Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ILFOV

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BUFTEA


ORAŞ BUFTEA – JUDEŢ ILFOV
STR. ŞTIRBEI VODĂ NR.22
Cod fiscal: 13602520
TEL./FAX: 021/3515537
Page | 1 E – mail: buftea_scoala@yahoo.com
Site : : http://scoaladoibuftea.scoli.edu.ro

Nr. înreg.: 754/ 04.04.2014

1. Titlul și tipul proiectului:

ETAPA I
Proiect educativ cu caracter interdisciplinar

2. Locul desfăşurării proiectului:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BUFTEA – JUDEŢUL ILFOV

 
3. Durata proiectului:

Lunile martie – aprilie 2014, cu posibilitatea continuării în anii şcolari următori

4. Aplicant (instituţie):

Numele complet: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BUFTEA şi GRĂDINIŢA NR. 6


BUFTEA
Adresa: Str. Ştirbei-Vodă, nr. 22, oraş Buftea, judeţ Ilfov
Telefon/ fax: 021-3515537
E-mail: buftea_scoala@yahoo.com
Site : : http://scoaladoibuftea.scoli.edu.ro

5. Iniţiatori/ coordonatori ai proiectului:

- Prof. GĂIŞTEANU DOREL- VIOREL- DIRECTOR;


- Prof. GHIULAI MARIANA – DIRECTOR ADJUNCT;
- Prof. BADEA MIHNEA CRISTIAN – Prof. educaţie plastică;
- Prof. MANEA MIRELA – prof. învăţământ preşcolar

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


6. Parteneri:
1. PALATUL COPIILOR ŞI ELEVILOR ILFOV, prin:
‐ Director, prof. DICIEANU DIANA
2. CENTRUL CULTURAL BUFTEA, prin
Page | 2 ‐ Director, MITESCU VIOLETA 

7. Scopul proiectului:

Descoperirea talentelor artistice din rândul elevilor, cultivarea, promovarea şi


valorificarea acestora în comunitate, prin participarea la serbări şi concursuri artistice la
nivel local, judeţean şi naţional.

8. Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Stimularea creativităţii elevilor şcolii;


2. Dezvoltarea simţului civic, sensibilizarea şi socializarea copiilor prin mijlocirea
activităţilor artistice colective;
3. Dezvoltarea abilităţilor artistice ale elevilor implicaţi;
4. Împărtăşirea experienţelor artistice din perioada derulării proiectului;
5. Îmbunătăţirea nivelului de autocunoaştere şi comunicare prin exprimarea artistică;
6. Realizarea unor evenimente culturale în cadrul cărora copiii participanţi la proiect
vor avea o primă ocazie să îşi exprime în faţa publicului talentul artistic cultivat.

9. Grupul ţintă al proiectului:


 Principal: preşcolari şi elevi talentaţi ai şcolii, în număr de aproximativ 200, astfel:
‐ Preşcolari: 30 copii;
‐ Ciclul primar: 110 elevi;
‐ Gimnaziu: 60 de elevi.
 Secundar: toţi ceilalţi elevi ai şcolii, părinţii elevilor, cadrele didactice din şcoală,
membrii ai comunităţii locale.
10. Rezultate aşteptate/ anticipate:
1. Descoperirea de talente necunoscute din rândul elevilor şcolii;
2. Dezvoltarea competenţelor şi a capacităţilor de comunicare;
3. Deschiderea elevilor spre cultivarea şi promovarea talentelor;
4. Creşterea încrederii în sine, a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, dezvoltarea
spiritului creativ, formarea simţului critic şi autocritic

11. Descrierea proiectului:


Etapele de desfăşurare:
Etapa 1 – fazele pe clasă/ grupă – luna martie 2014:
‐ Fiecare educatoare/ învăţător/ diriginte sau profesor va stabili împreună cu
elevii clasei respective elevii care vor participa la preselecţii, pe grupe de
vârstă şi pe secţiuni;

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


‐ Etapa a II-a – preselecţii pe cicluri şcolare: preşcolar, primar, gimnazial, pe
secţiuni – primele două zile din săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
‐ Etapa a III-a – finala – în ziua de 10 aprilie 2014; vor fi acordate diplome cu
premii şi diplome de participare pe grupe de vârstă şi pe secţiuni, precum şi
Page | 3 Marele premiu de originalitate.

Secţiuni:
1. Teatru şcolar;
2. Dans modern;
3. Dans popular;
4. Interpretare vocală (individuală, grup vocal, cor);
5. Interpretare instrumentală;
6. Beatbox.

Categorii de vârstă:
1. Preşcolari: 3- 5 ani;
2. Elevi din ciclul primar: 6- 10 ani;
3. Elevi de gimnaziu: 11- 15 ani.

Evaluare:
Juriul va fi format din:
‐ Directorul şcolii;
‐ Directorul adjunct;
‐ Profesorii de educaţie muzicală şi de educaţie fizică;
‐ Profesori îndrumători ai unor formaţii de dansuri;
‐ Un reprezentant al elevilor;
‐ Un reprezentant al părinţilor.

12. Modalităţi de sustenabilitate


 Realizarea politicii Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Buftea pe: dezvoltarea competenţelor
de comunicare, dezvoltarea creativităţii şi originalităţii copiilor, promovarea
noilor talente şi încurajarea acestora pentru a participa la concursuri şi serbări
şcolare şi extraşcolare;
 Continuarea concursului şi în anii următori cu alte ediţii;
 Extinderea concursului la nivel local, prin implicarea tuturor unităţilor şcolare din
oraş;
 Reînnoirea parteneriatelor funcţionale/ active/ viabile cu instituţii de cultură,
artistice din oraş şi din judeţ.
13. Asigurarea efectului multiplicator al proiectului:
 Identificarea altor iniţiative care aderă la obiectivele şi metodologia proiectului;
 Multiplicarea bunelor practici de implicare a elevilor în activităţi artistice şi
culturale prin implementarea de proiecte similare în şcoli şi grădiniţe.

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


14. Asigurarea vizibilităţii proiectului:
Proiectul va fi promovat prin diverse modalităţi:
‐ Afişe ;
‐ Revista şcolii;
Page | 4
‐ Site-ul şcolii;
‐ Media bufteană.

DIRECTOR,
Prof. GĂIŞTEANU DOREL- VIOREL

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ILFOV

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BUFTEA


ORAŞ BUFTEA – JUDEŢ ILFOV
Page | 5 STR. ŞTIRBEI VODĂ NR.22
Cod fiscal: 13602520
TEL./FAX: 021/3515537
E – mail: buftea_scoala@yahoo.com
Site : : http://scoaladoibuftea.scoli.edu.ro

REZULTATELE CONCURSULUI

EDIŢIA I

A. Concursul „Elevii au talent!” s-a desfăşurat conform etapelor stabilite:


Etapa 1 – fazele pe clasă/ grupă – luna martie 2014:
‐ Fiecare educatoare/ învăţător/ diriginte sau profesor va stabili împreună cu elevii
clasei respective elevii care vor participa la preselecţii, pe grupe de vârstă şi pe
secţiuni;
‐ Etapa a II-a – preselecţii pe cicluri şcolare: preşcolar, primar, gimnazial, pe secţiuni –
primele două zile din săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”;
‐ Etapa a III-a – finala – în ziua de 10 aprilie 2014; vor fi acordate diplome cu premii şi
diplome de participare pe grupe de vârstă şi pe secţiuni, precum şi Marele premiu de
originalitate.
B. La concurs au participat 200 copii şi elevi, pe următoatele grupe de vârstă:
‐ Preşcolari – 28 copii
‐ Elevi de vârstă şcolară mică – 113 copii;
‐ Elevi de gimnaziu – 59 copii şi tineri.
C. Premii acordate:
‐ Au fost acordate premii I, II şi III, precum şi diplome de participare pentru fiecare
secţiune şi categorie de vârstă, în funcţie de notele acordate de juriu, dar şi de
preferinţele publicului;
‐ Premiul de originalitate a fost acordat unui elev de clasa a VIII-a care a compus atât
muzica, dar şi versurile pentru un cântec hip-hop despre oraşul nostru, cu titlul:
„Buftea este tot acasă” (vezi Anexa).

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Concluzii după încheierea concursului:
A. Aspecte pozitive:
Concursul şi-a atins scopul, precum şi cea mai mare parte dintre obiectivele stabilite:
‐ Au fost descoperite numeroase talente din domeniul muzicii şi dansului; ceea ce este
Page | 6
îmbucurător este faptul că unii elevi cu rezultate slabe la învăţătură au dovedit reale
talente în interpretare vocală, beatbox şi dans;
‐ Mulţi dintre elevii deja cunoscuţi (premiaţi în cadrul multor concursuri la diverse
niveluri) au confirmat, primind premii şi aplauze;
‐ Au fost însă numeroase numere care participau pentru prima oară la un asemenea
concurs şi care au excelat în ceea ce au prezentat, dovedind că mulţi dintre copiii
noştri au numeroase talente, din păcate, unele nedescoperite încă;
‐ Elevii spectatori prezenţi în sală au dovedit că pot fi un public de bună calitate,
încurajând cu aplauze şi urale numerele favorite şi pe cele deosebite;
‐ Concursul s-a desfăşurat sub semnul fair-play-ului din parte elevilor participanţi.

B. Au fost şi unele aspecte negative, de care vom ţine seama la următoarele ediţii ale
Concursului „Elevii au talent!”:
‐ Trebuie să se facă o selecţie mult mai riguroasă la nivelul claselor;
‐ Concursul să se desfăşoare pe două mari categorii:
a. Elevi deja consacraţi – care au participat la concursuri, care sunt înscrişi la unele
cercuri şi fac parte din diverse formaţii;
b. Elevi care participă pentru prima dată la un concurs, având un talent nativ,
neşlefuit încă;
‐ Părinţilor (mai ales ai copiilor mici) să li se explice că nu toţi copiii pot câştiga
Premiul I, că important este să participi, nu neapărat să câştigi.

În speranţa că această activitate a fost una deosebită, felicităm toţi participanţii şi îi


aşteptăm la a II-a ediţie a Concursului:

„Elevii au talent!”,
care se va desfăşura în aceeaşi perioadă a anului şcolar 2014 – 2015.

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Imagini din timpul derulării proiectului
A. Preselecţii
 

Page | 7

 
    Secţiunea Interpretare instrumentală – PIAN 
 

 
Secţiunea Interpretare vocală 

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Page | 8

Secţiunea interpretare vocală – TRIO

Secţiunea Teatru – preşcolari

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Page | 9

Secţiunea Dans modern

O parte dintre „JURAŢI”

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


B. Imagini din Finala concursului

Page | 10

 
Cel mai mic pianist... 
 

 
Premierea unei dansatoare... 
 
 
 

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Page | 11

 
Mici actori în devenire... 
 

 
Şi Grupul vocal „Armonia”, deja consacrat... 
 
 
 
 

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Page | 12

 
Directorul şcolii, anunţând marele câştigător... 
 

 
Diploma marelui câştigător 

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


BUFTEA ESTE TOT ACASĂ

Muzică şi versuri: BUDUREA ALEXANDRU, clasa a VIII-a B,


Câştigătorul Premiului de originalitate din cadrul concursului
Elevii au talent! – Şcoala Gimnazială Nr. 2 Buftea
Page | 13
1. De cum ieşi din Mogoşoaia, intri la noi în oraş;
Nu este nici Bucureşti, nu este nici Călăraşi.
Aici este Buftea, frate, nimic nu e interzis,
Toată lumea poat’ să intre, nu ştiţi, trebuie permis...
Ai nevoie de ceva, du-te pân’ la Pharaon –
Preţuri până-n 10 lei, nu ştiţi, trebuie cupon...
Iar dacă-i frumos afară poţi să mergi pân’ la piscină,
Ai grijă s-ajungi devreme, cât mai e încă lumină.
Dacă totuşi stai departe, drumul stă-n puterea vremii.
Eşti prin prejmă, vrei ceva, dă o fugă pân’ la Penny.
Oraş cu istorie mare, nu îl vei putea rata,
De cum o să treci de pod, el te va impresiona.
De acum 8 ani de zile eu frecventez Şcoala 2,
Dintre toate cele 4, cel mai bine e la noi.
De acum 8 ani de zile eu frecventez Şcoala 2,
Dintre toate cele 4, cel mai bine e la noi.

Refren:
Am fost peste tot, dar mie tot nu-mi pasă...
Oriunde eu aş merge, Buftea este tot acasă.
Aici am crescut şi aici eu am rămas
Aici totul a-nceput cu băieţii pas la pas.

2. Oricât de greu ar fi, eu de-aici nu voi pleca,


Oricâte greşeli există, eu nimic nu aş schimba.
Totul este perfect, exact aşa cum e...
Mă mândresc că sunt din Buftea, cred că asta spune multe...
Vă las pe voi să decideţi cât de bine e aici,
Aţi rămas mereu aproape încă de când eraţi mici.
Chiar dacă unii veţi crede că altundeva-i mai bine,
Mare parte dintre voi veţi fi de acord cu mine.
Chiar dacă în general nu agreez România
Pentru că prin alte locuri predomină nebunia...
Buftea este o excepţie – cred că sunteţi de acord –
Dac-aş sta altundeva, cred c-aş face-atac de cord.
Am rămas tot aici, legat de familia mea.
Respect pentru-oraşul meu, Buftea, nu te voi uita!

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014


Tot respectul pentru cei care au trăit aici, cu mine,
Ce mi-au fost mereu alături şi nu au uitat de nimeni...

Refren:
Am fost peste tot, dar mie tot nu-mi pasă...
Page | 14 Oriunde eu aş merge, Buftea este tot acasă.
Aici am crescut şi aici eu am rămas
Aici totul a-nceput cu băieţii pas la pas.

ELEVII AU TALENT! – Proiect educativ, martie- aprilie 2014