Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN


ṢCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VIDELE
Judeţul Teleorman, str. Parcului, nr. 21, Videle, cod poştal 145300

Tel. Director : 0247453608 - Tel. / Fax Contabilitate-Secretariat : 0247455086

Nr. 2107 / 17.10.2017

Raport asupra activitaţii educative

desfășurate în anul şcolar 2016-2017

sem. al II-lea

La începutul semestrului s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a


activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor
educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea
şedinţelor cu părinţii.

In cadrul comisiilor şi subcomisiilor educative, s-au elaborat programe de activitate


ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face
evaluarea/feed-back-ul.

S-au identificat priorităţile activităţii educative, in funcţie de specificul şcolii şi în


consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului României privind asigurarea calităţii în
educaţie şi strategia MEN.

S-au actualizat punctele de informare din şcoală referitoare la activitatea educativă


şcolară şi extraşcolară si s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai buna cunoaştere a
acestui tip de activităţi.

Profesorii pentru învăţământul primar si dirigintii au participat la toate activitatile


educative ale scolii.

Activitatile extrascolare desfasurate la clasa au fost popularizate la nivel local: prin


intermediul Primariei, la nivel national si international pe site/ul școlii
thenextgenerationsgv2.ro

S-au derulat pe parcursul anului proiecte educaţionale dedicate mai multor evenimente:
 24 Ianuarie,zi simbol a istoriei nationale,data la care in 1859 se infaptuia Mica
Unire „cea mai frumoasa zi a neamului romanesc” a fost sarbatorita asacum se
cuvine ,de elevii si cadrele didacticealeScolii Gimnaziale Nr.2 Videle.

 Aniversarea nasterii marelui poet national Mihai Eminescu ,simbol al


spiritualitatii romanesti si Ziua Culturii Nationale au fost marcate de elevii scolii
Gimnaziale Nr.2 Videle printr-o serie de activitati educative.

 La incheierea celor 100 de zile de scoala, cu emotii,bucurii si multe


provocari,micutii claseor pregatitoare au sarbatorit printr-o frumoasa activitate
extracurricula ,Proiectul 100 de zile de scoala.

 Safer Internet Day ,2017 Be THE CHANGE! UNITE FOR A BETTER WORLD! Ziua
Sigurantei Pe Internet a fost marcata de elevii scolii prin vizionare de materiale
video,discutii,activitati practice,invatand sa se apere impotriva formelor de
cyberbulling.

 Ziua Brancusi-19 februarie 2017,141 de ani de la nasterea marelui sculptor a


fost marcata de elevii Scolii Gimnaziale Nr.2 Videle.

 Tombola caritabila „Din inima pentru inima” organizata de elevii clasi a IV-a B
,pentru a veni in sprijinul colegului lor mai mic, Bogdan, a atras toti elevii scolii
pentru sustinerea financiara de care avea nevoie.

 Scoala Gimnaziala Nr.2 Videle,in colaborare cu Casa Corpului Didactic


Teleorman,Inspectoratul Scolar Teleorman,Societatea de Siinte Istorice din
Romania-Filiala Teleorman, organizat in data de 29 ianuarie 2017 ,Simpon
zionul judetean „Holocaustul, o lectie a trecutului pentru prezent”.

 Sa exmatriculam violenta din scoala si comunitatea noastra! Sub aceasta


tema,s-a desfasurat in data de 17 martie, o dezbatere publica la care au
participat elevi,cadre didactice,parinti,reprezentanti ai Politiei locale,ai
comunitatii locale.

 Saptamana 20-24 martie 2017 a fost dedicata manifestarilor cultural artistice


legate de francofonie si spiritul ei.

 Viitorul planetei sta in mainile noastre!- participarea elevilor scolii la actiuni de


plantare de copaci, alaturi de reprezentanti ai comunitatii locale.
 Aprilie-Instruirea elevilor Scolii Gimnaziale Nr.2 Videle cu privire la regulile de
comportament si normele de siguranta inmediul online,decatre prof. Psiholog
Radu George.

 In data de 7 aprilie ,elevii scolii au participat la activitatile educative derulate la


nivelul comunitatii locale ,precum si la nivelul scolii,pentru a marca Ziua
Internationala a Rromilor.Activitatile s-au desfasurat sub deviza
„Unitate,Diversitate,Acceptare”.

 Consiliul Scolar al elevilor a derulat in semestrul al II-lea proiectul educational


„Salvati Noua Generatie” prin intermediul caruia si-a propus sa obtina
fondurile necesare pentru reeditarea revistei scolii „Noua Generatie”in anul
scolar 2016-2017.Pentru aceastas-a imbinat promovarea traditiilor cu spiritul de
voluntariat,respectiv elaborarea de obiecte si decoratiuni hand-made pentru
diferite evenimente(Martisor,sarbatorile pascale,Ziua internationala a
copilului,etc.).

 „Salvati planeta!””Pamantul inainte de toate!” „Viitorul Terrei este viitorul


nostru „ au fost mesaje pe care le-au transmis elevii scolii ,cu ocazia Zilei
Pamantului.

 Elevii si cadrele didactice au organizat o serie de activitati educative pentru a


marca semnificatia zilei de 9 Mai.

 Festivalul Primaverii

 I Iunie –concursul „Deseneaza Romania”

 Zilele orasului Videle-program artistic pregatit de elevii scolii.

 Serbarea de sfarsit de an scolar

 Activitati desfasurate in tabara tematica Busteni.

Au fost încheiate mai multe parteneriate educaţionale şi s-au realizat colaborări cu:

 Poliţia Oraşului Videle


 Cabinet medical şcolar
 JA Romania-derulându-se programe internaţionale atât la ciclul primar cât şi
gimnazial,
 Primăria Videle
 Editura Corint proiect "Pasaport pentru cultură "
 Biblioteca orașului Videle -Al. Depărățeanu
 Organizatia Salvați copiii România.

Elevii Șc.Gimnaziale Nr. 2 Videle, au participat la numeroase concursuri cu teme


educative:

 " Terra,de la poveste la realitate!”


 „Democrație și toleranță”
 „Tinerii ambasatori in lupta impotriva schimbarilor climatice”
 "Prietenii Pompierilor”
 „Cu viaţa mea apăr viaţa”
Prin intermediul programelor Junior Achievement România elevii au dobîndit
cunoştinţe şi au dezvoltăt aptitudini şi competenţe esențiale pentru carieră și viață și au putut
experimenta diferite roluri sociale şi atitudini necesare în economia de piaţă reală.

Realizarea activităţilor de consiliere, asigurarea materialelor s-a realizat de către


directori, consilierul educativ şi profesorii diriginţi care au întocmit şi rapoarte scrise despre
modul în care s-au desfăşoarat activităţile.

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat


în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.

În anul şcolar 2016-2017 au fost realizate numeroase activităţi educative urmărindu-


se graficul programului activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare întocmit la
începutul anului şcolar.

Consilier educativ-Verginica Sirbu

S-ar putea să vă placă și