Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr.274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

Atribuţiile membrilor comisiei metodice a învăţătorilor


AN ȘCOLAR 2021 /2022

Naparlica Mihaela
- Centralizează rezultatele obtinute de elevi la concursuri
- informează membrii comisiei cu privire la noutăţile apărute în media, asigură
copierea şi multiplicarea diferitelor materiale apărute în publicaţiile de specialitate şi
distribuirea acestora membrilor comisiei

Botezatu Mioara
- centralizează testele de evaluare iniţială / sumativă ( sfârşit de semestru)
- iniţiază, propune activităţi extra-şcolare
- întocmește planul managerial, graficul de activități al comisiei metodice
Dumitrache Paula
- secretariat, întocmeşte procesele verbale
- centralizează rezultatele activităţilor de formare profesională, cursurile absolvite,
etc.
- monitorizarea parteneriatelor, proiectelor si programelor educative

Vicol Aurelia
-alegerea manualelor alternative