Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației Culturii al Republicii Moldova

Gimnaziul nr. 10 din or. Bălți

PROIECT DIDACTIC
LA DEZVOLTARE PERSONALĂ

Data: 27 noiembrie 2019


Clasa: a VI-a „A”
Disciplina: Dezvoltare personală
Profesor: Vitu Livia
Dimensiunea: Asigurarea calității vieții
Unitate de conținut: Perseverenţa şi munca – surse ale succesului
Durata lecției: 45 min
Tipul lecției: Lecție de dobândire de noi cunoștințe

Unități de competență vizate: 2.1. Relatarea despre normele morale şi valori (binele, frumosul, munca, tenacitatea, învăţarea, economisirea
resurselor), ca surse ale succesului;
Obiective operaționale:
O1– Să definească succesul/munca într-o manieră personală;
O2– Să deducă învățătură din proverbele date;
O3 – Să memorizeze cât mai multe citate despre succes;
O4 – Să-și formuleze unele reprezentări despre succes;
O5 – Să ia decizii cu privire la opţiuni şi oportunităţi pentru atingerea succesului.

Strategii didactice:
a) Metode și tehnici: conversația dirijată, argumentarea, observarea, asaltul de idei, întrebări multiprocesuale, descoperirea, testul, descoperirea,
analiza, exercițiu, citate, rebus, jocul didactic, clustering.
b) Materiale utilizate: fișe de lucru, poster, materiale cu informații despre tema dată, citate.
c) Bibliografie: Proiectarea didactică de lungă durată, pentru anul școlar 2019-2020;
Dezvoltare personală clasa a 6-a;
d) Link-uri: www.didactic.ro
https://www.proverb.ro/category/categorii/proverbe-despre-munca/page/2/
DEMERS DIDACTIC

Etapele Activitatea profesorului Timp Activitatea elevului


lecției
Salutul. 2 min Salutul.
Pregătesc materialele necesare lecției. Asigur disciplina și ordinea în Se pregătesc pentru desfășurarea orei.
clasă.
Evocarea Elevii descoperă tema lecției prin rezolvarea
Le propun elevilor să descopere condiția elevului silitor prin
5 min rebusului.
rezolvarea unui rebus. (anexa 1)
S ERIOZITATE
U NITATE
C REATIVITATE
C ALITATE
E MOȚII
S URPRIZE
Realizarea Se anunţă subiectul şi obiectivele lecţiei. 2 min Participă la discuţie, răspund la întrebări.
Care este munca voastră la moment?
sensului
Enumeraţi, vă rog, calităţile unui OM care munceşte. (Sârguincios,
vrednic etc.) 4 min OM

HARNIC

PERSEVERENT STRĂDUITOR
Ce calificative am putea atribui cuvântului MUNCĂ. (anexa 2)
Elevii propun adjective potrivite cuvântului
4 min “muncă”:
prestigioasă, plăcută, productivă, casnică,
utilă, grea, dificilă, plătită, operativă,
asiduă, uşoară, plictisitoare, eficientă,
nerăsplătită
Reflecție Citește textul și descoperă mesajul fiecărui secret. Ex. 1 p. 16 8 min Elevii realizează sarcina.
 Care dintre aceste sfaturi îți sunt de folos?
 Ce-ți place mai mult în relațiile cu colegii, profesorii, părinții?
Propune o definiție a succesului. Continuă cugetarea lui Seneca:
5 min Elevii propun o definiție a succesului.
„Succesul nu este un fruct care cade singur din pomul vieții în palma
omului. El ..............................................................................................
5 min Elevii comentează.
Comentează citatele. Ex 2 p. 16
Teste de descoperire a sinelui. Ex. 4 p. 17 Elevii lucrează individual, răspund la
Testul 1. Cunoașterea de sine întrebări.
Extindere 1. Cât de bine îți cunoști propriile emoții și sentimente?
a) bine b) satisfăcător c) nesatisfăcător 8 min
2. Îți cunoști forțele și slăbiciunile?
a) da b) nu c) nu sunt sigur
3. Cât de des ți se solicită un sfat sau un ajutor?
a) deseori b) uneori c) niciodată

Tema de acasă: Dezvoltați ideea realizând un mini eseu de 25-30 2 min Elevii notează tema de acasă.
rânduri – „Omul poate obţine succesul în carieră prin...”.
Anexa 1
Pe verticală AB vei descoperi condiția elevului silitor.

3
4

1. ATENȚIE SPORITĂ
Anexa 2

MUNCĂ- activitate specifică omului, având ca scop producerea de bunuri necesare traiului, adaptare parţială a naturii la
necesităţile sale; activitate în domeniul educaţiei, ştiinţei, cercetării intelectuale, artistice etc, în scopul realizării tuturor
bunurilor şi valorilor specific existenţei umane; efort de a realiza ceva.

Proverbe despre MUNCĂ

A muncit o vară și a cheltuit într-o sară.

Cine nu muncește, cu lipsa trăiește.

Cine nu muncește la tinerețe, n-are la bătrânețe.

Cine muncește hrană agonisește.

Munca sfințește locul.

Prin muncă și staruință vei ajunge la dorință.

S-ar putea să vă placă și