Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA CAPITOLUL I :INTRODUCERE Paragraful (i) Subsemnatul Straton Adriana, expert contabil principal, domiciliat

in Braila, str.Ion Ghica, nr.5 , posesor al carnetului de expert contabil nr.5896 inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in Sectiunea I Pozitia 205 Subsembatul Bajenica Viorica, expert contabil asisitent, domiciliat in Braila, str. Grivita, nr.52, posesor al carnetului de expert contabil nr. 6542 inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in Sectiunea I Pozitia 220 Subsembatul Rusnac Daniela, expert contabil asisitent, domiciliat in Braila, str. Dorobantilor, nr.845, posesor al carnetului de expert contabil nr. 5964 inscris in Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) in Sectiunea I Pozitia 219 Paragraful (ii) Am fost numiti, prin Incheierea de sedinta din 25.05.2013 a Judecatoriei Braila, experti contabili in dosarul nr.8/196/2012, partile implicate in proces fiind: - Reclamanta: S.C. CET S.A. Braila, cu sediul in bd.AL.I.CUZA, nr.3,et.6 - Parata: Asociatia de proprietari nr.600 Braila, sediu in str.Plevna, nr.315,bl.B2 Paragraful (iii) Imrejurarile si circumstantele in care a luat nastere litigiul sunt: In dosarul nr.8/196/2012 parata Asociatia de Proprietari nr.600, este chemata in judecata pentru nerespectatea prevederilor contractului de servicii, mai exact ART.20 din contractual de furnizare incheiat intre cele doua parti prevede ca daca plata se face dupa data scadentei S.C. CET S.A. este indreptatita sa pretinda majorari de intarziere a platii in cuantumul reglementat pentru creeantele bugetare,

dar nu mai mult decat valoarea facturii. pentru perioada august 2012 martie 2013. Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cause s-a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s-au fixat ca obiective: 1. sa determine debitul ramas de plata 2. sa se calculeze majorarile de intarziere pentru perioada august pana la data introducerii actiunii in instanta. Paragraful (v) Lucrarile expertizei contabile s-au efectuat la sediul Asociatiei de Proprietari nr.600 Braila, sediu in str. Plevna, nr.315, bl.B2, in perioada 01.06.2013 15.06.2013. Paragraful (vi) Pentru intocmirea raportului de expertiza contabila s-au examinat si analizat urmatoarele documente si evidente: Acte normative i documente studiate i analizate. a)Acte normative care reglementeaz aspectele reinute n dosar: - Legea Contabilitii nr.82/1991, republicat cu completrile i modificrile ulterioare iRegulamentul de aplicare a Legii 82/1991 aprobat prin H.G. 704/1993; - Ordinul Ministrului Finanelor nr. 1591 ni 3 august 1998 de aprobare a Normelor Metodologice de utili zare a planului de c o n t u r i p e n t r u p e r s o a n e j u r i d i c e f r s c o p lucrativ(asociaii); - Regulamentul operaiunilor de cas; b)Actele i documentele puse la dispoziie de ctre Asociaia de Proprietari nr.600 - Registrele i documentele contabile din perioada august 2012 martie 2013; - Registrele de incasari si plati din august 2012 martie 2013;

Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiza contabila sa- efectuat in perioada 01.06.2013 15.06.2013. In aceasta cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile. Problemele ridicate de partiel interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul efectuarii expertizei sunt: 1.Sa se determine debitul ramas de plata. 2.Sa se calculeze majorarile de intarziere. Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiza contabila a fost fixata la 20.06.2013. Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile Pentru a raspunde celor 2 cerinte: de a se determina debilul ramas si de a se calcula majorarile de intarziere s-a examinat Registrul de incasari si plati al Asociatiei de Proprietari nr.600. Din care au fost extrase urmatoarele informatii: Perioada Data scadenta August2012 20.09.2012 septembrie 20.10.2012 Octombrie 20.11.2012 Noiembrie 2012.2012 Suma 2315 2546 2991 3897 Perioada Data scadenta Decembrie 20.01.2013 Ianuarie2013 20.02.2013 Februarie 20.03.2013 Martie 20.04.2013 Suma 4755 4893 4382 3947

In toata aceasta perioada Asociatia de proprietari a efectuat urmatoarele plati: - Chitanta 1536/10.10.2012 2000lei - Chitanta 1586/03.12.2012 3500lei - Chitanta 1615/15.01.2013 2000lei

- Chitanta 1710/08.03.2013 5000lei - Chitanta 1825/11.05.2013 4500lei

Conform codului de procedura fiscala: Art. 120^1 Penaliti de ntrziere (1) Penalitile de ntrziere reprezint sanciunea pentru nendeplinirea obligaiilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziiile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile n mod corespunztor. (2) Nivelul penalitii de ntrziere este de 0,02% pentru fiecare zi de ntrziere. (3) Penalitatea de ntrziere nu nltur obligaia de plat a dobnzilor. Calcul penalitati si suma ramasa de achitat: August 2012 termen de plata 20.09.2012 a) 21.09 10.10.2012 (prima plata) = 20 zile de intarziere 2315 x 20zile x 0.02% = 9.26 lei penalizare 2315 2000 = 315 lei rest de plata pt care se calculeaza penalizare b) 11.10 03.12.2012 (a doua plata) = 53 zile 315 x 53 zile x 0.02% lei = 3.34 lei penalizare Septembrie 2012 termen de plata 20.10.2012 3500 315 = 3185 lei 21.10 03.12.2012 = 43 zile 2546 x 43 zile x 0.02% = 21.90 lei penalizare ???

Octombrie 2012 termen de plata 20.11.2012 3500 315 2546 = 639 lei 21.11 03.12.2012 = 12 zile 639 x 12zile x 0.02% = 1.54 lei penalizare Plata facuta in data de 15.01.2013 in suma de 2000 lei 21.11 15.01.2013 = 55 zile 2000 x 55 zile x 0.02% = 22 lei penalizare 2991 639 2000 = 352 lei Urmatoarea plata 08.03.2013 suma 5000lei 21.11.2012 08.03.2013 = 107 zile 352 x 107 x 0.02% = 7.53 lei penalizare Noiembrie 2012 termen de plata 20.12.2012 de plata 3897lei 5000 lei 352 lei = 4648 lei 21.12.2012 08.03.2013 = 76 zile 3897 x 76 x 0.02% = 59.24 lei penalizare Decembrie 2012 termen de plata 20.01.2013 de plata 4755 lei 21.01.2013 08.03.2013 = 46 zile 4755 x 46 x 0.02% = 43.75 lei penalizare 4755 lei 4648 lei = 107 lei restanta Plata pe data de 11.05.2013 suma de 4500 lei 21.12.2013 11.05.2013 = 141 zile 107 * 141 * 0.02% = 3,02 lei penalizare Ianuarie 2013 20.02.2013 de plata 4893 lei

Plata in 11.05.2013 4500 lei 107 lei = 4393 lei 21.02.2013 11.05.2013 = 79 zile 4893 x 79 x 0.02% = 77.31 lei penalizare 4893 4393 = 500 lei diferenta de plata

21.02.2013 25.05.2013 = 93 zile 500 x 93x 0.02% = 9.3 lei penalizare Februarie 2013 scadenta 20.03.2013 de plata 4382 lei 21.03.2013 25.05.2013 = 65 zile 4382 x 65 x 0.02% = 56.97 lei penalizare

Martie 2013 scadenta 20.04.2013 de plata 3947 lei 21.04.2013 25.05.2013 = 34 zile 3947 x 34 x 0.02% = 26.84 lei penalizare

In conformitate cu documentul examinat, formulam urmatorul raspuns pentru cele 2 cerinte: debitul ramas de plata calculate pana la data de 25.05.2013 este in suma de 8829 lei, iar majorarile calculate de la august 2012 pana la data de 25.05.2013 in suma de 342 lei.

Capitolul III Concluzii

In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza contabila, formulam urmatoarele concluzii: La obiectivul nr.1: -debitul ramas de plata al Asociatiei de proprietari nr.600 Braila, calculat pana la data de 25.05.2013 este in suma de 8829 lei. La obiectivul nr.2: -majorarile calculate de S.C. CET S.A. Braila, pentru perioada 08.2012 25.05.2013 sunt in suma de 342 lei. Expert(ti) contabil(i): Expert contabil principal Expert contabil asisitent Expert contabil asisitent Straton Adriana Rusnac Daniela Bajenica Viorica