Sunteți pe pagina 1din 1

Scoala Gimnaziala Nr.1,Gherghesti Scoala.............................................

Comuna Gherghesti-Judetul Vaslui Localitatea:


Nr. Inregistrare____/_______ Nr. Inregistrare______/_________

Protocol de colaborare ncheiat la data de:01 .11.2017


ntre partenerii :

- Scoala Gimnaziala Nr.1, Gherghesti cu sediul n comuna Gherghesti, judetul Vaslui,


tel/fax:0235427328,e-mail : scoala.gherghesti@yahoo.com, instituie reprezentat de
prof:STOICA MIRELA in calitate de director si prof.inv.primar: STOICA RAMONA
LENUTA (coordonatorul proiectului)
i
- Scoala...............................................................................Judetul ............., reprezentata
de ............................................in calitate de director
si .........................................................................in calitate de parteneri in cadrul proiectului
educational:MAGIA COPILARIEI IN PRAG DE SARBATOARE
Obiectul prezentului Protocol de colaborare l constituie stabilirea rolului i
responsabilitilor partenerilor n cadrul Proiectului educational, cu titlul.:MAGIA
COPILARIEI IN PRAG DE SARBATOARE.

Articolul 1

A. Rolul si responsabilitile Scolii Gimnaziale Nr.1 Gherghesti:


1.Mediatizare a regulamentului de organizare
2.Preluare si selectare a lucrarilor
3.Asigurarea spatiului pentru expunerea lucrarilor
4.Expedierea diplomelor de participare

B.Rolul si responsabilitileScolii.............................................................
1.Asigurarea spatiului pentru expunerea lucrarilor;
2. Implicarea in realizarea lucrarilor cu elevii
Articolul 2 Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil pn la finalizarea proiectului( 01 .11.2017
17.06.2018)
Articolul 3 Dispoziii finale
Prezentul protocol de colaborare intr n vigoare la data semnrii de ctre cele dou pri.
Prezentul protocol de colaborare este semnat n 2 exemplare originale, cte unul pentru fiecare
parte.

Scoala Gimnaziala Nr.1 Gherghesti Scoala................................................


Director:prof.Stoica Mirela Director: prof.................................
Semnatura: Semnatura:

S-ar putea să vă placă și