P. 1
Procedura

Procedura

|Views: 59|Likes:
da
da

More info:

Published by: tulipa_nigra_rosa4034 on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

semnatură Elaborat Verificat Aprobat . prenume. APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL .ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.. 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.

atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. 1534/2008 Legea învăţământului nr. La şedinţele consiliului profesoral. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral. 1 Consiliului de Administratie 1. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.Consiliul de administratie CP. 4.. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. 21/2007 HG nr. Definitii si abrevieri SMC. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . De asemenea. directorul invită. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă.01. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii. 75/2005 HG nr.Consiliul Profesoral 3. ai consiliului elevilor. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. în funcţie de tematica dezbătută.

sesizări etc. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. prin decizie. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. liste. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. se păstrează într-un fişet securizat. secretarul consiliului profesoral. ale Legii nr. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. 128/1997. în funcţie de situaţie. cu statut de observator/ observatori. în funcţie de opţiunea membrilor. care nu fac parte din personalul şcolii.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. cu modificările şi completările ulterioare. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate. informări. în mod obligatoriu. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. La şedinţele consiliului de administraţie participă. tabele.84/1995. republicată. este însoţit. se leagă şi se numerotează. prin decizie. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. au obligaţia să semneze procesul-verbal. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. membrii consiliului de administraţie şi observatorii. prin decizie. toţi membrii şi invitaţii. republicată.. fără drept de vot.). . Pe ultima foaie. Cele două documente oficiale. memorii. absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. cu 48 de ore înainte de data şedinţei.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . încheiat cu această ocazie. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. secretarul consiliului de administraţie. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. registrul şi dosarul. promovează măsuri ameliorative. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. programe. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. solicitări. privind Statutul personalului didactic. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi.

se leagă şi se numerotează. tabele. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. Cele două documente oficiale. memorii. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. liste. sesizări etc. într-un fişet securizat. . pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. încheiat cu această ocazie. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. preşedintele ştampilează şi semnează.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . programe. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. toţi membrii şi invitaţii. solicitări. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. registrul şi dosarul. dacă există. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial.. în mod obligatoriu. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. au obligaţia să semneze procesul-verbal. informări. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. Pe ultima foaie.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. se păstrează în biroul directorului.).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->