Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul(a)*.................................................................................................................,
cstorit().................................................................., nscut() la data de.................................,
n localitatea........................................................, judeul............................................................,
v rog s-mi aprobai eliberarea unei adeverine din care s reias c am urmat cursurile din
cadrul

Facultii

specializarea

de

............................................................................................................,

.....................................................................................................,

studii

de

licen / masterat / doctorat / studii postuniversitare / studii aprofundate, la forma de


nvmnt.........................................,

perioada............................./.........................,

cu

susinerea examenului de finalizare a studiilor n sesiunea..............................................


Menionez c aceast adeverin mi este necesar pentru..................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Anexez la prezenta cerere urmtoarele documente:
-

copie a diplomei licen/master/doctor/studii aprofundate/studii postuniversitare

copie a foii matricole/suplimentului la diplom

chitana seria..........nr. .......................din data de....................................

*numele sub care ai fost nmatriculat pe perioada studeniei

Data,

Semntura,

DOMNULUI RECTOR AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI