Sunteți pe pagina 1din 9

CONCURS JUDEȚEAN

EDIŢIA a VII-a
Mai 2021

1
CONCURS JUDEŢEAN
,,EUROPA - CASA MEA”
Ediţia a VII-a

ORGANIZATORI:
• Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște - Prof. Gheorghița TORCICĂ, Prof. Ana –
Maria STAN, Prof. Florina STAN şi Prof. Beatrice Andreea NIŢOI
INIŢIATORI / COORDONATORI PROIECT:
• Prof. Gheorghița TORCICĂ
• Prof. Ana-Maria STAN
• Prof. Florina STAN
• Prof. Beatrice Andreea NIŢOI
CADRE DIDACTICE IMPLICATE
1. Torcică Gheorghiţa – profesor
2. Angheloiu Alexandra – profesor
3. Bălașa Roxana Ionela – profesor
4. Cojocărelu Andreea – educatoare
5. Dan Florentina – profesor
6. Dinu Marinela – profesor
7. Heaşcă Corina – profesor
8. Ioniţă Mihaela – profesor
9. Mitrescu Elena Alina – educatoare
10. Moiceanu Medeea – profesor
11. Niţoi Beatrice Andreea – profesor
12. Radu Cerasela – profesor
13. Sitaru Ecaterina – profesor
14. Stan Ana-Maria – profesor
15. Stan Florina – profesor
16. Ștefan Alina – profesor
17. Tacu Maria Mirela – profesor
18. Voica Georgiana Livia – profesor
19. Voloc Jeni Floriana – profesor

COLABORATORI MEDIA: Columna TV, MDI TV, Jurnal de Dâmboviţa.


Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

2
Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor
fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”

(Maria Montessori)

ARGUMENT
Învăţământul preşcolar fiind într-un continuu proces de transformare acordă libertate cadrului
didactic de a educa copiii viitoarei generaţii, oglindindu-şi în această muncă creativitatea şi tactul
pedagogic de care trebuie să dea dovadă. Educatoarea trebuie să fie un partener al copilului, cu care
acesta să pornească în descoperirea mediului înconjurător, scopul final al acestui traseu fiind pregătirea
copilului de a conştientiza rolul şi locul pe care îl ocupă în această lume minunată.
Prin proiectul ,,Europa - casa mea” vă propunem să fim parteneri în educaţie, să încercăm să
fim coechipierii copiilor, să avem încredere în noi înşine, în capacităţile noastre creatoare,
disponibilitate de a încerca o nouă abordare a demersului didactic în vederea creşterii calităţii
procesului instructiv-educativ.

SCOPUL PROIECTULUI
Abordarea integrată a noțiunilor de toleranță, interculturalitate, democrație și pace prin
desfășurarea unor activități de cunoaștere a istoriei, culturii și tradițiilor europene.

OBIECTIVE:
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea cu 50% a gradului de informare al copiilor şi cadrelor didactice cu privire la
educația interculturală;
2. Implicarea a cel putin 50 de preșcolari în activităţi de loisir şi creativ-plastice organizate de
unitățile participante;
3. Dezvoltarea relaţiilor de comunicare între cadrele didactice prin implicare a cel puţin 80%
dintre profesorii din unitățile participante, în activităţile din cadrul proiectului;
4. Diseminarea informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor
exemple de bună practică aplicabile la nivel de grupă/grădiniță la cel puţin 50 de preșcolari şi 25 de
cadre didactice.

Efecte asupra grădinițelor:


● promovarea în rândul comunității a imaginii și activității grădinițelor;
● schimburi de idei, opinii și exemple de bună practică care să contribuie la îmbogățirea
experienței educatoarelor din toate grădinițele implicate.

3
DESCRIEREA PROIECTULUI
GRUP ŢINTĂ:
Preşcolarii din cadrul grădinițelor implicate;
Cadre didactice

BENEFICIARI:
▪ direcţi: preșcolarii din grupul țintă, părinţi, cadre didactice;
▪ indirecţi: comunitatea locală.

RESURSE UMANE:
▪ Preşcolari;
▪ Cadre didactice;
▪ Părinţii copiilor;
▪ Colaboratori ocazionali sau permanenţi;
▪ Sponsori;
▪ Comunitatea locală;
▪ Alţi parteneri.

RESURSE MATERIALE:
▪ Albume, pliante, diapozitive, CD-uri, aparat foto, calculator/laptop, panouri, afișe, pliante,
aparat de filmat, videoproiector, reviste, scanner, imprimantă, hârtie, acuarele, creioane colorate,
materiale din natură și reciclabile, lucrări plastice şi practice, produse realizate în echipă,
diplome pentru cadrele didactice şi copiii participanţi.

RESURSE FINANCIARE:
▪ sponsorizări ale unor firme şi ale unor părinţi;
▪ contribuţii ale cadrelor didactice din unităţile implicate.

DURATA PROIECTULUI: 01 februarie – 31 august 2021

REZULTATE CALITATIVE AŞTEPTATE:


• Creșterea prestigiului instituţiilor în comunitate.
• Consolidarea relaţiilor copil-copil, copil-educatoare, părinte-educatoare, părinte-copil,
părinte-părinte.
• Creşterea experienţei organizatorice a fiecărei echipe de cadre didactice din unităţile
implicate.

4
• Realizarea unor schimbări de comportament vizibile în viaţa cotidiană cu accent pe
relaţionarea pozitivă cu semenii.
• Creşterea gradului de conştientizare a părinţilor şi a altor factori ai comunităţii locale a
importanţei participării responsabile la activităţile educative şi extracurriculare desfăşurare în
parteneriat cu grădiniţa.
• Înţelegerea faptului că toţi copiii sunt egali indiferent în ce localitate trăiesc, de ce
naţionalitate sau religie sunt, că trebuie să trăiască în armonie, toleranţă, respect şi prietenie.
• Inițierea copiilor în cunoașterea unor simboluri UE (imn, drapel, monedă), cunoașterea țărilor
membre, a unor atracții turistice, a tradițiilor, a limbii vorbite.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE
▪ Respectarea etapelor proiectului;
▪ Feedback-urile positive din partea beneficiarilor;
▪ Evaluarea impactului asupra preșcolarilor și cadrelor didactice (număr de participanți);
▪ Implicarea efectivă și afectivă a membrilor echipei de proiect.

EVALUARE
▪ Expoziţii, afișe, prezentare PowerPoint, panouri tematice;
▪ Diplome pentru preșcolari;
▪ Diplome/adeverințe pentru cadrele didactice îndrumătoare;
▪ Albume foto;
▪ Înregistrări video;

CONTINUITATEA/ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:


▪ Continuarea proiectului și în anul școlar următor;
▪ Sensibilizarea participanților la proiect pentru a încuraja viitoare încercări artistice și literare;
▪ Includerea în planificările cadrelor didactice în calendarul activităților extracurriculare a
activităților propuse în proiect.

ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE:


▪ Prezentarea/diseminarea rezultatelor obţinute prin: poşta electronică, articole în reviste de
specialitate, simpozioane, în presa scrisă şi audiovizuală.
▪ Prezentarea proiectului la nivelul Comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, consiliului
reprezentativ al părinţilor, avizierul grădiniţei.
▪ Postarea pe site-ul grǎdiniţei www.gradinita14targoviste.ro a rezultatelor concursului.
▪ Album foto și prezentare PowerPoint cu lucrările premiate și aspecte din cadrul proiectului

5
REGULAMENTUL PROIECTULUI EUROPA – CASA MEA

SECȚIUNI:
➢ SECŢIUNEA I:
Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani)
Forma : - participare indirectă/ participare on-line
✓ Lucrări artistico-plastice realizate în diferite tehnici: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, etc.,
având ca temă,,Europa – casa mea”;
➢ SECŢIUNEA II:
Participanţi: preşcolari (vârsta 3 – 5/6 ani)
Forma : - participare indirectă/ participare on-line
✓ lucrări practice: colaj, poster, ecusoane, lucrări 3D, etc., având ca temă ,,Europa – casa mea”.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. Lansarea și derularea proiectului:


Data: 01 februarie – 31 august 2021
Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Târgovişte
2. Durata proiectului: 7 luni
3. Regulament de înscriere a participanţilor:
✓ Lucrările preșcolarilor vor fi etichetate, în colțul din dreapta jos, pe față;
✓ NU se percepe taxă de participare, dar fiecare cadru didactic va trimite lucrările
preșcolarilor în format electronic (scanate sau fotografiate) la adresa de e-mail:
europacasamea_gpp14@yahoo.com;
✓ Înscrierea se va face pe baza fișei de înscriere din anexa II în perioada 09-30 aprilie 2021;
✓ Jurizarea lucrărilor: 03-06 mai 2021;
✓ Realizarea expoziției online, pe site-ul www.gradinita14targoviste.ro, în perioada 06-12 mai
2021.
✓ Fișa de înscriere (anexa 2), fotografii cu lucrările, acordul de parteneriat (anexa 1) vor fi
completate, apoi expediate on-line la adresa de e-mail: europacasamea_gpp14@yahoo.com.

6
CONDIŢII DE REALIZARE A LUCRĂRILOR
✓ Lucrările copiilor vor trebui să se încadreze în tema concursului, vor fi realizate respectând
tehnicile specifice fiecărei secțiuni, din diverse materiale reciclabile, materiale din natură şi vor
fi însoţite de o etichetă fixată pe fața lucrărilor, pe care vor fi trecute:

Numele lucrării:
Numele şi prenumele preşcolarului:
Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:
Grădinița:
Grupa:
Localitatea:

✓ Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica compoziţiei,


acurateţea lucrării şi respectarea temei concursului. Se interzice intervenţia cadrului didactic,
acele lucrări vor fi descalificate din concurs.
✓ Jurizarea se va face de cadre didactice cu atribuţii în acest sens şi de către un reprezentant al
partenerilor.
✓ De asemenea se va expedia și fişa de înscriere – anexa 2.
✓ Fiecare cadru didactic poate participa cu cel mult 2 lucrări pe secțiune (Secțiunea I și II).
✓ Premiile vor fi acordate lucrărilor care respectă tematica şi regulamentul şi care aduc un plus de
originalitate.
✓ Diplomele vor fi expediate în format electronic până la data de 31 august 2021.

MOD DE CERTIFICARE:
La finalul concursului se vor acorda tuturor participanţilor adeverinţe (pentru cadrele didactice
coordonatoare), diplome de participare şi premii (I, II, III, menţiuni), care vor fi trimise în format
electronic pe adresele personale de e-mail.

7
8
Anexa nr. 2
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Cadru didactic îndrumător: ______________________________________________


Unitatea de învăţământ: _________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ: ____________________________________________
______________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Telefon fix:________________________ Telefon mobil:________________________

Preşcolari participanţi:

Nr. crt. Nume şi Prenume Grupa Secţiunea

Data, Semnătura îndrumătorului,

S-ar putea să vă placă și