Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE INIŢIALĂ

AN ŞCOLAR 2013-2014

Domeniul Data Tema activităţii/ Comportamente măsurabile Itemi de evaluare/punctaj Rezultate


experienţial Mijloc de realizare le
evaluării

ŞTIINŢE 16.09 „Unde ai fost în - să enumere locuri vizitate în vacanţă; - Enumeră cel puţin 2 locuri 6p - A
Cunoaşterea 2013 vacanţă?” - - să descrie locul preferat în care şi-a pe care le-ai vizitat în 4p – D
mediului convorbire petrecut vacanţa. vacanţă – 2p 2p - S
- Descrie în câteva propoziţii
locul preferat din vacanţă – 4p
23.09. Fisa individuala – - sa numeasca animalele domestice si - deosebeste animalele 7-8p - A
2013 „Animale salbatice domestice de cele salbatice - 4-6p – D
domestice – - sa descrie modul de viata al fiecarei 3p 1-3p - S
salbatice” categorii de animale; - descrie modul de viata a
Activitate - sa enumere caracteristicile animalelor – 2p
matematică animalelor / pasarilor - recunoaste animalele care
fac oua- 2p
18.09. Forme geometrice- - să recunoască formele geometrice - Denumeşte forma 7-8 – A
2013 Fisa matematica (cerc, pătrat, triunghi); geometrică prezentată –2 4-6p – D
- sa coloreze formele geometrice - Coloreaza corect formele 1-3p - S
respectand indicatiile primite geometrice, respectand
- sa deseneze cele trei forme culoarea indicata pt fiecare
geometrice invatate. forma; - 4p
- reprezinta grafic fiecare
forma geometrica invatata- 2p
26.09. „Robot, roboţel” – - să identifice figurile geometrice - - Identifică formele 7-8p – A
2013 joc exerciţiu prezentate; geometrice – 3p 4-7p – D
- sa deosebesca doua forme - numeste cel putin doua 1-3p - S
geometrice; deosebiri intre formel
- sa realizeze un robot din formele geometrice; - 3p
geometrice; - realizeaza un robot din
forme geometrice – 2 p
25.09. „1,2,3,4,5 de acum - să numere corect - Numără în ordine 6-8p – A
2013 suntem voinici!” – crescător/descrescător în limitele 1-6; crescătoare /descrescătoare 4-5p – D
fisa individuala - să recunoască cifrele 1-6; în limitele 1-6 – 2p 1-3p - S
- să raporteze corect numărul la - Coloreazătot atatea buline
cantitate şi invers, alegând cardinalul cat arata cifra; - 2p
potrivit. - recunoaste numeralul
- sa recunoasca numeralul ordinal; ordinal – 2p
-scrie cifrele invatate – 2p

19.09. „Mai multe, mai - să formeze mulţimi de elemente de - Formează mulţimea 7-9p – A
2013 puţine, tot atâtea” aceeaşi formă; obiectelor de aceeaşi formă 4-6p – D
– joc exerciţiu - să compare mulţimile prin asociere (flori, mere) 3p 1-3p - S
globală şi prin formare de perechi. - Aseaza o bulină roşie sub
mulţimea cu mai multe
elemente - 3p
- Aseaza o bulină albastră sub
mulţimile cu tot atâtea
elemente - 3p
LIMBĂ ŞI 17.09. „Trăistuţa cu - să denumească povestea din care - Denumeşte povestea din 7-8p – A
COMUNICARE 2013 poveşti” – joc face parte imaginea extrasă; care face parte imaginea 4-6p – D
Educarea didactic - să descrie imaginea de pe planşa prezentată – 2p 1-3p - S
limbajului aleasă din trăistuţă; - Descrie în câteva propoziţii
- să se exprime corect din punct de scena din poveste – 5p
vedere gramatical; - Se exprima corect dpdv
gramatical – 1p
14.09. „Eu spun una, tu - să formeze corect pluralul unui - Găseşte cuvântul potrivit 7-8p – A
2013 spui multe” – joc cuvânt; după regula: casă – case – 4p 4-6p – D
exerciţiu - să formeze propoziţii - Formează propoziţii 1-3p - S
simple/dezvoltate cu acest cuvânt. simple/dezvoltate cu cuvântul
găsit – 4p
20.09. Fisa de evaluare – - sa dea exepmle de cuvinte; - desparte corect cuvantul in 7-8 – A
2013 „Cuvinte, silabe, -sa desparta cuvintele in silabe, sa silabe – 4p 4-6p – D
sunete” precizeze numarul acestora; -precizeaza numarul silabelor 1-3p - S
-sa recunoasca cuvintele care incep cu – 2p;
vocala „a” - recunoaste cuvintele care
incep cu sunetul ‚a’ – 1p
- recunoaste litera „A” acolo
unde o intalneste – 1p
27.09. „Şi eu ştiu o - să recite poezii cu respectarea - Recită clar şi expresiv poezii 7p – A
2013 poezie” – concurs intonaţiei, ritmului, pauzei în învăţate anterior – 5p 3-4p – D
recitare concordanţă cu mesajul transmis. - Pronunta relativ corect 1-2p - S
sunetele limbii romane – 2p

OM ŞI 19.09. „Cum ne - să enumere şi să exemplifice reguli - Enumeră cel puţin 3 reguli 7-8p – A
SOCIETATE 2013 comportăm la ziua de comportare civilizată atunci cand de comportare civilizată cand 4-7p – D
Educaţie pt. unui prieten?” merg intr-o vizita; merg in vizita– 4p 1-3p - S
societate - convorbire - Conştientizează consecinţele
pozitive şi negative ale unor
comportamente – 4p
26.09. „Ce fapte bune am - să enumere fapte personale - Enumeră cel puţin 3 fapte 8-9p – A
2013 făcut?” - petrecute în vacanţă; bune făcute în timpul 6-7p – D
convorbire - să argumenteze faptele bune vacanţei – 4p 1-5p - S
prezentate. - Motivează de ce faptele
prezentate sunt bune – 5p
Activitate 20.09. „Copacul toamna” - să selecteze în mod adecvat uneltele -Coloreaza copacul si peisajul 7-8 – A
practică 2013 – lucrare colectiva în funcţie de activitatea concretă; de toamna cu culori adecavte 4-6p – D
- să participe la realizarea temei – 3p 1-3p - S
propuse; - Lipeste fructele si frunzele
- să execute cu plăcere sarcini casnice. uscate in pom si pe iarba – 4p;
- Ajută la distribuirea şi
strângerea materialelor – 2p
27.09. „Farfuria păpuşii” - - să realizeze o lucrare estetica - denumeste materialele de 6-7 – A
2013 decorare - sa foloseasca corect ustensilele lucru – 1p 3-5p – D
pentru lipire; - utulizeaza corect pasta de 1-2p - S
lipit – 3p
- realizeaza o lucrare estetica
– 3p
ESTETIC ŞI 17.09. „Cel mai bun - să facă asocieri între conţinutul - Precizează caracterul 6-7p – A
CREATIV 2013 cantaret” – cântecelor şi modul lor de cântecului în funcţie de 3-5 – D
Educaţie repetare cântece interpretare; conţinut - 2p 1-2p - S
muzicală - să interpreteze vocal cântece pentru - Respiră corect în timpul
copii, respectând linia melodică şi executării cântecului – 2p
ritmul. - Cântă respectând întocmai
linia melodică şi ritmul – 4p
24.09. „Cantaretii pe - să interpreteze vocal cântece pentru - Interpretează corect 5-6p – A
2013 scena” copii, respectând linia melodică şi melodia şi textul jocului 3-4p – D
ritmul; muzical – 3p 1-2p - S
- să execute corect gesturile sugerate - Execută corect gesturile
de textul joculrilor muzicale invtate. sugerate de textul jocului
muzical – 3p
Educaţie 16.09. „Amintiri din - să creeze forme prin îmbinarea - Utilizează corect 7-8p – A
plastică 2013 vacanţă” - desen elementelor de limbaj plastic; instrumentele de lucru şi 4-6p – D
- să respecte poziţia corectă a corpului organizează spaţiul plastic – 1-3p - S
în timpul lucrului. 2p
- Foloseşte elementele de
limbaj plastic pentru a reda
tema propusă – 4p
- Respectă poziţia corectă a
corpului faţă de suportul de
lucru – 2p
23.09. „Îmi place să - să redea forme de dimensiuni şi culori - Foloseste cantitati potrivite 7-8p – A
2013 pictez …” diferite prin aplicarea unor tehnici ale de apa si culoare –2p 4-6p – D
picturii. - Picteaza uniform o suprafata 1-3p - S
data, fara a iesi din contur
-3p
- Realizeaza o lucrare estetica
– 3p
PIHOMOTRIC 18.09. „Mergi cum îţi spun - să execute corect exerciţii pentru - Execută corect exerciţiile de 7-9p – A
2013 eu!” încălzirea organismului; încălzire a organismului – 3p 4-6p – D
- să execute corect variante de mers. - Execută corect variantele de 1-3p - S
mers – 4p
- Acţionează corect la
comenzile educatoarei – 2p
25.09. „Suntem atleţi” - să execute corect exerciţii pentru - Execută corect exerciţiile de 7-8p – A
2013 încălzirea organismului; încălzire a organismului – 2p 4-6p – D
- să execute corect variante de - Execută corect variantele de 1-3p - S
alergare. alergare – 4p
- Acţionează corect la
comenzile educatoarei – 2p
A – comportament atins; D – Comportament în dezvoltare; S – Necesită sprijin