Sunteți pe pagina 1din 7

CHESTIONAR PENTRU ADOLESCENŢI

Instituţia de învăţământ/locul de muncă:


Clasa:
Sexul:
Media generală la finele anului şcolar 200../200…
(pentru adolescenţii elevi):
Media generală la finele clasei a VIII-a
(pentru adolescenţii angajaţi sau neangajaţi):
Vârsta:

1. Ce situaţii îţi aduc nemulţumire în munca ta?


a) în mediul familial…………………………………………………….
b) în mediul şcolar………………………………………………………
c) în mediul social……………………………………………………….
d) alte situaţii…………………………………………………………….

2. Cum reacţionezi la situaţiile enumerate mai sus?


a) în familie………………………………………………………………
b) în mediul şcolar……………………………………………………….
c) în societate…………………………………………………………….
d) în alte situaţii………………………………………………………….

3. Când te atrag la fel de mult două activităţi, două obiecte, pe care dintre ele le alegi?
a) în familie……………………………………………………………….
b) în mediul şcolar………………………………………………………..
c) în societate……………………………………………………………..
d) în alte situaţii…………………………………………………………..

4. Cum reacţionezi în situaţiile enumerate la întrebarea 3 ?


a) în familie……………………………………………………………….
b) în mediul şcolar………………………………………………………..
c) în societate……………………………………………………………..
d) în alte situaţii…………………………………………………………..
5. Ce te perturbă, te oboseşte, te stresează cel mai mult în munca ta de învăţare sau la serviciu?
a) în familie………………………………………………………………..
b) în mediul şcolar…………………………………………………………
c) în societate………………………………………………………………
d) în alte situaţii……………………………………………………………

6. Cum reacţionezi la situaţiile enumerate la întrebarea 5 ?


a) în familie………………………………………………………………..
b) în mediul şcolar…………………………………………………………
c) în societate………………………………………………………………
d) în alte situaţii……………………………………………………………
7. Vă rugăm să enumeraţi situaţiile în care vă consideraţi nedreptăţiţi (vi se ia un bun, un merit
care vi s-ar cuveni):
a) înfamilie…………………………………………………………………….
b) în mediul şcolar……………………………………………………………..
c) în societate (pe stradă, la o petrecere, la discotecă, la un spectacol etc.)……
d) alte situaţii…………………………………………………………………..

8. Cum reacţionaţi în cazurile enumerate la întrebarea 7 ?


a) în familie…………………………………………………………………..
b) în mediul şcolar (cu colegii, profesorii)…………………………………..
c) în societate (pe stradă, la o petrecere, la discotecă, spectacol etc.)……….
d) alte situaţii…………………………………………………………………

9. Care consideraţi că ar fi posibilităţile de ameliorare, diminuare, înlăturare a acestor situaţii?


a) în mediul familial………………………………………………………….
b) în mediul şcolar……………………………………………………………
c) în societate…………………………………………………………………
d) alte situaţii…………………………………………………………………

10. În ce sens te influenţează radioul, TV-ul, publicaţiile, în activitatea ta?


………………………………………………………………………………..

11. Ce ai propune pentru ameliorarea, diminuarea sau amplificarea acestor influenţe?


……………………………………………………………………………….
Toate întrebările şi răspunsurile vizează activitatea pe care o desfăşori, sinceritatea
răspunsurilor fiind de mare importanţă.

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


Profesia:
Sexul:
Vârsta:
Fiul/Fiica este: - elev(ă) la liceu/şc. profesională
- încadrat(ă) în muncă
- neîncadrat(ă)

1. În privinţa activităţii fiului/fiicei d-voastră, enumeraţi situaţiile care vă creează stare de


nelinişte, nemulţumire:
a) în familie……………………………………………………………………….
b) la locul de muncă……………………………………………………………...
c) în mediul social………………………………………………………………..
d) în relaţiile cu şcoala……………………………………………………………
e) alte situaţii……………………………………………………………………..

2. Cum reacţionaţi/procedaţi pentru ameliorarea, diminuarea acestor stări sau situaţii?


a) în familie……………………………………………………………………….
b) la locul de muncă………………………………………………………………
c) în mediul social…………………………………………………………………
d) în relaţiile cu şcoala……………………………………………………………
e) alte situaţii……………………………………………………………………..

3. Care consideraţi că ar fi modalităţile de ameliorare, diminuare a acestor situaţii? Faceţi


propuneri.
…………………………………………………………………………………...

4. Vă rugam să enumeraţi situaţiile în care fiul/fiica d-voastră se simte nedreptăţit(ă) şi care


are repercusiuni în activitatea sa:
a) în mediul familial……………………………………………………………..
b) la locul de muncă…………………………………………………………….
c) în mediul social……………………………………………………………….
d) în mediul şcolar………………………………………………………………

5. Cum reacţionaţi, procedaţi, în situaţiile enumerate la întrebarea 4 ?


a) în mediul familial…………………………………………………………….
b) în mediul şcolar………………………………………………………………
c) în mediul social……………………………………………………………….
d) alte situaţii…………………………………………………………………….

6. Ce vă preocupă mai mult în viaţa de zi cu zi?


a) în mediul familial…………………………………………………………….
b) în mediul social………………………………………………………………
c) în mediul şcolar al fiului/fiicei d-voastră…………………………………….
d) la locul de muncă al d-voastră.........................................................................
e) alte situaţii……………………………………………………………………
7. În ce sens influenţează radioul, TV-ul, publicaţiile activitatea fiului/fiicei
d-voastră?
…………………………………………………………………………………

8. Cum procedaţi în cazul acestor influenţe pozitive sau negative ale mass-mediei?
…………………………………………………………………………………

9. Cum consideraţi că ar putea fi îmbunătăţite aceste influenţe pentru creşterea randamentului


în activitatea fiului/fiicei d-voastră?
…………………………………………………………………………………

10. Alte propuneri


…………………………………………………………………………………

Întrebările şi răspunsurile vizează înlăturarea factorilor ce conturbă activitatea


fiului/fiicei d-voastră. De sinceritatea răspunsurilor pe care le daţi depinde succesul
acestuia/acesteia.

CHESTIONAR PENTRU CADRE DIDACTICE


Sexul:
Vârsta:
Tipul instituţiei de învăţământ în care profesaţi: - cls. IX-XII
- Şc. Profesională Specială

1. Enumeraţi situaţii care vă creează stări de nelinişte, nemulţumire, în munca didactică:


a) din mediul familial………………………………………………………….
b) din mediul şcolar……………………………………………………………
c) din mediul social……………………………………………………………
d) alte situaţii………………………………………………………………….

2. Cum reacţionaţi, procedaţi în situaţiile enumerate mai sus?


a) în mediul familial…………………………………………………………..
b) în mediul şcolar…………………………………………………………….
c) în mediul social……………………………………………………………..
d) alte situaţii………………………………………………………………….

3. Ce măsuri le-aţi considera utile pentru ameliorarea, diminuarea, înlăturarea situaţiilor


amintite?
a) în mediul familial…………………………………………………………..
b) în mediul şcolar…………………………………………………………….
c) în mediul social……………………………………………………………..
d) alte situaţii......................................................................................................

4. Când aveţi de ales între două obiective, activităţi cu aceeaşi importanţă, pe care o alegeţi?
a) în mediul familial…………………………………………………………..
b) în mediul şcolar……………………………………………………………
c) în mediul social…………………………………………………………….
d) alte situaţii………………………………………………………………….

5. Cum reacţionaţi, procedaţi, în situaţiile enumerate anterior?


a) în mediul familial…………………………………………………………..
b) în mediul şcolar……………………………………………………………
c) în mediul social…………………………………………………………….
d) alte situaţii…………………………………………………………………

6. Enumeraţi situaţiile care vă obosesc, vă stresează, vă dereglează activitatea didactică,


determinate de:
a) mediul familial……………………………..………………………………
b) mediul şcolar………………………………………………………………
c) mediul social……………………………………………………………….
d) alte situaţii………………………………………………………………….

7. Cum reacţionaţi, procedaţi, în asemenea situaţii?


a) în mediul familial…………………………………………………………..
b) în mediul şcolar……………………………………………………………
c) în mediul social…………………………………………………………….
d) alte situaţii………………………………………………………………….

8. Ce soluţii propuneţi pentru ameliorarea, diminuarea sau înlăturarea unor asemenea trăiri?
a) în familie…………………………………………………………………..
b) în şcoală……………………………………………………………………
c) în mediul social………………………….…………………………………
d) în alte situaţii………………………………………………………………

9. Ce vă perturbă sau vă preocupă mai mult în activitatea didactică?


a) mediul familial…………………………………………………………….
b) mediul şcolar………………………………………………………………
c) mediul social……………………………………………………………….
d) alte situaţii………………………………………………………………….

10. Cum reacţionaţi, procedaţi, în situaţiile menţionate anterior?


a) în mediul familial………………………………………………………….
b) în mediul şcolar……………………………………………………………
c) în mediul social…………………………………………………………….
d) alte situaţii………………………………………………………………….

11. Ce propuneţi pentru ameliorarea, diminuarea sau înlăturarea unor asemenea situaţii?
a) în mediul familial…………………………………………………………..
b) în mediul şcolar…………………………………………………………….
c) în mediul social……………………………………………………………..
d) alte situaţii…………………………………………………………………..

12. Vă rugăm să enumeraţi situaţiile în care vă simţiţi nedreptăţiţi?


a) în mediul familial……………………………………………………………
b) în mediul şcolar……………………………………………………………..
c) în mediul social……………………………………………………………...
d) alte situaţii…………………………………………………………………..

13. Cum reacţionaţi, procedaţi în cazurile enumerate mai sus?


a) în mediul familial……………………………………………………………
b) în mediul şcolar……………………………………………………………..
c) în mediul social………………………………………………………………
d) alte situaţii…………………………………………………………………...

14. Ce posibilităţi ar exista în diferitele medii de viaţă pentru ameliorarea, diminuarea sau
înlăturarea unor asemenea stări?
a) în familie…………………………………………………………………….
b) în şcoală……………………………………………………………………..
c) în societate……………………………………………………………………
d) alte medii…………………………………………………………………….

15. Ce influenţe credeţi că are mass-media asupra tinerilor?


………………………………………………………………………………….

16. Cum reacţionaţi la constatarea acestor influenţe?


………………………………………………………………………………….

17. Ce propuneţi, sub acest aspect, în scopul amplificării sau diminuării lor?
………………………………………………………………………………….

Având în vedere responsabilitatea răspunsurilor d-voastră pentru îmbunătăţirea


activităţii fiului/fiicei, vă mulţumim pentru sinceritate.