Sunteți pe pagina 1din 3

3.1.

1 Rolul, misiunea și viziunea disciplinei

         Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a forma


competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea
emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor fundamentează
autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt, precum şi la modul în
care se comportă elevii.
Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii să conştientizeze cine sunt, să analizeze
emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu
succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice.
         Dezvoltarea personala  reprezinta o disciplina de studiu ce include activitati si experiente ce au
ca scop:
·        sa sustina elevii in procesul de autocunoastere, relationare corecta cu colegii, familia si mediul
din care fac parte ;
·        sa dezvolte abilitatile de comunicare eficienta  si management eficient al emotiilor, sa
imbunatateasca starea de constientizare a propriului potential ;
·        sa dezvolte talentele si abilitatile personale, orientate spre imbunatatirea calitatii vietii prin
aderarea la valorile societatii contemporane, prin a contribui la realizarea aspiratiilor si viselor
personale intr-un mediu de viata sanatos si sigur.
          Viziunea urmărește crearea unui climat educațional de calitate, incluziv, stimulativ pentru
dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului educațional astfel încât să dea sens încrederii
și aspirațiilor sale. O altă latură a viziunii este de a performa un act didactic de calitate, centrat pe elev,
având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din România şi din UE.
         Misiunea disciplinei constă în :
*Asigurarea unei educaţii de calitate, care să ducă la egalizarea şanselor, la pregătirea copiilor pentru o
lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească
locul în societate și să contribuie la îmbunătățirea bunăstării.
         Disciplina Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea flexibilităţii
cognitive şi a creativităţii elevului, aceştia fiind încurajaţi să adreseze întrebări, să comunice propriile
opinii, să aibă intervenţii argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în discuţie, să manifeste
iniţiativă, să exprime idei originale şi emoţii autentice despre ceea ce învaţă.
          Registrul complex al strategiilor didactice, organizate sub diferite forme, stimulează participarea
activă, în mod individual sau în echipă. Accentul în orele de Dezvoltare personală  este dat de
spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor la sarcinile propuse.         O atenţie deosebită este
acordată explorării intereselor şi exersării abilităţilor de învăţare, identificării experienţelor anterioare
şi cunoaşterii aşteptărilor elevilor cu privire la activităţile care urmează a fi derulate. La finalul unui
modul tematic sau al unei lecţii, elevii sunt invitaţi să îşi exprime emoţiile cu privire la ceea ce au
descoperit sau experimentat. Expoziţiile, discuţiile pe baza portofoliului sunt oportunităţi pentru
valorizarea intereselor şi aptitudinilor personale.
Metode/ tehnici eficiente în abordarea disciplinei Dezvoltarea personala .Descrieți
experiențe din practica personală

Disciplina Dezvoltare personală (DP) este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop
dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o manieră pozitivă
interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire
la învăţare.
În activitățile la clasă, dedicate construirii profilului de formare și dezvoltării competențelor
elevilor, există o raportare permanentă la ceea ce gândesc, simt, precum şi cum se comportă elevii. Ei
vor fi invitaţi să conştientizeze cine sunt, să analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze echilibrat
la ceilalţi (la diversitate), să fie motivaţi să înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii ar dori să
practice în viitor. Competențele „învăţate” la Dezvoltare personală reprezintă acele achiziţii
transferabile necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă.
2.METODE ŞI TEHNICI eficiente:
- Jocul de rol şi simularea (dramatizare, marionete, teatru) pregătesc copilul pentru situaţii reale de
viaţă şi facilitează dezvoltarea comunicării verbale şi nonverbale, a empatiei, a toleranţei.
- Lucrul în echipă antrenează strategiile de rezolvare a conflictelor şi modalităţile de comunicare
eficientă.
-Problematizarea oferă oportunitatea de a căuta soluţii pentru diferite situaţii de tip investigativ şi de a
stimula curiozitatea naturală elevilor
-Exerciţiile şi jocurile vor combina mişcarea, verbalizarea, manipularea unor obiecte.
- Conversaţia euristică, dezbaterea şi discuţiile de grup permit elevilor să se raporteze, să înveţe şi să
valorizeze atât experienţa personală, cât şi experienţa colegilor.
-Tehnicile specifice dezvoltării gândirii critice (de exemplu: turul galeriei, ciorchinele, jurnalul cu
dublă intrare, pălăriile gânditoare etc.) asigură exprimarea propriilor opinii şi creează premisele
dezvoltării asertivităţii.
-Utilizarea unor secvenţe din filme sau a imaginilor din planşe/cărţi de poveşti reprezintă, printre
altele, suporturi intuitiv-concrete indispensabile învăţării la această vârstă.
clase din şcoală sau din alte şcoli, acţiunile de voluntariat şi caritabile, cu ocazia diferitelor sărbători.

EXPERIENŢE PROPRII:
JOC DIDACTIC: ,,Inima mea este un puzzle’’
Scop:autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
Sarcină:Copiii vor primi o inimă împărţită în bucăţi.Aceasta se îmbină ca un puzzle.Prima sarcină este
aceea de de a completa fiecare piesă cu un cuvânt-propoziţie-vers dintr-un cântec-desen care să-l
reprezinte şi să fie una din piesele care îl formează ca persoană. A doua sarcină –personalizarea acestui
puzzle.Fiecare îşi va lăsa imaginaţia şi personalitatea să-şi finalizeze lucrarea despre el.A treia sarcină-
decuparea inimii ,bucăţelele vor fi puse intr-un plic,strânse de către învăţător şi împărţite în
clasă.Astfel, fiecare copil va avea de asamblat inima altui copil şi să descopere a cărui coleg aparţine

JOC DIDACTIC:”Ghemul magic”

Scop: Activitatea vizează consolidarea relațiilor personale și de grup.


Sarcina: Inițiatorul are în mână un ghem de sfoară. El va oferi ghemul unui participant spunându-i de
ce l-a ales: ,, te-am ales pentru că ești un prieten bun, mă ajuți...” sau ”te- am ales pentru că tu știi
jocuri frumoase...”etc. Cel ales prinde sfoara și oferă ghemul altui coleg spunându-i ce calități a
remarcat la el, de ce îl apreciază. Fiecare participant va alege cel puțin un coleg, până ce sfoara va
forma o rețea asemănătoare unei pânze de paianjen. La sfârșit ,inițiatorul adresează întrebările:
- Cum v-ați simtit în timpul jocului?
- Ce ați aflat nou?
Concluzia aparține tot inițiatorului care va remarca faptul că într-o clasă toți colegii sunt conectați ca
într-o rețea și că este esențial ca relațiile lor să fie bune.
- JOC DIDACTIC: „Copilul şi oglinda”. Copiii vor forma perechi, luând rolul copilului sau al
oglinzii. Copilul va mima o emoţie (bucurie, tristeţe, furie, frică etc) iar oglinda va imita, apoi va
denumi emoţia şi se schimbă rolurile.

-JOC DIDACTIC: „Mimă”.Copiii vor forma perechi,un copil va expune o situaţie în care s-a simţit
trist sau vesel,iar celălalt trebuie să mimeze starea în faţa clasei.Copilul ne va povesti situaţia care l-a
făcut să simtă acea stare.
-De ce este important să facem transformări, să cunoaştem valoarea banului?Cum putem face
economii?

Borcanul fericirii

Dragii mei, în această perioadă veți avea o temă specială pentru ora de dezvoltare personală.
Fiecare dintre voi își va face un borcan al fericirii.
Pentru aceasta îți vei lua un borcănel, pe care poți să-l decorezi așa cum dorești tu.
Apoi , în fiecare seară, vei scrie pe un bilețel, un lucru care te-a făcut pe tine fericit sau fericită
în ziua respectivă. Poate la început are să-ți pară destul de greu, dar ai să vezi că în fiecare zi ai să
găsești tot mai multe lucruri care te fac fericit. De exemplu: poate azi ai fost fericit pentru că ți-ai
ajutat părinții la un lucru, poate un joc jucat cu fratele sau sora ta te-au bucurat, poate ai fost fericit
când ai ascultat un cântec, poate te-ai bucurat de cântecul unei păsări, de căldura soarelui, de mirosul
unei flori, de o poveste frumoasă.
Sunt atât de multe lucruri care te pot face fericit ! Trebuie doar să fii atent, să te bucuri de tot ce
te înconjoară.
Așadar, începe de azi să umpli borcănelul tău !
Vei descoperi, încet, încet ce ușor e să fii fericit ! Trebuie doar să vrei !
Când ne vom reîntâlni, la prima oră de dezvoltare personală, fiecare dintre voi își va aduce
borcănelul și ne vom bucura împreună de lucrurile care vă fac fericiți.
Fiți fericiți !

S-ar putea să vă placă și