Sunteți pe pagina 1din 14

EXPERT CONTABIL

Nume : DENES MARIUS


Adresa : Bucuresti, Str. Alexandru Averescu, nr. 24, Sector 1

Judecătoria Bucuresti
DOSAR NR. 323/P/2019
TERMEN : 28.09.2019

RAPORT
DE
EXPERTIZĂ CONTABILĂ
JUDICIARĂ

1
1. CAPITOLUL I INTRODUCERE .................................................................................................... 3
2. CAPITOLUL II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE .............................................. 7
3. CAPITOLUL III – CONCLUZII .................................................................................................... 12

2
CAPITOLUL I INTRODUCERE

1.Expertii contabili

Denes Marius ,cu domiciliul în Bucureşti ,str.Alexandru Averescu nr.24,


sector 1, posesor al carnetului de expert contabil nr. 245861/2010-membru
CECCAR Filiala Bucureşti,si a legitimatiei in Grupul expertilor judiciari
nr.4.444/2012,

Am fost numit prin Ordonanta emisa de procurorul Serban Mihai din


cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bucuresti ,expert contabil in dosarul
323/P/2019 .

2. Părţile implicate în proces sunt:

1. D-l Ionescu Paul, cu domiciliul Bucureşti, Str. Petre Gheorghe nr 57,

sector 3, Bucureşti având calitatea de inculpat.


2. ANAF prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, cu sediul in

Bucuresti, str.Aviatorilor nr.20 sector 1 - intimat parte civila


3. D-l Pop Ioan - asociat la S.C.ALFA S.R.L. , cu domiciliul in
Bucuresti, str.Alexandru Vlahuta nr.22, sector 3 - intimat parte civila
4. D-l Popescu Ciprian - asociat la S.C.ALFA S.R.L. , cu domiciliul in

Bucuresti, str.George Cosbuc nr.147, sector 3 - intimat parte civila.

3. Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul :

In 10.06.2019 Directia Generala Antifrauda Fiscala (D.G.A.F.) din cadrul


ANAF a efectuat un control la S.C.ALFA S.R.L.
Cu ocazia controlului efectuat organele de inspectie au constatat ca :
- In anul 2018 societatea a inregistrat in contabilitate facturi de achizitie
materiale de constructii in valoare de 1.000.000 lei plus TVA 190.000 lei asupra

3
carora exista suspiciunea ca sunt facturi fictive si au fost completate chiar de D-l
Ionescu -administratorul societatii.
- materialele de constructii respective au fost date in consum ,cheltuielile
respective fiind considerate deductibile la calculul rezultatului fiscal.
Organele fiscale au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat de
190.000 lei reprezentand TVA si 160.000 lei reprezentand impozit pe profit.

De asemenea , pe baza declaratiilor scrise a doi angajati, asociatii ALFA


SRL au depus plangere penala in data de 04.07.2019 impotriva
administratorului Ionescu Paul pentru savarsirea infractiunii de
delapidare.Conform declaratiilor celor doi angajati, administratorul Ionescu
Paul a delapidat suma de 900.000 lei in luna Decembrie 2018 prin folosirea de
facturi de achizitie fictive de materiale de constructii.
Asociatii S.C. ALFA S.R.L. sustin ca nu au semnat aprobarea situatiilor
financiare la 31.12.2018, desi exista o hotarare AGA semnata de cei doi
asociati, anexata la acestea.

4. Obiectivele expertizei contabile

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia s-
au fixat urmatoarele obiective :

1) Sa se stabileasca facturile de achizitii materii prime si materiale


consumabile sunt facturi fictive sau reale si sa se verifice daca au fost
corect inregistrate in contabilitate.
2) Sa se stabileasca pe baza devizelor de lucrari aferente contractelor
incheiate cu clientii, valorile materialelor (materii prime, materiale
consumabile) si manoperei comparativ cu valorile facturate.

4
3) Sa se stabileasca prin expertiza daca semnaturile de pe hotararea
AGA prin care s-au aprobat situatiile financiare la 31.12.2018, sunt
reale si apartin intr-adevar asociatilor.
4) Sa se stabileasca daca prejudiciul calculat de D.G.A.F.conform
raportului de inspectie fiscala exista si daca a fost determinat corect si
sa se efectueze o analiza comparativa intre raportul de inspectie si
constatarile expertului in vederea determinarii de diferente de TVA si
impozit pe profit.
5) Sa se stabileasca daca exista si ce cuantum are prejudiciul creat
societatii ALFA SRL de catre administratorul Ionescu Paul pentru
infractiunea de delapidare pentru care a fost trimis in judecata.

5. Perioada si locul efectuarii expertizei contabile judiciare :

Lucrarile expertizei contabile s-au desfasurat in perioada 15.07.201-


31.07.2019 la sediul profesional al expertului contabil desemnat de organele de
urmarire penala.

6. Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei este


urmatorul :

- documentele existente la dosarul cauzei ,respectiv dosarul 323/P/2019.


- legislatia si reglementarile aplicabile :
- Legea contabilitatii nr.82 / 1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea
Reg lementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si
situatiile financiare anuale consolidat, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Standardul profesional nr.35 : Expertizele contabile.
5
7. Perioada redactarii raportului de expertiza contabila :

Redactarea raportului de expertiza contabila s-a facut in perioada


01.07.15.08.2019.

8. Data depunerii raportului de expertiza contabila :


- 01.09.2019, cu 10 zile inaintea termenului de judecata, conform Codului de
procedura civila.

In cauza :
- nu am cunostinta din dosarul studiat ca s-au efectuat alte expertize contabile
referitoare la cauza din prezentul dosar;
- nu s-au utilizat lucrarile altor experti tehnici.

6
CAPITOLUL II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul 1
1) 1) Sa se stabileasca daca facturile de achizitii si facturile emise aferente
anului 2018 au fost corect inregistrate in contabilitate, in jurnalele pentru vanzari si
pentru cumparari, in decontul de TVA, in declaratia recapitulativa, balantele de
verificare precum si in situatiile financiare la 31.12.2018.

Raspuns la obiectivul 1

In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie rezulta ca in


anul 2018, facturile de achizitie au fost inregistrate in jurnalul pentru cumparari, si au
fost preluate in balantele de verificare, in deconturile de TVA, si in declaratia
informativa 394.

In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie rezulta ca in


anul 2018, facturile de vanzare au fost inregistrate in jurnalul pentru vanzari, si au
fost preluate in balantele de verificare, in deconturile de TVA, si in declaratia
informativa 394.

In concluzie, in urma expertizarii documentelor contabile puse la dispozitie


rezulta ca in anul 2018, facturile de achizitie si de vanzare au fost inregistrate in
jurnalele pentru cumparari si pentru vanzari, si au fost preluate in balantele de
verificare, in deconturile de TVA, si in declaratia informativa 394.

Obiectivul 2

2) Sa se stabileasca pe baza devizelor de lucrari aferente contractelor incheiate cu


clientii, valorile materialelor (materii prime, materiale consumabile) si manoperei
comparativ cu valorile facturate.

7
Raspuns la obiectivul 2
In urma examinarii devizelor de lucrari aferente contractelor incheiate in anul
2018, s-a calculat valoarea materialelor prime si a materialelor consumate in suma
de 2.700.000 lei si manopera in suma de 1.000.000 lei, adica un cost total de
3.700.000 lei
In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie s-a calculat ca
valoarea facturata afenta acestor devize in anul 2018 a fost de 2.000.000 lei.

In concluzie, in urma expertizarii materialului documentar existent s-a


constatat ca in anul 2018, s-a facturat cu 1.700.000 lei mai putin decat consumurile
de materii prime, consumabile , si manopera.

Obiectivul 3

3) Sa se stabileasca prin expertiza daca semnaturile de pe hotararea AGA prin care


s-au aprobat situatiile financiare la 31.12.2018, sunt reale si apartin intr-adevar
asociatilor.

Raspuns la obiectivul 3

Conform art.14 din OG nr.2/2000 , un expert judiciar poate efectua expertize


judiciare numai in specialitatea in care a fost atestat.
Specializarea subsemnatului este Contabilitate.Conform Standardului
profesional nr.35, expertiza contabila are drept suport documentele financiar
contabile si inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor.
Expertiza contabila trebuie sa fie fundamentata exclusiv pe documente ce
atesta evenimente si tranzactii ce fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor,
evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.
Consider, ca in calitate de expert contabil nu am specializarea necesara in
vederea efectuarii unei analize grafologice.Acest obiectiv de a stabili autenticitatea
unor semnaturi excede sfera mea de atributii si competente.

8
In concluzie ma aflu in imposibilitatea de a raspunde fundamentat stiintific
acestui obiectiv

Obiectivul 4

4) Sa se stabileasca daca exista documente justificative pentru avansurile de


trezorerie incasate in anul 2018 si daca au fost corect inregistrate in contabiltatea
S.C.ALFA S.R.L..

Raspuns la obiectivul 4

In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie s-a constatat ca


in anul 2018 , administratorul societatii ALFA S.R.L. in persoana d-lui Ionescu Paul a
incasat avansuri de trezorerie in valoare de 900.000 lei.Aceasta suma nu a fost
returnata societatii si nici nu a fost utilizata pentru achizitia de bunuri sau servicii in
interesul firmei.

In concluzie, in urma expertizarii materialului documentar existent s-a


constatat ca in anul 2018, nu exista documente financiar-contabile care sa justifice
utilizarea avansurilor de trezorerie in suma de 900.000 lei.

Obiectivul 5

5) Sa se calculeze TVA datorata bugetului de stat in luna Decembrie 2018 si


impozitul pe profit pentru anul 2018.

Raspuns la obiectivul 5

In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie, in ceea ce priveste


TVA-ul aferent lunii Decembrie 2018, s-au stabilit urmatoarele :

9
- sold initial TVA de recuperat (contul 4424) la inceputul lunii Decembrie 2018 :
10.000 lei

-rulaj debitor TVA deductibil : 1.000.000 lei.

- rulaj debitor TVA colectat : 900.000 lei

Rezulta TVA de recuperat aferent lunii Decembrie 2018, in valoare de 100.000 lei.

In concluzie, in urma expertizarii materialului documentar existent s-a


constatat ca in luna Decembrie 2018, societatea ALFA SRL are TVA de recuperat in
suma de 100.000 lei + 10.000 lei - sold initial TVA = 110.000 lei

In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie, in ceea ce priveste


impozitul pe profit aferent anului 2018, s-au stabilit urmatoarele :

Venituri totale : 3.262.000 lei din care :

Venituri din servicii prestate : 2.000.000 lei

Venituri din vanzari de marfuri : 1.000.000 lei

Venituri din activitati diverse : 150.000 lei

Venituri din cedarea activelor : 12.000 lei

Venituri din actiuni detinute : 100.000 lei (neimpozabile).

Cheltuieli totale : 3.734.800 lei din care :

Cheltuieli cu materii prime : 1.200.000 lei

Cheltuieli cu mat.consumabile : 1.500.000 lei

Cheltuieli privind marfurile : 750.000 lei

Cheltuieli cu salariile personalului : 200.000 lei

Cheltuieli prvind asig.si protectia sociala : 50.000 lei

Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor : 1.800 lei

10
Cheltuieli cu sponsorizari : 13.000 lei

Cheltuieli nedeductibile totale : 74.800 lei

- cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor : 1.800 lei

- cheltuieli cu sponsorizari : 13.000 lei

- cheltuieli privind asig. si protectia sociala : 40.000 lei

-cheltuieli de protocol : 20.000 lei

Profit impozabil = Profit contabil - Venituri neimpozabile +Cheltuieli nedeductibile =

3.262.000 - 3.734.800 -100.000 + 74.800 = -498.000 lei

Rezulta ca in anul 2018,S.C. ALFA S.R.L. a inregistrat pierdere fiscala de 498.000


lei

In concluzie, in urma expertizarii materialului documentar ,impozitul datorat de


S.C. ALFA S.R.L. pentru anul 2018 este zero.

11
CAPITOLUL III CONCLUZII

Obiectivul 1
1) Sa se stabileasca daca facturile de achizitii si facturile emise aferente
anului 2018 au fost corect inregistrate in contabilitate, in jurnalele pentru vanzari si
pentru cumparari, in decontul de TVA, in declaratia recapitulativa, balantele de
verificare precum si in situatiile financiare la 31.12.2018.

Raspuns la obiectivul 1

In urma expertizarii documentelor contabile puse la dispozitie rezulta ca in


anul 2018, facturile de achizitie si de vanzare au fost inregistrate in jurnalele pentru
cumparari si pentru vanzari, si au fost preluate in balantele de verificare, in
deconturile de TVA, si in declaratia informativa 394.

Obiectivul 2

2) Sa se stabileasca pe baza devizelor de lucrari aferente contractelor incheiate cu


clientii, valorile materialelor (materii prime, materiale consumabile) si manoperei
comparativ cu valorile facturate.

Raspuns la obiectivul 2
In urma examinarii devizelor de lucrari aferente contractelor incheiate in anul
2018, s-a calculat valoarea materialelor prime si a materialelor consumate in suma

12
de 2.700.000 lei si manopera in suma de 1.000.000 lei, adica un cost total de
3.700.000 lei
In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie s-a calculat ca
valoarea facturata afenta acestor devize in anul 2018 a fost de 2.000.000 lei.

In concluzie, in urma expertizarii materialului documentar existent s-a


constatat ca in anul 2018, s-a facturat cu 1.700.000 lei mai putin decat consumurile
de materii prime, consumabile , si manopera.

Obiectivul 3

3) Sa se stabileasca prin expertiza daca semnaturile de pe hotararea AGA prin care


s-au aprobat situatiile financiare la 31.12.2018, sunt reale si apartin intr-adevar
asociatilor.

Raspuns la obiectivul 3

In calitate de expert contabil nu am specializarea necesara in vederea


efectuarii unei analize grafologice.Acest obiectiv de a stabili autenticitatea unor
semnaturi excede sfera mea de atributii si competente.
In concluzie ma aflu in imposibilitatea de a raspunde fundamentat stiintific
acestui obiectiv

Obiectivul 4

4) Sa se stabileasca daca exista documente justificative pentru avansurile de


trezorerie incasate in anul 2018 si daca au fost corect inregistrate in contabiltatea
S.C.ALFA S.R.L..

Raspuns la obiectivul 4

In urma examinarii documentelor contabile puse la dispozitie s-a constatat ca


in anul 2018 , administratorul societatii ALFA S.R.L. in persoana d-lui Ionescu Paul a

13
Expert Contabil,
Denes Marius-Adrian

14

S-ar putea să vă placă și