Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Rândunica


Clasa: a V-a + a VII-a
Profesor: Nane Dragoș Eugen
Modul: Calitatea stilului de viata
Tema . „Igiena personală”
Tipul lectiei: de comunicare si insusire de noi cunostinte
Durata: 50 minute

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
5.2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale,pornind de la resursele
şi interesele proprii

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:
O1 – identifice tipurile de igienă personală;
O2 – prezinte regulile de igienă personală;
O3 – denumească obiectele de uz personal;
O4 – enumere comportamentele negative deduse din nepăstrarea normelor de igienă.

STRATEGIA DIDACTICA

Metode şi procedee:conversatia euristica,metoda ciorchinelui,brainstorming,studiu de


caz,dezbaterea
Mijloace de învăţământ:fise de autoevaluare, obiecte de igiene(pieptene, pastă de dinţi, şerveţel,
burete, săpun, periuţă de dinţi,sampon,unghiera,betigase )poezie
Forme de organizare:frontala,individuala
Forme de evaluare:orala,scrisa

BIBLIOGRAFIE:
a)de specialitate: Zoe Partin, Ioana Stama – „Educatie pentru sanatate”-manual pentru clasele V-
VI,Bucuresti 2003
b)psihopedagogică şi metodologică: Naela Costica-Metodica predarii biologiei,Editura
Graphys,Iasi 2008

1
ETAPELE Ob. STRATEGIA DIDACTICA Forme de
LECŢIEI op. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII organizare
Activitatea Activitatea elevilor Metode si Mijloace de Forme de
profesorului procedee invatamant evaluare

Moment Asigurarea unui climat Pregătirea celor


organizatoric psihopedagogic necesar necesare pentru
2 min desfăşurării activităţii. desfăşurarea lecţiei.
Pregătirea materialelor
didactice.
Captarea Voi prezenta poezia “Nu Elevii urmaresc cu -conversatia -poezie -frontală
atentiei 3 min uitaţi!”, de S. Mihnea. atentie. euristica -orala
( Anexa 1) Raspund la intrebari si
Se va discuta pe scurt anume :poetul ne
conţinutul poeziei. indeamna sa nu uitam
-Ce ne îndeamnă poetul sa ne spalam pe dinti,sa
să nu uităm ? mancam multe fructe si
legume,sa ne spalam pe
maini

-Ce sunt toate acestea la -sunt niste reguli de


modul general ? igiena personala

2
Anuntarea Anunt titlul lectiei noi Urmaresc obiectivele
temei si a si prezint obiectivele pe prezentate
obiectivelor 1 care elevii trebuie sa le
min dobandeasca la sfarsitul
lectiei.Notez pe tabla
titlul lectiei

Dirijarea Notez in mijlocul tablei Elevii prezinta Brainstorming -frontala


invatarii 30 O1 tema ce urmează a fi idei:igiena fetei,igiena Conversaţia -orala
min studiata în cadrul urechii,parului,dintilor, euristică
acestei ore : “Igiena mainilor Metoda
personala “. Voi solicita ,picioarelor,pielii ciorchinelui
elevilor să prezinte
toate ideile care le vin
in minte în legătură cu
tema respectiva.
Unesc prin linii tema
iniţială cu
ideile notate de elevi.

Antrenez elevii intr-o


O2 discutie cu privire de ce Mentioneaza faptul ca -orala -frontala
este important sa ne trebuie sa se ingrijeasca
ingrijim si sa prezinte pentru a nu se
reguli de igiena pentru imbolnavii si prezinta
fiecare zona a corpului. regulile de igiena.

Un elev iese in fata


Voi cheama, în faţa clasei şi va extrage
O3 clasei un elev. Voi cere dintr-un săculeţ un -orala
elevului să extragă un obiect de igienă -frontala
obiect necesar igienei personală Elevul -obiecte de igiena -individuala
personale dintr-un identifica obiectul de
săculeţ: pieptene, pastă igiena si il încadreaza

3
de dinţi, şerveţel, potrivit tipului respectiv
burete, săpun, periuţă de igienă personală.
de
dinţi,sampon,unghiera,b
etigase.Voi solicita
elevului sa identifice
obiectul de igiena si sa
il incadreze tipului de
igiena.

Participa la
Solicit elevilor citirea identificarea greselior -conversatia -orala -frontala
Fixarea O4 unui studiu de caz.Pe din studiul de caz si euristica
cunostintelor 5 baza studiului de caz precizeaza normele -dezbaterea
min elevii vor trebui sa corecte de igiena. -studiu de caz
identifice greselile si sa
precizeze care sunt
normele corecte de
igiena.

Impart elevilor o fisa de -rezolva fisa de -conversatia -fise de autoevaluare -scrisa -frontala
Evaluarea autoevaluare.Dupa evaluare -orala
cunostintelor 5 rezolvarea fisei solicit -fac schimb de fise si le
min elevilor sa faca schimb corecteaza
intre ei si sa rezolve
lucrarea colegului
acordandu-i o nota.
Rezolv impreuna cu
elevii fisa de evaluare

4
ANEXA 1

Nu uitaţi!
de S. Mihnea

Zilnic cu o periuţă
Dinţii curăţă-i uşor,
Că de n-o faci, ei se strică
Şi te dor!
Mâinile de-ţi sunt murdare,
Când mănânci, te-mbolnăveşti;
Spală-te des pe ele
Şi-o să-mi mulţumeşti!
Larg să îţi deschizi fereastra
Seara, când e să te culci;
Aerul curat îţi face
Visurile dulci!
Fă gimnastică şi jocuri
Şi aleargă cât eşti mic,
De voieşti să creşti mare
Şi voinic!
Fructe şi legume multe
Să mănânci îţi folosesc;
Căci sunt bune, sunt gustoase
Şi hrănesc.
Ce voios eşti când faci baie
Şi curat eşti ca un crin!
Fă în orice săptămână
Una cel puţin!

5
ANEXA 2

IGIENA
PERSONALA

IGIENA
IGIENA CORPULUI
CAPULUI

6
ANEXA 3

FISA DE AUTOEVALUARE

I.Citeste cu atentie afirmatiile urmatoare.Daca apreciezi ca informatia este adevarata


incercuieste litera A;daca apreciezi ca afirmatia este falsa incercuieste litera F.

A F. Ma spal pe dinti dimineata si seara.


A F. Fac baie o data pe luna.
A F. Folosesc acelasi prosop pentru fata si pentru picioare.
A F. Ma spal pe maini inainte de masa. 4 puncte

II. Coloana A cuprinde obiecte de uz personal ,iar coloana B zone ale corpului.Inscrieti in
spatiul liber din dreptul cifrelor coloanei A litera corespunzatoare din coloana B.
3 puncte
A B
.....a) pasta de dinti 1.par
.....b) burete 2.dinti
.....c) sampon 3.piele

III. Incercuieste afirmatiile cu care esti de acord:


DA NU Dupa ce ma joc ma spal pe maini.
DA NU Mananc cu mainile murdare.
DA NU Îngrijirea părului se face prin spălare şi pieptănare
DA NU Periuţa de dinţi se împrumută
2 puncte
7
Se acorda 1 punct din oficiu

ANEXA 4
STUDIU DE CAZ:
De fiecare dată când se duce la școală, Ionel se trezește cu 10 minute înainte de a începe
orele de curs. Preferă să se îmbrace repede, nu ține cont că trebuie să se spele pe față cu apa și
săpun, își ia ghiozdanul și aleargă spre scoală. Deoarece își dă seama că nu va ajunge la timp,
sare gardul scurtând astfel din drum.
În pauze preferă să se joace fotbal și mănâncă pe apucate, după ce mai dă câte o pasă.
Unghiile lui sunt cam lungi, nu are timp să le îngrijească… Când ajunge acasă, după
programul de scoală, se așează în fața oglinzii, își dă părul cu gel și îsi face o creastă, că așa e
la modă. Pleacă la joacă cu prietenii lui și se întoarce seara, târziu. Mănânca repede fără să se
spele pe mâini, apoi îl ia somnul și se culcă.