Sunteți pe pagina 1din 10

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

ASPECTE GENERALE

PROBA PRACTICĂ
Proba practică va consta în testarea abilitătilor si aptitudinilor practice ale candidatului în
vederea ocupării postului vacant .
Proba practică se va desfăsura pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va
include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situatiilor dificile;
c) îndemânare si abilitate în realizarea cerintelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăsurarea probei practice.

PROBA INTERVIULUI

În cadrul interviului se vor testa abilitătile, aptitudinile si motivatia candidatilor.


Proba interviului poate fi sustinută doar de către acei candidate declarati admisi la
proba practică.
Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs,în ziua
desfăsurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităti si cunostinte impuse de functie;


b) capacitatea de analiză si sinteză;
c) motivatia candidatului;
d) comportamentul în situatiile de criză;
e) initiativă si creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului.


Nu se vor adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală,
religie, etnie, starea materială, originea social sau care pot constitui discriminare pe criterii de
sex.

Director,
Prof.Ilie Simona
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

CALENDARUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE


A PROBEI PRACTICE SI A INTERVIULUI

 Proba practică: 31 OCTOMBRIE 2018, între orele 10:00 -11.00


 Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică: 31 OCTOMBRIE
2018, ora 11.30
 Proba practica va consta in testarea abilitatilor si a aptitudinilor
practice ale candidadtului in vederae ocuparii pstului vacant pentru care
candideaza.
 Pentru proba practica punctajul este de maxim 100 puncte. Sunt
declarati admisi la proba practica, candidadtii care au obtinut minim 50
de puncte.
 Timpul acordat pentru proba practica este de maxim 1 ora.

 Interviu: 31 OCTOMBRIE 2018 INTRE ORELE 12.00-13.00


 Afişarea rezultatelor obţinute la interviu : 31 OCTOMBRIE 2018,
ora 14.00
 Candidatii vor intra in sala de concurs individual .
 Punctajul la interviu va fi notat cu maxim 100 de puncte.
 Punctajul minim de promovare a interviului este de 50 de puncte.
 Punctajul final se calculeaza ca medie aritimetica obtinuta la proba
scrisa, proba practica si interviu.

AFISARE REZULTATE FINALE : 31 OCTOMBRIE 2018, ora


15.00

Director,
Prof.Ilie Simona
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

Planul probei practice


la examenul/concursul pentru ocuparea POSTULUI de ingrijitor gradinita

1. Funcţia de personal contractual vacantă/temporar vacantă scoasă la concurs: INGRIJITOR


2. Data desfăşurării probei practice: 31.OCTOMBRIE 2018
3. Locul desfăşurării probei practice: Scoala Gimnaziala Valea Ramnicului
4. Conţinutul probei: testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea
ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează:
Nr.
Criteriu de evaluare Punctaj maxim
crt.

1. capacitatea de adaptare 20

2. capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 20

3. îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 20

4. capacitatea de comunicare; 20

5. capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei 20


practice.

Total 100 puncte

5. Promovarea probei practice: obţinerea unui minim de 50 de puncte;


6. Modalitatea de comunicare a planului probei practice: prin afişare la sediul instituţiei: Scoala
Gimnaziala Valea Ramnicului
7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la proba practică: prin afişare
la sediul instituţiei: Scoala Gimnaziala Valea Ramnicului

Comisia de Concurs:

1. Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


2. Baicu Marin – funcţia - membru
3. Tronaru fanel – funcţia - membru

Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

Plan de interviu

la examenul/concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor gradinita

1. Funcţia de personal contractual vacantă INGRIJITOR GRADINITA


2. Data desfăşurării interviului: SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
3. Locul desfăşurării interviului : SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
4. Conţinutul probei: în cadrul interviului vor fi notate următoarele criterii de evaluare:
Nr. crt. Criteriu de evaluare Punctaj maxim

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie 20

2. Capacitatea de analiză şi sinteză 20

3. Motivaţia candidatului 20

4. Comportament în situaţiile de criză 20

5. Iniţiativă şi creativitate 20

5. Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 de puncte


6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la sediul instituţiei: SCOALA
GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
7. Modalitatea de comunicare a rezultatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comisia de Concurs:

4. Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


5. Baicu Marin – funcţia - membru
6. Tronaru fanel – funcţia - membru

Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

Nume si prenume candidat ________________________________________-

Planul probei practice


la examenul/concursul pentru ocuparea POSTULUI de ingrijitor gradinita

1.Funcţia de personal contractual vacantă/temporar vacantă scoasă la concurs: INGRIJITOR


2.Data desfăşurării probei practice: 31.OCTOMBRIE 2018
3.Locul desfăşurării probei practice: Scoala Gimnaziala Valea Ramnicului
4.Conţinutul probei: testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea
ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează:
Nr. Punctaj PUNCTAJ ACORDAT
Criteriu de evaluare
crt. maxim MEMBRU1 MEMBRU2 MEMBRU3 MEDIA

1 capacitatea de adaptare 20

2 capacitatea de gestionare a situaţiilor 20


dificile;

3 îndemânare şi abilitate în realizarea 20


cerinţelor practice;

4 capacitatea de comunicare; 20

5 capacitatea de gestionare a resurselor 20


alocate pentru desfăşurarea probei
practice.

Total 100
puncte

Comisia de Concurs:

Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


Baicu Marin – funcţia - membru
Tronaru fanel – funcţia - membru
Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

NUME SI PRENUME CANDIDAT :_______________________________

Plan de interviu

la examenul/concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor gradinita

1.Funcţia de personal contractual vacantă INGRIJITOR GRADINITA


2.Data desfăşurării interviului: SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
3.Locul desfăşurării interviului : SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
4. Conţinutul probei: în cadrul interviului vor fi notate următoarele criterii de evaluare:
N Punctaj acordat
r.
Criteriu de evaluare Punctaj maxim
cr
Mem Membru Membru
t. Media
bru 1 2 3

1. Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie 20

2. Capacitatea de analiză şi sinteză 20

3. Motivaţia candidatului 20

4. Comportament în situaţiile de criză 20

5. Iniţiativă şi creativitate 20

Total 110 puncte

Comisia de Concurs:

Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


Baicu Marin – funcţia - membru
Tronaru fanel – funcţia - membru

Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

CENTRALIZATOR NOMINAL
privind rezultatele finale la examenul/concursul pentru ocuparea postului de ingrijitor
gradinita

Nr. Nume şi Punctaj obţinut Rezultat final


crt. prenume concurs
candidat
Lucrare Proba Interviu Total
scrisă practică

COMISIA DE CONCURS:

Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


Baicu Marin – funcţia - membru
Tronaru fanel – funcţia - membru

Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba practica in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de
ingrijitor gradinita

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Observaţii

1.

COMISIA DE CONCURS:

Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


Baicu Marin – funcţia - membru
Tronaru fanel – funcţia - membru

Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

TABEL

privind rezultatul obţinut la interviu in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de
ingrijitor gradinita

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut Observaţii

2.

COMISIA DE CONCURS:

Costianu Victorita – funcţia - preşedinte


Baicu Marin – funcţia - membru
Tronaru fanel – funcţia - membru

Secretarul comisiei de concurs:

Cotea Aneta
SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI
Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau
Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

Intrebari interviu

1. Dacã vi se cere sã prestati o activitate, alta decât cea înscrisã în fisa postului cum
reactionati?
2. De ce vreti sa va angajati aici? Si de ce v-am allege pe dumneavostra?
3. Care sunt asteptarile dumneavostra salariale
4. 4. Care sunt punctele dumneavostra slabe
5. De ce ati schimbat ultimul loc de munca
6. .Spuneti-mi ceva despre dumneavostra.
7. .Care sunt punctele forte?
8. Ce v-a placut cel mai mult la postul pe care l-ati ocupta anterior?

S-ar putea să vă placă și