Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECTIA PARCURILOR

PLAN DE INTERVIU

Data si ora desfasurarii interviului 10 iunie 2013 ora 9,00 Locul desfasurarii interviului Directia Parcurilor Sector 3 Intr.Odobesti nr. 5 ! "ontinutul Probei In cadrul interviului vor fi testate abilitatile, aptitudinele si ur atoarele criteria de evaluare " # # # # # otivatia candidatilor ba!ate pe

Abilitati si cunostinte i puse de functie $ %& puncte Capacitatea de anali!a si sinte!a $ '( de puncte )otivatia candidatului $ *& puncte Co porta netul in situatie de cri!a # '( de puncte Initiativa si creativitate $ *& puncte

Intrebari adresate candidatilor si ras#unsurile acestora $a%i$ 30 $inute Total puncta+ a,i # *&& puncte ini (& puncte $ functii e,ecutie .& puncte $ functii de conducere

Pro ovarea interviului $

- ini

&odalitatea de co$unicare a #lanului de interviu # Prin afisare la sediul directiei

&odalitatea de co$unicare a re'ultatelor obtinute de canditatii la interviu # Prin afisare la sediul directiei

&odalitatea de contestare # Candidatii e ultu iti de re!ultatele obtinute pot for ula contestatie, care se depune la re/istratura directiei in ter en de cel ult 01 ore de la data afisarii re!ultatelor la proba de interviu

(e)uli #rocedurale

2iecare e bru al co isiei de concurs poate adresa intrebari candidatului, cu incadrarea in li ita de ti p alocata3 Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, reli/ie, etnie, stare ateriala, ori/ine sociala sau care pot constitui discri inare pe criteria de se,3 Intrebarile si raspunsurile la interviu se inre/istrea!a sau se conse nea!a in scris3 Interviul se notea!a de catre fiecare e bru al Co isiei de concurs pe ba!a criteriilor preva!ute si a puncta+elor a,i e stabilite de catre Co isia de concurs3 )e brii Co isiei de concurs acorda , individual, puncta+ele pentru fiecare dintre criteriile de evaluare preva!ute3 Puncta+ele se acorda de catre fiecare e bru al co isiei in parte, oentru fiecare candidat, si se notea!a in borderoul de notare3

Co isia de concurs " Presedinte " Popa 4ilviu 5555555555555puncta+ 555553 )e brii " 4oare Ale,andru 6o/dan 55555puncta+55555533 Ale,e Ana )aria5555555555puncta+5555553 Postaliu Constantin 55555555puncta+5555553 )ateescu Valeria 5555555555puncta+5555533 4ecretar" Niculae Victoria 557 edia arit etica855555555