Sunteți pe pagina 1din 5

EXPERTIZ CONTABIL, DOCTRIN I DEONTOLOGIE PROFESIONAL REFERAT TEMA: RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL EXTRAJUDICIAR

Capitolul I. Introducere Subsemnata Popa Ioana stagiar-expert contabil, domiciliat n Bucureti, sector 5, str. .. nr. .. Am acceptat pe baz de contract misiunea efecturii unei expertize contabile extrajudiciare pentru S.C. X S.R.L., cu sediul n Bucuresti, str. Breaza nr. 40. Imprejurrile i circumstanele care au cauzat necesitatea ncheierii contractului de efectuare a expertizei l reprezint un control de fond realizat de A.N.A.F.-D.G.F.P. Bucuresti la sediul S.C. X S.R.L materializat n procesul verbal de control nr. 332/28.07.2010 care a stabilit pentru firm un debit suplimentar la impozitul pe profit de 2.535 lei la care s-au calculat dobnzi i penaliti n sum de 607 lei. Conform contractului ncheiat obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt :

1. Cuantumul impozitului pe profit calculat i contabilizat n perioada ianuarie 2007 iunie 2010 este corect? 2. S se stabileasc eventualele diferene, cu dobnzile i penalitile aferente n raport cu legislaia fiscal n vigoare n perioada supus expertizrii. Lucrrile prezentei expertize contabile extrajudiciare s-au efectuat n perioada 01.08.2010 30.09.2010 la sediul social al SC X S.R.L. La baza efecturii prezentei expertize contabile au stat urmatoarele documente financiar contabile ale S.C. X S.R.L. din perioada ianuarie 2007 - iunie 2010 puse la dispoziia expertului:

Balanta de verificare analitica, cu solduri initiale, pentru fiecare trimestru Fisele de cont pentru urmatoarele conturi: - capital social subscris varsat - rezerva legala provizioane - impozit pe profit - cheltuieli (fisele analitice pentru intregul an

pentru simbolurile de conturi 602, 613, 623, 624, 663, 665, 666, 671, 681, 686, 688, 691) -

625, 628, 654, 658,

venituri (fise analitice pentru intregul an

pentru simbolurile de conturi 711, 754, 758, 761,765, 781, 786, 791)

Declaratiile trimestriale (100) (inclusiv cele rectificative) Declaratia anuala de impozit pe profit (101)

Redactarea prezentului raport de expertiz contabil s-a facut n octombrie 2010. Normele legale avute n vedere n rezolvarea obiectivelor impuse prin contract sunt urmtoarele: -O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit -O.G.nr.40/1998 privind impozitul pe profit -Legea nr.249/1999 pentru aprobarea O.G.40/1998 de modificare si complectare a O.G.70/1994 -O.U.G.nr.217/1999 pentru modificarea i complectarea O.G.70/1994 privind impozitul pe profit -H.G. nr.402/2000 pentru aprobarea instruciunilor metodologice de calcul a impozitului pe profit -Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale -O.M.F nr.620/1997 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr.108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare a majorarilor de intarziere, cu modificarile si complectarile ulterioare -Legea 571/2003 privind codul fiscal -H.G. nr.44/2004 privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal -Hotararea nr.84/2005 pentru modificarea si complectarea nomelor metodologice de alicare a Legii 571/2003 privind codul fiscal, aprobata prin H.G.nr.44/2004 -Procesul verbal nr.332/28.07.2010 intocmit de organele de control din cadrul A.N.A.F.-D.G.F.P. -Bucuresti In cauza nu s-au efectuat alte expertize contabile. Data pentru depunerea prezentului raport de expertiz contabil a fost fixata pentru 04.11.2010. Capitolul II. Desfurarea expertizei Obiectivele urmrite :
3

Cuantumul impozitului de profit calculat i contabilizat n perioada ianuarie 2007 iunie 2010 este corect ? S se stabileasc eventualele diferene, cu dobnzile i penalitile aferente n raport cu legislaia fiscal n vigoare n perioada supus expertizrii. n lunile martie 2007 si septembrie 2008 societatea nu a inut cont la calculul profitului impozabil de depsirea cheltuielilor de protocol, care constituie cheltuiela nedeductibila fiscal conform OG 70/94, modificata prin HG 402/2000, art.4(6) lit.c. Deci rezult o diferen de impozit pe profit aferent depirii cheltuielilor de protocol pe anul 2007, care este in suma de 1.265 lei i dobnzi calculate n sum de 292 lei. De asemenea s-a calculat diferena de impozit pe profit aferent depirii cheltuielilor de protocol pe semestrul III 2008, n suma de 1.270 lei i dobnzi calculate n sum de 206 lei. Conform legislaiei n vigoare n perioada respectiv, pentru obligaiile bugetare nepltite la termenul de plat legal se datoreaz o penalitate de ntrziere de 0,10% pe fiecare lun i/sau fraciune de lun de ntrziere, ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care acestea aveau termen de plat. Penalitile de ntrziere nu nltur obligaia de plat a dobnzilor de ntrziere. n temeiul acestor prevederi legale s-au calculat penaliti de ntrziere aferente debitelor suplimentare calculate la impozitul pe profit pentru anul 2007 i semestrul III 2008 n suma de 66 lei respectiv 43 lei. Capitolul III. Concluzii S.C. X S.R.L. nu a calculat i contabilizat impozitul pe profit corect n perioada ianuarie 2007 iunie 2010. Diferenele calculate n plus sunt n sum de 2.535 lei, la care se adaug dobnzi i penaliti de ntrziere n sum de 607 lei, fiind justificate de procesul verbal de control 332/28.07.2010.

Expert contabil