Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

IPG ,, Valeriu Cordineanu”


Clasa: a VII-a + a VIII-a
Profesor: Ciorbă Cristina
Tema . „Avertizat înseamnă protejat”
Tipul lecției: de comunicare și însușire de noi cunoștințe
Durata: 45 minute

Unități de competență:
3.2. Stabilirea relației dintre responsabilitate/iresponsabilitate față
de propria sănătate și consecințele pentru dezvoltarea ulterioară și
starea de bine;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfarșitul lecției elevii vor fi capabili să:
O1 – numească normele corecte de igienă personală;
O2 – recunoască regulile de igienă personală;
O3 – enumere comportamentele și efectele negative deduse din
nepăstrarea normelor de igienă.

STRATEGIA DIDACTICA

Metode şi procedee:conversația euristică, brainstorming,


dezbaterea, jocul pe runde
Mijloace de învăţământ: PPT
Forme de organizare:frontală,grup
Forme de evaluare:orală,scrisă

BIBLIOGRAFIE:
Dialogica.md
,,Coronavirus pe înțelesul copiilor” de Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts

1
ETAPELE STRATEGIA DIDACTICA Forme de
LECŢIEI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII organizare
Activitatea Activitatea elevilor Metode si Mijloace de Forme de
profesorului procedee invatamant evaluare

Moment Asigurarea unui climat Pregătirea celor


organizatoric psihopedagogic necesar Necesare pentru
2 min desfăşurării activităţii. desfăşurarea lecţiei.
Pregătirea materialelor
didactice.
Captarea Voi adresa întrebări cu Elevii ascultă cu -conversatia -frontală
atentiei 3 min privire la situația actuală atentie. euristica -orala
de pe glob. Raspund la intrebari.

Anuntarea Anunt titlul lectiei noi si Urmaresc obiectivele


temei si a prezint obiectivele pe prezentate
obiectivelor care elevii trebuie sa le
1 min dobandeasca la sfarsitul
lectiei.Notez pe tabla
titlul lectiei

Dirijarea Notez in mijlocul tablei Elevii prezinta Brainstorming Pix, caiete, tabla -frontala
invatarii tema ce urmează a fi idei:igiena mainilor Conversaţia -orala
30 min studiata în cadrul acestei ,pielii euristică
ore : “Avertizat
înseamnă protejat “. Voi
solicita elevilor să
prezinte toate ideile care
le vin in minte în
legătură cu tema
respectiva.
Unesc prin linii tema
iniţială cu
ideile notate de elevi.

2
Mentioneaza faptul ca
Antrenez elevii intr-o trebuie sa se ingrijeasca -orala -frontala
discutie cu privire de ce pentru a nu se
este important sa ne imbolnavii si prezinta
ingrijim si sa prezinte regulile de igiena.
reguli de igiena.

Voi prezenta un slide cu


informații la tema -orala
indicată Solicit elevilor -sunt niste reguli de -frontala
să fie atenți și să igiena personala -PPT -individuala
răspundă la întrebări.

( Anexa 1)
Se va discuta pe scurt
conţinutul slidurilor din Participa la -conversatia
Power Point. identificarea greselior euristica
-Ce ne îndeamnă din studiul de caz si -dezbaterea
Imaginile din PPT ? precizeaza normele
-Ce sunt toate acestea la corecte de igiena.
Fixarea modul general ?
cunostintelor
5 min Rog elevii să se grupeze -jocul pe runde -scrisă -grup
câte 4 în echipa,
formîndu-se echipele:
-Red
-Yellow
-Blue
-Green
Evaluarea
cunostintelor
5 min

S-ar putea să vă placă și