a solicita eliberarea certificatului printr8o cerere, ta:a de ti"bru i
ti"bru 2udiciar.
4ertificatul de nscriere a persoanei 2uridice fr scop patri"onial se elibereaz, la cerere,
reprezentantului ori "andatarului persoanei 2uridice.
5n cazul ad"iterii cererii pentru nscrierea "odificrii actului constituti' i/sau a statutului i
dup efectuarea nscrierii instana 'a proceda, din oficiu, la co"pletarea n "od corespunztor a
certificatului de nscriere a persoanei 2uridice fr scop patri"onial, cu date pri'ind denu"irea, sediul
sau durata de funcionare. ;iecare co"pletare a certificatului de nscriere se 'a face sub se"ntura
2udectorului i 'a purta ta"pila instanei.
5n relaiile cu terii do'ada personalitii 2uridice se face cu certificatul de nscriere.
Easul ?H" ?nscrierea -n Registrul sportiv
5nregistrarea n *egistrul sporti' se face pe baza a dou cereri, cererea de nregistrare n
*egistrul sporti' i cererea de a'izare a constituirii structurilor sporti'e, se"nate i ta"pilate,
for"ulate de reprezentantul legal al fiecrei structuri sporti'e, confor" "odelelor din ane:ele ) i +.
4ererea de nregistrare n *egistrul sporti' cuprinde, sub sanciunea nulitii, confor"
"odelului pre'zut n ane:a nr. + ur"toarele6
8 nu"ele i do"iciliul persoanelor "puternicite#
8 nu"ele/denu"irea i do"iciliul/sediul persoanelor fizice i/sau 2uridice care se asociaz#
8 denu"irea i sediul structurii sporti'e, telefon, fa:#
8 precizarea patri"oniului iniial#
8 nu"rul i data autentificrii actului constituti' i ale statutului#
8 nu"rul i data e"iterii 4ertificatului de nscriere n *egistrul /aional de la inisterul Eustiiei
sau 4ertificatului de nscriere n *egistrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa instanei#
8 ?otr%rea 2udectoreasc definiti' i ire'ocabil, prin care a dob%ndit personalitate 2uridic, sau
nc?eierea prin care s8a dispus nscrierea persoanei 2uridice n *egistrul asociaiilor i fundaiilor#

La cerere se ane:ea!, sub sanciunea nulitii:
8 copie legalizat de pe ?otr%rea 2udectoreasc definiti' i ire'ocabil de acordare a personalitii
2uridice sau de pe nc?eierea prin care s8a dispus nscrierea persoanei 2uridice n *egistrul asociaiilor
i fundaiilor, dac e cazul i ?otr%rile 2udectoreti prin care s8au ad"is "odificri la statut.
8 actul constituti' i statutul, autentificate, n copie legalizat de notar sau atestate de a'ocat, dac e
cazul i acte adiionale <procese8'erbale ale .dunrilor &enerale7 prin care s8a "odificat statutul.
8 do'ada sediului n copie6 respecti' contracte nc?eiate de club6 '%nzare8cu"prare, nc?iriere,
co"odat sau ade'erine eliberate de instituii sau autoriti publice#
1-
8 do'ada patri"oniului iniial n copie6 e:tras de cont, do'ada conse"nrii su"ei, bilan etc.
8 copie legalizat de notar de pe 4ertificatul de nscriere n *egistrul /aional de la inisterul
Eustiiei sau 4ertificatului de nscriere n *egistrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa instanei#

4ererea pentru acordarea a'izului 'a cuprinde, confor" "odelului pre'zut n ane:a nr. ), sub
sanciunea nulitii6
8 nu"ele i do"iciliul persoanelor "puternicite#
8 nu"ele/denu"irea i do"iciliul/sediul persoanelor fizice sau 2uridice care se asociaz#
8 denu"irea i sediul structurii sporti'e#
8 precizarea patri"oniului iniial#
8 nu"rul i data autentificrii actului constituti' i ale statutului#
9up depunerea, analizarea cererii i nscrierea n *egistrul sporti' structura sporti' pri"ete
nu"r de identificare i 4ertificatul de identitate sporti', n condiiile legii.
5n cazul n care nu sunt ntrunite condiiile legii at%t pentru a'izare c%t i pentru nscriere n
*egistrul sporti', se 'a pune n 'edere petentului referitor la co"pletarea docu"entaiei i/sau
"odificarea actelor constituti'e.
enion" faptul c orice "odificare a statutului i/sau actului constituti' trebuie ad"is de
catre instanele 2udectoreti.
ERBC2;(RA /D,CR?2R?? +B;?#?CNR?LBR A;(,2 ,$A$($(L(?
Easul ?" Bbinerea disponibilitii denumirii de la +inisterul <ustiiei * ,erviciul relaii cu
publicul i cooperare cu BD=*uri, -n ca!ul -n care s*a modificat i denumirea persoanei juridice"
Easul ??" Autentificarea actului adiional i a procesului*verbal la 6iroul Dotarului Eublic"
*eco"and" autentificarea n patru e:e"plare i legalizarea a dou copii. Dste necesar prezentarea
do'ezii pri'ind disponibilitatea denu"irii, n cazul n care s8a "odificat i denu"irea asociaiei.
Easul ???" Avi!ul ministerului sau organului de specialitate al administraiei publice
centrale -n a crui sfer de competen -i desfoar activitatea, valabil numai pentru federaiile
sportive naionale i ligile profesioniste"
Aadar pentru cluburile sportive i asociaiile judeene i ale municipiului 6ucureti, pe ramuri
de sport nu se emite acest avi!, acestea ur"%nd s depun docu"entaia pentru dob%ndirea
personalitii 2uridice direct la instan"
5n acest scop se depun la inisterul 1ineretului i 0portului ur"toarele docu"ente6
4erere tip, confor" "odelului pre'zut n ane:a nr. (.
.ctul adiional i procesul8'erbal al .dunrii &enerale <nu"ai proces8'erbal n cazul n care nu
s8a nc?eiat act adiional7, prin care se "odific statutul sau actul constituti' autentificate de
notar, n copie legalizat sau n for"a autentic sau atestate de a'ocat.
.ctele se depun personal la inisterul 1ineretului i 0portului C *egistrul sporti', str. Fasile 4onta
nr.16, sector 2, eta2 ( sau prin pot.
Easul ?H" /nscrierea modificrilor aduse la statut Oact adiional, sau proces*verbal al
Adunrii =eneraleJ -n Registrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa judectoriei -n a crei
ra! teritorial -i are sediul persoana juridic"
1)
.ctele necesare n 'ederea nscrierii sunt ur"toarele6
cerere, confor" "odelului pre'zut n ane:a nr.6#
procesul8'erbal al .dunrii &enerale 8 un e:e"plar autentic#
actul adiional 8 un e:e"plar autentic i dou copii legalizate#
disponibilitatea denu"irii, n cazul n care s8a "odificat i denu"irea asociaiei#
do'ada sediului, n cazul n care se "odific i sediul asociaiei#
procura de "puternicire#
ta:a de ti"bru i ti"bru 2udiciar.
9e"ersurile pentru autentificarea procesului8'erbal i nscrierea "odificrii se ntreprind de
structura de conducere e:ecuti'. =entru efectuarea for"alitilor la notarul public nu este necesar
prezena altor persoane dec%t aceea a "e"brilor structurii nsrcinate cu conducerea e:ecuti' sau a
unora dintre ei, dese"nai de adunarea general ori de altcine'a ndreptit, dup caz, i "enionai n
procesul8'erbal, actul adiional i/sau procur.
5n ter"en de - zile de la depunerea cererii, 2udectorul dese"nat de preedintele instanei 'erific
legalitatea acestora i dispune, prin nc?eiere, nscrierea asociaiei n *egistrul asociaiiilor i
fundaiilor.
!dat cu efectuarea nscrierii, nc?eierea prin care s8a dispus nscrierea se co"unic, din oficiu,
organului financiar local n a crui raz teritorial se afl sediul asociaiei, pentru e'idena fiscal, cu
"enionarea nu"rului de nscriere n *egistrul asociaiilor i fundaiilor.
5n cazul n care cerinele legale pentru constituirea asociaiei nu sunt ndeplinite, 2udectorul, la
e:pirarea ter"enului, 'a cita, n ca"era de consiliu, pe reprezentantul asociaiei, pun%ndu8i n 'edere,
n scris, s re"edieze neregularitile constatate p%n la ter"enul ur"tor, care nu 'a fi "ai "are de o
spt"%n. 9ac neregularitile constatate pri'esc dispoziiile art. -, alin. <27 din 4onstituie,
respecti', organizaiile care, prin scopurile ori prin acti'itatea lor, "iliteaz "potri'a pluralis"ului
politic, a principiilor statului de drept ori a su'eranitii, a integritii sau a independenei *o"%niei
snt neconstituionale, pentru ter"enul fi:at 'a fi citat i parc?etul de pe l%ng instana sesizat, cruia i
se 'or co"unica, n copie, cererea de nscriere "preun cu actul constituti' i statutul asociaiei. 5n
acest caz, punerea concluziilor de ctre procuror este obligatorie.

5n situaia n care, la ter"enul fi:at, neregularitile sunt nlturate, 2udectorul, ascult%nd i
concluziile procurorului, dac este cazul, 'a lua act despre aceasta prin nc?eiere, dispun%nd nscrierea
asociaiei n *egistrul asociaiilor i fundaiilor.
5n cazul n care neregularitile nu au fost nlturate sau, dei legal citat, reprezentantul asociaiei
lipsete n "od ne2ustificat, 2udectorul 'a respinge cererea de nscriere prin nc?eiere "oti'at.

5nc?eierile pre'zute n acest articol se 'or pronuna n cel "ult 2) de ore de la nc?iderea
dezbaterilor i se 'or redacta n ter"en de cel "ult )( de ore de la pronunare.
5nc?eierile de ad"itere sau de respingere a cererii de nscriere sunt supuse nu"ai recursului.
1+
5n cazul n care procurorul nu a participat la soluionarea cererii, =arc?etului pe de l%ng instana
sesizat i se 'or co"unica i copii de pe actul constituti' i de pe statutul asociaiei, "preun cu
nc?eierea de ad"itere ori de respingere a cererii de nscriere, dup caz.
1er"enul de recurs este de + zile i curge de la data pronunrii, pentru cei care au fost prezeni, i
de la data co"unicrii, pentru cei care au lipsit. *ecursul se soluioneaz cu citarea prilor, n ca"era
de consiliu, de urgen i cu precdere.
9up r"%nerea ire'ocabil a nc?eierii de ad"itere a cererii < + zile de la co"unicarea ctre pri7,
reprezentantul asociaiei 'a solicita legalizarea acesteia printr8o cerere, ta:a de ti"bru i ti"bru
2udiciar.
Easul H" ?nscrierea modificrilor -n Registrul sportiv
5n ter"en de 1+ zile de la producerea "odificrilor aduse statutului i actului constituti',
structura sporti' este obligat s solicite nregistrarea lor n *egistrul sporti'.
4ererea pentru nregistrarea "odificrilor aduse actului constituti' i statutului/contractului de
societate, cuprinde n "od corespunztor "eniunile pre'zute pentru nscriere n *egistrul 0porti',
confor" "odelului pre'zut n ane:a nr. (.
La cerere se ane:eaz, sub sanciunea nulitii, i ur"toarele acte6
8 ?otr%rea autentificat a organului de conducere prin care s8a dispus "odificarea actelor de
constituire#
8 actul adiional autentificat#
8 copie legalizat de pe ?otr%rea 2udectoreasc definiti' i ire'ocabil, prin care s8a dispus
"odificarea#
8 certificatului de nscriere n *egistrul asociaiilor i fundaiilor / certificatul de nregistrare pentru
situaia n care s8a "odificat denu"irea sau sediul.
0tructurile sporti'e notific inisterul 1ineretului i 0portului n ter"en de -0 de zile orice
"odificare inter'enit n practicarea ra"urilor de sport pre'zute n actul constituti' i n statut, n
'ederea operrii "odificrilor n *egistrul sporti'.
=re'ederile pri'ind "odificarea nscrierilor n *egistrul 0porti' se aplic n "od corespunztor
cluburilor sporti'e profesioniste, organizata ca societati co"erciale, cluburilor spori'e de drept public
i asociaiilor sporti'e societi ci'ile particulare.
$oate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific i de forma juridic, se -nscriu
-n Registrul sportiv"
Recunoaterea unei structuri sportive, -n sensul pre!entei legi, se dovedete prin
Certificatul de identitate sportiv, eliberat -n condiiile pre!entei legi"
0tructurile sporti'e oficial recunoscute se pot afilia dup cu" ur"eaz6
a7 la asociaiile 2udeene, respecti' a "unicipiului 3ucureti, pe ra"uri de sport, pentru participarea
la co"petiiile oficiale locale#
b7 la federaia sporti' naional corespunztoare, pentru participarea la co"petiiile oficiale
naionale sau internaionale.
,tructurile sportive dein e:clusi'itatea6
a7 dreptului asupra i"aginii de grup sau indi'iduale, static i n "icare a sporti'ilor lor n
ec?ipa"ent de concurs i de reprezentare, c%nd particip la co"petiii n nu"ele respecti'ei structuri#
b7 dreptului de folosin asupra siglei/e"ble"ei proprii, precu" i asupra denu"irii co"petiiei pe
care o organizeaz#
16
c7 drepturilor de recla", publicitate i de trans"isie radio i tele'iziune la co"petiiile pe care le
organizeaz sau la care particip, dup caz.
9repturile sus"enionate pot fi cesionate, cu e:cepia drepturilor federati'e ale sporti'ilor, care
pot fi cesionate e:clusi' la o alt structur sporti'.
Autoritatea disciplinar -n sport se e:ercit deplin i legiti" potri'it6
a7 co"petenelor date de lege pentru e:ercitarea dreptului de supra'eg?ere i control al structurilor
sporti'e de ctre organul ad"inistraiei publice centrale de specialitate pentru sport, inisterul
1ineretului i 0portului.
b7 statutelor i regula"entelor federaiilor sporti'e naionale, asociaiilor 2udeene i ale "unicipiului
3ucureti, pe ra"uri de sport, ligilor profesioniste i 4o"itetului !li"pic *o"%n.
=uterea disciplinar d titularilor legiti"i, enu"erai, facultatea de a in'estiga i, dup caz, de a
sanciona persoanele i instituiile n culp.
odalitatea de e:ercitare a autoritii disciplinare se realizeaz prin6
a7 un siste" coerent de sanciuni, corespunztor do"eniilor respecti'e, gradat, n funcie de
gra'itatea faptelor#
b7 diferenierea gradual a faptelor, aplicarea sanciunilor, e:cluderea posibilitii dublei sanciuni
pentru aceeai fapt, e:cluderea retroacti'itii n aplicarea sanciunilor i interdicia de a da sanciuni
pentru fapte s'%rite anterior "o"entului co"iterii faptei n cauz#
c7 cauze sau "pre2urri care scutesc, atenueaz sau agra'eaz rspunderea fptuitorului i cerinele
pentru stingerea sau suspendarea sanciunii#
d7 co"petenele pri'ind cercetarea faptei, deter"inarea i aplicarea sanciunii#
e7 garantarea dreptului la aprare, stabilind cile de atac "potri'a sanciunilor aplicate.
Revocarea recunoaterii funcionrii oricrei structuri sportive este de co"petena
inisterului 1ineretului i 0portului i se 'a produce n ur"toarele cazuri6
a7 scopul sau obiectul de acti'itate al structurii sporti'e respecti'e a de'enit ilicit, contrar
bunelor "ora'uri, ordinii publice i siguranei naionale#
b7 structura sporti', fr a fi autorizat, ur"rete un alt scop dec%t cel pentru care s8a
constituit i pe care l8a declarat#
c7 deciziile adunrii generale sunt luate cu nclcarea dispoziiilor statutare, actelor constituti'e
i ale legii#
d7 decizia organului ad"inistraiei publice centrale sau locale, respecti' ordin de "inistru,
ordin sau decizie de preedinte, ?otr%re de 4onsiliu Eudeean, 4onsiliu Local etc. #
e7 alte cazuri, n condiiile legii.
*e'ocarea recunoaterii funcionrii unei structuri sporti'e opereaz de drept n cazul
dizol'rii i lic?idrii acesteia.
*e'ocarea recunoaterii funcionrii unei structuri sporti'e se face prin ordin al "inistrului
inisterului 1ineretului i 0portului, pe baza constatrilor rezultate din supra'eg?erea i controlul
organelor co"petente i are ca efect, dup caz, suspendarea te"porar a 4ertificatului de identitate
sporti' sau radierea din *egistrul sporti' a structurii sporti'e respecti'e.
5"potri'a ordinului de re'ocare a recunoaterii funcionrii unei structuri sporti'e, cel care se
consider nedreptit se poate adresa instanei de 2udecat n ter"en de -0 de zile.
9e la data declanrii aciunii de atac sus"enionate i p%n la pronunarea ?otr%rii definiti'e a
instanei de 2udecat ordinul de suspendare te"porar a 4ertificatului de identitate sporti' sau de
re'ocare a structurii sporti'e n cauz se suspend.

1,
Ane:a nr"0
C2R2R2
pentru acordarea disponibilitii denumirii

1. 0olicitantul6
8 /u"ele6
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
8 9o"iciliul
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

2. 4ategoria de persoan 2uridic fr scop patri"onial 6 asociaie, fundaie, federaie sporti'
naional6............................................................
-. 9enu"irea a crei 'erificare se solicit 6
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

). 1e"eiul 2uridic al cererii6
!rdonana &u'ernului nr. 26/2000 "odificat prin !rdonana &u'ernului nr.-,/200-

+. 1ariful ac?itat +0.000 lei, confor" c?itanei ane:ate.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

6. 9ata6 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
1(
,. 0e"ntura solicitantului
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Anexa nr. 2
CERERE DE NSCRIERE
n vederea d!"nd#r## $er%na&#'()## *+r#d#,e

1. Persoana mputernicit s efectueze procedura:
Numele _________________________________________________
Domiciliul ______________________________________________________________________
2. Asociaii:
- NumeleDenumirea _______________________________
- Domiciliul!ediul ___________________________________
-NumeleDenumirea ___________________________________
- Domiciliul!ediul _____________________________________
- NumeleDenumirea ______________________________________
- Domiciliul!ediul ________________________________________
". Denumirea persoanei #uridice fr scop patrimonial
___________________________________________________________________
$. !ediul:
- #udeul _________________________________________
- localitatea ______________________________________
- adresa _________________________________________
- telefon _________________________________________
- fa% ________________________________
- e-mail _______________________________
&. Patrimoniul iniial _________________________________________________________
'. Actul constituti( autentificat, atestat de_________ su) nr.__________ din data de _______________
*. !tatutul autentificat, atestat de __________________________________
su) nr. ____________ din data de ___________________
+. ,emeiul #uridic al cererii: -rdonana .u(ernului nr. 2'2///
0. 1nscrisuri do(editoare :
-statutul autentificat de notar pu)lic______________________________________ nr.________
-actul constituti( autentificat de notar pu)lic_______________________________ nr_________
-do(ada sediu2
-do(ada patrimoniu2
-a(izul A3eniei Naionale pentru !port, dac este cazul
1/. ,a% #udiciar de tim)ru ________________ lei, conform _______________________
11. ,im)ru #udiciar ______________________ lei
19
12. Data ___________________
1". !emntura _________________________________
Anexa nr. -
1N!,AN4A ..............
CERTIFICAT
de n%,r#ere a $er%ane# *+r#d#,e .(r( %,$ $a'r#/n#a&
Nr. ........... d#n da'a de ............
1. Denumirea ________________________________________
5odificare: ___________________________________________

6udector, 7tampila
2. !ediul _______________________________________________
5odificare:______________________________________________

6udector, 7tampila
". Durata de funcionare ______________________________________
5odificare: _________________________________________________

6udector, 7tampila
$. Numrul 8i data nscrierii n re3istrul special _________________________
&. !emntura 8i 8tampila
20
Anexa nr. 0
CERERE
de a,rdare a av#1+&+# 2# a+'r#1(r## .+n,)#n(r## %'r+,'+r#&r %$r'#ve
1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:
- numele ___________________________________
- domiciliul _________________________________
2. Asociaii, fondatorii, mem)rii sau, dup caz, persoanele #uridice care constituie structura
sporti(:
-in conformitate cu lista ane%ata.
". Denumirea structurii sporti(e:________________________________________________

$. !ediul:
- #udeul __________________________________________________________________
- localitatea ________________________________________________________________
- adresa ___________________________________________________________________
-telefonfa% _________________________________________________________________
- e-mail 9:;<= ______________________________________________________________
&. Patrimoniul iniialcapitalul social iniialaportul asociailor __________________________
'. Actele de constituire autentificate, atestat de ................. >>>>>>>>>>>>>>>>>... su) nr. ......
>>>> din data de .................>>>>>>>>>>>>>>

*. ,emeiul #uridic al cererii 9n )aza pre(ederilor <e3ii educaiei fizice 8i sportului nr. '02/// si ale ?otararii
.u(ernului nr.++$2//1=
+. ;amurile de sport practicate: _________________________________________________
0.Data_____________________________________________________________________
9!emnatura si stampila=
------------------------------------------------------------------
21
3,n.. H.G. 4 550627789
Anexa nr. :
CERERE
de nre;#%'rare n Re;#%'r+& %$r'#v
1. Persoana care reprezint structura sporti(:
- numele __________________________________________________________________
- domiciliul ________________________________________________________________
2. Asociaii, fondatorii, mem)rii sau, dup caz, persoanele #uridice care constituie structura sporti(:
-conform listei ane%ate
". Denumirea structurii sporti(e: _____________________________________________
$. !ediul:
- #udeul ___________________________________________________________________
- localitatea _________________________________________________________________
- adresa ___________________________________________________________________
-telefonfa% _________________________________________________________________
- e-mail 9:;<= ______________________________________________________________
&. Patrimoniul iniialcapitalul social iniialaportul asociailor____________________________

'. @ertificatul de nmatriculare n ;e3istrul comerului, n cazul structurilor sporti(e, societi comerciale sporti(e
pe aciuni 9numrul 8i data emiterii=: _____________________________

*. @ertificatul de nscriere n ;e3istrul naional9sau in ;e3istrul asociatiiilor si fundatiilor=, n cazul structurilor
sporti(e, persoane #uridice fr scop patrimonial 9numrul 8i data emiterii=:
___________________________________________________________________________
+. Actele de constituire autentificate, atestate de ..............>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. su)
nr. ........ din data de ................... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0. ,emeiul #uridic al cererii 9n )aza pre(ederilor <e3ii educaiei fizice 8i sportului nr. '02/// si ale ?otararii
.u(ernului nr.++$2//1=
1/.?otararea #udecatoreasca defiiti(a si ire(oca)ila prin care a do)andit personalitate #uridica
__________________________________________________________________________
11. ;amurile de sport practicate: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
22
12.Data____________________________________________________________________
9!emnatura si stampila=
3,n.. H.G. 4 550627789
Anexa nr. <
CERERE
$en'r+ n%,r#erea /d#.#,(r#&r a,'+&+# ,n%'#'+'#v 2# 6 %a+ %'a'+'+&+#
1. Persoana mputernicit pentru efectuarea procedurii:
- NumeleDenumirea ___________________________________________________
- Domiciliul!ediul _____________________________________________________
2. Denumirea persoanei #uridice fr scop patrimonial ___________________________
". !ediul:
- #udeul ____________________________________
- localitatea _________________________________
- adresa ____________________________________
- telefon ____________________________________
- fa% _______________________________________
- e-mail ____________________________________
$. 5odificarea se refer la ____________________________________________________
&. Actul modificator: actul adiional autentificat, atestat de _________________ su) nr. ____________
din data de __________________________________
'. ,emeiul #uridic al cererii: -rdonana .u(ernului nr. 2'2///
*. Anscrisuri do(editoare:
- Actul adiional _____________ e%emplare
- Alte acte ___________________________________________
+. ,a% #udiciar de tim)ru _______________ lei, conform ________________________
0. ,im)ru #udiciar ___________________ lei
2-
1/. Data _________________________
11. !emntura _________________________________
Anexa nr. =
Cerere
$en'r+ a,rdarea av#1+&+# n ,a1+& /d#.#,(r## %'a'+'+&+#
1.Persoana mputernicit s efectueze procedura:
Numele ____________________________________________

Domiciliul ___________________________________________________________
2. Denumirea: ____________________________________________
". Borma #uridic: federaie sporti' naional, lig profesionist
$. !ediul:
#udeul _____________________________ localitatea _________________________ adresa
______________________________________________________
&. Actul adiional autentificat de Notar pu)lic, atestat de a(ocat _____________________________________su)
nr. __________ din ____________
'. Procesul (er)al al adunrii .enerale autentificat de Notar pu)lic, atestat de
a(ocat________________________________su) nr. __________ din ____________
*. Domiciliul ales pentru transmitere rspuns:
______________________________________________________________________
pentru Cucure8ti rspunsul se transmite personal
+. Data _________________________

2)
0. !emnatura _________________
Anexa nr. 5
CERERE
de nre;#%'rare n Re;#%'r+& %$r'#v a /d#.#,(r#&r a,'e&r de ,n%'#'+#re
1. Persoana care reprezint structura sporti(:
- numele __________________________________________________________________
- domiciliul ________________________________________________________________
2. Asociaii, fondatorii, mem)rii sau, dup caz, persoanele #uridice care constituie structura sporti(:
-conform listei ane%ate
". Denumirea structurii sporti(e: _____________________________________________
$. !ediul:
- #udeul ___________________________________________________________________
- localitatea _________________________________________________________________
- adresa ___________________________________________________________________
-telefonfa% _________________________________________________________________
- e-mail 9:;<= ______________________________________________________________
&. 5odificarea se refer la ____________________________

'. Actul adiional autentificatatestat de..............>>>>>>su) nr. ........din data de................ >>>>>>

*. ,emeiul #uridic al cererii 9n )aza pre(ederilor <e3ii educaiei fizice 8i sportului nr. '02/// si ale ?otararii
.u(ernului nr.++$2//1=
+.?otararea #udecatoreasca definii(a si ire(oca)ila prin care s-a autorizat modificarea actelor constituti(e
__________________________________________________________________________
0. ;amurile de sport nfiinate sau desfiinate: ________________________________________________
_______________________________________________________________
1/.Data_________________
9!emnatura si stampila=
2+
3,n.. H.G. 4 550627789
26