Sunteți pe pagina 1din 19

ASIGURAREA CALITĂŢII ECD, TEHNE-CCD, 2007

Democracy Commission Small Grants - Ambasada SUA, Bucureşti


SCOALA LAZURI, COM. COMISANI

CHESTIONAR ELEVI

VÂRSTA ……ani SEX : F B

1. Subliniază trei caracteristici ale democraţiei din şcoala ta dintre:


- alegeri libere ; - toleranţă ; - egalitatea şanselor ; - consultarea reală în luarea deciziilor;
- egalitatea în drepturi ; - responsabilitate ; - respectarea drepturilor.

2. Scrie trei exemple în care te-ai manifestat ca cetăţean ( ,,omul cetăţii,, ):


1.
…………………………………………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………………………………………….
3.
…………………………………………………………………………………………….

3. Scrie trei însuşiri pe care consideri că trebuie să le aibă un profesor cu vederi democratice:
1. …………………….. 2. ……………………….. 3. …………………………..

4. Ce apreciezi cel mai mult la şcoala ta dintre:


a) calitatea bună a predării ; b) relaţia elev-prof. ; c) relaţiile între elevi ; d) altceva
……………

5. Scrie trei lucruri (aspecte, probleme ) care te nemulţumesc în şcoala ta:


1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………

6. În general consideri că eşti tratat de cadrele didactice:


a) corect; b) persecutat ; c) marginalizat ; d) favorizat ; e) nu ştiu

7. Cum te simţi în colectivul clasei tale ?


a) apreciat; b) acceptat; c) protejat; d) respins; e) neglijat;
f) altfel (cum)
………………………………………………………………………………..

8. Cum reacţionezi când apare un conflict în cadrul clasei ?


a) nu mă implic; b) sugerez o soluţie; c) cer ajutorul persoanei mai
îndreptăţite să rezolve; d) altfel :
…………………………………………………………………………..

9. În general relaţiile cu colegii sunt:


a) armonioase ; b) conflictuale ; c) de bună înţelegere ; d) indiferenţă ;
e) altfel (cum) …………………………………………………………..

1
10. Dacă întâlneşti probleme (greutăţi) la şcoală la cine apelezi:
a) la un coleg ; b) la profesorul diriginte ; c) la profesorul preferat ;
d) la conducerea şcolii ; e) la familie ; f) la altcineva (cine)
……………………….

11. Precizează trei drepturi pe care le ai ca elev ?


1.
……………………………………………………………………………………………..
2.
……………………………………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………………………………..

12. Precizează trei responsabilităţi pe care le ai în clasă sau în şcoală:


1…………………………. 2. ……………………….. 3.
……………………………….

13. Ordonează ( 1, 2, 3, 4, ) factorii care după opinia ta contribuie la disciplina din şcoală :

…. conducerea şcolii ; … profesorilor ; … educaţia din familie ;

… alţi factori ( care ?)…………………………………………………………………….

14. Eşti solicitat să participi la decizii colective ?

Niciodată ; Uneori ; Destul de des ; Totdeauna ; Numai când am un rol;


Nu mă interesează

15. Respecţi alte puncte de vedere ?

Niciodată ; Uneori ; Destul de des ; Totdeauna ;

16. Punctul meu de vedere în colectiv este:

a. Cel mai important ; b. Cel mai puţin important ; c . Egal cu celelalte ;


d. Nu mă interesează

17. În relaţia cu cei mai mici decât mine , punctul meu de vedere este:

a. Decisiv ; b. Egal şi negociat cu celelalte ; c. Nu admit alte puncte de vedere

18. Îţi este ascultat punctul de vedere de către cadrele didactice ?

Niciodată ; Uneori ; Destul de des ; Ori de câte ori este cazul

19. Dar de către d-nul director ?


Niciodată ; Destul de rar ; Destul de des ; Totdeauna

20. Dar de către colegi ?

2
Niciodată ; Uneori ; Destul de des ; Ori de câte ori este cazul

21. Enumeră primele trei discipline la care nu te simţi tratat democratic ?


1. ..................................... 2. .................................... 3. .....................................

22. Te consideri şi tu responsabil(ă) pentru reuşita sau nereuşita unor activităţi desfăşurate în
clasa ta ?
a. Niciodată ; b. Destul de rar ; c. Destul de des ; d. Totdeauna

23. Dacă s-ar organiza o întâlnire a cadrelor didactice cu toţi elevii şcolii cu tema:
,,CUM VREAU SĂ FIE ŞCOALA MEA ? ,, , ai participa ?:
Da ; Nu ; Sunt nehotărât(ă)

24. Precizează (descrie) două lucruri (fapte) pe care le poţi face tu pentru a îmbunătăţii:
A) calitatea orelor : 1.
……………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………..

B) relaţia dintre colegi : 1.


……………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………….

C) imaginea şcolii în comunitate : 1.


………………………………………………………….
2.
………………………………………………………….
25. Daca ai fi profesor, ce relatie a-i stabili cu elevii tai:
A). fermă; B). exigenta; C). permisiv; D). flexibilitate;

E). altfel ( cum )……………………………………………………….………………...

26. Ce rol are evaluarea ( notarea ) pentru tine ?

a. îmi arată părerea profesorului despre nivelul meu de cunoştinţe ;

b. mă motivează să învăţ ; c. părinţii vor cunoaşte nivelul pregătirii mele ;

c. altceva ( ce ? )………………………………………………………………………..

27. Ce mod de predare este mai eficient pentru tine ?

a. transmiterea de cunoştinţe ; b. lucru pe grupe de elevi ;

c. altă modalitate ( care ? )…………………………………………………………….

3
ASIGURAREA CALITĂŢII ECD, TEHNE-CCD, 2007
Democracy Commission Small Grants - Ambasada SUA, Bucureşti
SCOALA LAZURI, COM. COMISANI

CHESTIONAR ADRESAT MEMBRILOR CONSILIULUI ELEVILOR


prof. Ghiţă Magdalena

1. Cum ati ajuns membru in Consiliul Elevilor?


a). ati fost ales de colegi
b). ati fost ales de doamna diriginta
c). ati fost ales de profesorul coordonator al C. E.?

2. Care sunt activitatile care va plac cel mai mult?


a). cele sportive
b). cele educative
c). cele artistice
d). altele (precizati).

3. Existenta Consiliului Elevilor in scoala voastra:


a). anima viata scolii?
b). imbogateste activitatile ei?
c). nu se vede?
d). alte variante de raspuns.

4. S-au imbogatit relatiile elev/elev din momentul aparitiei C. E.?


a). mult
b). putin
c). deloc

5. S-au imbunatatit relatiile elev/profesor din momentul aparitiei C. E. in scoala?


a). mult
b). putin
c). deloc

6. Va sunt ascultate parerile in C. E.?


a). deseori
b). rareori
c). deloc
d). intotdeauna

7. Mentionati trei realizari ale C. E. in orice domeniu:

8. Subliniati ce calitati, dintre cele mentionate mai jos, ar trebui sa aiba un reprezentant
al elevilor:
prestanta, initiativa, bun, ascultator, comunicativ, inteligent, autoritar, mandru, bun sportiv,
creativ, sincer, vesel.

4
9. Este importanta pentru tine aceasta functie pe care o ai in cadrul C. E. ?
a). foarte importanta
b) destul de importanta
c). neimportanta

10. Cum reactionezi in momentul in care o idee a ta nu este acceptata de C. E. ?


a). te resemnezi
b). te enervezi
c). insisti
d). esti trist
e). o imbunatatesti
f). alte reactii (cum):

11. Enumerati 2 situatii in care C. E. a influentat luarea unor decizii care sa contribuie la
schimbarea vietii scolii.

12. Cum comunici cu colegii tai de casa pe care ii reprezinti in C. E. ?


a). le cer tot timpul parerea
b). le transmit tot timpul deciziile C. E.
c). nu sunt interesati
d). primesc sugestii tot timpul

13. Cum solutionezi un conflict aparut aparut intre colegii tai de scoala?
a). anunt un cadru didactic
b). negociez conflictul
c). i-au partea colegului de clasa/prietenului meu
d). nu ma implic deloc

5
ASIGURAREA CALITĂŢII ECD, TEHNE-CCD, 2007
Democracy Commission Small Grants - Ambasada SUA, Bucureşti
SCOALA LAZURI, COM. COMISANI

CHESTIONAR PENTRU CADRELE DIDACTICE

1.Următoarele aspecte definesc E.C.D.


- Respectarea unor reguli
- Rezolvarea conflictelor
-Relaţii de colaborare / cooperare
-altele
-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Credeţi că este necesar ca în scopul, politica şi planurile curriculare ale
şcolii, ponderea E.C.D. să fie mai mare ?
DA NU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

3. Cât timp credeţi că este necesră E.C.D.?

 Până la intrarea în şcoală

 În perioada şcolarităţii

 După terminarea studiilor


 Permanent

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

4. Cine trebuie să realizeze E.C.D.?

c.d elevii c.d. şi elevii părinţii toţi factorii

6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

5. Cum poate E.C.D. să-l ajute pe elev?


Îl învaţă

 Să comunice şi să lucreze în echipă

 Să colaboreze

 Să aibă relaţii neconflictuale

 Să se adreseze autorităţilor

 Alte situaţii ____________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
6. Ce înseamnă pentru dvs.?

 Elev bun

____________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

 Profesor bun

_________________________________________________________

7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

 Coleg bun

___________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

 Director bun

__________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

7. Credeţi că formarea – dezvoltarea profesională ulterioară proprie duce la o mai bună

implementare a cerinţelor E.C.D. în şcoală?

Neînsemnat semnificativ mult determinant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

8. Cum credeţi că vă puteţi asigura reuşita în domeniul E.C.D. ?

 Prin pregătirea zilnică a activităţii

 Prin folosirea metodelor adecvate

 Prin participarea elevilor la adoptarea deciziilor

 Prin realizarea de materiale cu elevii

8
 Prin repararea echipamentelor şi mobilierului

 Prin proiectarea activităţilor extraşcolare

 Prin alte modalităţi


__________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
9. Menţionaţi metodele pe care le folosiţi:

9
 Conversaţia  Povestirea

 Discuţia  Jocul de rol

 Dezbaterea  Observaţia

 Brainstormingul  Analiza produselor activităţii

 Problematizarea  Studiul de caz

 Lucrul în perechi sau în grup  Autocaracterizarea

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Când sunteţi mai mulţumit de prestaţia dvs.?

 când majoritatea elevilor obţin note mari

 când elevii vin cu informaţii suplimentare (din proprie iniţiativă)

 când aduc probleme noi pentru soluţionare

 când manifestă interes şi mă asaltează cu întrebări

 alte situaţii ________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. În ce zonă simţiţi mai mult nevoia de sprijin din partea părinţilor?

 Să formeze deprinderi minime de comportament până la 7 ani

 Să ofere elevului cele necesare

 Să asigure frecvenţă

 Să se intereseze de rezultatele şcolare şi de disciplina elevilor

10
 Să semnaleze probleme specifice

 Alte situaţii ________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Care sunt cel mai importante 3 (calităţi) caracteristici ale unui profesor democratic?
____________________________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________

13. Numeşte frecvenţa cu care apelezi la colegi în domeniul:


 Planificării totdeauna câteodată niciodată
 Desfăşurării activităţii totdeauna câteodată niciodată

 Evaluării totdeauna câteodată niciodată

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Care sunt trăsăturile unui director democratic?


 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Ce aţi schimba în şcoala dvs.?


 În predare – învăţare _________________________________________________

 în relaţia cu familia ____________________________________________________

 în imaginea şcolii _____________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Ce apreciaţi mai mult la elev?

 Răspunsuri precise la întrebările


date

 Iniţiativa

 Colaborarea

 Sârguinţa

 Inteligenţa

 Alte calităţi
___________________________
___________________________

12
17. Frecvenţa cu care solicitaţi autoevaluarea. Numiţi situaţii.

 Deseori
_________________________________________________________

 Rareori
__________________________________________________________

 Niciodată
_________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
18. Care este menirea evaluării ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

19. Precizaţi 2-3 valenţe ale autoevaluării:

 Se măsoară cu sine

 Se cunoaşte mai bine

 Învaţă să lucreze cu cunoştinţele, capacităţile sale

 Îl responsabilizează

 altele
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
20. Conflictul pentru mine înseamnă:

 oportunităţi de învăţare

 piedică în învăţare

 altceva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
21. În prezenţa unei neînţelegeri în şcoală reacţia mea este:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
22. Principalele cauze ale conflictului între elevii şcolii noastre sunt :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
23. Cum vă simţiţi în colectivul didactic?

 Izolat / marginalizat
 Valorizat / apreciat

 Suprasolicitat

---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

24. Cum se poartă dl. director cu elevul?


 Indulgent
 Exigent
 Cu înţelegere
 Drept
 Dictatorial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------

25.Care este potenţialul dvs. nevalorificat?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------

26. Care sunt recompensele practicate?


ASIGURAREA CALITĂŢII ECD, TEHNE-CCD, 2007
Democracy Commission Small Grants - Ambasada SUA, Bucureşti
SCOALA LAZURI, COM. COMISANI

CHESTIONAR pentru ECHIPA MANAGERIALĂ

1. Am încredere în colegii mei?


 Niciodată
 Uneori
 totdeauna

2. Respectaţi opiniile colegiilor?


 Niciodată
 uneori
 totdeauna

3. Treceţi cu vederea micile abateri ale colegilor?

Da Nu

4. Este dificil să comunicaţi cu colegii?


 Niciodată
 uneori
 totdeauna

5. Cadrele didactice au acces la informaţiile privind desfăşurarea activităţilor didactice şi


extraşcolare?
 Niciodată
 uneori
 totdeauna

6. Încurajaţi iniţiativele elevilor şi ale părinţilor?


 Niciodată
 uneori
 totdeauna
7. Aveţi relaţii bune cu colegii?
 Niciodată
 uneori
 totdeauna

8. Încurajaţi iniţiativele colegilor?


 Niciodată
 uneori
 totdeauna

9. Cum stimulaţi participarea elevilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice la organizarea şi


desfăşurarea activităţilor extracurriculare? (Daţi un singur exemplu ! )
- făcând publice meritele
- încurajare verbală

10.Încurajaţi derularea unor proiecte ce vin în sprijinul şcolii?


 Niciodată
 uneori
 totdeauna

11. Colegii mei au incredere in mine?


Niciodata
Uneori
totdeauna

12. Enumeraţi trei caracteristici ale unui manager democrat ?


1. _______________________
2. ____________________
3. ____________________
ASIGURAREA CALITĂŢII ECD, TEHNE-CCD, 2007
Democracy Commission Small Grants - Ambasada SUA, Bucureşti
SCOALA LAZURI, COM. COMISANI

Chestionar pentru părinţi

1Sunt informat asupra ofertei educaţionale a şcolii.


a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

2. Vorbesc cu cadrele didctice despre obiectivele educaţionale propuse în


activitatea cu elevii.
a) frecvent b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată

3. Am prezentat idei şi sugestii cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea


activităţii educative.
a) frecvent b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată

4. Am fost solicitat de către cadrele didactice pentru participarea la activităţi


educative.
a) frecvent b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată

5. Conducerea şcolii stimulează cooperarea între cadrele didactice şi părinţi


a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

6. Îmi sprijin copilul la realizarea activităţilor de învăţare pentru acasă


a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

7. Particip la activitaţile extracurriculare (şedinţe, mese rotunde, lectorate,


excursii,) organizate de şcoală.
a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată
.
8. Copilul meu are o ambianţă adecvată studiului la şcoală.
a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

9. Solicit cadrele didactice în soluţionarea problemelor copilului meu, legate


de dezvoltarea personală a lui.
a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

10. Sunt informat asupra progreselor şcolare realizate de către copilul meu.
a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată
11. Sunt informat când copilul meu prezintă probleme de învăţare şi de
comportament
a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

12. Contribui la sporirea resurselor materiale şi financiare ale şcolii


a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată.

13. Menţin legătura cu şcoala ( dirigintele, cadrele didactice).


a).frecvent, b) de cele mai multe ori c) rareori, d) niciodată

I. Cum apreciaţi aportul pe care şi-l aduce Şcoala Lazuri la educarea copilului
dumneavoastră?
a).foarte bun,b) bun,c) satisfăcător, d) insufficient, e) nu înţeleg întrebarea,
f) nu ştiu să răspund

II. Care este factorul cel mai important din şcoală în educarea copilului dumneavoastră?

a) programele şcolare, b) învăţătorul/ profesorii, c) dotarea materială a


şcolii, d) mediul educativ creat, e) altceva, f) nu înţeleg întrebarea,
g) nu ştiu să răspund

III.Care ar trebui să fie factorul cel mai important al şcolii în educarea copilului
dumneavoastră?
a) programele şcolare, b) învăţătorul/ profesorii, c) dotarea materială a
şcolii, d) mediul educativ creat, e) altceva, f) nu înţeleg întrebarea,
g) nu ştiu să răspund.

IV.Ce anume vă nemulţumeşte în relaţia familie-scoală? (detaliaţi).

V. Cum apreciaţi aportul pe care şi-l aduc cadrele didactice la educarea


copilului dumneavoastră?
a).foarte bun, b) bun, c) satisfăcător, d) insuficient, e) nu înţeleg
întrebarea, f) nu ştiu să răspund