Sunteți pe pagina 1din 12

CHESTIONAR PENTRU ELEVI

Instrucțiuni de completare:

Chestionarul de mai jos este un instrument util pentru a a afla părerea voastră despre climatul existent în Școala
Gimnazială Valea Ramniului
Chestionarul este anonim.
Chestionarul cuprinde următoarele tipuri de întrebări:
-Întrebări deschise, la care răăspunsul va fi conceput de voi ,cu rugămintea de a vă incadra în spațiul delimitat de linii
punctate.
-Întrebări cu alegere multiplă-în care voi sunteți solicitati să alegeți una sau mai multe variante de răspuns din cele indicate.
La aceste întrebări veți bifa căsuța corespunzătoare opțiunii dvs. pentru fiecare item al întrebării respective.

1. Ești mulțumit/ă de modul in care profesorii desfăşoară orele de curs în şcoala


ta?
o Da
o Nu
o Alte situații _____________________________________________

2. Care modalitate de desfășurare a orelor iti place cel mai mult ?


o online
o față în față
3. După părerea ta, un profesor bun trebuie să aibă următoarele calităţi:
o bună pregătire de specialitate;
o capacitate de a explica pe înţelesul tuturor elevilor din clasă;
o o fire echilibrată
o severitate;
o spirit organizatoric;
o umor;
o indulgenţă;
o punctualitate;
o ţinută îngrijită;
o dragoste şi înţelegere faţă de copil;
o alte situații:....................................................................................................
4. După părerea ta există profesori-model la nivelul şcolii tale?
o DA
o NU
o NU ȘTIU
5. Cum apreciezi colaborarea ta cu domnul/doamna profesor diriginte?
o Bună
o Foarte bună
o Excelentă
o Slabă
o Nu știu
6.Cum apreciezi colaborarea ta cu directorul școlii?
o Bună
o Foarte bună
o Excelentă
o Slabă
o Nu știu
7. Faptul că eşti elev al acestei şcoli:
o te face să te simţi mândru;
o nu te face neapărat mândru, dar îţi place;
o îţi este indiferent;
o îţi displace.
o alte situații............
8. Care dintre următoarele situaţii ţi-au creat un sentiment de mândrie faţă de climatul şi
activitatea şcolii:
o participarea la competiţii şi concursuri şcolare;
o implicarea în deciziile şcolii;
o evidențierea activității tale în fața celorlalți
o alte situaţii:.................................................................................................
9.Consideri că școala ta oferă condiții de siguranță tuturor elevilor ?
o Da
o Nu
o Nu știu
10. În ce măsură crezi că Regulamentul de Ordine Interioară al școlii iți este cunoscut?
o In foarte mare măsură
o In mică măsură
o În măsură medie
o În mare măsură
o În foarte mare măsură
o Nu stiu
11.În ce măsură consideri că directorul școlii se implică în rezolvarea problemelor
voastre, ale elevilor?
o In foarte mare măsură
o In mică măsură
o În măsură medie
o În mare măsură
o Nu stiu
12.. Cum consideri comunicarea între elevi la nivelul clasei tale:
o foarte bună;
o bună;
o satisfăcătoare;
o inexistentă.
o alte situații.......................................................

13.Ce întelegi prin o școala buna?


a)este dotată foarte bine material
b)are rezultate foarte bune la examene, concursuri și olimpiade
c)alte situații___________________________________________
14.În ce măsură consideri că Școala Gimnazială Valea Ramnicului este o școala bună?

o In foarte mare măsură


o In mică măsură
o În măsură medie
o În mare măsură
o În mare măsură
o

15.Dacă ai fi implicat/ă in decizia de a face schimbări în școala ta, ai propune să schimbi?

o Tot mobilierul din scoala


o Tot mobilierul din scoala
o Regulamentul de Organizare si Functionare
o Modul in care se desfasoara activitatile din cadrul optionalelor
o Orarul scolii
o Alte situatii.........................................................

Ești elev/elevă al/ a Școlii Gimnaziale Valea Ramnicului în clasa


o aVa
o a VI a
o a VII a
o a VIII a
Vărsta ta este cuprinsă între

o 10-12 ani
o 12-14 ani
14-15 ani
Va mulţumesc pentru colaborare!
Răspunsurile la acest chestionar au caracter confidenţial

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


Se realizează o cercetare privind cultura şcolară şi îmbunãtãţirea acesteia.
Vă rugăm să ne sprijiniţi prin completarea acestui chestionar cu opiniile dumneavoastră
exprimate in mod liber şi cât mai sincer cu putinţă. La completarea chestionarului, vă
sugerăm să puneţi un X în căsuţa care corespunde opiniei dumneavoastră, iar, pentru
răspunsurile care conţin puncte de suspensie, vă rugăm să vă exprimaţi părerea încercând
să vă încadraţi în spaţiul rezervat.

A. Domiciliul: urban □ rural □

B. Vârsta dumneavoastră………………………

C. Sex M □ F□

D. Studii primare □ gimnaziale □ liceale □ superioare □

1. Menţionaţi douã acţiuni prin care v-aţi manifestat dumneavoastrã ca cetãţean


………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Alegeţi din lista de mai jos 1 cuvânt care definește cel mai bine Şcoala Gimnazială Valea
Ramnicului :
□ democraţie
□ calitate
□ performanţã
□ viaţã uşoarã
□ competenţã
□ lipsã de interes
□ organizare slabã

2. Controlaţi activitatea elevului de pregătire in familie? DA □ NU□

3. Copilul dumneavoastrã are acces cãtre toate spaţiile de instruire şi educţie din
şcoalã? DA □ NU □ NU ŞTIU□
4 .Şcoala, sala de clasã în care îşi desfãşoarã activitatea copilul dumneavoastrã
reprezintã element de securitate? DA □ NU □ ÎN MICÃ MÃSURÃ□

5. Aţi fost consultat în elaborarea regulamentului intern sau a regulilor din şcoalã?
ÎN TOATE PRIVINŢELE □ ÎN UNELE PRIVINŢE □ DELOC □

6. Numiţi douã cazuri în care regulamentul şcolar a fost aplicat şi urmãrile lor:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
douã cazuri în care regulamentul nu a fost aplicat şi urmãrile lor
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Ce gen de informaţii sunt expuse le vedere?
□ ORARUL CLASEI
□ ACTIVITÃŢILE ELEVILOR
□ ATRIBUŢIILE PROFESORILOR
□ PROGRAMUL CONSULTAţIILOR CU DIRIGINŢII

8. Prin ce mijloace ati dori sã fiţi informat ?


□ ÎN SCRIS
□ TELEFONIC
□ VIZITÃ LA DOMICILIU
□ SÃ FIŢI CHEMAT LA ŞCOALÃ ÎN DIVERSE SITUAŢII
□ ÎN ALT MOD (precizaţi)………………………………

9. Cum sprijiniţi buna desfãşurare a activitãţilor şcolare?


□ financiar
□ activitãţi de voluntariat
□ rãspund la solicitarea dirigintelui
□ altfel (precizaţi)………………………………
□ nu mã implic deloc
10. Numiţi 2 realizãri ale directorului şcolii:

……………………………………………………………………………………
.......................................................................................
Consideraţi cã sunt şi neîmpliniri? Precizaţi 2 dintre acestea:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11. La cine apelaţi în cazul în care copilul dumneavoastră are probleme?
□ DIRECTORUL ŞCOLII
□ DIRIGINTE
□ ALŢI PROFESORI DE ÎNCREDERE
□ ALTE INSTITUŢII

12. Obişnuiţi să luaţi legătura cu cadrele didactice:


□ PERIODIC (LUNAR, SEMESTRIAL)
□ NUMAI CÂND SUNTEŢI CHEMAT LA ŞCOALĂ
□ CÂND SUNT PROBLEME DEOSEBITE
□ RAREORI
□ NU OBIŞNUIESC

Vă mulţumim pentru colaborare!


Răspunsurile la acest chestionar au caracter confidenţial

CHESTIONAR PENTRU PROFESORI

Domiciliu Sex………… Varsta………...


a). urban a). feminin
b). rural b). masculin

1. Ce intelegeti prin “cultura organizaţiei şcolare”?


Raspuns……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. In ce masura ati realizat, impreuna cu elevii, activitati ca cele precizate in tabelul


de mai jos ? (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând)

Foarte
Mică Mare
Deloc Potrivit mare
măsură măsură
măsură
a) Realizarea de materiale (afişe, panouri
de afişare, alte materiale)
b) Repararea mobilierului şi a
echipamentelor scolii
c) Conceperea şi realizarea revistei şcolii
sau a paginiii web a şcolii
d) Proiectarea activităţii didactice, alegerea
metodelor/materialelor didactice
e) Proiectarea activităţilor extracurriculare
(extra-clasă şi extra-şcoală)

3. In ce masura ati realizat, impreuna cu parintii, activitati ca cele precizate in tabelul


de mai jos ? (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând)
Foarte
Mică Măsură Mare
Deloc mare
măsură medie măsură
măsură
a) Realizarea de materiale (afişe,
panouri de afişare, alte materiale)
b) Repararea mobilierului şi a
echipamentelor
c) Proiectarea activităţii didactice,
alegerea metodelor/materialelor
didactice
d) Proiectarea activităţilor
extracurriculare (extra-clasă şi extra-
şcoală)

4. În ce măsură consideraţi că sunt la vedere informaţiile necesare părinţilor, elevilor,


altor persoane care intră în şcoală? (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând)

Foarte
Mică Măsură Mare
Deloc mare
măsură medie măsură
măsură
a) Orar
b) Competenţele profesorilor
c) Diverse regulamente
d) Avizierul consiliului elevilor

5. În ce măsură credeţi că sunt dotate: (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând)

Foarte Foarte
Mică Măsură Mare
mică mare
măsură medie măsură
măsură măsură
a) Biblioteca
b) Cabinetele (biologie, istorie)
c)Laboratoarele(fizica, chimie
informatica)
6. Cât de frecvent apar în şcoala dvs. următoarele aspecte: (bifaţi o singură căsuţă
pe fiecare rând)
Foarte Foarte
Niciodată Rar Des
rar des
a) Certuri, conversaţii pe un ton
ridicat între profesori sau între
profesori şi directori
b) Altercaţii între personalul auxiliar
c) Manifestări necolegiale, cum ar fi
bârfa, lipsa de solicitudine în
acordarea ajutorului solicitat

7. Cum caracterizaţi/apreciaţi relaţiile şcolii cu diferite instituţii şi persoane din


comunitate? (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând)

De
Conflictuale De cooperare
parteneriat
a) Consiliul local şi primăria
b) Agenţii economici
c) Autorităţile sanitare
d) Biserica
e) Poliţia
f) Organizaţii non guvernamentale

8.Organizaţi diferite activităţi, festivităţi, manifestări etc. cu diferite ocazii?

a). da
b). nu
9.Bifaţi activităţile pe care le organizaţi:

□ EXCURSII, VIZITE
□ OLIMPIADE, CONCURSURI ŞCOLARE
□ ACTIVITÃŢI SPORTIVE, MUZICALE, TEATRALE
□ ALTELE (precizaţi)
…………………………………………………………………………

10. Cum va sprijina directiunea in activitatile suplimentare pe care le desfasurati in


scoala? Dati 3 exemple.
Raspuns……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

11. Dati cateva exemple de atitudini sau activitati prin care s-ar putea imbunatatii
dialogul cu conducerea scolii
Raspuns……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12. Incercati sa obtineti diverse sponsorizari pentru activitatile extrascolare?

niciodata foarte rar rar des foarte des

Vă mulţumim pentru colaborare!

S-ar putea să vă placă și