Sunteți pe pagina 1din 7

Grădinița cu Program Prelungit nr.

1, Iași
Șoseaua Nicolina, nr. 46
Tel.: 0232 245848
E-mail: gradinitapp1iasi@yahoo.com

Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii,


obiceiuri
CAER 2020 POZIŢIA 1038
conform ANEXEI 2 la OMEC nr.5597/2019
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
2 - 27 martie 2020

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI ȘI A EXPOZIȚIEI:


1 - 3 aprilie 2020 – în cadrul Programului național ”Școala Altfel”

1. SECŢIUNI:
 Secţiune I - Workshop “Bucuria Învierii – tradiţii şi continuitate ”
 Secțiunea a II-a - “Bucuria Învierii” – concurs de artă plastică
2. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
SECŢIUNEA I: Workshop “Bucuria Învierii – tradiţii şi continuitate ”
 În fiecare unitate participantă se vor desfășura ateliere de lucru cu părinții în care se vor
realiza, colectiv sau individual, lucrări practice și artistico-plastice cu specific pascal
(încondeiere, gravură, artă decorativă, pictură, artă culinară etc.). Se vor selecta cele mai
reprezentative fotografii cu ipostaze din desfășurarea atelierelor de lucru și cu produsele
activităților, care se vor trimite online, încadrate într-o pagină A4, cu explicarea
activităţilor.
 Înscrierea se face până la data de 27 martie 2020, prin completarea fişei de înscriere şi
trimiterea acesteia prin e-mail, la adresa gradinitapp1iasi@yahoo.com.
 Desfășurarea atelierelor de lucru împreună cu părinții are loc la nivelul fiecărei grădinițe
participante, în perioada 23-27 martie 2020, respectând tematica proiectului.
 Trimiterea pe adresa de e-mail gradinitapp1iasi@yahoo.com până la data de 31 martie
2020 a maxim 5-6 fotografii din timpul atelierelor de lucru și cu cele mai reușite produse
ale acestor activități, încadrate într-o pagină A4, cu explicarea activităţilor. Acestea vor fi
prezentate în deschiderea expoziţiei proiectului
 Fiecare cadru didactic participant va primi diplomă de participare.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
SECŢIUNEA II: “BUCURIA ÎNVIERII”- concurs de artă plastică
 Tema concursului: „Sărbătoarea Învierii, bucurie și culoare”;
 La concurs vor participa preşcolarii şi şcolarii mici – clasa pregătitoare şi clasa I- din
municipiul și județul Iași, precum și din județele învecinate, îndrumaţi şi coordonaţi de
cadrele didactice;
 Fiecare unitate şcolară va organiza faza locală în perioada 19 - 20 martie 2020 și va
selecta maxim 5 copii/lucrări pentru faza internaţională;
 Etapa regională/internaţională: 1 aprilie 2020 se va desfășura la Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 1 Iași începând cu ora 10.00 (cu participare directă pentru copiii din
municipiul și județul Iași); copiii din alte județe/ţări vor participa în aceeași zi la faza
internaţională în mod indirect, prin expedierea lucrărilor și a fișei de înscriere pe adresa
grădiniței organizatoare (G.P.P. Nr. 1 Iași, Şos. Nicolina, Nr. 46) până la data de 27
martie 2020, data poștei.
 Participanții vor respecta următoarele tehnici:
 Tehnica desenului (creioane color, ceracolor, pastel, cretă).
 Tehnica culorilor umede (acuarelă, tempera, guașă).
 Tehnica colajului (materiale mărunte din natură, deșeuri, materiale textile,
etc).
 Tehnica picturii pe sticlă.
 Tehnica picturii în ulei pe pânză, lemn, carton.
 Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnici de lucru la alegere (pictură, desen, colaj),
pe suport A4, pe faţa lucrării regăsindu-se eticheta cu titlul lucrării, numele şi prenumele
autorului, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
grădiniţa/şcoala, localitatea, județul.
 Participanții se vor prezenta la locația stabilită la timp și având asupra lor toate
materialele necesare realizării compoziției plastice, în funcție de tehnica aleasă.
 Timp de lucru: o oră.
 Participarea directă la concurs se va face pe baza fişei de înscriere ce va fi trimisă până
la data de 27 martie 2020 pe adresa de e-mail: gradinitapp1iasi@yahoo.com
 Se vor acorda diplome de participare tuturor copiilor, diplome și adeverințe de
coordonator/îndrumător cadrelor didactice participante, în ziua desfășurării concursului;
 Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III pentru fiecare tehnică şi nivel de vârstă și
vor fi înmânate fiecărui cadru didactic îndrumător până la data de 30 iunie 2020, iar
pentru cei cu participare indirectă vor fi expediate online la adresa de mail menţionată
în fișa de înscriere;
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie;
 Nu se percepe taxă de înscriere;
 Deplasarea copiilor se va face doar cu acordul scris al părinţilor sau însoţiţi de
părinţi şi pe baza unui tabel avizat de conducerea unităţii. Cadrele didactice ce
însoţesc grupurile de copii îşi asumă în totalitate responsabilitatea privind securitatea
acestora, pe toată durata concursului, dar mai ales în timpul deplasării spre Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr. 1 Iași;
 Jurizarea la faza regională/internaţională se va realiza de către organizatori, parteneri și
specialiști în domeniu, în data de 1 aprilie 2020, inclusiv pentru lucrările primite prin
poștă.
 Se va aprecia gradul de originalitate, expresivitate şi creativitate pe care copiii îl
dovedesc prin lucrarea realizată.
3. CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
 coerenţă între lucrarea artistico-plastică trimisă şi tema concursului;
 acurateţe;
 tehnica folosită;
 originalitate.
Lucrările plagiate nu vor fi luate în considerare!
NOTĂ:
 Înscrierea în concurs se va face pe baza fişei de înscriere care se va trimite on-line
la adresa de e-mail gradinitapp1iasi@yahoo.com şi/sau în plicul cu materialele
pentru concurs (pentru cei din alte judete).
 Expedierea lucrărilor din alte judeţe pe adresa:
Gradinita cu program prelungit nr. 1 Iasi
Şos. Nicolina nr.46
Loc. Iasi
Jud. Iasi
 cu menţiunea PENTRU PROIECTUL ”Bucuria Învierii”
 Plicul va conţine:
 lucrările copiilor;
 fişa de înscriere
 acordul de parteneriat în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat
(opţional); plic autoadresat şi timbrat.
 Expedierea diplomelor/adeverințelor, către participanţii la proiect – în perioada 14-
30 iunie 2020.
 Fiecare lucrare este etichetată în partea dreaptă jos, pe faţa lucrării, astfel:

Titlul lucrării:
Numele şi prenumele preşcolarului/ elevului:

Clasa/grupa:
Îndrumător:
Şcoala/Grădiniţa:
Localitatea:
Judeţul:

 PERSOANE DE CONTACT:
Dir. Prof. Bambu Geta – telefon 0742078848
Prof. Damir Oana Maria – telefon 0757027032
Prof. Vântu Oana Elena – telefon 0755276195
Prof. Pavel Andreea Nicoleta – telefon 0740396214
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Iaşi Grădiniţa/Şcoala
Şos. Nicolina, nr. 46 Adresa
Judeţul Iaşi Judeţul
Tel. / fax: 0232 245848 Tel. / fax:
Nr. / Nr. /

ACORD PARTENERIAT

Încheiat astăzi....................................................
Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între Grădiniţa cu program prelungit nr. 1
Iaşi, Şos. Nicolina, nr. 46, reprezentată de prof. Geta Bambu, în calitate de director şi
.................................................., str................................................., nr..........., reprezentată
de..................................................., în calitate de......................................................
Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă desfășurarea Proiectului educativ regional
,,Bucuria Invierii”, ediția a VIIa.
Art. 2 Scopul prezentului acord de parteneriat este cunoașterea, păstrarea și promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti în rândul preşcolarilor şi şcolarilor mici.
Art. 3 Durata prezentului acord de parteneriat este de un an cu posibilitate de continuare.
Art. 4. Obligaţiile părţilor:

Grădinița PP 1 Iaşi:
▪ va organiza şi desfăşura activităţi specifice cuprinse în proiectul educativ;
▪ va iniţia sesiuni de informare a copiilor, cadrelor didactice, parinţilor şi comunităţii cu privire la
proiect;
▪ va forma voluntari pentru aplicarea proiectului;
▪ va implica preşcolari, părinţi, cadre didactice şi comunitatea ca participanţi în acţiunile proprii,
de interes pentru aceştia;
▪ va organiza spectacole tematice, expoziţii, etc.
▪ va finanţa spaţiul, acţiunile propuse în proiect.

............................................................:
▪ va susţine şi aproba acţiunile propuse ca proiecte în parteneriat;
▪ va trimite lucrările conform regulamentului de organizare şi va raspunde de autenticitatea lor;
▪ îşi va da consimţământul ca lucrările să devină proprietatea Grădiniţei cu program prelungit nr.
1 Iaşi, în vederea utilizării lor în realizarea unor materiale auxiliare.

Art. 5. Încetarea acordului (clauze) – Contractul încetează în momentul în care proiectul nu se


mai regăseşte în calendarul activităţilor educative.

Grădiniţa PP 1 Iaşi Grădiniţa/Şcoala


Director, Director,
Prof. Geta Bambu
Grădinița cu Program Prelungit nr.1, Iași
Șoseaua Nicolina, nr. 46
Tel.: 0232 245848
E-mail: gradinitapp1iasi@yahoo.com

Fișă de înscriere
Grădiniţa/Şcoala:………………………………………………………………..
Adresa grădiniței/școlii .........................................................................................
Cadru didactic coordonator ……………………………………………………..
Telefon …………………………………….……………………………………..
Email:…………………………………………………………………………….

Adresa de expediere a diplomelor ………………………………………………

Nr. NUMELE ŞI Secţiunea/ Participare Grupa/ Îndrumător/


crt. PRENUMELE tehnica directă/ Clasa coordonator
Preşcolarului/şcolarului indirectă
1.

2.

3.

4.

5.

S-ar putea să vă placă și