P. 1
Procedura

Procedura

|Views: 62|Likes:
da
da

More info:

Published by: tulipa_nigra_rosa4034 on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

PROCEDURA OPERATIONALA

COD: PO – CSO – 56

COLEGIUL ,,ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA

Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. 1 Consiliului de Administratie

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL SI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
COD: PO – CSO – 56 Standard aplicabil : Manualul calităţii Ediţia: 1 Exemplar controlat nr. 1 APROBAT Director, Prof. Simon Aurora Semnătura Data : VERIFICAT Responsabil calitate, Prof. Hrabal Ileana Semnătura Data : ELABORAT Prof. Hrabal Ileana Data:

Documentul intră în vigoare de la dat de: 15 septembrie 2012

semnatură Elaborat Verificat Aprobat .ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr.. prenume. APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR Revizia / data Partea aplicarii revizuită Nume. 1 Consiliului de Administratie INDICATORUL ACTUALIZĂRILOR.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL .

01. La şedinţele consiliului profesoral. Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Legea nr. reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor.. 1/2010 SREN ISO 9001/2000 SRISO IWA 2 Sisteme de management al calităţii.Sistem de management al calitatii AC asigurarea calitatii CA. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001/2000 în domeniul educaţiei. atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat. 1 Consiliului de Administratie 1.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . 1534/2008 Legea învăţământului nr. acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar. ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. directorul invită. Scop Prezenta procedura se aplica privind activitatea de organizare si desfasurare a sedintelor Consiliului de Administratie si Consiliului Profesoral in cadrul Colegiului Stefan Odobleja CraiovaCraiova 2. titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.Consiliul Profesoral 3. a jumătate plus unu din membrii Consiliului . ai consiliului elevilor. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor.Consiliul de administratie CP. 21/2007 HG nr. în funcţie de tematica dezbătută. 75/2005 HG nr. 4. Procedura Organizarea si desfasurarea sedintelor CP –extras din ROFUIP Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică. Definitii si abrevieri SMC. Documente de referinţă Manualul Calităţii – MC. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral. De asemenea. Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă.

privind Statutul personalului didactic. liste. încheiat cu această ocazie. membrii consiliului de administraţie şi observatorii. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte.. informări. Directorul unităţii de învăţământ numeşte. . programe. se păstrează într-un fişet securizat. în funcţie de situaţie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. au obligaţia să semneze procesul-verbal. memorii. republicată. liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Nota Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral. secretarul consiliului profesoral. cu 48 de ore înainte de data şedinţei. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. care nu fac parte din personalul şcolii. prin decizie. registrul şi dosarul. Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. este însoţit. ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. fără drept de vot. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. promovează măsuri ameliorative. în mod obligatoriu. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 1 Consiliului de Administratie reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie. 128/1997. La şedinţele consiliului de administraţie participă. Cele două documente oficiale. tabele. conform normelor legale în vigoare Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate. directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice. care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei. Organizarea si desfasurarea sedintelor CA –extras din ROFUIP Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr. cu statut de observator/ observatori. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ. republicată.). în funcţie de opţiunea membrilor.84/1995. prin decizie. Pe ultima foaie. secretarul consiliului de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte. toţi membrii şi invitaţii. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret. solicitări. prin decizie. ale Legii nr.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului regulament. sesizări etc. se leagă şi se numerotează.

de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte. într-un fişet securizat. care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial. precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. informări. dacă există. solicitări. în mod obligatoriu. pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. liste. se leagă şi se numerotează. cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot. Cele două documente oficiale. toţi membrii şi invitaţii.ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA Procedura operationala privind organizarea si Rev: 0 desfasurarea sedintelor Consiliului profesoral si Exemplarul nr. Pe ultima foaie.). programe. registrul şi dosarul. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. preşedintele ştampilează şi semnează. sesizări etc. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO – CSO – 56 COLEGIUL . tabele. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. se păstrează în biroul directorului. au obligaţia să semneze procesul-verbal.. memorii. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. 1 Consiliului de Administratie La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi. . încheiat cu această ocazie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->