Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS”

Adresa: str. Cosminului 40, Timişoara, Cod poștal: 300 720


Tel.: 0256.489 700, Fax: 0256. 464 925
E-mail: office@liceul-iris.ro
Web: www.liceul-iris.ro
Nr. 67 / 21.01.2019

LICEUL TEORETIC SPECIAL “IRIS”


TIMIŞOARA

ORGANIZEAZĂ

SIMPOZION NAŢIONAL

“ERASMUS+ Experienţe de
succes”

EDIŢIA I
15 APRILIE 2019
TIMIŞOARA

CUPRINS ÎN CAEJ 2018-2019 – ISJ Timiş, poziţia 30


Simpozionul „ERASMUS+ Experienţe de succes” are ca scop principal diseminarea
informaţiilor obţinute prin participarea cadrelor didactice la proiectele internaţionale Erasmus+.
Acest simpozion este un prilej pentru dascăli de a împărtăşi din experienţele obţinute în şcolile
europene, un prilej de a învăţa unii de la alţii, de a schimba idei şi bune practici în domeniul
educaţional, pentru a aduce astfel un plus de valoare demersului educativ ce sa va defăşura ulterior în
şcolile noastre.

ARGUMENT

Trăim într-o societate a vitezei, aflată într-o schimbare continuă, în care şcoala trebuie să facă
faţă şi să răspundă în mod eficient acestor schimbări. Şcoala de astăzi nu mai seamănă cu cea de acum
10-15 ani pentru că nici elevii de astăzi nu mai sunt aceiaşi. Dezvoltarea tehnologiei, a mijloacelor
de informare, expunerea permanentă la informaţie, a transformat omul şi implicit elevul şcolii de
astăzi. Este o societate care cere dascăli bine pregătiţi, dascăli cu o viziune modernă, care folosesc
metode moderne în activitatea lor, care au o abordare energică, dinamică şi care au capacitatea de a
menţine mereu treaz interesul elevului.
Şi noi, ca şi alte şcoli care au fost sau sunt implicate în proiecte internaţionale, ştim că
experienţa ERASMUS + înseamnă deschidere europeană, culturală, îmbogăţire profesională,
toleranţă, o nouă viziune asupra educaţiei. ERASMUS + îţi oferă instrumentele, mijloacele prin care
poţi aduce un plus de valoare şcolii tale, un plus de calitate în ceea ce priveşte abordarea educaţională
din şcoala ta, iar cine a „gustat” experienţa Erasmus, nu se mai opreşte din „degustat”, în sensul că
devine tot mai curajos şi mai determinat să dezvolte noi proiecte.
Considerăm oportună organizarea unui simpozion prin intermediul căruia să împărtăşim
experienţele obţinute prin proiectele ERASMUS+. Prin acest simpozion dorim să aducem oamenii
împreună pentru ca ceea ce au învăţat „în afară” să valorificăm în ţară. Prin interacţiunea pe care o va
prilejui acest simpozion, vom valoriza experienţa cadrelor didactice participante la proiectele
ERASMUS +, învăţând unii de la ceilalţi, pentru a creşte calitatea muncii noastre la catedră.

PARTICIPANŢI:

Simpozionul „ERASMUS + Experienţe de Succes” include două secţiuni şi se adresează


cadrelor didactice din ciclul primar, gimnazial, liceal, din şcolile care au în curs de derulare sau au
derulat în ultimii 5 ani şcolari proiecte ERASMUS+.
SECŢIUNEA I: Comunicări ştiinţifice cu tema „Erasmus+ Metode şi Modele de Succes.”
SECŢIUNEA a II-a: „Expoziţie de fotografie”.
TIPUL DE PARTICIPARE:

 Pentru cadrele didactice care provin din Regiunea de Vest (judeţele Timiş, Arad,
Hunedoara şi Caraş-Severin) este obligatorie participarea directă.
 Pentru cadrele didactice provenite din alte judeţe ale ţării este permisă participarea
indirectă.
FACILITĂŢI oferite pentru a încuraja participarea directă a cadrelor didactice care nu sunt din
judeţul Timiş:
-asigurăm cazarea la hotel/pensiune pentru o zi, pentru primele zece cadre didactice care se
înscriu şi participă la simpozion (criteriul de departajare – data poştei înscrisă pe plicul în care se află
acordul de parteneriat, fişa de înscriere şi declaraţia pe propria răspundere); este asigurată masa de
prânz şi cina pentru toate cadrele didactice participante la eveniment.

ÎNSCRIEREA ŞI TRIMITEREA MATERIALELOR


5 mai – 5 aprilie 2019
DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI
15 aprilie 2019
EXPEDIEREA DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ PARTICIPAREA LA EVENIMENT
5 mai-15 iunie

CERINŢE PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

SECŢIUNEA I - Comunicări ştiinţifice cu titlul „Erasmus+ metode şi


modele de succes”

La această secţiune vă invităm să descrieţi exemple de bune practici întâlnite în şcolile


europene, pe care le-aţi vizitat în cadrul proiectelor Erasmus+ sau aspecte învăţate la cursurile din
cadrul mobilităţilor Erasmus:
- una (sau mai multe) metode de predare-învăţare (de exemplu, puteţi prezenta un joc
interesant, care facilitează predarea-învăţarea / un joc de spargere a gheţii /de creştere a
coeziunii de grup, etc);
- modalităţi de oganizare a clasei de elevi sau a şcolii;
- modalităţi de organizare a internatului, a cantinei, etc;
- un plan de lecţie inspirat de activităţile la care ati participat în şcolile europene;
- alte exemple de bune practici / aspecte care v-au impresionat în vizitele d-voastră în şcolile
europene şi care consideraţi că merită să fie împărtăşite.
Cerinţe de natură tehnică:
 Lucrările vor fi redactate pe format A4;
 Spaţierea rândurilor de 1,5;
 Margini de 20 cm;
 Aliniere „justify”;
 OBLIGATORIU cu caractere româneşti (cu diacritice);
 Font – „Times New Roman”, de 12;
 Titlul va fi scris cu majuscule, bold, centrat;
 La două rânduri de titlu, în partea dreaptă se va consemna numele cadrului
didactic şi şcoala de provenienţă;
 Redactarea textului - la două rânduri, sub numele cadrului didactic;
 Volumul lucrării – minim două, maxim trei pagini;
 Se admite un singur autor/lucrare;
 Lucrările vor fi transmise în format electronic pe adresa
simpozionerasmus.iris@gmail.com iar denumirea fişierului va consta în numele
autorului şi titlul lucrării.
 Lucrările vor fi publicate gratuit în format CD cu ISBN;
 Participanţii la Secţiunea I vor primi certificate de participare cu lucrare la simpozion
şi CD-ul cu lucrările simpozionului;
Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea vis-a-vis de originalitatea conţinutului
lucrării sau faptul că a mai fi fost publicată (în cazul în care acest lucru s-a întâmplat). Autorii
îşi asumă aceste aspecte, în acest sens vor completa declaraţia din anexă.
Vă rugăm să respectaţi toate cerinţele de tehnoredactare, deoarece lucrările care nu
respectă standardele menţionate nu vor fi luate în considerare iar organizatorul nu are obligaţia
de a vă notifica în acest sens.

DETALII IMPORTANTE!
1. Înscrierea la simpozion se va realiza în perioada 5 martie – 5 aprilie 2019, accesând
link-ul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNZWCpkLAl0ctiE2kBXOlCx1UP1plJ
4Salq0aAg2vsDJc8Q/viewform?usp=sf_link

2. LUCRĂRILE PENTRU SECŢIUNEA I VOR FI TRANSMISE ÎN FORMAT


ELECTRONIC, PE ADRESA:
simpozionerasmus.iris@gmail.com
3.
 fişa de înscriere,
 declaraţia pe propria răspundere,
 acordurile de parteneriat semnate şi ştampilate de şcoala d-voastră,
 fotografiile (în cazul în care participaţi şi la Secţiunea a II-a),
 un plic autoadresat, timbrat cu timbru de minim 3 lei

vor fi transmise prin poştă, data limita – 5 aprilie 2019, cu menţiunea


pe plic: pentru Simpozion „ERASMUS+ experienţe de succes” (adresa
organizatorului şi datele de contact pentru informaţii suplimentare - la finalul
documentului, înaintea secţiunii „Anexe”)
OBSERVAŢIE: Vă rugăm să ne transmiteţi ACORDUL DE PARTENERIAT, semnat şi
ştampilat în două exemplare, urmând ca noi să vă returnăm un exemplar, odată cu documentele care
certifică participarea d-voastă la eveniment.

SECŢIUNEA a II-a: „Expoziţie de fotografie”

Expoziţia de fotografie constă în prezentarea în imagini a experienţelor pe care vi le-a oferit


programul Erasmus+.
Vor fi admise fotografiile considerate relevante, adică instantanee surprinse în timpul
activităţilor din cadrul cursurilor, a vizitelor în şcoli sau în alte instituţii europene care v-au
fost partenere în cadrul proiectelor Erasmus +. Nu sunt admise pozele de grup, regizate, deoarece
dorim să vedem fotografii care au surprins acţiunea. De exemplu: activităţi ale copiilor sau ale
profesorilor, felul în care este organizat un spaţiu din şcoală (săli de clasă, ateliere, cabinete, internate,
săli de mese, etc), alte imagini în care aţi surprins modele de succes, din care putem învăţa.
 Numărul admis pentru participarea la expoziţia foto este de minim 3 - maxim 5
fotografii iar participarea este individuală;
 Dimensiunea minimă, obligatorie a fotografiilor este de 13/18 cm - maxim A4;
 Fiecare fotografie va avea în partea frontală, mijloc, jos o etichetă cu dimensiunile
de aproximativ 12/3 cm, (scrisă la calculator, caractere Times New Roman de 14,
Bold)
 Eticheta va conţine detalii (pe scurt) referitoare la imagine (anul, şcoala, ţara şi
oraşul în care a avut loc evenimentul din imagine, descrierea evenimentului pe scurt.
 De exemplu:
2018, Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara
Marea Britanie - Worchester
Vizită la New College Worcester

 Numele cadrului didactic care a trimis fotografiile şi şcoala de provenienţă vor fi


scrise cu pixul, pe spatele fiecarei fotografii.
Participanţii cu materiale pentru expoziţia foto vor primi certificate de participare la
simpozion, secţiunea Expoziţie de fotografie, din care va rezulta contribuţia d-voastră la realizarea
expoziţiei.
Fotografiile nu vor fi restituite.

DETALII IMPORTANTE!
1. Înscrierea la simpozion se va realiza în perioada 5 martie – 5 aprilie 2019, accesând
link-ul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUNZWCpkLAl0ctiE2kBXOlCx1UP1plJ
4Salq0aAg2vsDJc8Q/viewform?usp=sf_link
2.
 fişa de înscriere,
 declaraţia pe propria răspundere,
 acordurile de parteneriat semnate şi ştampilate de şcoala d-voastră,
 fotografiile,
 un plic autoadresat, timbrat cu timbru de minim 3 lei

vor fi transmise prin poştă, data limita – 5 aprilie 2019, cu menţiunea


pe plic: pentru Simpozion „ERASMUS+ experienţe de succes”
OBSERVAŢIE: Vă rugăm să ne transmiteţi ACORDUL DE PARTENERIAT, semnat şi
ştampilat în două exemplare, urmând ca noi să vă returnăm un exemplar odată cu documentele care
certifică participarea d-voastă la eveniment.

Adresa organizatorului: Informaţii suplimentare

Liceul Teoretic Special „Iris” la adresa de e-mail:


Loc. Timişoara simpozionerasmus.iris@gmail.com
Str. Cosminului, nr. 40 sau la telefon: 0740248266
Jud. Timiş
Nu se percepe taxă de participare.
Vor fi acordate certificate de participare.
CD-ul cu ISBN conţinând lucrările simpozionului va fi acordat persoanelor care au participat cu
lucrare la simpozion.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
13.00-13.45 Primirea participanţilor şi servirea mesei de prânz
14.00-15.30 Deschiderea simpozionului şi prezentarea lucrărilor
15.30-16.00 Pauză de cafea şi vizionarea expoziţiei
16.00-18.00 Prezentarea lucrărilor
18.00 Cina

ANEXE
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Simpozion Naţional
„ERASMUS + Experienţe de Succes”

NUME ŞI PRENUME:

PROFESIA:
UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT:

ADRESA:

TELEFON PERSONAL:

EMAIL:

SECŢIUNEA (vă rugăm să încercuiţi varianta/variantele de care sunteţi interesat/-ă)


o Simpozion
o Expoziţie de fotografie

TIPUL PARTICIPĂRII: (vă rugăm să încercuiţi varianta dorită)


o Directă
o Indirectă

TITLUL LUCRĂRII (doar pentru opţiunea simpozion)

o OPTEZ

o NU OPTEZ PENTRU PUBLICAREA LUCRĂRII


(Încercuiţi varianta dorită)

ÎN CAZUL PARTICIPĂRII INDIRECTE, ADRESA LA CARE DORESC SĂ PRIMESC


DOCUMENTELE CARE ATESTĂ PARTICIPAREA LA EVENIMENT: (Vă rugăm să
completaţi adresa şi pe plicul autoadresat)

........................................................................................................................................................

Menţionăm faptul că vom păstra confidenţialitatea datelor transmise de d-voastră. La


aceastea vor avea acces doar membrii echipei de proiect, fiind folosite strict în cadrul
acestui eveniment.

SUNT DE ACORD.

SEMNĂTURA:.......................................................................................
ANEXA 2

Şcoala ……………………………………………. Liceul Teoretic Special „Iris”


Str…………………………………..… nr. ……… Str. Cosminului, nr. 40
Localitatea………………………., jud ………….. Timişoara, jud. Timiş
Tel. …………………………… Tel. 0256489700
NR…………/…………….2019 NR 68 / 21.01.2019

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi ,……………… între:

1. Liceul Teoretic Special „IRIS”, Str. Cosminului, nr. 40, Timişoara, reprezentat de prof. REIN
ELENA şi prof. LAZSADI ILEANA, în calitate de directori
ŞI
2. Instituţia:………………………………………………………………………., cu sediul în
loc. ……………………………….., str. …………………………….., nr……. , reprezentată
legal de dl./d-na…………………………………………….., în calitate de director şi de
3. d-na/dl. …………………………………………………….în calitate de participant la
simpozionul „Erasmus+ experienţe de succes”.

Art. 1. Obiectul Acordului îl constituie colaborarea celor două instituţii în cadrul Simpozionului
“Erasmus+ Experienţe de succes”.
Art. 2. Obligaţiile Părţilor:
Liceul Teoretic Special “Iris” Timişoara:
- mediatizează evenimentul şi regulamentul de participare;
- asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a evenimentului;
- eliberează certificatele de participare;
- mediatizează rezultatele simpozionului;

Instituţia participantă:
- mediatizează evenimentul;
- respectă regulamentul de participare la activităţile simpozionului;

Art. 3. Durata Parteneriatului: aprilie - august 2019.


Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director, Director,
…………………………….. prof. Rein Elena
Semnătura: ………………… Semnătura: …………………
ANEXA 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul................................................................................................................................
profesia..............................................................instituţia............................................................
Adresa instituţiei..........................................................................................................................

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ SUNT AUTORUL LUCRĂRII CU


TITLUL.......................................................................................................................................,
CU CARE PARTICIP LA SIMPOZIONUL „ERASMUS+ experienţe de succes” ŞI NU A
MAI FOST PUBLICATĂ.
Data............................................

Semnătura...................................