Sunteți pe pagina 1din 2

Accentele demersului didactic

Realizați o trecere în revistă a accentelor demersului didactic la o disciplină pe care o


predați. Sunt competențe ale programei pe care nu le-ați vizat în mod sistematic? Vi s-a
întâmplat să puneți accent pe conținuturi? Împărtășiți experiențele didactice și frământările
dvs. din perspectiva aplicării la clasă a programei respective.

Abordarea şi prezentarea noilor conţinuturi ale programei şcolare din perspectiva


competenţelor -cheie, reprezintă o provocare pentru cadrele didactice care se preocupă de
aplicarea acestora la clasă.

La clasa a III-a , la Limba și Literatura română, competența specifică referitoare la


explicarea sensului unui cuvânt prin raportare la context ,este slab formată în sensul că
accentul se pune pe explicarea cuvintelor prin raportarea sensului acestora la forma de
dicționar și nu prin raportarea la contextul din textul literar studiat.

Astfel, prin abordări moderne, pun elevii în situaţii diverse, astfel încât să-i determin să-şi
exprime propriile puncte de vedere în multiple contexte de comunicare:

 identificarea cuvintelor noi în texte audiate, cu scopul clarificării sensului acestora,


apelând la contextul lingvistic,sau la dicţionar ;
 stabilirea sensului unor cuvinte prin raportare la tema textului;
 urmărirea unui videoclip: „Cum fac…?”, montarea unui joc după reguli de punere în
funcțiune/ utilizare etc.), în scopul stabilirii sensului unor cuvinte nou însușite;
 construirea unor enunțuri pe baza unui set de întrebări și a cuvintelor nou însușite;
 compararea sensului unui enunț, folosind un sinonim vs. alt sinonim dintr-o serie
sinonimică;
 exerciții de utilizare a sinonimelor contextuale;
 sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale și fonetice a unui enunț;
 identificarea structurii fonematice a cuvintelor noi;
 exerciții de substituție simplă a cuvintelor într-un context dat.

Cred că sunt foarte importante conţinuturile ,dar şi competenţele pe care elevii trebuie
să şi le formeze cât şi finalităţile procesului de învăţare.
Aşadar, nu se pot exclude unele pe altele ,dar nici nu trebuie să se piardă din vedere
faptul că ,în era informaţiei, elevii sunt mult mai interesaţi de ceea ce ştiu să facă , cu ceea ce
au învăţat.

S-ar putea să vă placă și