Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Ovidius Constanta

Facultatea de Stiinte Economice


Master, anul II; 2015-2016
Specializarea: Tehnici contabile si financiare pentru gestiunea afacerilor

ORGANIZAREA PROFESIEI CONTABILE IN


STATELE UNITE ALE AMERICII

Conf. univ. dr. Georgescu


Cristina

Masterande:
SAVA OANA-ANDREEA
OMOCEA (LOZOVEANU) CRISTINA

ORGANISME LA NIVEL NATIONAL

ACCESUL SI EXERCITAREA PROFESIEI

ROLUL PROFESIONISTILOR CONTABILI SI MODUL DE ORGANIZARE

REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE IN S.U.A.

PROFESIA CONTABILA IN S.U.A.

CAP. V.

CAP. IV.

CAP. III.

CAP. II.

CAP.I.

CUPRINS

CAP. I. PROFESIA CONTABILA IN S.U.A.


In 1887 ia fiinta Asociatia Americana a Contabililor Publici ( American
Association of Public Accountants - A.A.P.A.).

Prin obligativitatea detinerii unei diplome de expertiza contabila cateva organisme si A.A.P.A.

Institutul American al Contabililor (American Institute of Accountants - A.I.A.)

A.I.A. a devenit in 1932 Institutul American al Contabililor Publici Autorizati (American


Institute of Certified Public Accountants - A.I.C.P.A.)

Comisia Bursei de Valori din S.U.A. (Securities and Exchange Commission - S.E.C.) A
creat C.A.P. (Comitee of Accounting Procedure)

In 1973 Consiliului Standardelor de Contabilitate Financiara (Financial Accounting


Standards Board - F.A.S.B.)

A.C.S.E.C. (Accounting Standards Executive Commitee) ajuta A.I.C.P.A. pe


probleme contabile netratate de normele in vigoare

CAP. I. REGLEMENTAREA PROFESIEI


CONTABILE IN S.U.A.
Ca si reactie la marile scandaluri financiare care au zguduit companii de
renume din S.U.A. si au dus la pierderea increderii publicului in
practicile expertizelor contabile si in cifrele raportate de companii, a
fost adoptata in 2002, Legea Sarbanes-Oxley, care stabileste
standarde

mai

riguroase

privind

contabilitatea,

auditul

si

responsabilitatile consiliilor de administratie.

In S.U.A. profesia contabila este reglementata de trei organisme care


contribuie la fixarea modalitatilor de stabilire si publicare a situatiilor
financiare

Aceste trei organisme contribuie la fixarea modalitatilor de stabilire si


publicare a situatiilor financiare, normele contabile fiind elaborate in
cadrul F.A.S.B., prin colaborare cu S.E.C. si membrii A.I.C.P.A., in cadrul
unui proces laborios, dupa care sunt promulgate drept G.A.A.P.-uri.

Consiliul Standardelor
de Contabilitate
Financiara (Financial
Accounting Standards
Board - F.A.S.B.)
organism independent,
influentat in mica masura
de catre profesionistii
contabili si guvern. F.A.S.B.
publica FAS-uri
(Statements of Financial
Accounting Standards) si
interpretari ale acestora.

Comisia Bursei de Valori Institutul American al


din S.U.A. (Securities
Contabililor Publici
Exchange Commission - Autorizati (American
S.E.C.)
Institute of Certified
Public Accountants A.I.C.P.A.)
are si functie de
reglementare contabila
pentru firmele ale caror
actiuni sunt cotate la bursa;

cea mai inalta autoritate


americana in domeniul contabil,
un fel de ordin al expertilor
contabili si auditorilor, care
are si rol normativ in
contabilitate. A.I.C.P.A. publica
G.A.A.P., GAAS - standarde
general acceptate in domeniul
contabil si al auditului, precum
si un cod etic profesional

CAP. V. ORGANISME LA NIVEL NATIONAL


Institutul American de Contabili Publici (Institute of Certified Public
Accountants - A.I.C.P.A.)

- un organism national, o asociatie de profesionisti in S.U.A. cu mai mult de 412.000 de


membri din afaceri si industrie, practica publica, guvern si educatie, studenti afiliati si
asociatii internationale.

a elaborat reguli care vizeaza obligatia membrilor de a se supune controlului de

calitate, de a elabora anual un raport catre A.I.C.P.A., de a participa la stagiile de


pregatire profesionala si de a-si acoperi riscurile printr-o forma de asigurare

- stabileste standarde etice pentru profesia contabila si standarde de audit din S.U.A.
folosite pentru auditul societatii private, a celor de stat (federal), precum si pentru
guvernele locale si a organizatiilor non-profit.

- aproximativ 40% dintre membrii sai sunt angajati in practica de contabilitate publica,
in domenii precum audit, contabilitate, fiscalitate, consultanta generala de afaceri,
evaluarea de afaceri, planificarea financiara personala si a tehnologiei de afaceri.

- (60%) din membrii sai sunt revizori contabili (C.P.A.) care lucreaza in industrie, guvern
si educatie.

CAP. III. ROLUL PROFESIONISTILOR


CONTABILI SI MODUL DE ORGANIZARE
Codul de Conduita Profesionala este destinat tuturor membrilor din practica publica,
din industrie, din guvern si din educatie. Principiile mentionate in Cod exprima
recunoasterea de catre profesie a responsabilitatilor fata de public, clienti si colegi
si

solicita

angajamentul

nestramutat

al

membrilor

A.I.C.P.A.

pentru

un

comportament onorabil, chiar si cu pretul sacrificarii avantajului personal.

Conform acestui Cod, in indeplinirea oricarui serviciu profesional, un membru


trebuie sa isi mentina obiectivitatea si integritatea, trebuie sa fie lipsit de conflicte
de interese si sa nu denatureze cu buna stiinta faptele.

Plecarile membrilor

datorate de denaturari semnificative asupra situatiilor

financiare si inselatorii sunt rare si au loc de obicei atunci cand nu exista legislatie
noua, evolutia unor noi forme de tranzactii de afaceri, un grad neobisnuit de
materialitate sau existenta unor practici de conflict.
La plecare, membri trebuie sa mentioneze, daca este posibil, intr-o declaratie,
motivele pentru care respectarea principiului de contabilitate ar avea ca rezultat
inducerea in eroare financiara.

In furnizarea de servicii, un membru adera la urmatoarele principii de conduita profesionala:

INTERESUL
PUBLIC

RESPONSABILITATE
- membrii ar trebui sa
exercite judecati
profesionale si morale
sensibile in toate
activitatile lor;

INTEGRITATE

- membrii trebuie sa
efectueze toate
responsabilitatile
- membrii ar trebui sa profesionale cu sensul
accepte obligatia de a cel mai inalt de
integritate.
actiona intr-un mod
care va servi interesul -onestitate,
public, a onora
sinceritate si evitarea
increderea publicului
posibilitatii
si pentru a demonstra intentionate de a
angajamentul de a fi
insela si manipula
profesionalist;
informatiile
financiare;

OBIECTIVITATE
SI
INDEPENDENTA
- un membru ar trebui

sa mentina
obiectivitatea si sa fie
liber de conflicte de
interese in
exercitarea
responsabilitatilor
profesionale.
Imposibilitatea de a
ramane obiectiv si
independent poate
impiedica capacitatea
de contabil de a oferi
o opinie sincera
despre informatiile
financiare ale
companiei.

ATENTIA
CUVENITA
- Un membru ar trebui
sa respecte standarde
tehnice si etice ale
profesiei, sa depuna
eforturi in
permanenta de
imbunatatire a
competentelor si a
calitatii serviciilor.
- presupune ca
serviciile sa fie
prestate cu
competenta si
constiinciozitate.

CAP. IV. ACCESUL SI EXERCITAREA PROFESIEI


Pentru a obtine autorizarea ca Certified Public Accountant (C.P.A.) in Statele Unite ale
Americii, este necesara promovarea diverselor examene dezvoltate si notate de
A.I.C.P.A. Este prevazut si un stagiu de practica, precum si participarea la programe de
pregatire profesionala.
Responsabil pentru configurarea, desfasurarea si evaluarea asa-numitului Uniform-

CPA-Examination este Board of Examiners (B.O.E.) al A.I.C.P.A.


Calitatea de expert contabil (contabil public autorizat) se obtine potrivit regulilor
stabilite in fiecare jurisdictie a A.I.C.P.A.. De regula, este necesara o experienta intre
1 si 3 ani, dupa care urmeaza un examen scris.
Astazi, exista in fiecare stat un institut al C.P.A. care elibereaza diplome de expert
contabil, dar examenul final cade in responsabilitatea A.I.C.P.A.

Comisia Bursei de Valori din S.U.A. (Securities Exchange Commission


- S.E.C.)

este o agentie guvernamentala, formata din cinci comisari, numiti de catre

presedintele S.U.A.

- stabileste cerintele de publicare a informatiilor si controleaza respectarea lor de


catre societatile ale caror titluri de valoare sunt oferite spre vanzare publicului larg
(circa 10.000 de societati cotate dintr-un total de aproximativ 1.600.000 societati).

- monitorizeaza si activitatea profesiei contabile, in special a F.A.S.B., in procesul de


elaborare a G.A.A.P.

- actiunile intreprinse de S.E.C. sunt in mare masura de remediere.


- structura organizatorica a S.E.C. cuprinde opt divizii:

Divizia de Corporate Finance;

Divizia de reglementare a pietei;

Divizia de management al investitiilor ;

Divizia de Executare;

Divizia de taxe;

Biroul de consultant general;

Oficiul Valorilor Mobiliare municipale;

Oficiul de investitii in educatie .

Consiliul Standardelor de Contabilitate Financiara


Accounting Standards Board - F.A.S.B.)

(Financial

- nou organism de normalizare, independent de A.I.C.P.A. si de S.E.C., Consiliul


Standardelor de Contabilitate Financiara (Financial Accounting Standards Board F.A.S.B.), creat in 1973, care va promulga, incepand de la aceasta data, normele
contabile americane (U.S. G.A.A.P. sau F.A.S.).
- este cea mai inalta autoritate in stabilirea principiilor contabile general acceptate
pentru companii publice si private, precum si entitati non-profit.
- activitatile sale sunt supravegheate de Fundatia contabilitatii financiare
(Financial Accounting Foundation F.A.F.), organism cu o larga reprezentare.
F.A.F. are sarcina de a gasi resursele pentru finantarea activitatii F.A.S.B. si de a
numi membrii Consiliului de sprijin al normalizarii contabilitatii financiare (Financial
Accounting Standards Advisory Council- F.A.S.A.C.), organism care reprezinta
producatorii, revizorii si utilizatorii de informatii financiare.
In scopul de a stabili principiile de contabilitate, fiecare declaratie publica F.A.S.B.,
abordeaza probleme generale sau specifice de contabilitate. Aceste declaratii sunt:
Declaratiile de Standarde de Contabilitate Financiar (Statements of
Financial Accounting Standards)
Declaratiile de Concepte Contabilitate financiara (Statements of Financial
Accounting Concepts)
Interpretari F.A.S.B. (F.A.S.B. Interpretations)
Buletine Tehnice F.A.S.B. (F.A.S.B. Technical Bulletins)
Rezumate E.I.T.F. (E.I.T.F. Abstracts).

BIBLIOGRAFIE

Liliana Feleaga, Nicolae Felega, Contabilitate Financiara - O abordare

europeana si internationala, Vol. 1 - Contabilitate Financiara


Fundamentala, Ed.Economica,Bucuresti,2007

Feleaga N., Sisteme contabile comparate, Ed.Economica, 1995

Feleaga, N. (1999), Sisteme contabile comparate, editia a II-a, vol I,


Editura Economica, Bucuresti.

Gee P., UK G.A.A.P. for Business and Practice, 2006, Elsevier

Ristea M., Olimid L., D-A.Calu, Sisteme contabile comparate, CECCAR,


Bucuresti 2006

Etica in profesia contabila o abordare europeana si internationala Audit Financiar, anul IX, nr. 2/2011 Articole de specialitate de pe
website-urile:

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Accounting_Standards_Board

http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chartered_Certified_Ac
countants

VA MULTUMIM
PENTRU ATENTIA ACORDATA!

S-ar putea să vă placă și