Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ” SF.

GHEORGHE” ŞCOALA GIMNAZIALĂ /LICEUL/GRADINITA


STR. BRAZDA LUI NOVAC, NR. 87 ADRESA
CRAIOVA , JUD. DOLJ JUD.
Tel. 0251552205 Tel.
Email: scoala24cv@yahoo.com Email:

Nr. de înregistrare......... din.................... Nr. de înregistrare......... din ....................

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE

încheiat la data de……………… între partenerii

A*Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, cu sediul pe strada Brazda lui Novac nr 87,
– reprezentată de Director, Prof. RADU NICOLAE și director adjunct, prof. HRISTEA LIVIU
și

B*Școala/Liceul/Gradinita......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie participarea la Simpozionul Național
,,ȘCOALA ȘI FAMILIA – FACTORI COMPLEMENTARI AI DEMERSULUI EDUCAȚIONAL” – Ediția AIVA 13
Martie 2020, organizat in parteneriat cu ISJ DOLJ si CCD DOLJ , urmărește colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea unei bune organizări a acestora.

Unitatea coordonatoare se obligă:


1. Să distribuie regulamentul simpozionului grădinițelor/şcolilor partenere;
2. Să trimită tuturor participanţilor diplomele/adeverințele de participare, CD-urile şi revista electronica
cu ISSN;
3. Să mediatizeze rezultatele simpozionului;
Grădiniţa/Şcoala participantă se obligă:
1. Să mediatizeze simpozionul în școală/grădiniță;
2.Să înscrie cadrele didactice la simpozion;
3. Să distribuie participanţilor diplomele/ certificatele obţinute.

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2019 –
2020. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului/simpozionului pentru ca acestea să
se deruleze conform scopului stabilit.
Simpozionul propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria activităţilor extraşcolare
de perfectionare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director,           Director, 
                                 
Prof. Radu Nicolae Prof.