Sunteți pe pagina 1din 17

METODE

ACTIV-PARTICIPATIVE
SPECIFICE DISCILINEI
DEZVOLTARE PERSONALĂ

Prof. Gogu Mariana


Școala Profesională or. Căușeni
INTRODUCERE
Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea
elevului, de a forma competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în
carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru
carieră a elevului. 
Valorificarea experienţelor elevilor fundamentează autenticitatea
învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt, precum şi
la modul în care se comportă elevii.
Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii să conştientizeze cine
sunt, să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi
(diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce
meserii/profesii le-ar plăcea să practice.
Viziunea
Crearea unui climat educațional de calitate, incluziv,
stimulativ pentru dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar
al sistemului educațional astfel încât să dea sens încrederii și
aspirațiilor sale.
O altă latură a viziunii este de a performa un act
didactic de calitate, centrat pe elev, având la
bază competenţele educaţionale cerute de
documentele oficiale.
Misiunea
 Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la
pregătirea copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi
şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul în societate și să contribuie la
îmbunătățirea bunăstării.
 Descoperirea înclinațiilor, talentelor și aptitudinilor, în vederea
folosirii acestora în îmbunătățirea rezultatelor învățării, înregistrării
progresului școlar și a performanțelor copiilor.
 Promovarea unui comportament decent, caracterizat de cinste,
onoare, respect reciproc, toleranţă, de gen intercultural/ pentru
diversitate, responsabilitate faţă de propriile acţiuni.
Strategiile didactice recomandate pentru orele de Dezvoltare
personală sunt cele activ-participative.
Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-
aplicativ, care presupune implicarea directă a elevilor. Elevii
conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu
prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se
implică în jocurile şi activităţile propuse. 
EXEMPLE DE METODE INTERACTIVE CE POT FI FOLOSITE
ÎN ORELE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

  Discuţia;
Cubul;
  Ghicitorile;
R.A.I. ;
  Turul galeriei;
Ciorchinele;
  Studiul de caz;
Tehnica Lotus;
  Jocul didactic;
Diagrama Venn;
  Jocul de rol;
Explozia stelară;
  Știu-vreau să ştiu-am învăţat;
Brainstormingul;
  Gândiţi, lucraţi în perechi, etc.
Posterul;
BRAINSTORMING

Ce idei vă vin în minte când


auziți cuvântul
PRIETENIE?
„Cubul emoţiilor!”
Pe fiecare faţă a unui cub din carton
este trecută câte o stare/emoţie prin
care trecem noi în viaţa de zi cu zi:
mânie/ tristeţe/ bucurie/ surpriză/
teamă/ îngrijorare.
Se aruncă cubul în fiecare grupă şi
în funcţie de ce ne arată faţa sa, trebuie
să ne gândim la o situaţie reală/
imaginară când am trăit acea emoţie şi
să ilustrăm acea stare, acel sentiment.

Un copil va fi „sculptorul”, iar


perechea aleasă de el va fi „lutul”.
Sculptorul îşi va modela lutul astfel
încât să reuşească să redea acea stare.
 Se realizează un cerc şi se notează tema în
interiorul cercului:
Pe cine respect eu şi cum? .
 Se prezintă ideile principale.
 Se completează ciorchinele prin notarea
ideilor emise sub forma unor sintagme.
 Se verifică ideile de către clasa de elevi, cu
scopul corectării eventualelor greşeli.
 Se desfăşoară conversaţii cu elevii pe
marginea ciorchinelui realizat.
 
Diagrama VENN 
 
Lucrurile tale    Lucrurile    Lucrurile preferate 
preferate comune ale colegului
Tehnica LOTUS
(Floarea de nufăr)
1. Se anunţă tema centrală: Simţurile.
2. Elevii au câteva minute de gândire în mod
individual, după care se va trece la completarea
orală a celor 8 idei secundare ale temei centrale.
3. Colectivul se împarte apoi în 8 grupe de câte 3,
4 sau 5 elevi fiecare, în funcţie de numărul de elevi
din clasă.
4. Ideile secundare devin teme centrale pentru
fiecare din cele 8 grupuri constituite. Astfel, fiecare
grup lucrează independent, la dezvoltarea uneia
dintre ele, exerciţiu creator la care participă toţi
membrii grupului.
5. Prezentarea în faţa colectivului a rezultatelor
fiecărui grup în parte.
6. Evaluarea muncii colaborative în grup,
aprecierea participării şi folosirea
rezultatelor obţinute în activităţile următoare.
METODA R.A.I
 TEMA  LECŢIEI: Eu şi familia mea

•Ce este  familia?


•Din  cine  este  formată  familia?
•Enumeră  3  reguli respectate de  toti membrii  familiei  tale.
•Ce sarcini  are  fiecare  membru  din  familia  ta?
•Fiul  mătuşii este ................................
•Sora  tatălui  meu este ..............................
•Mama  mamei  este .............................
•Fratele  mamei  este ............................
Explozia stelară
Elevii propun o valoare morală pozitivă manifestată în comportamentul unui
coleg de clasă.
Clasa se formează în 5 grupuri de lucru. Fiecare grup se retrage şi formulează
în scris 4-5 întrebări referitoare la valoarea morală propusă.

Se prezintă întrebările.

Răspunsurile pot fi
formulate de acelaşi grup de
lucru sau de elevii din alte
grupuri.
Adevăr Se fac aprecieri.
Discuţia
CONCLUZII
Introducerea metodelor activ-participative,
în cadrul învăţământului permite elevului şi nu
numai, formarea unor capacităţi şi deprinderi
folositoare, pentru înţelegerea şi realizarea
unor situaţii autentice, precum şi transformarea
acestuia într-un participant activ la viaţa
societăţii.
Profesorul ar trebui să fie pentru elev ca un grădinar care
cultivă un copăcel unic, pe care nu doreşte să-l piardă şi pe care îl
îngrijeşte cu mare atenţie. Şi astfel copăcelul creşte – creşte, ajunge
copac gata să înflorească, iar învăţătorul, pune pe ramurile sale
câte o floare, o floare a încrederii în propriile puteri, a respectului
faţă de sine şi de ceilalţi, a bunei cuviinţe, a creativităţii, a ambiţiei,
a speranţei şi dorinţei de evoluţie, în final rezultând un copac cu
flori alese care vor urma să fructifice.
Vă mulţumesc
pentru atenţie !

S-ar putea să vă placă și