Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL

JUDICIAR

Dosar nr.: 10/01.09.2012


Termen: /2012
Reclamant: S.C B.I.A.S S.R.L
Prt: S.C. iStar Service S.R.L

CAPITOLUL I INTRODUCERE

Paragraful (i)
Subsemnata Tudor Mihaela, expert contabil, domiciliat n
Bucuresti, str. 1 Decembrie 1918, nr.126, posesor al carnetului de expert contabil
nr. 1987/2010 nscris n Tabloul Corpului Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia (CECCAR) n Seciunea I Poziia 65.
Paragraful (ii)
Am fost numit prin ncheierea de edin din data de 01.09.2012 de ctre
Judectoria Bucuresti expert contabil n dosarul nr. 813/2012, prile implicate
n proces fiind:

S.C B.I.A.S S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Blvd. Ion

1.

Mihalache, nr. 101, Sector 1, n calitate de reclamant

i
2.

S.C. iStar Service S.R.L, cu sediul social in Bucuresti str.


Sportivilor, bl.A, sc.C, ap.2, Parter, Sector 2, n calitate de prt.

Pragraful (iii)
mprejurrile i circumstanele n care a luat natere litigiul sunt:
n data de 01.09.2012 reclamanta S.C B.I.A.S S.R.L depune la

instanta o cerera de chemare in judecata a paratei S.C. iStar Service


S.R.L prin care solicita indeplinirea de catre aceasta a

clauzelor

contractuale. In fapt, parata S.C. iStar Service S.R.L, a incheiat un


contract de livrare a unui utilaj in suma de 200.000 euro, curs 4.35 lei,
TVA 24%. Utilajul trebuia predat pana la data de 30.06.2012. Parata
S.C. iStar Service S.R.L nu a respectat aceasta obligatie si a livrat

utilajul cu o intarziere de 60 de zile calendaristice, respectiv la data de


29.08.2012. Conform contractului de livrare incheiat intre reclamanta
S.C B.I.A.S S.R.L si parata S.C. iStar Service S.R.L, pentru fiecare zi
de intarziere a livrarii, parata S.C. iStar Service S.R.L trebuie sa achite
o penalizare de 0.5% pe zi reclamantei S.C. iStar Service S.R.L.
Paragraful (iv)
Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabil,
creia i s-a fixat urmtorul obiectiv:
Obiectivul nr. 1. :
Stabilirea valorii daunelor materiale ce trebuie achitate de catre parata

S.C. iStar Service S.R.L reclamantei S.C B.I.A.S S.R.L.


Paragraful (v)
Lucrrile expertizei contabile s-au efectuat n perioada 03.09.2012
10.09.2012 prin convocarea partilor, de catre expertul

Tudor Mihaela, cu

respectarea procedurilor art.208 din Codul de Procedura Civila, in data de


05.09.2012, la orele 11:30, la sediul sau de la adresa : Strada Foisorului, Nr. 10,
Bl.1, Sc. A, Ap. 5, Parter, Sector 1, Bucuresti. Convocarea s-a realizat prin
scrisoare recomandata cu confirmare de de primre dupa cum urmeaza :
- De catre reclamanta S.C

B.I.A.S

S.R.L., confirmare de

primire nr. 1487 ( Anexa 1 )


- De catre parata S.C. iStar Service S.R.L, confirmare de primire

nr. 1502 ( Anexa 2 )

La data convocarii s-au prezentat reprezentantii legali ai


ambelor parti la sediul expertului.
In data de 05.09.2012, la ora stabilita conform convocarii, la
locul intocmirii expertizei s-a redactat procesul vrebal nr. 1
( Anexa 3 ), in care a fost consemnata punerea la dispozitia
expertului contabil a documentelor, documnete prezentate in
copii conforme cu originalul.
Paragraful (vi)
I. Materialul documentar care a stat la baza efecturii expertizei const
n:
- Documentele puse la dispozitia expertului contabil de catre ambele
parti;
- Documnetele contabile care au fost puse la dispozitia expertului de
reclamnata S.C B.I.A.S S.R.L., respectiv:
- Contractul de livrare, semnat de ambele parti
- Factura de avans pentru achizitia utilajului
- Dovada platii avansului
- Factura de stornare a avansului si cea de achizitie a utilajului
- Procesul verbal de intrare in gestiune a mijlocului fix
- Fisa analitica a furnizorului
II. Normele avute in vedere la redactare au fost :
- Legea contabilitii nr. 82/1991 republicat cu completrile i
modificrile ulterioare;

- OMFP nr. 3055/2009 privind aplicarea reglementrilor contabile


conforme cu directivele europene;
- Codul fiscal nr. 571/2003 cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 31/1991 privind societile comerciale republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004;
- Legea 72 /2013 privind msurile pentru combaterea ntrzierii n
executarea obligaiilor de plat a unor sume de bani rezultnd din contracte
ncheiate ntre profesioniti i ntre acetia i autoriti contractante
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiz contabil s-a fcut n perioada
09.092012-10.09.2012. n cauz nu s-au mai efectuat alte expertize contabile i
nu s-au utilizat lucrrile altor experi.
Parata S.C. iStar Service S.R.L cu privire la livrarea utilajului cu

o intarziere de 60 de zile calendaristice a explicat reclamantului S.C


B.I.A.S S.R.L. ca acesta intarziere s-a datorat unei erori aparute pe
parcursul procesul de productie a utilajului, datorata de un defect
identificat la o piesa din ansamblul sau si ca vor plati daune materiale
reclamntei conform clauzelor contractuale.
Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiz contabil a fost
fixat la data de 15.09.2012.
Capitolul II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. 1. :
Stabilirea valorii daunelor materiale ce trebuie achitate de catre parata

S.C. iStar Service S.R.L reclamantei S.C B.I.A.S S.R.L.


Pentru a rspunde la obiectivul nr. 1 s-au examinat urmtoarele
documente:
- Contractul de livrare, semnat de ambele parti
- Factura de avans pentru achizitia utilajului
- Dovada platii avansului
- Factura de stornare a avansului si cea de achizitie a utilajului
- Procesul verbal de intrare in gestiune a mijlocului fix
- Fisa analitica a furnizorului
n conformitate cu documentele i actele expertizate, formulez, la
obiectivul nr. 1, urmtorul rspuns:
In data de 01.05.2012 intre reclamanta S.C B.I.A.S S.R.L. si parata

S.C.

iStar

Service

S.R.L se

incheie

contractul

de

livrare

nr.1/01.05.2012.
Obiectul contractului il constituie un utilaj in valoare de
200.000 euro, la cursul de 4.35 lei, TVA 24%.
S-a verificat daca in contract sunt stipulate termenul de plata al
avansului datorat de reclamanta paratei, termenul de livrare al
utilajului precum si clauzele privind penalizarea pentru nerespectarea
clauzelor contractuale si am constatat urmatoarele :
- Reclamanta S.C B.I.A.S S.R.L. a respectat termenul de
plata a avansului, acesta fiind 31.05.2012;

- Parata nu a respectat termenul de livrare al utilajul, respectiv


30.06.2013, aceasta livrandu-l cu o intarziere de 60 de zile
calendaristice
- Conform clauzelor contractuale parata va plati reclamantei
daune materiale in valoare de lei.

Capitolul III. CONCLUZII


n conformitate cu examinrile materialului documentar menionat n
introducerea i cuprinsul prezentului raport de expertiz contabil, formulez
urmtoarele concluzii la obiectivele fixate acesteia:
La Obiectivul nr. 1
A fost calculata valoarea daunelor materiale datorate de parata
reclamantei, aceast fiind in suma de .. lei .

Capitolul

IV.

CONSIDERAII

PERSONALE

ALE

EXPERTULUI CONTABIL
Pentru ca prezentul raport de expertiz contabil s vin si n sprijinul
paratului, consider c este necesar s fac urmtoarele precizri:
1. Piesele care stau la baza constructiei utilajelor sa fie verificate inainte
de asamblare pentru evitarea intarzierii finalizarilor utilajelor.