Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT EDUCAŢIONAL

„Uniţi împotriva violenţei”

“Intoleranţa este o formã de violenţã şi un obstacol în dezvoltarea unui adevarat spirit democratic”
Mahatma Gandhi(1869-1948)

INFORMAȚII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi
Parteneri: Sc. Gimn.,, E. Panaitescu’’ Cudalbi
Parohia 4 Cudalbi
Politia Cudalbi

CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: cetatenie democratică

ECHIPA DE PROIECT :
Educatoare Pavel Verona
Educatoare Istrate Ioana
prof. Botezatu Mioara
.prof Crasnic Cezara
Prof. Crasnic Mircea
Prof. Cosma

COORDONATORI :
-echipa managerială

PREZENTAREA PROIECTULUI

ARGUMENT:
Şcoala are datoria să asigure un climat de securitate, de prevenire şi combatere a violenţei,
colaborând în acest sens cu familia şi comunitatea, precum şi cu diverse organisme cu atribuţii în
plan educativ. Misiunea şcolii nu este doar de a pregăti forţa de muncă. Şcoala trebuie să profileze
caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor
de pe piaţa muncii.Cauze multiple( neglijarea copiilor, lipsa de informaţie, agresiunea mijloacelor
mass-media, plecarea părinţilor la muncă în străinătate etc.) conduc la creşterea cazurilor de violenţă
din şcoli. Complexitatea fenomenului ne determină să vorbim nu doar despre violenţa în şcoală, ci şi
despre violenţă în general, dat fiind că între acestea există o legătură de determinare. Pe de o parte,
de cele mai multe ori, copilul ia primul contact cu violenţa în cadrul familiei sale, extinzând apoi
comportamentele violente asupra altor persoane din mediul extrafamilial. Pe de altă parte,
comportamentele violente învăţate în mediul extrafamilial se răsfrâng asupra membrilor familiei.

Parteneri :Poliţia de proximitate,

SCOPUL:
Rezolvarea conflictelor şi modelarea gestionării situaţiilor conflictuale viitoare. Prevenirea şi
combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în mediul şcolar

OBIECTIVE:
Crearea unor alternative pentru rezolvarea conflictelor între elevi .
Formarea unui comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă.
Sensibilizarea elevilor  privind consecinţele actelor de violenţă.
Îmbunătăţirea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţii de prevenire a violenţei.
Adoptarea unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială.
Realizarea unor creatii literare ,artistico-plastice pe aceasta tema.

RESURSE :
a) de timp
 Un an scolar

b) umane
- cadre didactice,elevi (inv. gimnazial) , părinţi ,poliție
c) materiale:
 diplome, aparat foto, o cameră, CDuri, computer etc
d) financiare:
 bugetul concursului (pentru diplome)e constituit din contribuţia asociației de părinți

c)informationale
 albume, casete video, carti, fotografii, Imprimantă,Xerox,

STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE:


brainstorming, conversaţia, observaţia,exerciţiul, jocul de rol etc.

GRUP ŢINTĂ: elevi din clasele IV- V-VIII

TIPUL DE ACTIVITATE: organizarea şi desfăşurarea unui program de prevenire si rezolvare a


conflictelor din şcoală

DURATA: 1 AN

DESCRIERE:
Proiectul are 3 module:
I. SĂPTĂMÂNA NONVIOLENŢEI ( lecţii tematice la dirigenţie, distribuirea de fluturaşi în
şcoală , expoziţie de desene)
II. Masă rotundă, seminarul interactiv „ Autocunoaştere şi autodezvoltare-spune Nu violenţei”
Seminarul "Combaterea violenţei în şcoli - o mai bună comunicare între şcoală, părinţi şi copii"
III. Concurs de afişe/postere/desene si concurs de creatie literară

& CRITERII DE EVALUARE :


a. Gradul de participare
b. Valoarea lucrărilor participante
Creație literară - originalitate, creativitate,conţinut,exprimare etc.
Criterii de evaluare a afișelor: respectarea temei de concurs, claritatea, originalitate etc

 METODE SI TEHNICI DE LUCRU :


intalniri de lucru,dialog,dezbateri, etc.

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE:


echipa managerială
consilier /psiholog
diriginți, învățători

*MONITORIZARE:
Aplicarea proiectului va fi urmarită tot timpul, monitorizarea va fi făcută de echipa managerială a
unității.

REZULTATE ESTIMATE :
expoziții cu afişe”Tineri împoptriva violenţei”, „Astăzi nu vorbesc urât”,
pliante ” Antrenează-ţi minte, nu pumnul”, „Violenţa e arma elevilor slabi”, „Spune NU violenţei” ,
expoziții cu desene
fotografii etc.