Sunteți pe pagina 1din 12

EXPERT FISCAL

Tribunalul Timi
DOSAR nr.3462 /30/2009 Termen:22.10.2010

X
Timioara, str._______nr.__________ Cod potal: 300351, jud. Timi Carnet C.C.F.: Tel. Fax:

e-mail:

RAPORT
DE EXPERTIZ FISCAL JUDICIAR

CAPITOLUL - INTRODUCERE
Subsemnatul ec. X, consultant fiscal cu carnetul 4127, domiciliat n Timioara str.________, prin ncheierea din data de 25.06.2010 a TRIBUNALULUI Timi, am fost introdus n cauza ce formeaz obiectul dosarului nr. 3462/30/2010 la aceast instan. Prile n aceast cauz sunt: 1. Reclamant: SC X SRL- cu sediul n Timisoara, strada ___________; 2. Prti: Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara si Directia General a Finantelor Publice Timis cu sediul n strada Gheorghe Lazr, nr. 9 B.

mprejurrile ce au determinat cauza


n luna noimbrie 2008 SC X SRL a fcut obiectul unei inspectii fiscale pentru verificarea (control anticipat) decontului cu sum negativ de TVA cu optiune de rambursare pentru perioada iulie 2007-septembrie 2008. n actul de control (Raportul de inspectie fiscal nr. /26.11.2008) se mentioneaz c, societatea a mai fost verificat fiscal pentru TVA solicitat la rambursare pn la 30 iunie 2007, fapt consemnat n raportul de inspectie fiscal nr. /13.03.2008.
1

Urmare controlului, au fost stabilite obligatii suplimentare n sarcina SC X SRL si s-a emis Decizia de impunere nr. /26.11.2008 n care s-a consemnat un TVA suplimentar de 93.134 lei si dobanzi (majorri) de 69.337 lei. mpotriva acestei decizii, SC X SRL, formuleaz contestatie nregistrat la D.G.F.P. Timis sub nr. /14.01.2009. Biroul Solutionarea Contestatiilor din cadrul D.G.F.P. Timis, emite DECIZIA nr. / /25.02.2009, prin care respinge ca nentemeiat contestatia formulat de petent pentru: - suma de 68.970 lei, ce reprezint TVA dedus de societate pentru realizarea operatiunilor scutite (nchiriere spatii) nedeductibil fiscal; - suma de 19.217 lei, ce reprezint TVA dedus de societate n anul 2008 pentru operatiuni de nchiriere spatii n regim de scutire de tax, nedeductibil fiscal; - suma de 69.337 lei reprezentnd dobanzi (majorri de nrrziere); si desfinteaz partial Decizia de impunere pentru captul de cerere referitor la pro-rata. Urmare celor de mai sus, SC X SRL se adreseaz Tribunalului Timis cu actiune n contencios administrativ fiscal mpotriva D.G.F.P. Timis si a Administratiei Finantelor Publice Timisoara prin care solicit anularea Deciziei nr. / /25.02.2009 a DGFP Timis si a Deciziei de impunere nr. /26.11.2008 si a Raportului de inspectie fiscal nr. /26.11.2008 ale prtei Administratia Finantelor Publice Timitoara. SC X SRL motiveaz actiunea sa prin urmtoarele: 1. Inspectia fiscal a fost extins nelegal pentru perioada anterioar datei de 1 iulie 2007, perioad care a fost verificat de o alt inspectie fiscal; 2. a) Inspectia fiscal a calculat n mod eronat TVA ajustat aferent achizitionrii imobilului din Timisoara, str. Rodnei nr.1 de la Primria municipiului Timisoara; b) Inspectia fiscal a considerat c nu ar fi deductibil TVA aferent achizitiilor fcute de societate pentru desfsurarea activittii, achizitii al cror pret este purttor de TVA (energie electric, gaz, telefon, consumabile, mobilier, obiecte sanitare, alte materiale necesare unor reparatii, rate de leasing), desi societatea a pus la dispozitia inspectiei facturile respective si jurnalele de TVA.
2

Reclamanta a solicitat organului fiscal, prin decontul depus, rambursarea sumei de 27.319 lei, apoi, prin contestatia depus la organul fiscal, arat c a redus suma solicitat la rambursare cu 7.427 lei calculat eronat, astfel c TVA-ul rmas de rambursat este de 19.217 lei. La actiunea formulat de SC X SRL, DGFP Timis si Administratia Finantelor Publice Timisoara depun ntmpinri n 02.09.2009 si respectiv n 09.09.2009. DGFP Timis, n ntmpinarea depus, arat c n procedura prealabil DGFP a dispus desfiintarea att a Deciziei de impunere nr. /26.11.2008 ct si a RIF nr.7851/26.11.2008 n ceea ce priveste recalcularea de ctre organul de inspectie fiscal a pro-ratei si implicit n ceea ce priveste stabilirea diferentei de TVA nedeductibil n sum de 4.947 lei. Totodat se mai precizeaz c organul de inspectie fiscal nu a procedat la reverificarea perioadei 01.01.2006-30.06.2007, nefiind obligatorie emiterea deciziei de reverificare, afirmatiile reclamantei fiind vdit nentemeiate, ntruct aceasta confund reverificarea unei perioade n ipoteza aparitiei datelor suplimentare sau a erorilor de calcul, prevzut la art. 105 din Codul de procedur fiscal, cu extinderea inspectiei fiscale pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, prevzut la art. 98 din Codul de procedur fiscal. Iar referitor la TVA nedeductibil n sum de 68.970 lei (22.990 lei x 3 ani), aferent anilor 2006, 2007 si 2008, rezultat n urma aplicrii de ctre organul de inspectie fiscal a ajustrii si la majorrile de ntrziere aferente se mentioneaz: n baza contractului de vnzare cumprare nr. /01.01.2004 ncheiat cu Municipiul Timisoara, reclamanta a achizitionat spatiul situat n Timisoara, str. Rodnei nr.1, fiind emis factura nr. / /29.12.2003 n valoare total de 719.950 lei, din care TVA n sum de 114.950 lei (diferenta rmas de plat dup achitarea avansului s-a achitat n rate). Spatiul cumprat de reclamant a fost nchiriat ulterior la SC Y SRL Timisoara (n baza contractului de comodat ncheiat n data de 01.01.2008) si la Bancpost SA Bucuresti (n baza contractului de nchiriere nr. 52/c3/26.01.2006. Din contractele ncheiate rezult c pretul contractului, respectiv chiria lunar, este echivalentul a 6.500 euro, pentru care nu se percepe TVA, iar facturile fiscale emise nu contin TVA. n aceste conditii, rezult c ncepnd cu luna ianuarie 2006 imobilul achizitionat de reclamant a fost utilizat n vederea desfsurrii de operatiuni scutite de TVA fr drept de deducere potrivit art. 141 alin.2 lit. e) din Codul fiscal.
3

Avnd n vedere cele de mai sus, n temeiul art. 161 alin. 2 din Codul fiscal reclamanta avea obligatia s ajusteze TVA, obligatie ce nu a fost respectat de ctre reclamant, motiv pentru care organul de inspectie fiscal a procedat la ajustarea taxei .... Referitor la TVA n sum de 19.217 lei aferent achizitiilor din anul 2008, apreciat de organul de control ca fiind nedeductibil, se mentioneaz c reclamanta a dedus TVA aferent achizitiilor (energie electric, gaz, telefon etc.) n sum de 19.217 lei, cu toate c aceste achizitii nu au fost destinate utilizrii n folosul operatiunilor taxabile si c reclamanta nu a prezentat notificarea privind taxarea operatiunii scutite pentru anul 2008. Si ntmpinarea Administratiei Finantelor Publice Timisoara contine, n esent, aceleasi motivatii precum ntmpinarea DGFP Timis. Reclamanta a solicitat si Instanta a ncuvintat proba cu expertiza fiscal. Expertizei i s-a dispus de ctre Instant s rspund la urmtoarele obiective: 1. S se stabileasc obligatiile suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr. din 16.11.2008 si RIF nr. din 26.11.2008 ale AFP Timisoara care sunt aferente perioadei anterioare datei de 01.07.2007 (perioad care a fcut obiectul altei inspectii fiscale), precum si accesoriile calculate de organul fiscal pentru aceste obligatii. 2. S se calculeze suma cu titlu de TVA de rambursat solicitat prin deconturile cu sum negativ de TVA depuse de societatea reclamant pentru perioada 01 iulie 2007-30 septembrie 2008. 3. S se stabileasc TVA ajustat aferent achizitionrii imobilului din Timisoara, str. Rodnei nr.1 pe perioada 01.07.2007-31.12.2008 tinnd cont inclusiv de faptul c ajustarea TVA anterioar acestei perioade a fost validat prin inspectia finalizat prin RIF nr. /13.03.2008 si c o parte din imobil a fost folosit n mod direct de societatea reclamant, nefiind nchiriat. 4. S se stabileasc TVA deductibil aferent achizitiilor de energie electric, gaz, telefon, carburanti, consumabile, mobilier, obiecte sanitare, alte materiale pentru reparatii, rate de leasing. 5. S se stabileasc dac, n raport de constatrile fcute, societatea are obligatii fiscale de plat si care este suma care trebuie rambursat de organul fiscal din deconturi de TVA. Expertiza s-a bazat pe urmtorul material documentar: - Dosarul nr. /30/2009 la Tribunalul Timis;
4

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si complectrile ulterioare; - Legea contabilittii nr.82/1991, cu modificrile si complectrile ulterioare; - Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal, cu modificrile si complectrile ulterioare; - Hotrrea Guvernului nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si complectrile ulterioare; - Hotrrea Guvernului nr. 1050/2004, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Codului de procedur fiscal; - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal nr. 719/2004, privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe timpul desfsurrii inspectiei fiscale. - Balante de verificare, deconturi de tva, jurnale de vnzri si jurnale de cumprri, facturi, contract de cumprare imobil, contracte de nchiriere; Pentru efectuarea expertizei pentru data de 21.09.2010 au fost convocate prtile la sediul SC X SRL din str. A. Pacha nr.1 (fost Rodnei), ocazie cu care s-a ncheiat procesul-verbal, anexa 1 la prezentul raport. n cauza ce formeaz obiectul prezentului dosar nu s-au mai efectuat alte expertize. Termenul fixat pentru depunerea raportului de expertiz este 22.10.2010.

X X X

CAPITOLUL I DESFSURAREA EXPERTIZEI


1. NTREBARE S se stabileasc obligatiile suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr. din 16.11.2008 si RIF nr. din 26.11.2008 ale AFP Timisoara care sunt aferente perioadei anterioare datei de 01.07.2007
5

(perioad care a fcut obiectul altei inspectii fiscale), precum si accesoriile calculate de organul fiscal pentru aceste obligatii. 1. RSPUNS Anterior controlului finalizat prin RIF nr. /26.11.2008, AFP Timisoara a mai efectuat control fiscal la SC X SRL, consemnat n RIF nr. /18.03.2008, perioada supus verificrii de acest prim control a fost 01.01.2003-30.06.2007, suma solicitat la rambursare fiind de 16.840 lei. Aceast sum a fost acceptat la rambursare integral. Ultimul control a avut n vedere perioada 01.07.200730.09.2008, suma solicitat la rambursare fiind de 27.319 lei. Controlul din luna noiembrie 2008 a stabilit un TVA nedeductibil de 93.134 lei care se compune din : - 4.497 lei din recalcularea pro-ratei pentru anul 2007; - 68.970 lei urmare ajustrii TVA aferente imobilului nchiriat; - 19.217 lei dedus de societate n anul 2008 pentru achizitii de bunuri si utilitti Din totalul acestei sume, 34.495 lei (22.990 lei pt.2006 plus 11.495 lei pentru sem.I 2007) se refer la perioada anterioar datei de 01.07.2007. Accesoriile aferente acestei sume sunt de 32.588 lei (34.495 x 0,1% x 945). 2. NTREBARE S se calculeze suma cu titlu de TVA de rambursat solicitat prin deconturile cu sum negativ de TVA depuse de societatea reclamant pentru perioada 01 iulie 2007-30 septembrie 2008. 2. RSPUNS n perioada iulie 2007-septembrie 2008, SC X SRL, a depus trimestrial deconturi de tax pe valoarea adugat care la rdul 33 Sold suma negativ a TVA la sfrsitul perioadei de raportare a cumulat suma de 27.319 lei. Aceast sum a rezultat din faptul c nu s-a solicitat rambursarea dect prin decontul trimestrului III 2008 nregistrat la Administratia Finantelor Publice Timisoara sub nr.62719/08.10.2008, celelalte deconturi aferente perioadei n cauz prezentnd urmtoarele date la suma de rambursat: - Trim. III 2007 3.479 lei - Trim. IV 2007 8.102 lei - Trim. I 2008 11.974 lei - Trim.II 2008 16.471 lei - Trim.III 2008 27.319 lei.

3. NTREBARE S se stabileasc TVA ajustat aferent achizitionrii imobilului din Timisoara, str. Rodnei nr.1 pe perioada 01.07.2007-31.12.2008 tinnd cont inclusiv de faptul c ajustarea TVA anterioar acestei perioade a fost validat prin inspectia finalizat prin RIF nr. /13.03.2008 si c o parte din imobil a fost folosit n mod direct de societatea reclamant, nefiind nchiriat. 3. RSPUNS Ajustarea taxei pe valoarea adugat deductibil n cazul bunurilor de capital (o constructie n cazul de fat) reprezit operatiunea prin care taxa pe valoarea adugat pltit sau datorat pentru achizitia acelui bun imobil, devine tax nedeductibil fiscal n situatia n care bunul respectiv sau parte din el este destinat realizrii de operatiuni scutite de TVA fr drept de deducere. n luna ianuarie 2004, SC X SRL achizitioneaz de la Primria Timisoara imobilul situat n str. Augustin Pacha nr.1 (fost Rodnei) n supafat de 527 m 2 din care 275 m2 parter si 252 m2 subsol. Valoarea, conform facturii nr. / 29.12.2003, fr tva a fost de 6.050.000.000 lei (ROL) iar TVA-ul de 1.149.500.000 lei (ROL), n total 7.199.500.000 lei (ROL). TVA-ul de 1.149.500.000 lei nu a fost nregistrat n contul 4426 tva deductibil ci n contul 471 cheltuieli nregistrate n avans, n contul 4426 tva deductibil s-au nregistrat numai sumele efectiv pltite. Din suma facturat de furnizor, reclamanta a achitat un avans de 1.800.000.000 lei (ROL) din care 287.388.000 lei TVA, urmnd ca diferenta s fie achitat conform unui scadentar emis de Primria Timisoara. n baza acestui scadentar societatea a achitat n anul 2004 un TVA n sum de 328.375.524 lei. Suma total de 615.763.524 lei (287.388.000 lei+328.375.524 lei) reprezentnd TVA pltit a fost dedus de reclamant si nu suma de 1.149.500.000 lei, ct afirm organul de control, care trebuia, nainte de efectuarea calculelor, s verifice n evidenta contabil dac suma a fost nregistrat si n ce cont. n anul 2005 se modific art. 160 din Codul fiscal n sensul c pentru transferul dreptului de proprietate n cazul terenurilor si constructiilor se aplic msurile de simplificare. Aceste msuri prevd ca att furnizorul ct si beneficiarul s nregistreze taxa pe valoarea adugat din acea tranzactie, att ca tax deductibil ct si ca tax colectat (taxarea invers), iar beneficiarul nu va achita aceast tax, conditia a fost ca fiecare parte s fie nregistrat ca pltitor de tva.

Urmare acestei situatii Primria Timisoara nu a mai pretins si nu a mai ncasat de la SC X SRL TVA-ul de 533.736.476 lei (ROL) (1.149.500.000 lei 615.763.524 lei). ncepnd cu 01.07.2007, data aderrii Romniei la Uniunea European, art.161 din Codul fiscal prevede c: (2)Persoana impozabil care a avut dreptul la deducerea integral sau
parial a taxei i care, la sau dup data aderrii, nu opteaz pentru taxare sau anuleaz opiunea de taxare a oricreia dintre operaiunile prevzute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achiziionat, transformat sau modernizat nainte de data aderrii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.

Iar Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal la pct.83 prevd c: Pentru aplicarea art.161 alin. (2) si (4) din Codul fiscal, persoanele impozabile au obligatia s ajusteze taxa dedus pentru bunurile imobile achizitionate, construite, transformate sau modernizate n ultimii 5 ani, proportional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizat pentru realizarea operatiunilor scutite si proportional cu numrul de luni n care bunul va fi utilizat n regim de taxare. n luna ianuarie 2006, urmare contractului de nchiriere nr. /C3/26.01.2006 ncheiat cu BANCPOST SA, prin care se prevede c facturarea chiriei se va face fr TVA, SC X SRL a realizat pentru spatiul nchiriat n suprafat total de 439,8 m2 ce reprezint 83,5% din totalul de 527 m 2, operatiuni scutite fr drept de deducere. Imobilul a fost utilizat n regim de taxare n perioada ianuarie 2004decembrie 2005, deci 24 de luni din cele 60 prevzute de normele legale si n regim fr taxare n perioada ianuarie 2006 decembrie 2008, deci 36 de luni. Suma total dedus care trebuie ajustat este de 615.763.524 lei (ROL) ceea ce reprezint 61.576 lei (RON). Suma aferent unei luni este de : 61.576 lei : 60 luni = 1.026 lei. Suma pentru cele 36 de luni n regim fr taxare: 1.026 lei x 36 luni = 36.936 lei; Suma de ajustat: 36.936 lei x 83,5% din total spatiu = 30.842 lei. Avnd n vedere c, conform decontului la luna martie 2007 (societatea beneficiaz de prevederea conform creia, depunerea decontului si plata TVA se face trimestrial) societatea prezenta un sold negativ al TVA de 14.717 lei, suma de ajustat se diminueaz cu 14.717 lei rezultnd un TVA de plat la data de 25 aprilie 2007 de 16.125 lei.

4. NTREBARE S se stabileasc TVA deductibil aferent achizitiilor de energie electric, gaz, telefon, carburanti, consumabile, mobilier, obiecte sanitare, alte materiale pentru reparatii, rate de leasing. 4. RSPUNS n anul 2008, ncepnd cu luna noiembrie, societatea, urmare contractului de nchiriere nr. /01.11.2007 si actelor aditionale ncheiate cu SC Y SRL colecteaz TVA 1.647,6 lei n noiembrie ca urmare facturrii lucrrilor de amenajare efectuate pentru aceast nchiriere pe parcursul anului 2008. Taxa pe valoarea adugat n sum total 19.217 lei nregistrat de societate n jurnalul de cumprri, apreciat, de organul de control, ca fiind nedeductibil fiscal, expertiza constat c aceast sum total de 19.217 lei este deductibil fiscal deoarece este consemnat n documentele de achizitii bunuri si servicii necesare functionrii societtii si realizrii de operatiuni taxabile, respectiv, amenajarea spatiului pentru nchiriat, lucrri pentru care s-a colectat TVA la finalul executiei lor. De altfel, cu ocazia convocrii prtilor, organul de control arat c la data controlului nu avea cunostiint despre acest lucru, adic c societatea va realiza operatiuni taxabile n viitor (anexa 1 la prezentul raport). 5. NTREBARE S se stabileasc dac, n raport de constatrile fcute, societatea are obligatii fiscale de plat si care este suma care trebuie rambursat de organul fiscal din deconturi de TVA. 5. RSPUNS Expertiza constat c, urmare ajustrii taxei pe valoarea adugat nregistrat ca deductibil n anul 2004 n sum total de 61.576 lei (RON) pltit Primriei Timisoara pentru imobilul achizitionat, SC X SRL la data de 25.04.2007, are un TVA de plat de 16.125 lei stabilit suplimentar. Avnd n vedere c Administratia Finantelor Publice a luat cunostint de situatia financiar si fiscal a SC X SRL la data de 13.03.2008, cnd s-a ncheiat raportul de inspectie fiscal nr. /13.03.2008, expertiza arat c majorrile de ntrziere pentru acest TVA de plat trebuie s fie calculate numai pn la data de 13.03.2008. Numrul de zile de ntrziere este de 323, adic din data de 26.04.2007 pn n data de 13.03.2008. Valoarea majorrilor de ntrziere este: 16.125 lei x0,1% x 323 zile = 5.208 lei.
9

Recapitulnd, rezult c SC X SRL datoreaz bugetului de stat suma total de 21.333 lei (16.125 lei TVA suplimentar + 5.208 lei majorri de ntrziere).

X X CAPITOLUL II CONCLUZII
n strns corelatie cu constatrile din capitolul II desfsurarea expertizei, dm n concluzie urmtoarele rspunsuri:

1. Controlul din luna noiembrie 2008 a stabilit un TVA nedeductibil de


93.134, din totalul acestei sume, 34.495 lei (22.990 lei pt.2006 plus 11.495 lei pentru sem.I 2007) se refer la perioada anterioar datei de 01.07.2007. Accesoriile aferente acestei sume sunt de 32.588 lei (34.495 x 0,1% x 945).

2. n perioada iulie 2007-septembrie 2008, SC X SRL, a depus trimestrial


deconturi de tax pe valoarea adugat care la rdul 33 Sold suma negativ a TVA la sfrsitul perioadei de raportare a cumulat suma de 27.319 lei. Aceast sum a rezultat din faptul c, nu s-a solicitat rambursarea dect prin decontul trimestrului III 2008 nregistrat la Administratia Finantelor Publice Timisoara sub nr. /08.10.2008, celelalte deconturi aferente perioadei n cauz prezentnd urmtoarele date la suma de rambursat: - Trim. III 2007 3.479 lei - Trim. IV 2007 8.102 lei - Trim. I 2008 11.974 lei - Trim.II 2008 16.471 lei - Trim.III 2008 27.319 lei.

3. n

luna ianuarie 2006, urmare contractului de nchiriere nr. /C3/26.01.2006 ncheiat cu BANCPOST SA, prin care se prevede c facturarea chiriei se va face fr TVA, SC X SRL a realizat pentru spatiul nchiriat n suprafat total de 439,8 m2 ce reprezint 83,5% din totalul de 527 m2, operatiuni scutite fr drept de deducere.

10

Imobilul a fost utilizat n regim de taxare n perioada ianuarie 2004decembrie 2005, deci 24 de luni din cele 60 prevzute de normele legale si n regim fr taxare n perioada ianuarie 2006 decembrie 2008, deci 36 de luni. Suma total dedus care trebuie ajustat (suma efectiv pltit Primriei Timisoara si nregistrat n contabilitate ca TVA deductibil) este de 615.763.524 lei (ROL) ceea ce reprezint 61.576 lei (RON). Suma aferent unei luni este de : 61.576 lei : 60 luni = 1.026 lei. Suma pentru cele 36 de luni n regim fr taxare: 1.026 lei x 36 luni = 36.936 lei; Suma de ajustat: 36.936 lei x 83,5% din total spatiu = 30.842 lei. Avnd n vedere c, conform decontului la luna martie 2007 (societatea beneficiaz de prevederea conform creia, depunerea decontului si plata tva se face trimestrial) societatea prezenta un sold negativ al TVA de 14.717 lei, suma de ajustat se diminueaz cu 14.717 lei rezultnd un TVA de plat la data de 25 aprilie 2007 de 16.125 lei.

4. n

anul 2008, ncepnd cu luna noiembrie, societatea, urmare contractului de nchiriere nr. /01.11.2007 si actelor aditionale ncheiate cu SC Y SRL, colecteaz tva 1.647,6 lei n noiembrie ca urmare facturrii lucrrilor de amenajare efectuate pentru aceast nchiriere pe parcursul anului 2008. Taxa pe valoarea adugat n sum total 19.217 lei nregistrat de societate n jurnalul de cumprri, apreciat, de organul de control, ca fiind nedeductibil fiscal, expertiza constat c aceast sum total de 19.217 lei este deductibil fiscal deoarece este consemnat n documentele de achizitii bunuri si servicii necesare functionrii societtii si realizrii de operatiuni taxabile, respectiv, amenajarea spatiului pentru nchiriat, lucrri pentru care s-a colectat tva la finalul executiei lor. De altfel, cu ocazia convocrii prtilor, organul de control arat c la data controlului nu avea cunostiint despre acest lucru, adic c societatea va realiza operatiuni taxabile n viitor (anexa 1 la prezentul raport). constat c, urmare ajustrii taxei pe valoarea adugat nregistrat ca deductibil n anul 2004 n sum total de 61.576 lei (RON) pltit Primriei Timisoara pentru imobilul achizitionat, SC X
11

5. Expertiza

SRL la data de 25.04.2007, are un TVA de plat de 16.125 lei stabilit suplimentar. Avnd n vedere c Administratia Finantelor Publice a luat cunostint de situatia financiar si fiscal a SC X SRL la data de 13.03.2008, cnd s-a ncheiat raportul de inspectie fiscal nr. /13.03.2008, expertiza arat c majorrile de ntrziere pentru acest tva de plat trebuie s fie calculate numai pn la data de 13.03.2008. Numrul de zile de ntrziere este de 323, adic din data de 26.04.2007 pn n data de 13.03.2008. Nu este culpa societtii c organele de control nu au sesizat toate aspectele la data primului control, acest control trebuia s calculeze majorrile stabilite de expertiz pe perioada respectiv. Nu trebuie s plteasc agentul economic nimic n plus pentru ceea ce nu este culpa sa. Valoarea majorrilor de ntrziere este: 16.125 lei x0,1% x 323 zile = 5.208 lei. Recapitulnd, rezult c SC X SRL datoreaz bugetului de stat suma total de 21.333 lei (16.125 lei tva suplimentar + 5.208 lei majorri de ntrziere). Drept pentru care am ntocmit prezentul raport n patru exemplare, din care cte unul pentru Instant, prti si expert. Timisoara Expert 18.10.2010

12