Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la istorie

10 puncte din oficiu

1. Ce este istoria?

(10 puncte )

2. Momentul când s-a petrecut un eveniment istoric se


numește ............................................. .
(10 puncte)

3. Bifează un ”X” în căsuța corespunzătoare răspunsului corect:


Pentru localizarea evenimentelor istorice, se folosesc:
□ hărțile; □ izvoarele scrise; □ datele istorice; □ monumentele istorice.
(5 puncte)

4. Dă câte un exemplu pentru fiecare tip de izvor istoric:


- izvor scris: __________________________________
- izvor nescris: ________________________________
(10p x 2i = 20 puncte)

5. Pune în ordine cronologică următoarele evenimente importante ce pot avea loc în


viața unui om, numerotându-le de la 1 la 5:
__ moartea
__ primul an de școală
__ căsătoria
__ primul an de facultate
__ nașterea
( 1p x 5i = 5 puncte)

6. Menționează două documente importante ale familiei tale:

(5p x 2i = 10 puncte)

7. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre următorii termeni:


istoric:
___________________________________________________________________
___
educație:
___________________________________________________________________
_
comunitate:
__________________________________________________________________
(3p x 3i = 9 p + 1p)
8. Dă două exemple de instituţii importante din comunitatea în care locuieşti:

___________________________________________________________________
_________
(5p x 2i = 10 puncte)

9. Scrie doi vecini ai comunităţii în care locuieşti:

___________________________________________________________________
_________
(5p x 2i = 10 puncte)

Insuficient (10p-44p); Suficient (45p – 64p); Bine (65p – 84p); Foarte Bine (85p – 100p).