Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL EXTRAJUDICIAR

Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)
Subsemnatul ILIE DIANA, expert contabil, domiciliat n BUCURESTI, SECTOR 2, Str. ALEEA
DOBRINA NR. 7, posesor al carnetului de expert contabil nr. 20578/2001, nscris n Tabloul Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR), filiala Bucuresti,
Paragraful (ii)
n baza contractului nr. 1/2016, am acceptat misiunea efecturii unei expertize contabile extrajudiciare
pentru SC KRONOS SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Ploiesti-Bucuresti, Nr 258.

Paragraful (iii)
mprejurrile i circumstanele care l-au determinat pe client s apeleze la prestaia noastr sunt:
Verificarea activului (cladire) adus ca aport in natura la capitalul social de catre un asociat care detine 40 %
din actiuni, in urma suspiciunii de supraevaluare a acestuia, vanzarea acesteia facandu-se la un pret foarte mic.

Paragraful (iv)
Conform art. nr. 4 din contractul nr. 1/2016 obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare sunt:
Obiectivul nr. 1 Verificarea rapoartelor de evaluare a cladirii aduse ca aport in natura.
Obiectivul nr. 2 Verificarea inregistrarilor contabile privind constituirea capitalului social subscris
conform statutului societatii.
Obiectivul nr. 3 Stabilirea corectitudinii calculelor de amortizare, reevaluare si conformitate cu
politiciile contabile.
Obiectivul nr. 4 Verificarea raportului de evaluare a cladirii in vederea vanzarii acestuia.

Paragraful (v)
Lucrrile expertizei contabile s-au efectuat n perioada 15. -25. 01. 2016 la sediul social al expertului.

Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efecturii expertizei const n:

Legea 31/1991 privind societatiile comerciale;


Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii.
Raport de evaluare intocmit de specialistul in domeniul evaluarii.
Notele contabile, balantele lunare in care au fost inregistrate reevaluarile.
Registrul fiscal privind plata tuturor taxelor la administratia locala.

Paragraful (vii)
1

Redactarea prezentului raport de expertiz contabil s-a fcut n perioada 25-26.01.2016. n cauz s-au
efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrrile altor experi
(tehnici, fiscali etc.).
Problemele ridicate de prile interesate n expertiz i explicaiile date de acestea n timpul efecturii
expertizei sunt:
Asociatul societatii KRONOS SRL considera ca aportul are o valoare supraevaluata.

Paragraful (viii)
Data pentru depunerea prezentului raport de expertiz contabil a fost fixat la 27.01.2016(2 zile de la
finalizarea lucrarilor privind expertiza contabila extrajudiciara).

Capitolul II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


Obiectivul nr. 1
Pentru a rspunde la obiectivul (ntrebarea) nr. 1 s-au examinat urmtoarele documente:
Raportul de evaluare in baza caruia s-a adus activul ca aport in natura la capitalul social.
Actul constitutiv si certificatul de mentiuni eliberat de Oficiul National al Registrului
Comertului.
Contractul de vanzare cumparare efectuat in numele asociatului Y al SC KRONOS SRL pentru
cladirea adusa ca aport.
Expertul contabil a solicitat certificat fiscal de la autoritatea locala (consiliul local)
Oridinele de plata anuale privind impozitele pe cladire.
(Descriere detaliat cu trimitere la anexe, dac este cazul)
n conformitate cu documentele expertizate formulm, la obiectivul nr. 1, urmtorul rspuns:
Evaluarea a fost facuta de o persoana juridica membra ANEVAR, iar evaluarea activului adus ca aport
la capitalul social a fost evaluata in mod credibil si adecvat conform cu valorile pietii la data aducerii acestuia
ca aport.
Toate taxele catre autoaritatea locala pentru cladirea adusa ca aport au fost platite inainte ca aceasta sa
fie inregistrata la capitalul social.
Obiectivul nr. 2
Pentru a rspunde la obiectivul (ntrebarea) nr. 2 s-au examinat urmtoarele documente:
Notele contabile ale societatii privind inregistrarea activului ca aport.
Balantele lunare in care au fost inregistrate reevaluarile, amortizarea, rezervele din reevaluarea
sau ajustarile pentru depreciere.
Registrul jurnal, Registrul inventar.
Dosarul de inventariere al patrimoniului.
n conformitate cu documentele expertizate formulm, la obiectivul nr. 2, urmtorul rspuns:
Avand in vedere prevederile art. 6 si 7 din Legea 82/1991 privind contabilitatea, republicata cu modificari, ce
stabileste obligatia inregistrarii in evidentele contabile a tuturor operatiunilor economico-financiare, precum
si efectuarea inventarierii patrimoniului, am constatat urmatoarele:

In contul 212 Constructii a fost inregistrata valoarea cladirii stabilita in raportul de evaluare; aceeasi
suma se regaseste si in contul 2012 Capital subscris varsat
Societatea a efectuat urmatoarele inregistrari:
- 456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital social subscris si nevarsat
- 1011 Capital social subscris si nevarsat = 1012 Capital social subscris si varsat
- 5121 Conturi la banci in lei = 456 Decontari cu asociatii
- 212 Constructii = 456 Decontari cu asociatii
Inregistrarile contabile sunt efectuate la data recunoasterii aporturilor aduse la capitalul social.
Aceste sume sunt preluate in registrele conturilor, in balantele de verificare respective, sunt constatate la
inventar, recunoscute in Registrul- jurnal si Registrul inventar. De asemenea se regasesc si in situatiile
financiare anuale.
Obiectivul nr. 3
Pentru a rspunde la obiectivul (ntrebarea) nr. 3 s-au examinat urmtoarele documente:
Politicile contabile ale societatii privind amortizarea activelor corporale.
Registrul mijloacelor fixe
Registrul jurnal, Registrul inventar
n conformitate cu documentele expertizate formulm, la obiectivul nr. 3, urmtorul rspuns:
Avand in vedere regulile de amortizare, reevaluare, scoatere din evidenta contabila in urma vanzarii, am
constatat ca acestea sunt conforme cu politicile contabile ale societatii, care la randul lor respecta legislatia in
vigoare. Durata normala de functionare a cladirii a fost de 40 de ani, regimul de amortizare aplicat fiind cel
liniar. Cladirea pana in momentul vanzarii acesteia fiind amortizanta in procent de 62, 5 %.
Pana in momentul vanzarii, cladirea nu a mai fost reevaluata, desi impozitul pe cladire platit la Consiliul Local
ca urmare a nereevaluarii acesteia la 3 ani (conform reglementarilor Legii 571/2003- Codul Fiscal), a fost mult
mai mare grevand costurile si deci profitul societatii.

Obiectivul nr. 4
Pentru a rspunde la obiectivul (ntrebarea) nr. 4 s-au examinat urmtoarele documente:
Raportul de evaluare in vederea vanzarii cladirii.
Contractul de vanzare cumparare a cladirii.
Verificarea la Consiliul Local a scoaterii din evidenta a cladirii pe baza contractului de vanzarecumparare.
n conformitate cu documentele expertizate formulm, la obiectivul nr. 4, urmtorul rspuns:
Vanzarea cladirii s-a efectuat la valoarea din raportul de evaluare care este cu 40 % mai mare decat valoarea
ramasa a cladirii. Valoarea ramasa neamotizata este deductibila la scoaterea din evidenta datorita vanzarii care
acopera si depaseste valoarea ramasa a cladirii.

Capitolul III CONCLUZII


n conformitate cu examinrile materialului documentar menionat n introducerea i cuprinsul
prezentului raport de expertiz, formulm urmtoarele concluzii (rspunsuri) la obiectivele (ntrebrile) fixate
acesteia:
Obiectivul nr. 1
Evaluarea a fost facuta de o persoana juridica membra ANEVAR, iar evaluarea activului adus ca aport
la capitalul social a fost evaluata in mod credibil si adecvat conform cu valorile pietii la data aducerii acestuia
ca aport.
Toate taxele catre autoaritatea locala pentru cladirea adusa ca aport au fost platite inainte ca aceasta sa
fie inregistrata la capitalul social.
Obiectivul nr. 2
Avand in vedere prevederile art. 6 si 7 din Legea 82/1991 privind contabilitatea, republicata cu modificari, ce
stabileste obligatia inregistrarii in evidentele contabile a tuturor operatiunilor economico-financiare, precum
si efectuarea inventarierii patrimoniului, am constatat urmatoarele:
In contul 212 Constructii a fost inregistrata valoarea cladirii stabilita in raportul de evaluare; aceeasi
suma se regaseste si in contul 2012 Capital subscris varsat
Societatea a efectuat urmatoarele inregistrari:
- 456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital social subscris si nevarsat
- 1011 Capital social subscris si nevarsat = 1012 Capital social subscris si varsat
- 5121 Conturi la banci in lei = 456 Decontari cu asociatii
- 212 Constructii = 456 Decontari cu asociatii
Inregistrarile contabile sunt efectuate la data recunoasterii aporturilor aduse la capitalul social.
Aceste sume sunt preluate in registrele conturilor, in balantele de verificare respective, sunt constatate la
inventar, recunoscute in Registrul- jurnal si Registrul inventar. De asemenea se regasesc si in situatiile
financiare anuale.
Obiectivul nr. 3
Avand in vedere regulile de amortizare, reevaluare, scoatere din evidenta contabila in urma vanzarii, am
constatat ca acestea sunt conforme cu politicile contabile ale societatii, care la randul lor respecta legislatia in
vigoare. Durata normala de functionare a cladirii a fost de 40 de ani, regimul de amortizare aplicat fiind cel
liniar. Cladirea pana in momentul vanzarii acesteia fiind amortizanta in procent de 62, 5 %.
Pana in momentul vanzarii, cladirea nu a mai fost reevaluata, desi impozitul pe cladire platit la Consiliul Local
ca urmare a nereevaluarii acesteia la 3 ani (conform reglementarilor Legii 571/2003- Codul Fiscal), a fost mult
mai mare grevand costurile si deci profitul societatii.
Obiectivul 4
Vanzarea cladirii s-a efectuat la valoarea din raportul de evaluare care este cu 40 % mai mare decat valoarea
ramasa a cladirii. Valoarea ramasa neamotizata este deductibila la scoaterea din evidenta datorita vanzarii care
acopera si depaseste valoarea ramasa a cladirii.

Pentru a veni n sprijinul beneficiarului prezentului raport de expertiz contabil, considerm necesar s
facem urmtoarele precizri:
Vanzarea cladirii la un pret atat de avantajos pe o perioada de criza economica, in general si imobiliara
in special, in conditiile in care cladirea nu a mai fost reevaluata pana la vanzare, denota ca aceasta nu a fost
supraevaluata, in raportul de evaluare initial (la aducerea cladirii ca aport la capitalul social).

X
DIANA ILIE

Expert contabil: