Sunteți pe pagina 1din 1

COMPONENȚA

portofoliului

1. Activitate 1.1. Exemplu interesant


2. Activitate 1.2.1. Oferta de opționale
3. Activitate 1.2.2.a. Profilul de formare, prezentat părinților
4. Activitate 1.3.1.Proiectarea demersului didactic
5. Activitate 1.3.2. Proiectarea unei programe de optional
6. Evaluare M1: Test
7. Activitate 2.2.a. O lectură conștientă a programei de CLR/LLR
8. Activitate 2.2.b. O lectură conștientă a programei de MEM/ Matematică
9. Activitate 2.2.c. O lectură conștientă a programei de Științe
10. Activitate 2.2.d. Argumente pentru lectură conștientă a programei școlare
11. Activitate 2.3.a. Practici stereotipe la Muzică și mișcare/ Joc și mișcare
12. Activitate 2.3.b. Clișee didactice la Educație civică
13. Activitate 2.3.c. Clișee didactice la Istorie
14. Activitate 2.3.d. Clișee didactice la Geografie
15. Activitate 2.3.e. Clișee didactice la AVAP
16. Activitate 2.3.f. Clișee didactice la MEM/ Matematică și științe
17. Activitate 2.4.a. Aplicare contextualizată
18. Activitate 2.4.b. Resursă educațională deschisă
19. Activitate 2.5.a. Un exemplu de evaluare a învățării la matematică
20. Activitate 2.5.b. Un exemplu de probă de evaluare a învățării la matematică
21. Activitate 2.6.a. Un exemplu de programă de optional
22. Activitate 2.6.b. O programă de optional
23. Evaluare M2 online. Proiectarea unei unități de învățare
24. Activitate 3.1.1. Dezbatere online
25. Activitate 3.1.2. Analiza, adaptarea și integrarea resurselor suport pentru
activități de învățare
26. Activitate 3.1.3. Dizabilitate – implicații asupra învățării
27. Activitate 3.1.4. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități
28. Evaluare M3 online: Schiță de proiect

Nume și prenume cursant: GODJA NICOLETA MARIANA

Semnătura: ______________________________

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020