Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățământ:

An școlar: 2019-2020
NR. INREGISTRARE:

Anexa 3
Machetă raport de activitate al Școlii Gimnaziale Ion Luca Caragiale Tulcea
Clasa aIII-a B

I. Proiectarea activităților din Programul național ”Școala altfel”:


a) la nivelul întregii unități de învățământ

 Tipuri de activități proiectate/realizate:


 Educația pentru sănătate și nutrițională: 26
 Educație ecologică: 26
 Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului:26
 Educația economică și antreprenorială: 27
 Educația pentru artă: 27
 Excursii/vizite virtuale: 26
 Altele(lectură, teatru de păpuși, etc): 27
II. Surse on line utilizate (link-uri) în realizarea activităților planificate (se enumeră) :
Pagina de facebook a școlii
Pagina de facebook a clasei
Linkuri de pe pagina Youtube

Modalități de promovare a programului în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice (se enumeră
link-urile de promovare on-line)
- Prin telefon, mesenger, whatsApp, pagina Facebook a clasei, platforma Zoom

III. Exemplificați o activitate de succes desfășurată în săptămâna „Școala altfel” (descriere în maxim 10
rânduri)
Activitatea s-a desfășurat în prima zi din Școala Altfel. Elevii au rmărit materialele informative de pe
platforma școlii, au cerut sfaturi de la părință și au făcut fotografii sau filmulețe video în care au prezentat
o rețetă sau mai multe. Au postat materialele pe pagina de facebook a clasei unde au primit
aprecieri.Copii au fost minunați și am apreciat foarte mult modul în care s-au exprimat când și-au
prezentat rețetele.

IV. Sugestii/recomandări pentru îmbunătățirea programului de activități din săptămâna “Școala altfel” în
varianta on line:
Au fost realizate materiale atât de interesante, complxe, creative de către toți copiii școlii încât cred că
ar trebui să le popularizăm și în presă.

Director, prof. Murariu Luminița Nicoleta


Echipa de coordonare a programului,

Nume prenume: Ioniță Rozeta


Nume prenume_____________________________________
Nume prenume_____________________________________
Nume prenume_____________________________________