Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MASTER, ANUL II ; 2015-2016
SPECIALIZAREA: TEHNICI CONTABILE SI FINANCIARE
PENTRU GESTIUNEA AFACERILOR

RAPORT DE EXPERTIZA
CONTABILA JUDICIARA
S.C. MAGELAN SPEED S.R.L.

Prof.univ.dr. Mariana
Mirea

Masterande:
SAVA OANA-ANDREEA
OMOCEA (LOZOVEANU)
CRISTINA

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Paragraful I.

Subsemnatele Sava Oana-Andreea posesoare a carnetulului


de expert contabil nr. 150/2013 emis de Corpul Expertilor Contabili
si a Contabililor Autorizati din Romania - filiala Constanta,
domiciliata in Constanta, str. Eliberarii, nr. 3, inscrisa in lista
expertilor contabili a Tribunalului Constanta la pozitia nr. 59 si
Omocea (Lozoveanu) Cristina posesoare a carnetulului de expert
contabil nr. 98/2012 emis de Corpul Expertilor Contabili si a
Contabililor Autorizati din Romania Filiala Constanta, domiciliata
in Constanta, str. Dezrobirii, nr. 27, inscrisa in lista expertilor
contabili a Tribunalului Constanta la pozitia nr. 88, am fost numite
prin incheierea de sedinta din data de 08.07.2015, in calitate de
experti contabili in dosarul 6902/101/2014 - avand ca obiective
identificarea si inventarierea actelor, constituirilor ori transferurilor
de drepturi patrimoniale catre terti, incheiate de debitoare in cei 3
ani anteriori deschiderii procedurii insolventei S.C. MAGELAN

Paragraful II.

- Partile implicate in proces:


S.C. MAGELAN SPEED S.R.L., cu sediul in Cernavoda, str. Avram
Iancu, judetul Constanta, avand cod de identificare fiscala RO
24924637 si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J13 /33 /2009 prin administrator special Neica Florentina;

S.C.

MAGELAN

SPEED

S.R.L.

in

insolventa,

prin

administratori judiciari asociati Yna Consulting SPRL si Consultant


Insolventa SPRL (succesor de drept al C.I.I. Popescu Emil), cu sediul
procesual ales in Cernavoda, str. Avram Iancu, judetul Constanta.

Paragraful III.

- Imprejurarile si circumstantele in care a luat nastere


litigiul:
Prin cererea nr. 5260 din 11.04.2015 depusa de creditoarea Directia
Generala a Finantelor Publice Constanta la dosarul cauzei, s-a aratat
ca pana la data de 11.04.2015, in dosarul de insolventa, nu s-a
depus o situatie concreta - cu privire la situatia transferurilor cu titlu
gratuit, incheiate in perioada celor 3 ani anteriori deschiderii

Fata de aceste aspecte, in temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr.
85/2006, creditoarea a solicitat instantei sa dispuna efectuarea
unei expertize de specialitate.

In drept creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 11


alin. (2), teza 2, si art. 79, art. 80 si art. 81 din Legea nr. 85/2006
- privind procedura insolventei.

Fata de aceste sustineri, instanta a dispus proba cu expertiza


contabila care sa lamureasca problema ridicata de creditoare in
prezenta speta, numind la data de 17.06.2015 in calitate de
expert contabil pe dra Sava Oana-Andreea.

La

solicitarea

expertului

contabil

desemnat,

instanta

incuviintat, la termenul din 08.07.2015, prin incheiere de


sedinta, participarea la lucrarea de specialitate si a doamnei
expert contabil Omocea (Lozoveanu) Cristina, avand in vedere

Paragraful IV.

Pentru solutionarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza


contabila, careia i s-a fixat urmatorul obiectiv:

Identificarea si inventarierea tuturor actelor de transfer cu titlu

gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori datei de 23.08.2014 (data


deschiderii procedurii).

Paragraful V.

In urma discutiei telefonice cu administratorul special si cu


directorul

economic,

dna

Safciuc

Liliana,

s-a

convenit

ca

documentele societatii sa fie puse la dispozitie expertilor la punctul


de lucru din municipiul Tulcea, str. Podgoriilor, nr. 8, judetul Tulcea,
desi sediul social este in Cernavoda, str. Avram Iancu, judetul
Constanta.
In vederea studierii documentelor s-au efectuat trei deplasari in
municipiul Tulcea, in zilele de 11.02.2015, 24.03.2015, 10.05.2015.
De asemenea, s-a convenit cu director economic ca documentele ce
nu au putut fi puse la dispozitia expertilor in deplasarile respective,
sa fie transmise ulterior, atat prin posta cat si prin posta

In vederea definitivarii lucrarilor de expertiza, in data de


17.06.2015 au fost convocate partile, respectiv S.C. MAGELAN
SPEED S.R.L. prin administrator special si administratorii judiciari,
la sediul social declarat al societatii debitoare.
La convocare nu s-a prezentat nici una din parti.

Paragraful VI.

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei


consta in:
- dosarul cauzei nr. 6902/101/2014;
- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- actele si documentele puse la dispozitia expertului de catre
administratorii judiciar ai S.C. MAGELAN SPEED S.R.L. (tabel
definitiv al creantelor, rapoarte lunare de activitate, fisa de
evidenta a contului 542.01 etc.);
- documente de evidenta contabile puse la dispozitia expertului de
catre parata debitoare S.C. MAGELAN SPEED S.R.L. (balante lunare
sintetice de verificare, registrul jurnal, fise de evidenta analitica,
alte documente de evidenta analitica, facturi, contracte si alte

- Buletinul Procedurilor de Insolventa editat de ORC;


- bibliografie de specialitate

Paragraful

VII.

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila s-a facut in


perioada 17.11.2015 -20.11.2015
In acest dosar nu s-a mai efectuat o alta expertiza contabila care
sa aiba aceste obiective.
Pentru aceasta expertiza nu s-au utilizat lucrarile altor experti.

Paragraful VIII.

Termenul pentru depunerea prezentului raport de expertiza


contabila a fost fixat la 20.01.2016.

CAPITOLUL II.
DESFASURAREA
EXPERTIZEI
Obiectiv
Identificarea si inventarierea tuturor actelor de transfer cu titlu
gratuit, efectuate in cei 3 ani anteriori datei de 23.08.2014 (data
deschiderii procedurii);
Pentru a raspunde la obiectivul fixat de instanta, expertii au examinat
urmatoarele documente:
- balantele lunare de verificare pe perioada ultimilor 3 ani anteriori
deschiderii procedurii insolventei debitoarei S.C. MAGELAN SPEED S.R.L.
(23.08.2014);
- fisa de cont pentru operatiuni diverse privind contul 6582 Donatii si
subventii acordate pe perioada 2011- 2014.

In conformitate cu documentele expertizate, formulam urmatorul raspuns:


Situatia actelor de transfer cu titlu gratuit este evidentiata in
contabilitate, prin contul 6582 Donatii si subventii acordate.

Analizand acest cont pe perioada septembrie 2011 - august 2014,


s-a constatat ca exista sponsorizari efectuate in perioada celor 3
ani anteriori deschiderii procedurii de insolventa a debitoarei S.C.
MAGELAN SPEED S.R.L. in suma de 1 773 925,77 lei, dupa cum
urmeaza:
- 7 325,82 lei in perioada septembrie 2011 - decembrie 2011;
- 172 313,96 lei in anul 2012;
- 1 263 997,91 lei in anul 2013;
- 330 288,08 lei in perioada ianuarie 2014 - august 2014.
In perioada 2011 - 2012 societatea debitoare era indreptatita sa le
faca realizand profit si indeplinind conditiile prevazute de Codul
fiscal privind deductibilitatea acestora.
In anul 2013 societatea a realizat profit, insa valoarea acestor
sponsorizari depaseste cota legala pentru a fi deductibile in
intregime.
Sponsorizarile facute reprezinta plati catre institutii si asociatii
umanitare si non profit, de cult si sportive.
Relativ la anul 2014, avand in vedere ca societatea a inregistrat
pierderi in lunile ianuarie, iulie si august si ca la finele lunii august

Conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea si mecenatul, se


poate transmite de catre o persoana juridica, in baza unui contract
de sponsorizare, dreptul de proprietate asupra unor bunuri
materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati
fara scop lucrativ desfasurate de beneficiarul sponsorizarii.
Expertii

desemnati au constatat ca, in cursul perioadei analizate,

au fost facute sponsorizari catre institutii nonprofit (asociatii,


fundatii, institutii de cult, sportive, institutii si autoritati publicitare
etc.), catre persoane fizice, dar si catre persoane fizice autorizate
si juridice cu scop lucrativ.
De

asemenea, societatea a prezentat o situatie a transferurilor

cu titlu gratuit pentru care detineau contracte de sponsorizare


incheiate intre societatea debitoare si beneficiarii acestor acte.
S-a

constatat ca pentru alte plati inregistrate drept sponsorizari

nu au fost prezentate contracte

S-au

identificat transferuri cu titlu gratuit catre persoane fizice in

baza unor contracte de sponsorizare neinsotite de documente


legale, care sa justifice efectuarea unei astfel de operatiuni,
respectiv fara a fi evidentiate obligatiile pe care le are persoana
fizica respectiva fata de societatea MAGELAN SPEED SRL.
Au

fost prezentate transferurile patrimoniale cu titlu gratuit catre

persoane fizice autorizate sau persoane juridice avand scop lucrativ


(contrar dispozitiilor Legii nr. 32/1994).
De

asemenea, expertii desemnati au constatat ca au fost

efectuate plati reprezentand sponsorizari inainte de incheierea


contractelor de sponsorizare propriu-zise. Exemplificam astfel prin
contractul de sponsorizare nr. 14484/06.12.2010 incheiat intre
societatea debitoare, in calitate de sponsor si doamna Sindrestean
Ioana, beneficiara a sumei de 2 500 lei, pe o perioada cuprinsa intre
data semnarii contractului si data de 30.11.2012 (!).
S-au

identificat contracte de sponsorizare fara data si numar de

inregistrare (exemplu contractul de sponsorizate cu Clubul Sportiv


Politehnica Timisoara pentru suma de 5 000 lei evidentiat in

CAPITOLUL III.
CONCLUZII
In conformitate cu materialul documentar examinat, ce a fost
mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza
contabila, se formuleaza urmatoarea concluzie la obiectivul stabilit.
Asa cum am aratat in cuprinsul raportului de expertiza, au fost
identificate acte de transfer cu titlu gratuit in perioada celor 3 ani
anterior datei deschiderii procedurii insolventei S.C. MAGELAN SPEED
S.R.L. in valoare de 1.773.925,77 lei.
Au fost verificate si identificate:
actele

de transfer cu titlu gratuit pentru care au fost prezentate

contracte de sponsorizare;
actele

de transfer cu titlu gratuit efectuate de S.C. MAGELAN SPEED

S.R.L. in baza unor contrate de sponsorizare catre diverse persoane


fizice;
transferurile

patrimoniale cu titlu gratuit efectuate de S.C. MAGELAN

SPEED S.R.L. in baza unor contracte de sponsorizare catre persoane


fizice autorizate sau persoane juridice;