Sunteți pe pagina 1din 8

Participantii acceptati la concurs au obligatia de a respecta regulamentul de organizare si desfasurare al

concursului.

DATA SI LOCUL DESFAŞURARII: 25 IANUARIE 2018,GRĂDINIŢA CU P.P.NR.22,


DR.TR.SEVERIN

La acest concurs vor participa prescolarii si elevii din invatamantul primar.

Formularul de inscriere va fi completat si/sau cu acordul de parteneriat ,trimise împreună cu lucrarile la


adresa:

Gradinita cu P.P.nr.22, Drobeta Turnu Severin, str.Aleea Trandafirilor ,Nr.1,Jud.Mehedinţi

Cu mentiunea :pentru concursul „Copiii despre Eminescu”

Data limita 19.01.2018.

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN „COPIII DESPRE EMINESCU”

 Secţiunile proiectului:

SECȚIUNEA ELEVI/PREŞCOLARI (CONCURS):

1. CREAŢIE ARTISTICĂ (pictură, desen, colaj, quilling)

2. CREAŢIE LITERARĂ (poezie, compunere)

SECȚIUNEA CADRE DIDACTICE SIMPOZION

3.ESEU CU TEMA ” NATURA OGLINDITĂ ÎN OPERELE LUI EMINESCU”

 Înscriere:

- Cadrele didactice din şcolile/grădiniţele partenere vor trimite fişele de înscriere în perioada stabilită

12.12.2017- 19.01.2018
- Fişa de înscriere şi acordul de parteneriat în două exemplare vor fi completate, semnate,
ștampilate şi trimise alături de lucrări, prin poştă, pe adresa: Grădinita cu P.P.nr.22, Drobeta Turnu
Severin, str.Aleea Trandafirilor ,Nr.1,Jud.Mehedinţi

Cu mentiunea :pentru concursul „Copiii despre Eminescu”

- Se pot preda lucrările şi personal, după ce au fost contactați organizatorii concursului pe


adresele de e-mail: nicoivanus@yahoo.com, gavrilaflorentina26@yahoo.com,
tudornelu2010@yahoo.com

SECȚIUNEA ELEVI

 Condiții de participare/ redactare

- Fiecare cadru didactic poate selecta maxim 3 lucrări de la elevii /peşcolarii îndrumaţi,
indiferent de secţiune.

- Creaţiile artistice – picturi, desene,... - pot fi realizate prin orice tehnică de lucru ;

- Fiecare lucrare, indiferent de secţiune, va avea atașată pe verso o etichetă care va conține
câteva date referenţiale ce vor fi consemnate cu majuscule: secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului/preşcolarului clasa/grupă, şcoala/grădiniţă, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
localitatea, judeţul, (conform modelului) :

SECȚIUNEA:…………………………
TITLUL LUCRĂRII…………………
NUME ȘI PRENUME ELEV/PREŞCOLAR .................
CLASA/GRUPA……………………………………..............
ȘCOALA/GRĂDINIŢA………………......................................
..................
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR…………………..............…..
LOCALITATEA, JUDEȚUL……………………………….

- Creaţiile plastice, colajele, lucrările practice, trebuie să fie protejate de o folie.

Creaţiile literare ale elevilor (compuneri, poezii, eseuri) să fie scrise lizibil, cu litere de mână, pe o foaie
format A4, maxim 2 pagini. Acestea vor fi trimise prin poștă.Facultativ, pot fi însoţite de un desen
sugestiv. Întreaga responsabilitate, în ceea ce privește originalitatea creațiilor, revine cadrelor didactice
îndrumătoare.

- Lucrările vor fi trimise până la data de 19 IANUARIE 2018, data poștei, însoțite de fișa de
înscriere, acordul de parteneriat, un plic autoadresat, timbrat cu timbre corespunzătoare(5lei)
SECȚIUNEA CADRE DIDACTICE

Secţiunea Simpozion adresată cadrelor didactice .


Participare indirectă.

Tema Simpozionului:” NATURA OGLINDITĂ ÎN OPERELE LUI EMINESCU”

Simpozionul este fără taxă de participare.

Referatele se vor încadra în următoarele cerinţe:


a. Vor avea între 2-4 pagini în format A4;
b. Vor fi scrise in Microsoft Word cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de litera 12,
tehnoredactate la 1,5 rânduri;
c. Titlul lucrării (cu majuscule centrat), autorul şi instituţia unde funcţionează
(aliniere la dreapta), vor fi scrise cu font Normal 14, Times New Roman Bold;
d. Fiecare lucrare va conţine obligatoriu: bibliografie autor, titlu, editură, localitate, an;
e. Conţinutul lucrării trebuie să respecte tematica propusă în regulament, să aibă originalitate şi să
respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.

Referatele vor fi publicate într-o revistă cu ISSN, revista simpozionului .Cadrele didactice
participante vor primi adeverinţe de participare și lucrarea în format electronic.

Referatele se trimit în format electronic, însoţite de Fişa de înscriere la adresa de e mail


simpozioncopiiidespreeminescu@yahoo.com

Data limită de trimitere a referatelor este 19 ianuarie 2018.

 Precizări privind criteriile de jurizare pentru concursul de creație literar artistic-plastică:

1. Criterii referitoare la creaţiile artistice :

Respectarea tematicii - 30 puncte;

Originalitatea lucrării - 30 puncte;

Așezarea în pagină, proporţia elementelor, tehnica de lucru – 30 puncte;

Aspectul îngrijit al lucrării - 10 puncte.

2. Criterii referitoare la creaţiile literare:

Elemente de originalitate - 30 puncte;

Calitatea exprimării literare - 30 puncte;


Corectitudinea gramaticală - 20 puncte;

Aspectul general al lucrării şi calitatea redactării (încadrare în pagină, punctuaţie, etc.) - 20 pct.

Pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă, se vor acorda premiile I, II, III, Menţiune

Lucrările premiate cu premiul I vor fi publicate în revista grădiniţei.

Termenul de distribuire al diplomelor si publicațieieste de 31 mai 2018.

ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CONCURS ESTE GRATUITĂ.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE DE LA ELEVI ȘI PREȘCOLARI.

Cadrele didactice implicate vor primi:

 Adeverinţă de coordonator al elevilor;

 Adeverinţă pentru pregătirea lotului de participanţi la concursurile școlare avizate


M.E.N.C.S. ;

 Revista cu ISSN pentru cei care solicită în format electronic ;

 Adeverință de participare .

Toate diplomele și adeverințele vor fi expediate în plicul autoadresat, alături de acordul de parteneriat.
FORMULAR DE INSCRIERE CONCURS

UNITATEA DE INVATAMANT:

LOCALITATEA:

NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC:

SPECIALITATEA:

ADRESA DE EMAIL:

TELEFON

NR .CRT. Numele si prenumele Titlul lucrarii Grupa/Clasa


copilului

SEMNATURA CADRU DIDACTIC


FORMULAR DE INSCRIERE SIMPOZION

UNITATEA DE INVATAMANT:

LOCALITATEA:

NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC:

SPECIALITATEA:

ADRESA DE EMAIL:

TELEFON:

TITLUL LUCRĂRII:
GRĂDINIŢA CU PP NR.22 ŞCOALA/GRĂDINIŢA…………….
Str.Aleea Trandafirilor nr.1 Loc…………………
Drobeta Turnu Severin Jud.
Tel . 0744295441 Tel.
Nr…………din…… Nr…….din………….

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:
Grădiniţa cu P.P.Nr.22,reprezentata prin Director prof.Păunescu Măadălina si educatoare
Tudor Adelina Mihaela , Ivănuş Nicoleta,Gavrilă Florentina în calitate de aplicant.
Gradinita/Scoala……………………………………………………………,reprezentata prin
Director…………………………………………………………………
si………………………………………………………………………………,in calitate de partener in
cadrul proiectului „Copiii despre Eminescu”,editia a II-a ,2018.
Obiectul contractului il reprezinta colaborarea dintre aplicant si partener in vederea oragnizarii si
desfasurarii concursului.

Aplicantul se obliga:
 Sa informeze unităţile scolare despre organizarea concursului;
 Sa colecteze lucrarile realizate de parteneri;
 Sa respecte termenele de desfasurare a concursului;
 Sa organizeze expozitie cu lucrarile copiilor.
 Sa distribuie diplomele copiilor premiati si cadrelor indrumatoare.

Partenerul se obliga:
 Sa mediatizeze concursul in unitatea scolara;
 Sa indrume copiii in realizarilelucrarilor,lasandu-le libera exprimarea creativitatii;
 Sa selecteze lucrarile copiilor participanti pentru concurs;
 Sa respecte regulamentul de desfasurare a concursului.

Acordul este valabil pe tot parcursul desfasurarii concursului prin semnarea de către partile implicate.
Prezentul contract se incheie in 2 exemplare,cate unul pentru fiecare institutie.
Partenerii se obliga sa colaboreze pe toata durata desfasurarii concursului.

Director, Director,
Prof. Mădălina Păunescu ……………………….............
GRĂDINIŢA CU PP NR.22 Școala............................
Str.Aleea Trandafirilor nr.1 Loc…………………
Drobeta Turnu Severin Jud.
Tel . 0744295441 Tel.
Nr…………din…… Nr…….din………….

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:
Grădiniţa cu P.P.Nr.22,reprezentata prin Director prof.Păunescu Măadălina si educatoare
Tudor Adelina Mihaela , Ivănuş Nicoleta,Gavrilă Florentina în calitate de aplicant.
Gradinita/Scoala……………………………………………………………,reprezentata prin
Director…………………………………………………………………
si………………………………………………………………………………,in calitate de partener in
cadrul Simpozionului județean „Natura oglindită în operele lui Eminescu”,editia I ,2018.
Obiectul contractului il reprezinta colaborarea dintre aplicant si partener in vederea oragnizarii si
desfasurarii simpozionului.

Aplicantul se obliga:
 Sa informeze unităţile scolare despre organizarea simpozionului;
 Sa colecteze lucrarile realizate de parteneri;
 Sa respecte termenele de desfasurare a simpozionului;
 Sa distribuie diplomele.

Partenerul se obliga:
 Sa mediatizeze concursul in unitatea scolara;
 Sa respecte regulamentul de desfasurare a simpozionului.

Acordul este valabil pe tot parcursul desfasurarii simpozionului prin semnarea de către partile implicate.
Prezentul contract se incheie in 2 exemplare,cate unul pentru fiecare institutie.
Partenerii se obliga sa colaboreze pe toata durata desfasurarii simpozionului.

Director, Director,
Prof. Mădălina Păunescu ………………………...........