Sunteți pe pagina 1din 11

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA

Dosar nr. 5896 / 2006 Beneficiar : JUDECATORIA SECTOR 6 BUCURESTI Parti in cauza : - Ministerul Finantelor Publice ANAF AFP Bucuresti - S.C. EGEO FARM SRL Bucuresti

Expert Contabil

-20061

Expert contabil PANAITESCU DELIA BUCURESTI Dosar nr. 5896 / 2006 Judacatoria Sect. 6 Bucuresti

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA

Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr. 93 , Bloc A 12, Sc. A1 , Ap.23, nr. carnet 1575/ 2005 inscris in Tabloul Expertilor Contabili si Cantabililor autorizati din Romania , filiala Bucuresti , prin incheierea de sedinta din data de 19 mai 2006 a Judecatoriei sector 6 , Bucuresti , am fost desemnat pentru efectuarea expertizei contabile in cauza dosar nr. 5896/2006 privind Topala Valentin din Bucuresti si partea civila MFP-ANAF Bucuresti prin DGFP Bucuresti AFP Bucuresti . 2. Imprejurimile cauzei In luna martie 1999 , organele de control ale Garzii Financiare a sect. 6 Bucuresti au efectuat un control la punctul de lucru din str. Minerva , al Societatii Comerciale EGEO FARM S.R.L. Bucuresti al carui administrator a fost numitul Topala Valentin din Bucuresti si care avea ca obiect de activitate producerea bauturilor alcoolice din alcool etilic . Cu ocazia controlului, organele Garzii Financiare constata o serie de ilegalitati in procurarea , producerea si comercializarea bauturilor alcoolice , deficiente consemnate in procesul verbal nr. 655 / 12 martie 1999 , dupa cum urmeaza : - in cursul lunilor octombrie decembrie 1999 , societatea comerciala EGEO FARM S.R.L. s-a aprovizionat cu cantitatea de 36 650 litri alcool etilic de 96o din alte surse decat cele legale, respectiv de la persoane fizice , pentru care insa a intocmit facturi fictive, cum ca alcoolul ar fi fost procurat de la diverse societati comerciale .
2

- din catinatea de 36 650 litri alcool etilic , S.C. EGEO FARM S.R.L. a produs cantitatea de 104396 sticle cu diverse sortimente de bauturi alcoolice si anume : lichior - 4396 sticle , Brandy - 2520 sticle , rachiu - 1608 sticle , votca si rom - 89832 sticle , - la cantitatea de 104 396 sticle , societatea trebuia , conform OUG nr. 82/1997 , sa calculeze si sa vireze la bugetul statului accize in valoare totala de 667 990 588 lei vechi ; - extinzand controlul , organele Garzii Financiare , canstata ca societatile comerciale pe numele carora se intocmise facturile privind aprovizionarea cu alcool , nu existau inregistrate la Oficiul Registrului Comertului , astfel ca SC EGEO FARM SRL, in mod eronat a calculat si dedus Taxa pe Valoarea Adaugata in suma de 460 927 143 lei vechi , cu care a diminuat nejustificat Taxa pe Valoarea Adaugata ce trebuia virata la bugetul statului , deducere la care nu era indreptatita , intucat documentele erau fictive si nu reflectau operatiuni comerciale reale . Pentru accizele necalculate si nevirate, organele de control au determinat majorari de intarziere in suma de 142 830 823 lei iar pentru TVA dedus eronat au calculat majorari de intarziere in suma de 166 094 690 lei . - In luna mai 1999 , prin actul de control nr. 156777 / 13.05.1999, organele de control ale Administratiei Financiare ale Sectorului 3 Bucuresti , efectueaza un nou control la sediul Soc.Com. EGEO FARM SRL Bucuresti si constata ca , in realitate , cantitatile de alcool etilic procurate in cursul anului 1998 pe baza de documente fictive intocmite pe numele altor societati comerciale ce nu erau inregistrate la Oficiul Registrului Comertului erau mai mari decat cele constatate de organele Garzii Financiare ale sector 6 Bucuresti la punctul de lucru din str. Minerva , cantitatea procurata fara documente reale fiind de 159070 litri cu o valoare de 2 113 382 101 lei fara TVA. In urma acestor controale efectuate de organele Ministerului Finantelor Publice a fost sesizat organul de cercetare penala, pentru efectuarea cercetarilor asupra activitatii S.C. EGEO FARM S.R.L. Bucuresti . Pentru edificarea asupra prejudiciului creat Bugetului de Stat , organul de cercetare penala a solicitat efectuarea unei expertize contabile cu mai multe obiective , expertiza efectuata de expertul contabil Pascale Marian din Bucuresti. . Prin raporrul de expertiza contabila din data de 02 iulie 1999, expertul contabil a determinat valoarea accizelor necalculate si nevirate prin 2 variante , prima in functie de alcoolul aprovizionat iar a doua in functie de cantitatile de bauturi alcoolice produse , si a retinut ca bun rezultatul celei de a doua variante stabilind ca :
3

- valoarea accizelor necalculate si nevirate la buget se ridica la suma de 1585 381101 lei (ROL) ; - valoarea Taxei pe aloare Adaugata dedusa ( retinuta ) eronat , pe baza unor documente fictive se ridica la suma de 468 876 263 lei ; - Valoarea majorarilor de intarziere aferente TVA dedusa eronat este de 634 772 220 ; - Valoarea impozitului pe profit necalculat si nevirat este de 122390203 lei ; - Valoarea majorarilor de intarziere aferente impozitului este de 137383005 lei Cauza penala a fost judecata la diverse instante si a constituit mai multor dosare . Dat fiind ca a trecut pe la mai multe instante , pe parcursul judecarii s-a mai solicitat o expertiza contabila efectuata de expertul contabil Marinescu Ionel in cauza dosar 1186 / 2000 , raport de expertiza contabila 315 / 10.09.2002. In acest raport de expertiza contabila se consemneaza ca valoarea totala a accizelor necalculate aferente intregii cantitatii de bauturi alcoolice produse de societate in anul 1998 de respectiv 520286 sticle diverse sortimente , este de 1738224000 lei ROL . Intre valoarea accizelor calculata si retinuta de expertul Ganea Valeriu in suma de 1585381101 lei si cea stabilita de expertul Marinescu Ionel exista o diferenta de 152842899 lei , cauzata de faptul ca expertul Ganea Valerian a calculat accizele in functie de valoarea accizei unitare de 200 ECU/hl aferenta alcoolului etilic , iar expertul Marinescu Ionel a calculat cu valoarea unitarea a accizei de 220 ECU/hl aferenta alcoolului cuprins in toate cantitatile de bauturi alcoolice din tot anul 1998 desi aceasta era valabila doar la 1 oct. 1998, baza de calcul fiind aceeasi, respectiv cantitatea de 520286 sticle de diverse sortimente ( rachiu, votca, brandy, lichior ). 3. Obiectivele expertizei Dat fiind diferentele dintre cele 2 expertize , utltima instanta a solicitat pentru rezolvarea acestei cauze , efectuarea unei noi expertize, care sa raspunda la urmatoarea intrebare : Care este valoarea reala a prejudiciului cauzat bugetului ? 4. Perioada de efectuare a expertizei Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat in perioada 08 iunie 2006 6 octombrie 2006 la sediul Judecatoriei sector 6 Bucuresti si la cabinetul individual al expertului contabil .
4

5. Documentele care au stat la baza efectuarii expertizei Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile a constat in : - documenetele existente la dosarul cauzei ( 11 volume cu acte contabile , expertize contabile , procese verbale de control , declaratii , hotarari judecatoresti etc. ) - OUG nr. 82 / 1997 cu modificarile intervenite in cursul anului 1998 aprobata prin Legea nr. 196/1998 - Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 82/1997 aprobate prin OMF nr. 95 / 1998 cu modificarile intervenite prin OMF nr.1925/oct.1998 - Legea nr. 12 / 1990 republicata privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite ; - Ordonanta de urgenta nr.3/ 1993 privind taxa pe valoarea adaugata cu modificarile intervenite pe parcurs 6. Redactarea raporului de expertiza Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in perioada 20 august 5 octombrie 2006 . In cauza de fata , asa cum s-a aratat mai sus la paragraful imprejurarile cauzei s-au mai efectuat 2 expertize contabile , rapoartele acestora fiind avute in vedere la intocmirea prezentului . 7. Termen pentru depunerea raportului Termenul de depunere a raportului de expertiza a fost stabilit initial la data de 16 iunie 2006 , dar din cauza volumului mare de material documentar pentru studiere , precum si vacantei judecatoresi termenul s-a prelungit pana la 27 oct. 2006 . Cap. II . DESFASURAREA EXPERTIZEI Pe baza materialului documentar specificat mai sus se dau urmatoarele raspunsuri la obiectivele stabilite : Obiectivul nr. 1 Care este valoarea reala a prejudiciului cauzat bugetului ? Pentru a raspunde intrebarii puse , s-a folosit material documetar specificat la cap.1 paragraful 5.
5

Deosebit de acest material , si pentru ca in cele 6 volume un s-au gasit toate actele contabile ale societatii din anul 1998 exemplu facturi privind livrarile de produse , la data de 17 iulie 2006 s-a solicitat numitul Ispas Vasile sa puna la dispozitie si alte documente precum : - facturile emise pentru livrarile de bauturi alcoolice . Scrisoarea remisa numitului a fost returnata oficiilor postale , pe motiv ca numitul un mai locuieste la adresa existenta la judecatorie . De asemenea pentru elucidarea unor aspecte , expertiza a mai utilizat pentru comparare , preturile de vanzare si facturare a bauturilor alcoolice primite de unii agenti economici din Bucuresti . In conformitate cu actele si documenetele expertizate se formuleaza raspunsul la intrebarea pusa , dupa cum urmeaza : La determinarea prejudiciului s-a urmarit modul cum au fost respectate prevederile legale in vigoare in anul 1998 atat in domeniul aprovizionarii cu materii prime ( alcool etilic ) cat si in domeniul livrarilor de bauturi alcoolice , retinadu-se urmatoarele : A. In domeniul aprovizionarii cu materii prime Societatea Comerciala EGEO FARM SRL s-a aprovizionat in anul 1998 cu alcool etilic din urmatoarele surse : 1. de la societati comerciale inregistrate la oficiul comertului - S.C. JO & SON SRL Bucuresti - S.C. CARMADI S.R.L. - S.C. COMARO S.R.L. 2. de la o persoana fizica specificata in declaratiile de la dosarul cauzei un anume Tovarniski Gabriel. Pentru aprovizionarile efectuate de la persoana , SC EGEO FARM SRL un a intocmit borderouri de achizitie, formular specific activitatii de achizitii de la populatie . Specificam ca in OUG nr.82/1999 art.4 lit.b, se precizeaza ca platitori de accize sunt agenti economici prevazuti in aliniat 1 , care cumpara de la producatorii individuali persoane fizice produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanta de urgenta , pentru prelucrare si comercializare . In schimb pentru cantitatile de alcool etilic de la persoana fizica au fost intocmite facturi fictiv , pe formulare de facturi procurate din diverse surse si in care apar ca furnizori , societati comerciale care un erau inregistrate la Oficiul Registrului Comertului ( ex. S.C. ROJA SRL, SC MECASTIL SRL, SC CRIDAS SRL ) si altele care sunt specificate in comunicarea facuta la Camera de Comert si Industrie Bucuresti , existenta la dosarul cauzei .

Cantitatea de alcool etilic intrata in gestiune in anul 1998 cf.facturilor a fost de 95018 litri si un 159070 l ( act. Organele Adm. Fin. Sect.3 ) din care pe facturi fictive 92412 litri . Din facturile fictive , rezulta ca alcoolul a fost facturat la diverse preturi , pretul mediu pentu intreaga cantitate astfel primita fiind de 22870 lei/l . Din facturi un rezulta baza legala a pretului folosit la facturare de catre asa zisi furnizori . De altfel , din aceste facturi nu rezulta nici valoarea accizei pe care furnizorii ( daca erau legali sau reali ) aveau obligatia sa specifice distinct in facturi asa cum se prevede in Normele Metodologice aprobate prin ordinul 95/1998 . In conditiile in care S.C. EGEO FARM SRL ar fi intocmit borderouri de achizitie si note de intrare receptie pentru cantitatile achizitionate de la persoanele fizice , aveau obligatia , potrivit OUG nr.82/1997 art.4 si Normele M.F.P. aprobate prin Ordinul 95/1998 sa calculeze si sa evidentieze valoarea accizelor aferente cantitatilor de alcool achizitionate . Valoarea acizelor astfel calculata trebuia sa se regaseasca in decontul model Anexa 4 la Normele Metodologice aprobate prin Ordinul M.F.P 95/1998 . In cauza de fata nu avem calculata si evidentiata in contabilitatea societatii nici valoarea accizelor facturate de asa zisii furnizori prin facturi fictive si nici valoarea accizelor calculate de S.C. EGEO FARM SRL pentru alcoolul aprovizionat si care nu era accizat . Din raportul de expertiza intocmit de expertul contabil Pascale Marian prima varianta rezulta ca valoarea accizelor aferente cantitatilor de alcool intrate in anul 1998 ar fi fost de 1911914889 lei . Facand comparatie intre valoarea totala a alcoolului intrat in gestiune societatii , rezultata din facturile fictive de 2113382101 lei si valoarea totala a accizelor specificata la alineatul precedent de 1911914889 lei ce reprezinta peste 90,4 % din valoarea totala , rezulta o diferenta de 201467212 lei si care ar fi valoarea propriu-zisa ( costul alcoolului primit ) . In toate facturile fictive , apare facturata si Taxa pe valoarea adaugata aferenta valorii alcoolului facturat, valoare care se ridica la suma de 468876263 lei . Conform Normelor Metodologice aprobate prin OMFP nr.95/1998 cu completarile aduse prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.1925 / 1998 , pentru materiile prime achizitionate , respectiv alcool etilic, producatorii trebuiau sa utilizeze la livrare facturi speciale reglementate prin HG nr.588/1998 . La dosarul cauzei un s-au gasit facturi fiscale speciale ci numai facturi simple . B. In domeniul productiei si livrarii bauturilor alcoolice
7

In anul 1998 S.C. EGEO FARM SRL a produs si livrat urmatoarele cantitati de bauturi alcoolice : - votca 370340 sticle - rachiu 47507 sticle - brandy 35686 sticle - lichior 42078 sticle - rom 24672 sticle TOTAL 520286 sticle Valoarea totala a veniturilor obtinute aferente celor 520286 sticle se ridica la suma de 1973732849 lei , conform raportului de expertiza contabila Pascale Marian , mai mari cu 6475735 lei fata de veniturile evidentiate in balanta de verificare contabila de la 31 dec. 1998 existenta la dosarul cauzei ce totalizeaza suma de 1967257114 lei , diferenta fiind pe seama erorilor de contabilizare . Pentru producerea cantitatii de 520286 sticle ( 260143 litri ) s-a utilizat cantitatea de 95018 litri alcool etilic de 96 . La cantitatea de 95018 litri alcool S.C. EGEO FARM SRL trebuia sa calculeze si sa vireze accize in suma de 1585381101 lei ( acciza calculata de expert Pascale Marian si pentru care s-a constituit parte civila ANAF Bucuresti), suma pe care o retine ca buna si prezenta expertiza . Nu s-a luat in calcul acciza calculata de expert Marinescu Ionel in suma de 1738224000 lei intrucat acesta a calculat aciza pentru intreaga cantitate produsa de 520286 sticle cu acciza unitara de 220 ECU/ hl, valoare ce este valabila doar de la 1 oct. 1998 , pana la aceasta data acciza era de 200 ECU/ hl. Din domentele de la dosarul cauzei , au rezultat urmatoarele : - valoarea veniturilor aferente cantitatii de 520286 sticle bauturi alcoolice a fost de 1973732849 lei - valoarea accizelor aferente productiei de alcool se ridica la suma de 1585381101 lei fara ca aceasta sau alta suma aproximativ egala sa sa fie evidentiat in vreun cont din evidenta societatii in cursul anului 1998 - daca acciza in suma de 1585381101 lei ar fi incorporata in veniturile realizate in suma de 1973732849 lei ( presupunand ca pretul continea si acciza ) rezulta o diferenta de numai 388351748 lei care nu acoperea decat 18% din valoarea alcoolului procurat (valoarea alcoolului procurat cu documente fictive se ridica la suma de 2113382101 lei ) si care reprezinta dealtfel proportia legala practicata in acea perioada . Pentru accizele ce ar fi trebuit datorate S.C. EGEO FARM SRL un a intocmit nici jurnalele de cumparari si de vanzari formulare specifice Anexa 4 si Anexa 5 la Normele Metodologice .

Dat fiind aceasta situatie , expertiza retine ca suma de 1585381101 lei reprezinta contravaloarea accizei necalculata, si neevidentiata ca atare pentru a fi varsata la buget . La intrebarea pusa Care este valoarea reala a prejudiciului cauzat bugetului ? expertiza va da raspunsul dupa cum urmeaza: A. Care ar fi obligatiile de plata ale societatii privind accizele datorate conform OUG nr.82/1997 - in conditiile in care societatea s-ar fi aprovizionat cu alcool cu documente legale si ar fi conduse evidentele privind accizele conf. OUG 82/1997 si Normele Metodologice de aplicare a OUG 82/1997 , obligatia de plata catre buget ar fi fost de 1585381101 lei . La aceasta suma se mai putea adauga acciza in suma de 326533788 ( 1911914889-1585381101 ) aferenta stocului scriptic de alcool neconsumat evidentiat la balanta din 31 dec. 1998 in suma de 563842493 lei alcool ce ra fi contribuit ( un exista documente sa ateste destinatia acestuia ) la realizarea veniturilor in suma de 951819099 lei depuse drept aport propriu , inregistrat in contul 462 Creditori , mentiune ce a fost desfiintata de catre Instanta de judecata ( Dosar 3669 / 2003 ) . Se face precizarea ca suma de 951819099 lei ce constituie in fapt venituri din vanzarea de bauturi alcoolice si un aport personal , aceasta sume se divide astfel : - valoarea bauturilor alcoolice ____________ 780187099 lei - TVA aferenta acestora _________________ 171632000 lei TOTAL 951819099 Lei Suma de 326533788 lei se regaseste in suma de 951819099 lei raportat initial drept aport propriu . Din valoarea bauturilor in suma de 780187099 lei se scade valoarea alcoolului din stoc de 563842493 lei care se presupune ca a fost utilizat la producerea bauturilor . Ramane un profit in suma de 216344606 lei la care se calculeaza un impozit pe profit in suma de 54086151 lei . Intrucat societatea in baza unor facturi fictive a dedus in mod ilegal suma de 468876263 lei reprezentand TVA aferenta alcoolului care ar fi fost aprovizionat de la furnizori fictivi platitori de TVA si bugetul a fost in mod cert prejudiciat cu suma de mai sus , obligatia de plata catre buget se majoreaza si cu aceasta suma.

Recapituland , rezulta ca obligatia de plata catre buget ar fi fost compusa din : - prejudiciul ipotetic ( acciza neincasata ) _________ 1911914889 lei din care : - acciza aferenta alcoolului livrat dar necalculata, nefacturata si neincasata 1585381101 lei - acciza aferenta stocului de alcool lipsa folosit la obtinere venit-aport propriu 326533788 lei - prejudiciul real _____________________________ 694594414 lei din care : - taxa pe valoarea adaugata dedusa din suma de 951819009 lei aport personal incasat 171632000 lei - impozit pe profit aport propriu 54086151 lei - TVA dedusa eronat 468876263 lei - TOTAL ____________________________ 2606509303 Lei .

La aceste obligatii de plata , majorarile de intarziere la plata pentru perioada 1998- octombrie 2006 sunt urmatoarele :
% major are 0,25 0,30 0,15 0,1 0,07 0,06 0,05 01 Total Zile intar ziere 450 454 306 122 972 124 273 1585381101 780057871 2140264480 1079644530 485126616 135391546 924594258 98293628 432809040 6076181969 326533788 83266115 440820614 222369509 99919339 27885985 190434505 20245095 89143724 1174084886 171632000 43766160 231703200 116881390 52519390 14657372 10095780 10641184 46855536 617120012 54086151 13791968 73016303 36832668 16550362 4618957 31543043 2628586 14765519 193747406 468876263 225149342 632982955 319304735 143846445 40042119 273448636 29070328 128003493 1791848053 TOTAL 1146031456 3518787552 1775032832 797962152 222595979 1520116222 160878821 711577312 9852982326 6439851840 3413130486

Acciza

Acciza

TVA

Imp. Profit

TVA

Recapituland , situatia majorarilor se prezinta astfel : - pentru acciza de 1585381101 lei _____________ 6076181969 lei - pentru acciza de 326533788 lei _______________ 1174084886 lei - pentru tva in suma de 171632000 lei ___________ 617120012 lei - pentru TVA dedus eronat de 468876623 lei _____ 1791848053 lei

10

- pentru impozitul pe profit de 54086151 lei ______ 193747406 lei TOTAL 9852982326 lei Obligatiile de plata cate buget aferente cauzei sunt urmatoarele : Debite _________________ 2606509303 lei Majorari _______________ 9852982326 lei TOTAL 12459491629 lei

Cap. III . CONCLUZII In baza consemnarilor de la capitolul II de mai sus se dau urmatoarele concluzii : Intrebarea nr. 1 Care este prejudiciul real adus bugetului Prejudiciul real adus bugetului este in suma de _______ 2606509303 lei Majorarile aferente perioadei 1998 2006 __________ 9852982326 lei TOTAL ________________ 12459491629 lei

Expert Contabil PANAITESCU DELIA

11